Page 18

helse: tema

Har vi glemt

TEMA

Unges mentale helbred

værdien i at

være menneske?

Mistrivsel og psykiske lidelser blandt børn og unge er komplekse fænomener, og der er bred enighed blandt eksperter om, at man ikke kan rette skylden ét sted hen. Men den opadgående kurve for mistrivsel tyder på, at der er noget galt. Af: Clara Edgar Jakobsen / Foto: Scanpix/Iris

S

tadigt flere børn og unge har brug for psykiatrisk behandling. I Region Sjælland er antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien steget fra 1340 i 2012 til 2059 i 2018. De Nationale Sundhedsprofiler taler samme sprog. Det er et problem for den enkelte, som har det svært, men eksperter peger på, at udviklingen skal vendes i fællesskab. Psykolog og daglig leder af Girltalk.dk Anna Bjerre mener, at der er nogle strukturer, som er med til at presse de unge på en usund måde. – Man kan se det sådan, at hvis de unge står i et kæmpe uvejr, skal vi så lære dem at finde fodfæste i stormen, eller skal vi flytte dem væk fra tornadoen? Jeg synes, det er en utopi at snakke om de unges robusthed, for jeg tror, at vi byder dem for meget, og der er strukturelle ting, vi skal ændre som samfund, siger hun. Her ser hun i høj grad, at uddannelsessystemet spiller en rolle. Bjerre mener nemlig, at det er med til at fremme et præstationsideal, som er næsten umuligt at leve op til. Og hun er ikke den eneste, der peger på præstation. Højskoleforstander Anja Rykind-Eriksen ser også, at der

18

er et enormt fokus på gode karakterer, og at de unge hele tiden skal være på vej et sted hen. – Det starter rigtig tidligt, at de skal tage stilling til, hvad de vil. Allerede fra femte-sjette klasse. Det er ikke sikkert, det er det, de ender med at blive, men det gør noget ved deres mindset, siger hun.

For Anja Rykind-Eriksen er det næsten slående, hvor meget de unge er trænede i at skulle præstere. Hun fortæller, at flere af hendes højskoleelever er bange for at fejle i at være højskoleelev, hvilket hun understreger, er umådeligt svært, fordi det handler om at være sig selv. Men det er de unge ikke vant til. De er vant til at skjule deres mindre attraktive sider og glemmer, at de er gode nok ved bare at være til.

Tidlig indsats skal forsøge at hindre psykiatriske diagnoser At flere børn og unge mistrives har også fået politisk opmærksomhed. Derfor er der blevet givet satspuljemidler til alle de fem regioner, som sammen med kommuner i deres område, skal arbejde frem mod 2021 med det, man kalder fremskudt indsats. Det er en indsats, som har til formål at fange tegn på mistrivsel tidligere, end man gør i dag. På den måde håber man at kunne sætte ind, inden mistrivslen udvikler sig til psykisk sygdom. Kresten Dørup er centerchef i børneog ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden og næstformand i styregruppen for den fremskudte indsats. Han forklarer, at kommunerne og regionen sammen har valgt at benytte de fleste af puljemidlerne i de syv kommuner, som er med i projek-

Profile for Mediegruppen as

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin