Page 20

vestbyens fremtid

HAR DU EN HOLDNING TIL VESTBYENS FREMTID? Kom og vis os din bydel – og lad os høre din holdning til Vestbyen. Sådan lød invitationen fra Vejle Kommune til Vestbyens beboere. Kommunen har i hhv. august og september arrangeret to byvandringer i bydelen. AF: HANNE BREDAHL / FOTO: HANNE BREDAHL

F

ørste tur var den 27. august, hvor man startede i Spinderihallerne med en kort introduktion ved Søren Nelleman og Bodil Øllgaard fra Vejle Kommune. Kommunen forventer en massiv tilflytning. Allerede i årets første seks måneder er der kommet ekstra 820 borgere i Vejle Kommune. Og man har en ambition om at få 1.000 ekstra indbyggere om året frem til 2020. Dette vil lægge stort pres på alle boligområder i Vejle. Det er derfor vigtigt, at alle områder har noget at byde på. Og i august og september var der fokus på Vestbyen. Hvordan gør man denne bydel mere attraktiv og dynamisk. Hvad skal der til for at tiltrække “folk”? Første tur startede ved Spinderihallerne, hvor Charlotte fra Dyrk Vejle fortalte om foreningens aktiviteter og den glæde det giver at have haverne. Herefter gik turen langs åen, hvor Søren fortalte om de idéer, kommunen har for at skabe rekreative områder ved åen. Ved parken ved AABs afd. 12 og 15 drøftede man de muligheder der er for at skabe fællesskaber og aktiviteter i parken. Og der blev sluttet af ved den gamle bunker i Mindegade. Den 7. september tog naturvejleder Steen Hedrup de interesserede med på en tur, hvor de vilde dyr, planter og natur i bydelen var i fokus. En spændende tur, med en engageret formidler. Kommunen forventer at afholde et fæl-

SIDE 20

lesmøde i oktober i Spinderihallerne, hvor man håber på, at kunne få etableret nogle initiativgrupper, der vil være med til at sætte gang i dynamikken og livet i Vestbyen. Kan vi i AAB mon byde ind med noget? AAB Vejle har 1.700 lejemål i Vestbyen, så det må vel siges også at være i AAB beboernes interesse, at der kommer nyskabelse og dynamik til. I AAB-regi er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af afdelingsformændene fra Vestbyen. Formålet med gruppen er at skabe et forum til gensidig informationsudveksling, og ressourcedeling. Ligesom styrkelse af tilslutningen til fællesaktiviteter er et mål.

I AAB-regi er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af afdelingsformændene fra Vestbyen. Formålet med gruppen er at skabe et forum til gensidig informationsudveksling, og hvor der kan være en dialog om at dele ressourcer og hænder med hinanden, så der i fællesskab kan opnås mere. Det kan også være med til at styre tilslutningen til de aktiviteter som allerede iværksættes rundt i afdelingerne, så mange flere får glæde af tilbuddene.

AAB / MERE END ET HJEM

AAB Nyt 3 2015  

Beboermagasin udgivet af AAB Vejle