Page 2

kære læser

Nogle forlader os - andre kommer til Sommeren er slut, og snart må AAB også tage afsked med beboerrådgiver Lis Aagaard, der har nået sin pensionsalder. Men der kommer hele tiden nye mennesker til AAB Vejle – nogle af dem meget langt borte fra.

I

følge den traditionelle kalender starter efteråret den 1. september og slutter den 30. november. Ifølge den astronomiske starter efteråret den 21. september og slutter den 20. december. Uanset hvilken man foretrækker, er efteråret her altså. Og vi kan se tilbage på en dejlig og aktivitetsfyldt sommer rundt omkring i AAB. Noget der også har fyldt rigtig meget, er debatten og de mange beretninger om den voldsomme strøm af flygtninge, der er på vej til Europa og Danmark. Det største antal flygtninge siden 2. Verdenskrig, hvor 6 millioner jøder blev dræbt og mere end 50 mio. mennesker drevet på flugt. Uanset hvad man mener; om Danmark også har pligt til at tage imod flygtningene med åbne arme eller ej, så er man i min optik forpligtet til at sætte sig ind i, hvad det egentlig er der sker og hvorfor. Og hermed få en nuanceret og underbygget mening. Ellers kan man ligesom ikke tillade sig at dømme eller fordømme. Og som bekendt kommer fordomme af uvidenhed. Vi har derfor i dette nummer valgt at oplyse og fortælle. Om hvad det vil sige at blive flygtning og om de traumer, det medfører. Ligesom man også vil kunne læse, at flygtninge sagtens kan integreres og ikke nødvendigvis – som nogle af vores politikere mener – er en byrde for det danske samfund, men bliver en del af det danske samfund og er med i fællesskabet om at løfte ansvaret.

Ligesom flygtninge ofte bliver mødt af/med fordomme, bliver også mennesker der af den ene eller anden grund har valgt at bo alment mødt med fordomme “udefra”. Det vil man gøre noget ved på Nørremarken. Til november udkommer en bog om Nørremarken og de mennesker, der bor her. Den bog glæder jeg mig til. Du kan læse mere herom på side 17. Så skal vi desværre også sige farvel til Lis Aagaard – AABs beboerrådgiver gennem 26 år. Lis har været et fantastisk gode for AAB og AABs beboere og har gennem årene hjulpet et utal af mennesker. Som mediator, økonomisk rådgiver og sagsbehandler. Hun har “hentet” penge hjem til beboerne til feriehjælp, julehjælp og enkeltydelser. Vi kommer til at savne Lis. Til slut vil jeg ønske alle et godt efterår. Deltag i fællesskabet og vær der for hinanden. Uanset hvem du er, og hvor du kommer fra.

Hanne Bredahl Redaktør

Udgiver: AAB VEJLE, Mindegade 17A, 7100 Vejle Udgivelser: Magasinet udkommer 4 gange årligt Oplag: 4.500 stk. Grafisk Design: Mediegruppen as Tryk: Digitalhuset Vejle Forside: Hyldager Fotografi Redaktion: Knud Aage Thiemer (afd. 29), Sven-Erik Madsen (afd. 15), Lena Kristiansen (afd. 47), Claus Uldall (Udlejning), Hanne Bredahl (Administrationen)

Synspunkter, der fremsættes i eksterne indlæg, er ikke nødvendigvis dækkende for AABs holdning.

Indlevering til næste nummer: 19.10.2015

SIDE 2

AAB / MERE END ET HJEM

AAB Nyt 3 2015  

Beboermagasin udgivet af AAB Vejle