Helse-2016-08

Page 24

helse: tema

GIGT-BEHANDLING SÆTTER NYE MÅL

Tema om

Gigt

Nye behandlingsmetoder de seneste år og systematisk brug af databaser med behandlingsoplysninger samt blod- og vævsprøver fra tusindvis af danske gigtpatienter sætter nye høje standarder for fremtidens behandling. Af: Jette Warrer Knudsen / Foto: Mediegruppen/Vibeke Johansson

I

dag er det langtfra så invaliderende at blive ramt ef en alvorlig gigtsygdom som det var tidligere. Det skyldes ikke mindst danske gigtforskeres vedholdende og mangeårige fokus på, hvordan gigtpatienter kan få den optimale behandling og dermed bedst mulige livskvalitet. F.eks. var professor og overlæge Merete Lund Hetland, der er tilknyttet Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup samt Københavns Universitet, én af hovedkræfterne bag et forsknings-

gennembrud for knap 10 år siden, hvor det viste sig, at nydiagnosticerede patienter med leddegigt fik det langt bedre, hvis de fik sprøjtet binyrebarkhormon direkte ind i de hævede led. I den forbindelse har Merete Lund Hetland og hendes kolleger dokumenteret, at effekten af aggressiv brug af traditionel gigtmedicin er på niveau med effekten af biologiske lægemidler ved nyopdaget leddegigt. Behandlingen gav både bedre resultater og færre bivirkninger og er i dag indført i de nationale retningslinjer for, hvordan leddegigt bedst kan behandles – projektet har været med til at sætte Danmark på gigtverdenskortet. Samtidig er nye lægemidler som biologisk medicin også med til at højne livskvaliteten for de gigtramte, der ikke kan tåle den traditionelle behandling. Ifølge Merete Lund Hetland er det afgørende at få en diagnose så hurtigt som muligt, når de første symptomer på en inflammatorisk sygdom som leddegigt melder sig. Behandlerne

Hensigten er, at lægerne ved hjælp af en simpel blodprøve i fremtiden kan vælge den bedste behandling til den enkelte patient.

24

helse / september 2016

Under over ”Vi står op fo skriften r hinanden” går Gigtforen inge Scleroseforeni n og ngen sammen i en fælles husstandsind søndag den 11 samling . se Formålet er at ptember. indsamle penge til fors kning.

+ Fakta om biologisk medicin og gigt Biologiske lægemidler bruges til behandling af inflammatoriske gigtsygdomme som leddegigt, psoriasisgigt og Morbus Bechterew (rygsøjlegigt.) Biologisk medicin gives derfor langt fra til alle gigtsygdomme. Biologiske lægemidler er meget komplicerede præparater, som virker ved at hæmme de betændelsesprocesser, der opstår i leddene ved gigtsygdom. Biologisk medicin, som intet har med økologi at gøre, gives, når den gigtramte ikke kan tåle den klassiske behandling. Den gruppe udgør ca. 20 pct. Kilde: Gigtforeningen, professor, overlæge, dr. med. Merete Lund Hetland, Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, Glostrup


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.