Page 1

kontakt FOKUS PÅ DIN FREMTID

Advent så er det ved tiden igen. Julen nærmer sig. Lysene tændes. børnene venter spændt på juleaften. De voksne har travlt.

Glædelig jul.

Sven Hagen Jensen

gennemgang af kurser på nettet 11 af vores kurser har foreløbig været udsendt på LifeStyleTV og kan ses på nettet. Kurserne gennemgås af kvalificerede undervisere og kan følges derhjemme på din computer på det tidspunkt og i det tempo, der passer dig bedst. Det er en fordel at bestille det trykte materiale, så man kan have det ved hånden samtidig og også få anledning til at sende sine svar ind. Ved at klikke ind på www.lifestyletv.se/ ondemand.php finder du en oversigt over LifeStyleTV’s udsendelser. Klik på ’Bible’, derefter ’Ordet’ og du kan selv vælge den serie, du ønsker at se.

04

KORRESPONDANCESKOLENS INFORMATIONSBLAD

2012

Det var også en travl tid for 2000 år siden, da jødefolket skulle skrives i mandtal. Vejene var fyldt med folk, der skulle frem til deres fødeby. For nogle betød det samtidig et hyggeligt besøg hos familien. Hos andre var det blot noget, der skulle overstås i en hast. Der var ingen spændt forventning om, at noget stort var ved at ske. Men der skete noget stort og vidunderligt en aften under denne folketælling i en lille ubetydelig by kaldt Bethlehem. Vores frelser, Jesus Kristus, blev født – og siden da har navnet Bethlehem haft en særlig klang i vores øre. Han kom som lovet. ’Advent’ betyder ’komme’. Han kom, da tiden var inde. Han kom som ’immanuel’ – Gud med os. Han kom for at udføre sin mission og frelse en fortabt verden. Hvor var det godt, han kom. Hvor var det godt, han levede i blandt os. Hvor var det godt, han udførte sin mission på jorden som planlagt. Og hvor er det godt at tænke på, at han vil komme tilbage og fuldføre denne mission ved sin genkomst, som han har lovet. ’Advent’ betyder ’komme’. Lad os huske på det, når lysene tændes.


GIV TROEN EN CHANCE Den kristne tro har trange kår i Danmark. i skolen må man ikke forkynde. På hospitalerne er den åndelige samtale tabu. i hjemmene er bibelen som regel en lukket bog. Fra kirkebænken kan man ikke altid forvente at lytte til en troende præst. i medierne og på universiteterne er det blevet en sport at så tvivl om de kristne læresætninger. Med rette kunne man forvente angreb på den kristne tro udefra. Fra muslimske fundamentalister. Fra ateismens højborge. Fra nyreligiøse kredse og tidens sekulære strømninger og ideologier. Men det er svigtet hos dem, der skulle værne om den kristne tro i Danmark, der langsomt men sikkert kvæler folkets tillid til det kristne budskab. Man forsøger desperat med populærkoncerter, nye overgangsritualer (det nyeste er et kirkeritual ved pensionering), alternative gudstjenester, bankospil og dans for at trække folk til kirken. Kirken skal ud til folket på folkets præmisser er mantraet – Men hvad med troen, som det hele bygger på? Hvad med substansen? Hvad med de kristne principper, som har gjort Danmark til et trygt land at bo i? – Er vi ved at sætte det hele overstyr, fordi vi har glemt udgangspunktet? Og udgangspunktet og grundlaget for den kristne tro er ganske enkelt Bibelen med dens klare og glædelige budskab om en frelser, ”der blev født i David by”. En unik person, som blev en del af vores verden og ofrede sig selv for at bedre vores forhold og give os evigt liv. – Det er troen på ham, der er under angreb indefra. Det er troen på en virkelig, autentisk og mægtig frelser, der står for skud. Det er troen på den bibelske Jesus Kristus, der undermineres. Enten ved vildledende fortolkninger eller ved uansvarlig ligegyldighed overfor den tro, som ”én gang for alle er overdraget de hellige.” (Judas 3). Det står så smukt og rigtigt i den apostolske trosbekendelse: ”Vi tror på Jesus Kristus (Guds) enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den

Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.” – Den fremsiges uge efter uge i kirkerne uden blinken, men ofte uden den store overbevisning, fordi der ofte bliver stillet spørgsmålstegn ved både jomfrufødsel, opstandelse og andre bibelske sandheder af dem, som har fået tillidshvervet at prædike Guds ord til menigheden. Her ved adventstide og i forbindelse med julehøjtiden vil der sikkert være lidt større søgning til kirkerne i skarp konkurrence med julefrokoster, julespil og længere åbningstider i forretningerne. – Vil den kristne tro få en chance for at blive hørt? Sikkert nogle steder. Og hver julesalme er i sig selv et budskab. – Men salmesang, stemning og atmosfære ved juletid kan ikke alene udfylde det åndelige tomrum, som eksisterer i det såkaldte kristne Danmark. På vores egen beskedne måde vil vi gerne i Korrespondanceskolen være med til at udfylde dette tomrum. Vores kursus ’Giv troen en chance’ er netop et tilbud om at give en let, men seriøs indføring i den kristne tro på et ikke sekterisk grundlag. Måske du selv har lyst at tage kurset for at forankre din tro i det bibelske grundlag – eller du vil hjælpe os som ambassadør for skolen ved at fortælle dine venner om dette eller andre af vores kurser. Facebook eller e-mail er en god måde at lade andre vide om de kurser, man tager og lærer noget fra. Eller hvis du ønsker kursuskataloger til at give til familie, venner og bekendte, kan de fås ved at ringe på 4558 7770. Hjælp os at give troen en chance, især blandt de unge og andre, som aldrig fik et reelt tilbud.


gaver og testamenter Korrespondanceskolens kurser kan tilbydes gratis, fordi kursister og venner trofast støtter os med frivillige gaver eller betænker os med et beløb i deres testamente. Gaver til Korrespondanceskolen kan indbetales på giro 81473064 eller via netbank på 0890-1069965. Husk at mærke beløbet ”gave”. Vi gør opmærksom på, at gaver er fradragsberettiget under §8 op til 14.500 kr. Enhver gave til Korrespondanceskolen hjælper – uanset om den er stor eller lille. Det kan endvidere oplyses, at Korrespondanceskolen er fritaget fra arveafgift, således at det fulde beløb i et evt. testamente tilfalder skolens arbejde. På forhånd tak for din hjælp!

Julens salmedigter De kendte salmer ’Den yndigste rose er fundet’, ’Her kommer Jesus dine små’ og ’ I denne søde juletid’ hører til klenodierne i den danske salmeskat. Med disse slog Brorson en ny tone an og blev fremfor nogen anden kendt som julens salmedigter. I hans tekster findes ingen associationer til en letkøbt julestemning. ”For Brorson er Jesu fødsel historiens centrum, den vigtigste af alle begivenheder, og i den forståelse lægges der mindre vægt på de ydre omstændigheder ved Jesu fødsel og mere vægt på den indre sammenhæng i Guds frelsesplan og det enkelte menneskes forhold til dette.” Læs mere om Brorson, samt påskens og pinsens salmedigtere og deres salmeskat i kurset Danske salmer.

bonUs serien ’giv troen en chance’ sendes under titlen ’ny start i livet’ hver onsdag aften kl. 19.30 på Lifestyletv fra 7. november 2012 til 20. marts 2013. Find serien på www.lifestyletv.dk.


At være forældre

2

Paulus – teltmageren fra tarsus

3

englene og deres tjeneste

4

Helligånden og hans store gerninger

5

sandheden om døden

Et kursus med 7 veltilrettelagte studiebreve, som giver værdifulde tips til forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger og andre med voksenkontakt til børn. Om kærlighed, omsorg og disciplin, mm. – og hvordan børnene beskyttes mod overgreb og misbrug. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/foraeldre

Følg med på en spændende rejse gennem 11 studiebreve, hvor vi udforsker apostlen Paulus’ liv, hans baggrund og forkyndelse og ser på, hvad der gjorde teltmageren Saulus til en af det Nye Testamentes store personligheder. Gode geografiske kort og andre fine illustrationer og bilag. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/paulus

Der skrives bøger og laves film om engle. Internettet er fyldt med referencer til engle. Nogle mener at have haft besøg af engle. I 6 studiebreve gennemgår Marit Birch Petersen de bibelske henvisninger til engle og fortæller om deres betydning og tjeneste for os i dag. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/engle

Dette kursus tager fat på emner, som har været genstand for dybtgående studium, diskussion og til tider uenighed. Et kursus som har stor interesse i mange kirkelige kredse i dag og giver et solidt grundlag for vores gudsforståelse. Kurset består af 10 studiebreve samt et spændende tillæg om tungetale. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/helligaanden

I 10 studiebreve redegør kurset for Bibelens syn på spørgsmål om livet, døden, opstandelsen og det evige liv. Det hele giver bedre mening, når man ser det i den større sammenhæng. Hvordan forholder Bibelen sig til reinkarnation, okkulte fænomener og nærdødsoplevelser? Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dkk/doeden

KURSUSOVERSIG

1

VIDSTE DU...

TILMELD DIG KURSERNE PÅ WWW.KORRESPONDANCESKOLEN.DK

At verdens rigeste mand er mexicaneren Carlos slim Helu fra telecom med en formue på 69 milliarder dollars. At verdens 10 fattigste lande ligger i Afrika – og at Zimbabwe med sine 12 millioner indbyggere har et bruttonationalprodukt på 9,3 milliarder dollars. At verdens rigeste land, UsA, med en befolkning på 310 millioner har 46,2 millioner indbyggere, der lever under den officielle fattigdomsgrænse.


VI VAR PÅ BIBELWEEKEND De smukke efterårsfarver var rammen om det traditionelle bibelstævne på Himmerlandsgården på en solrig weekend i oktober. En tur langs det stille vand ved stranden. En hyggelig snak med nye eller gamle venner. Børnenes latter. Dannebrog der går til tops før morgensangen i det fri. Medrivende præsentationer fra Bibelen og stemningsfyldt fællessang i mødesalen ovenpå. Det var nogle af ingredienserne ved dette års bibelweekend. Og vi var glade for, at vi tog med. Man knyttes sammen. Man lærer nye og spændende ting. Man opbygges ved ordet. Man bliver udfordret på sin tro.

Man rejser glad hjem med gode minder. Man får lyst at komme igen. Og hvorfor ikke allerede nu sætte kryds i kalenderen til næste års bibelstævne den 4. – 6. oktober 2013. Hvis det er rigtigt, som en af deltagerne sagde: ”Det var helt fantastisk sidste år, men det var endnu bedre i år!” – så må det blive rigtig godt næste år.


Afsender: Korrespondanceskolen · Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Adventus Domini

”Jeg hører, at du kommer sammen med en tvilling. Hvordan kan du egentlig kende forskel? ”Åh du – det er såmænd ikke så svært. Hendes bror har skæg”! Virkeligheden er sommetider en anden, end man umiddelbart tror. Det gælder også i den ventetid, som er en del af kristendommens bagage. I ventetiden kan man godt blive overrasket. Det fortæller en af de bibeltekster, der hører december måned til: Lignelsen om de ti brudejomfruer. Matt 25 (læs selv kapitlet i din bibel) Når Guds kongerige bliver til virkelighed, vil det være ligesom i historien her. Der var ti brudepiger, der gik ud for at møde brudgommen og tog olielamper med sig. Fem af dem var tankeløse, og fem af dem var fornuftige Egentlig en historie, hvor man venter brudgommens komme, og det komme trækker ud. Det er der egentlig ikke noget sært i – det ved man i de egne noget om helt op til vore dage. Brudgommen må give sig god tid til at forhandle om de penge, han skal sætte i pant for sin brud. Hvis ikke fa-

KORRESPONDANCE Korrespondanceskolen henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev. Man kan simpelthen arbejde med studiebrevene, når man har lyst.

milien bliver ved med at presse prisen, ser det ud, som om bruden ikke betyder noget for dem. Så meget er hun værd, så meget overgiver vi nu til din beskyttelse. Måske kunne en sådan forhandling redde mange vestlige bryllupper fra en dårlig start. I alt fald fortæller det os noget om den værdi, som Himlen sætter på hver af os, når vi tager imod kåringen til at være en del af den himmelske bryllupsfest. Det, der betyder noget, er vores reaktion. Der er ikke så meget nyt i dette, for det afspejles allerede i Nis Petersens: Sandalmagernes Gade, hvor flg. meningsudveksling foregår mellem Cæcilia og Marcellus: ’Hvorfor hader de os, Marcellus? Der er dog østfra kommet mange andre mysterier, som man har taget vel imod’. ’Der er den forskel, at de andre har forstået at indordne sig under eller samarbejde med vore gamle præsteskaber!’ svarede Marcellus: ’De har – om jeg så må sige – bare bedt om en hylde i butikken; men kristendommen forlanger alle hylder. Det skal jo føre til krig!’

Når fredsfyrsten, der blev født i Bethlehem kommer anden gang til vor jord, kommer han med fred til alle, der venter på ham. Du vil kende ham, når han kommer – og han vil kende dig. Walder Hartmann

SKOLEN Udgiver Korrespondanceskolen Concordiavej 16 Postboks 15 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770

Redaktion Sven Hagen Jensen Walder Hartmann

Læs mere om kurser og muligheder på

Distribution Tilsendes Korrespondanceskolens kursister og venner

www.korrespondanceskolen.dk

17147 Mediegruppen as

For et års tid siden beskæftigede KD sig med Adventstiden under temaet: Lys i mørket – Adventstiden er eventyrlig. Man fortalte samtidig om de to mænd, der mødtes på en bænk under strøgets juleguirlander.

Kontakt 4-2012  

Nyhedsbrev fra Korrespondanceskolen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you