Page 1

kontakt FOKUS PÅ DIN FREMTID

Hvor går grænsen for anstændighed?

”I en tid, hvor alle andre i verden strammer bæltet, er disse tal ikke imponerende, de er uanstændige,” udtalte den franske budgetminister Jerôme Cahuzac. Medierne har været fyldt med beretninger om europæiske bankdirektører og erhvervsledere, som kunne forlade deres skrantende eller fallerede virksomheder med hidtil usete honorarer og bonusser, mens de sydeuropæiske lande især kæmper med stor arbejdsløshed og budgetnedskæringer, og resten af Europa også lider under den økonomiske nedtur. Når krisen kradser, kommer værdidebatten op til overfladen. Er anstændighed fortsat et nøglebegreb i den europæiske og danske folkesjæl, eller har vi for længe siden overskredet grænsen? Indbrudstyve går ind og røver et dødsbo efter en familietragedie. Folketinget påtvinger kirken, hvor Guds ord burde forkyndes, et ubibelsk vielsesritual. Spillelyst opmuntres og lottomillioner fordeles, mens unge ludomaner må på afvænning. Sjofelheder og nedgøring af religiøse værdier er blevet en folkesport ført an af medier og underholdningsbranchen. Hvor er vi på vej hen? Med fokus på fremtiden søger Korrespondanceskolen gennem sine kurser at skabe en modvægt mod tidens nedbrydning af anstændigheds grænser. I anstændighedens navn og med venlig hilsen Sven Hagen Jensen

Spørgsmål og kommentarer Vi modtager gerne dine spørgsmål og kommentarer. Det giver os anledning til at forklare og uddybe emner, som har interesse, og rette eventuelle misforståelser, samtidig med at det fremmer en frugtbar dialog. Vores kurser er under konstant udvikling, og vi vil gerne være relevante og svare på de spørgsmål, som er vigtige for dig. Kurserne bærer naturligt præg af dem, som har forfattet dem, men vi er åbne for nye input, som kan kaste lys over emnet. Ved hvert studiebrev er der mulighed for at skrive sine spørgsmål og kommentere på indholdet. Og hvis der ikke skulle være plads nok på selve kursusarket, er man velkommen til skrive det ned på et ekstra ark papir.

03

KORRESPONDANCESKOLENS INFORMATIONSBLAD

2012

Sindene kom for alvor i kog hos de franske politikere, da det blev kendt, at fodboldspilleren Zlatan Ibrahimovic ville modtage en rekordstor årsløn på 104 millioner kr. i sin nye klub Paris SaintGermain.


Vær med på Bibelweekend Den 5. – 7. oktober 2012 på Himmerlandsgården Få et indblik i Bibelens Jesus som skaber, frelser, ven, konge, mm. – og hvad det betyder for dig.

TEMA: ”Denne Jesus”

Så er det tid for kursister og venner til at melde sig til årets bibelweekend med sang, bibelkundskab og samvær inde og ude sammen med personalet fra Korrespondanceskolen. Det foregår i skønne naturlige omgivelser ved Als Odde nord for Mariager Fjord. En god anledning til at mødes og blive kendt med andre, som også sætter pris på kristent fællesskab. Der serveres spændende, sunde og velsmagende vegetariske retter. PROGRAM Weekenden begynder med registrering og indkvartering fredag den 5. oktober kl. 16.00 – 18.00, aftensmad kl. 18.00 og åbningsmøde kl. 19.30. Vi slutter med middag kl. ca. 12.00 søndag den 7. oktober, hvorefter der er hjemrejse. Det daglige program begynder med morgenandagt kl. 8.00, morgenmad kl. 8.15 og slutter af med aftensang og hygge omkring kl. 20.45.

Dagen igennem er der bibelforedrag, sangstunder, mulighed for samtaler, gåture i naturen, bibelkonkurrencer samt de nødvendige pauser og faste måltider. Og der vil blive arrangeret noget spændende og specielt for de børn, der kommer. Et mere detaljeret program kan ses på www.kskolen.dk eller rekvireres fra Korrespondanceskolen på tlf. 4558 7770.


PRAKTISK INFO Sådan bor vi: Lejrskolefaciliteter med to på hvert værelse (om ønsket kan man bo flere). I meget begrænset omfang fås eneværelse. Fælles bade og toiletter. Sengelinned og håndklæde medbringes, men kan evt. lejes for 50 kr. Mødesalen: Mødernes holdes i sal ovenpå med plads til 70-80 personer. Da man skal op ad en trappe, kan vi ikke anbefale meget gangbesværede at deltage. Der vil være børneprogrammer efter behov i andre lokaler.

Her finder du Himmerlandsgården: Kursuscentret Himmerlandsgården ligger i naturskønne omgivelser på Als Oddevej 71, Helberskov, 9560 Hadsund. Kommer du i bil er det ligetil. Du følger Alsvej (541) fra Hadsund til Als og tager Vestvejen til højre lige inden Als og kører ca. 5 km til transformatoren ud for nr. 71. Her drejer du til venstre nedad grusvejen og fortsætter ligeud til Himmerlandsgården. Der går tog til Randers og Aalborg og busser til Hadsund. Undersøg selv de bedste forbindelser. Deltagere, som står af i Hadsund, kan blive hentet.

Talere

Pris: Hele weekenden med undervisning, evt. kursusmateriale samt 6 velsmagende måltider (vegetariske) koster i alt 425 kr. pr. person (dog 75 kr. ekstra for eneværelse). Børn (4 – 14 år) 225 kr.

John Pedersen Studievejleder og præst i Randers Sven Hagen Jensen Forstander for Korrespondanceskolen og præst i Viborg

Tilmelding: Senest den 27. september på tilmeldingsblanket eller telefon 4558 7770 eller www.kskolen.dk.

tilmelding Undertegnede ønsker at deltage i Bibelweekenden på Himmerlandsgården fra fredag den 5. oktober 2012 kl. 16.00 til søndag den 7. oktober 2012 kl. ca. 12.00. Navn: Adresse: Postnr. & by Telefon: Transport:

Kommer i bil

Med bus

Ønsker afhentning i Als eller Hadsund:

Ja

Nej

Afhentningssted: Tidspunkt: Ønsker at leje sengelinned inkl. håndklæde:

Ja

Vil gerne bo sammen med: Er der specielle hensyn, vi skal tage, kan det oplyses her: Sendes i lukket kuvert til Korrespondanceskolen, Postboks 15, 2850 Nærum. Tilmelding kan også foretages på telefon 4558 7770 eller på www.kskolen.dk

Nej


Danske salmer

2

Prøv Jesus

3

At være forældre

4

Guds passionsspil i ørkenen

5

Johannes Åbenbaring

Foruden Kingos, Brorsons og Grundtvigs elskede salmer har vi også føjet nogle af Ingemanns salmer til og udvidet kurset til 12 studiebreve. Bliv kendt med disse store salmedigtere, deres baggrund og den rige sangskat, som de har efterladt os. CD med altsanger Camilla Toldi Bugge følger med. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/danskesalmer

Går du ind på internettet, er der over 147 millioner henvisninger til Jesus. Mange er fascineret af hans person og beretningen om hans død og opstandelse. Dette kursus på 10 studiebreve giver den virkelige historie om Jesus af Nazaret og hvad hans liv betyder for os i dag. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/jesus1

Et kursus med 7 veltilrettelagte studiebreve, som giver værdifulde tips til forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger og andre med voksenkontakt til børn. Om kærlighed, omsorg og disciplin, mm. – og hvordan børnene beskyttes mod overgreb og misbrug. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/foraeldre

Kurset behandler store begivenheder i det gamle Israels historie fra udgangen af Egypten til indgangen i det lovede land. En spændende fortælleform benyttes, som gør det lettere at forstå tempeltjenesten og vandringen gennem ørkenen. 10 studiebreve med illustrationer. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/passionsspil

Den sidste bog i Bibelen har for mange været en lukket bog. I dette kursus på 16 studiebreve gives en indførelse i den kamp mellem lys og mørke, sandhed og vildfarelse, som har præget den kristne kirke helt ned til vor egen tid. Læs om de mægtige kræfter, der er i spil, og vil kulminere i en gigantisk styrkeprøve forud for Jesu genkomst. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/johannesaabenbaring

KURSUSOVERSIG

1

VIDSTE DU...

TILMELD DIG KURSERNE PÅ WWW.KORRESPONDANCESKOLEN.DK

At et palindrom er en sætning eller et ord, der kan læses i begge retninger. Klassikere er f.eks. ”damejer Nis Berg greb sin rejemad” samt ord som otto, mellem, russerdressur, kajak og regninger. At verdens længste palindrom med mening er det oldgræske nipsonanomimatamimonanospin, som betyder ”vask dine synder, ikke kun dit ansigt”. At verdens længste palindromiske enkeltord menes at være det finske saippuakauppias, som betyder ”en mand, der sælger sæbe”.


den FØrSTe eUrOpæer – OG måSke den SidSTe? Er Europa på vej ned i en ny krise? Det spurgte Clement Kjersgaard om i en debat på Folkemødet for nylig på Bornholm. Kriser har præget den europæiske scene lige siden middelalderen, hvor Bernard af Clairvaux ellers søgte at skabe en ny europæisk bevidsthed. Har Europa glemt sine historiske rødder? Er Daniels forklaring på en babylonisk herskers drøm ved at gå i opfyldelse? Brian Patrick McGuire skriver i sin bog om Bernard af Clairvaux: ”Europa har siden 1100-tallet været kendetegnet ved en enorm energi og optimisme med hensyn til individers og fællesskabers muligheder for at forvandle landskabet og sætte deres fingeraftryk på omgivelserne. Med Bernard som bannerfører fyldte cistercienserne kontinentet med klosterbygninger, landbrug, ordensvedtægter og internationale kontakter. Min biografi om Bernard, den første europæer, er ment som en påmindelse om vor kulturs søgen efter orden, forandring og forening med det guddommelige.” De sidste ord i samme bog konkluderer: ”Det europæiske menneske er ambitiøst og stræbsomt. Denne egenskab indgår eller beskrives sædvanligvis kun i en verdslig sammenhæng, og ofte som noget negativt, der har ført til erobringer og myrderier. Men det rastløse og søgende kan også optræde positivt og udtrykke sig i en spirituel dimension. Sådan var Bernard: Den vanskelige helgen og den første europæer”. Efter en folkeafstemning om dansk medlemskab af EF den 2. oktober 1972, hvor et flertal på 63,4 % stemte ja, blev Danmark medlem af EF, det senere EU. Siden den første danske folkeafstemning om EU, har danskerne været til stemmeurnerne fem gange i forbindelse med ændringer af EF/EU traktaterne. De fleste gange har en markant procentdel af danskerne været modstandere af de fremsatte forslag til ændringer, og den økonomiske krise, som

også Danmark er blevet trukket med i, har ikke gjort modstanden mindre. Med rette spekulerer man på om Angela Merkels Tyskland reelt har taget magten fra alle andre, om Sydeuropa er på vej mod en egentlig depression, om krisen risikerer at splitte EU, og hvis EU bliver en superstat, skal Danmark så fortsat være med? Alt dette er vel i virkeligheden forudsagt i Dan 2, hvor kongens drøm forklares og ender med følgende udsagn: ”Når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal blande sig gennem ægteskab; men de holder ikke sammen, ligesom jern heller ikke lader sig blande med ler. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd; den knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast.” Den første europæer er for længst lagt til hvile. Det samme vil ske med Europa, for Gud har andre planer. Når Kristus vender tilbage her til jorden er det for at samle borgerne i Guds rige til en fremtid, hvor alle handler efter kærlighedens lov. Walder Hartmann

læs mere om Daniels fremtidsvisioner og Europa i vores kursus om Daniels Bog Fascinerende læsning om historiske kendsgerninger og fremtidsvisioner, som berører vores egen tid. En seriøs udlægning af denne spændende gammeltestamentlige bog uden populærlitteraturens spekulative fremstillinger. Et letlæseligt kursus, som tager os bag kulisserne i den verden, vi lever i. Findes også på DVD som en af serierne i TV-udsendelsen ORDET. Flere oplysninger og bestilling på tlf. 4558 7777 eller www.korrespondanceskolen.dk/daniel


Afsender: Korrespondanceskolen · Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Kongemordet

Jeg bor ikke så langt fra Finderup Lade, hvor kong Erik Klipping blev slået ihjel i 1286, ca. 27 år gammel, af ukendte gerningsmænd. Dette er det seneste mord i Danmark på en regent eller regeringsleder efter at

KORRESPONDANCE Korrespondanceskolen henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev. Man kan simpelthen arbejde med studiebrevene, når man har lyst.

ca. 10 andre fra den ”officielle” kongerække havde lidt samme skæbne. Går man uden for Danmarks grænser, kommer man i nyere tid umiddelbart til at tænke på mordene på tsarfamilien i Rusland, præsident John F. Kennedy i USA, statsminister Oluf Palme i Sverige og premierminister Benazir Bhutto i Pakistan. De blev alle ryddet af vejen, mens de holdt officielle titler af regenter eller regeringsledere. På bibelweekenden i oktober skal vi høre om det største kongemord i historien, begået mod en konge, en virkelig konge, som ingen ville anerkende for sin kongemagt. Vi finder dele af beretningen i Johannesevangeliet. ”Jesus svarede: ’Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden.’ Pilatus sagde til ham: ’Så er du altså konge?’ Jesus svarede: ’Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.’” (Joh 18,36.37)

Hør mere om ”Denne Jesus” – kongen, frelseren, skaberen – som også i dag mødes med skepsis og udsættes for karaktermord. Hvem er han virkelig – og hvad forskel gør det? Og hvorfor skulle han ryddes af vejen? – Vi taler sammen om det ved bibelstævnet i oktober på Himmerlandsgården. – Husk at bestille plads!

SKOLEN UDGIVER Korrespondanceskolen Concordiavej 16 Postboks 15 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770

REDAKTION Sven Hagen Jensen Walder Hartmann

læs mere om kurser og muligheder på

DISTRIBUTION Tilsendes Korrespondanceskolens kursister og venner

www.korrespondanceskolen.dk

17146 Mediegruppen as

Selvom han var blevet hyldet som konge nogle få dage forinden, vidste de ikke at dette justitsmord blev begået mod en virkelig konge.

Kontakt 3-2012  

Nyhedsbrev fra Korrespondanceskolen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you