Page 19

helse: tema

Vi vil gerne frabede os nederlag på vores børns vegne i stedet for at gribe et barn, der græder og tage snakken. Men pludselig skal de her unge mennesker stå på egne ben, og så bliver de slået omkuld. Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander

tet for at støtte op om personalet tæt på barnet eller den unge. Vi vil gerne styrke samarbejdet om de nære indsatser, så personalet, det kan være psykologer, skolelærere, pædagoger eller andre, får gavn af psykiatriens viden og omvendt. Vi tror på, at vi i Psykiatrien, i samspil med kommunernes kendskab til barnet og den unge, kan være med til at give den nødvendige hjælp tidligere, siger han. Charlotte Djuraas er leder af PPR i Gladsaxe kommune og formand for styregruppen af den fremskudte indsats. Hun forklarer, at de sammen med de øvrige kommuner – Høje Tåstrup, Frederiksberg, Bornholm, Gentofte, Lyngby- Tårbæk og København – har valgt at indgå i samarbejdet, fordi de oplever et stigende antal børn og unge, som har det svært, og at deres udfordringer bliver mere komplekse. De ser derfor et behov for at udvikle nye indsatser med psykiatrien for at opspore børn og unge tidligere og give dem en målrettet og rettidig indsats, inden problemerne vokser sig store.

Som at gå på line i tåge En måde at undgå at problemerne vokser,

er ved at tale om dem og vise børnene og de unge mennesker, at det er okay ikke altid at være glad. At man sagtens kan komme sig. Men det kræver, at man har nogle redskaber og kendskab til sine følelser, som man ikke får, hvis de ikke bliver behandlet og bearbejdet. – Det er blevet mere normalt at bruge et hurtigt fiks, som ikke giver noget i længden i stedet for at reflektere og forholde os til de underliggende problematikker og snakke om dem. Det kan vi se hos de unge, men forældrene er også en del af det. De er jo ligeså bange for at fejle, siger Anna Bjerre. Højskoleforstander Anja Rykind-Eriksen oplever også, at der ikke er plads til fejl, bl.a. fordi forældre er med til at skabe en forestilling om, at målet er omdrejningspunktet: Hvad har du gjort, hvor vil du hen, hvordan kommer du det – og derfor er der ikke plads til at træffe forkerte valg. Samtidig ser hun, hvordan forældre i højere grad end tidligere nurser deres børn. – Vi vil gerne frabede os nederlag på vores børns vegne i stedet for at gribe et barn, der græder og tage snakken. Men pludselig skal de her unge mennesker stå

på egne ben, og så bliver de slået omkuld, siger hun. Anna Bjerre mener, at de unge i dag, har meget mindre spillerum til at finde sig selv. – I dag er det som om, de unge går på line i tåge, når de skal træffe valg, mens vi i min ungdom havde en hel fodboldbane at lege på. Og det hænger i høj grad sammen med, at vi har glemt værdien i at være menneske udenfor præstationerne, siger hun. Det betyder ikke, at der ikke må stilles krav, det må der gerne. Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed forklarer, at børn trives med, at der eksempelvis bliver stillet krav til dem i skolerne. Det skal bare være det rigtige formkrav. – Det må ikke handle om at arbejde hen mod at blive den smukkeste eller den klogeste, men at have realistiske krav, så eleven bliver bedre og fornemmer det, siger han. På Anja Rykind-Eriksens højskole, (Rødding Højskole,) gør de meget ud af, at der ikke er krav til eleverne, der ligger ud over, hvad de kan, og at fortælle dem, at de bare skal være dem, de er – med gode og dårlige sider. Sådan er det at være menneske. – Når de ser, at andre kan lide dem på trods af deres dårlige sider, så er det en kæmpe lettelse. De er jo hele tiden bange for at blive afsløret i ikke at være perfekte, men det betyder ikke så meget. Jeg prøver at lære dem, at det skal nok gå, selvom alt ikke går helt efter planen. Du er god nok alligevel.

TRÆT AF STRESS, ANGST ELLER DEPRESSION? SÅ BESTIL EN GRATIS PRØVESESSION MED NEUROCOACHING Se betingelserne - og læs om, hvordan du med moderne, neuropsykologisk træning selv kan ændre kemien i din hjerne - og dermed dit humør og dit liv. SE KUNDEHISTORIER OG DOKUMENTATION:

www.neurocoaching.dk

helse / april 2019

19

Profile for Mediegruppen as

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin