Page 45

helse: artikelserie

Patienten kan altså ikke få det særlige tilskud til tandpleje, alene fordi han/hun har Sjøgrens Syndrom.

Patienter med en medfødt sjælden sygdom Patienten skal opfylde disse betingelser: • Den sjældne diagnose skal være stillet af en speciallæge. • Tandproblemerne skyldes med overvejende sandsynlighed den sjældne sygdom.

Hvad giver tilskud? Patienten kan kun få tilskud til forebyggelse og behandling af tandsygdomme, som er opstået på grund af kemoterapi, strålebehandling i hoved- eller halsområdet, eller som er relateret til Sjøgrens Syndrom eller en medfødt sjælden sygdom. Patienten kan i udgangspunktet først få tilskud til tandbehandling, når ansøgningen er godkendt af bopælsregionen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil patienten modtage et bevillingsbrev, hvor det fremgår, hvilke typer af behandlinger patienten kan få tilskud til. I visse tilfælde kan patienten, inden ansøgningen er godkendt, få tilskud til behandling af akutte, smertefulde tilstande og midlertidige behandlinger, der skal forhindre, at patienten får flere

tandskader på grund af kræftbehandlingen, Sjøgrens Syndrom eller den medfødte sjældne sygdom. Patienten kan kun få tilskud til dette efter aftale med bopælsregionen.

Hvad kan du få i tilskud? Den årlige egenbetaling er på ca. på 1.815 kr. Når tandlægen har modtaget en kopi af patientens bevillingsbrev, afregner tandlægen efterfølgende direkte med regionen i forhold til de behandlinger, som patienten kan få tilskud til. Patienten skal altså ikke selv lægge ud for de behandlingsudgifter, som regionen dækker. Tilskuddet er uafhængigt af patientens indkomst og/eller formue. Patienten må ikke modtage tilskud fra sin kommune til de samme udgifter, som regionen betaler. Hvis patienten ønsker en dyrere behandling end den, han/hun har fået tilskud til, skal vedkommende selv betale forskellen mellem det bevilgede beløb og den ønskede behandling. Hvis patienten vælger en dyrere behandling, skal han/hun informere bopælsregionen om dette, inden behandlingen starter.

Er du medlem af Sygeforsikringen danmark?

danmark, må du ikke få refusion til behandlinger, som din region i forvejen betaler. Har du selv betalt for dele af din tandbehandling, kan du få tilskud fra Sygeforsikringen danmark efter de normale regler. Kilder: Tandlægeforeningen og Sundhedsstyrelsen.

+ Søg mere information på: www.borger.dk www.tandlaegeforeningen.dk www.sst.dk www.cancer.dk

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen

KNAS MED NAKKEN? SILVANA SUPPORT® HOVEDPUDEKONCEPT

En god søvn er en forudsætning for overskud og energi Silvana Support® hovedpuden er en ergonomisk hovedpude udviklet i tæt samarbejde med professionelle behandlere, fysioterapeuter og kiropraktorer. Silvana Support® er et varemærkeregistreret produkt, der produceres og markedsføres i fem forskellige hårdheder.

T: 8654 0058 info@yourcare.dk yourcare.dk

F I N D N Æ R M E S T E F O R H A N D L E R PÅ W W W.YO U R C A R E . D K 2017-109_Krop&Fysik_180x55_Silvana.indd 1

12/01/17 11.40

helse / december 2017

45

Helse-10-2017  
Helse-10-2017  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin