Page 1

kontakt FOKUS PÅ DIN FREMTID

det gælder vores børn

Tilsyneladende er sådanne ulykkelige forhold mere udbredte, end vi holder af at tænke på. Man anslår, at så meget som hvert tiende barn i Danmark udsættes for et seksuelt overgreb i barndommen, enten fra en voksen eller fra et ældre barn. Og uden at vi skal se en krænker i enhver person, der har med børn at gøre, bør ingen af os gå med bind for øjnene og lade som om intet kan ske i vores omgangskreds eller nabolag. Fra Korrespondanceskolens side har sat fokus på dette tabu emne ved at behandle det indgående i studiehæfte 6 af kurset ’At være forældre’. Af denne og mange andre gode grunde kan vi varmt anbefale kurset til alle forældre, bedsteforældre og andre voksne, der arbejder med børn. Hvilke tegn og signaler skal man være opmærksom på? Hvordan beskytter vi vores børn? Hvad gør man, hvis mistanken opstår? Det er ikke nok at overlade ansvaret til de kommunale myndigheder. Vi har alle et medarsvar for at de mindreårige kan leve i tryghed. Det gælder vores børn og børnebørn,

Sven Hagen Jensen

sund fornuft Sundhed er ingen tilfældighed. Mange faktorer spiller ind, men i de fleste tilfælde kan vi selv være med til at forbedre vores sundhedstilstand og velbefindende. Det drejer sig om at følge enkle råd og bruge sin sunde fornuft. Meget ved vi allerede. Noget har vi måske ikke tænkt på før. Et kursus som ’Sundhed og velvære’ kan hjælpe dig at komme i gang med kurs mod et sundere liv. Foruden den fysiske, psykiske og følelsesmæssige del af sundheden, vil dette kursus også handle om værdier og livsholdninger, der giver livet mening og er vigtige for vores velbefindende. Det er sund fornuft. Prøv kurset ’Sundhed og velvære’ pr. brev eller online.

01

KORRESPONDANCESKOLENS INFORMATIONSBLAD

2012

Man bliver noget rystet, når man den ene gang efter den anden læser om grove svigt, misbrug og seksuelle overgreb mod børn. kan det virkelig være sandt, at det kan ske næsten ubemærket i vores eget nabolag? og kan vi gøre noget ved det?


Skatteministerens dilemma Den etiopiske skatteministers dilemma er måske også gennemsnitsdanskerens dilemma. Den tanke kan man let få, når man læser statistikkerne.

Statistikkerne siger, at Bibelen er en af verdens bedst sælgende bøger år efter år. Den findes da også i mange danske hjem. Hvert år sælges der ca. 55.000 bibler af den autoriserede udgave med både Det Gamle og Det Nye Testamente og dertil næsten 14.000 eksemplarer af Bibelen på hverdagsdansk. Alligevel er der kun få, der læser i Bibelen. En undersøgelse fra 2009 i Danmark viser, at over 80 procent læste mindre i Bibelen end et par gange om året, og af disse sagde ca. halvdelen af de adspurgte, at de aldrig havde læst i en bibel. Nu er undersøgelser og statistikker taknemmelige for fortolkninger - men kunne det tænkes, at mange er ofre for skatteministerens dilemma? Og hvad var så den etiopiske skatteministers dilemma? – Nej, det var ikke fortjenesten på salg af bibler, der besværede ham. Men han sad med en af Bibelens bøger i hånden og forstod ikke, hvad han læste. Beretningen i Det Nye Testamente (se Apostlenes Gerninger kapitel 8) fortæller, at han var på rejse fra Jerusalem til sit hjemland og sad og læste fra Esajas Bog. Og bedst som han sidder der i sin vogn travlt optaget af sin læsning springer en mand ved navn Filip op på siden af ham og spørger, ”Forstår du også det, du læser?” Og skatteministeren svarer uden tøven, ”Hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig?” – Historien fortsætter da med, at Filip sætter sig op i vognen og forklarer ham det, som han læser. Og pludselig giver det, som før var uklart, mening. For mange mennesker er Bibelen sikkert en lukket bog, fordi man ikke forstår, hvad man læser. Beretninger fra en fjern fortid og en fremmed kultur i et lidt højtidligt sprog, tilsyneladende ingen sammenhængende beretning, en samling skrifter af flere forfattere med forskellig

skrivestil, love, poesi og prosa i en skøn sammenblanding. Hvad går det ud på? Og dog er der adskillige for hvem Bibelen er verdens bedste bog. En bog, der giver mening. En bog, der giver svar på livets store spørgsmål. En bog, der giver håb i en forvirret tilværelse. Nøgleordet er vejledning. ”Hvordan skal jeg kunne forstå, når der ikke er nogen, der vejleder mig?” – Nu lever vi i spindoktorernes tidsalder med risiko for at blive vildledt i stedet for vejledt. Så en vis sund skepsis må der til, når nogen tilbyder vejledning. På den anden side er det værdifuldt


at få hjælp, når udfordringen med at forstå ikke er så ligetil. Det erkendte man også på Bibelens tid. ”De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst”, refereres det i Nehemias Bog kap. 8 vers 8. Korrespondanceskolen hed oprindeligt Bibelbrevskolen og havde som sit formål at vejlede i bibellæsning og forståelsen af det, man læste. Også i dag vil du finde, at de fleste af vores kurser er bibelkurser eller kurser, der har relation til Bibelen. Vores ønske er, at den som følger et eller flere af disse kurser, vil finde at Bibelen er en fascinerende bog med svar på mange af de spørgsmål, vi alle går og tumler med. Vi har kurser, som henvender sig til den, der aldrig har åbnet en bibel før. Vi har kurser for dem, der er bibelvante og gerne vil gå lidt dybere. Vi har kurser for dem, der vil undersøge de historiske og videnskabelige udfordringer omkring Bibelen. Vi har kurser for dem, der gerne vil sammenligne eksempelvis kristendommen med islam. Dertil har vi studievejledere, som kan svare på spørgsmål eller prøve at forklare noget af det, som ikke er behandlet tydeligt nok i studiebrevene. Kort sagt, vi er en skole med lærere eller kristne vejledere om du vil. Hvis du har fundet, at et af vores kurser har fremmet din forståelse af Bibelen, så fortæl det til en nabo eller en

bekendt. Måske sidder der en i din omgangskreds, som gerne vil vide mere og savner hjælp til at komme i gang. Eller hvis du selv sidder med nogle spørgsmål, så skriv til os. Måske vi har et kursus, der passer, eller vi kan svare direkte i et brev. Vi vil gerne være med til at løse skatteministerens dilemma uden at vi gør krav på at have alle de rigtige svar.

spørgsmålet ”Hvorfor?” Børn stiller spørgsmål, men det gør voksne også. Og nogle spørgsmål er svære at finde svar på. Hvorfor al den lidelse? Hvorfor sygdom, fattigdom, ulykker og katastrofer? Hvorfor rammes nogle brutalt og andre går fri? – Kan et ansvar placeres? I kurset ’Ny start i Livet’ behandles nogle af de eksistentielle spørgsmål, som vi alle må forholde os til som meningen med livet, hvordan vi kommer ud af det med hinanden, hvordan vi skal forholde os til fremtiden og en retfærdig løsning på lidelsen problem. De 20 smukt illustrerede studiehæfter giver en let indføring i den kristne tro.

?

? ?


Paulus – teltmageren fra tarsus

2

sundhedskursus

3

Helligånden og hans store gerninger

4

Hvor går vi hen, når vi dør?

5

at være forældre

Følg med på en spændende rejse gennem 11 studiebreve, hvor vi udforsker apostlen Paulus’ liv, hans baggrund og forkyndelse og ser på, hvad der gjorde teltmageren Saulus til en af det Nye Testamentes store personligheder. Gode geografiske kort og andre fine illustrationer og bilag. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/paulus

Kurset om sundhed præsenterer et helhedssyn på mennesket og giver enkle råd til et sundere liv. Foruden kost, motion og hygiejne kommer de 10 kursusbreve ind på, hvordan man håndterer stress, hvordan værdier og holdninger påvirker sundheden og om at leve et balanceret liv. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/sundhed

Dette kursus tager fat på emner, som har været genstand for dybtgående studium, diskussion og til tider uenighed. Et kursus som har stor interesse i mange kirkelige kredse i dag og giver et solidt grundlag for vores gudsforståelse. Kurset består af 10 studiebreve samt et spændende tillæg om tungetale. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/helligaanden

I 10 studiebreve redegør kurset for Bibelens syn på spørgsmål om livet, døden, opstandelsen og det evige liv. Det hele giver bedre mening, når man ser det i den større sammenhæng. Hvordan forholder Bibelen sig til reinkarnation, okkulte fænomener og nærdødsoplevelser? Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dkk/doeden

Et kursus med 7 veltilrettelagte studiebreve, som giver værdifulde tips til forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger og andre med voksenkontakt til børn. Om kærlighed, omsorg og disciplin, mm. - og hvordan børnene beskyttes mod overgreb og misbrug. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/foraeldre

KURSUSOVERSIGT

1

VOXPOP

TILMELD DIG KURSERNE PÅ WWW.KORRESPONDANCESKOLEN.DK en ven foreslog mig, at vi sammen skulle studere kurset Johannes Åbenbaring. Jeg havde ikke de store forventninger, men få dage efter vi gik i gang, har jeg fået et bedre forhold til mine nærmeste og har fået større glæde i min hverdag. nu ser jeg frem til hver gang med stor glæde og inspiration og har anbefalet det til flere familiemedlemmer og min nabo. KURSIST FRA MIDTJYLLAND

det er mig magtpåliggende at udtrykke min oprigtige tak for kurset ’Paulus – teltmageren fra tarsus’. kurset er ikke blot dygtigt analyserende, men også med personlig vægt for mig. Jeg er taknemmelig! KURSIST FRA VESTSJÆLLAND


Fra BiBelenS Skatkammer af Arthur S. Maxwell Fortæl dine børn eller børnebørn Bibelens fantastiske fortællinger på en spændende og levende måde. Fra Bibelens Skatkammer er en sand guldgrube, der gennemgår bibelhistorierne fra første til sidste bog. Tilbuddet er helt enestående. Bøgerne har en del år på bagen og hele sættet sælges derfor til denne foræringspris. Egner sig til børn og unge fra 6 års alderen og op. En rigtig god bog til familiestunder eller tid alene for børnene. Serien omfatter næsten 2000 sider fordelt på 10 bind med mere end 400 bibelske historier.

sÆrtiLbUd

kr.

98,-

(+ forsendelse)

Kan bestilles hos Korrespondanceskolen eller på Dansk Bogforlag. Tlf. 45587770 eller info@korrespondanceskolen.dk Tlf. 45587758 eller ekspedition@danskbogforlag.dk

det sker

Møder & arrangementer FEBRUAR 26. februar – 1. marts after2012.dk Parken, københavn Bibelske profetier med Daniel Pel mandag, tirsdag og torsdag kl. 19.00 fra 26. februar.

MARTS 9.-11. marts Familieweekend Hvidekilde, Helsinge Hovedtaler Niels Kousgaard, Kristent Pædagogisk Institut, ”Det femte buds udfordring for forældrene” m.fl. indlæg. Aktiviteter for hele familien. 24. marts Forårskoncert vejlefjordkirken, daugård Vejlefjordkoret synger kl. 19.30

VIDSTE DU...

28. marts næste afsnit af ’ordet’ ’Hvor går vi hen, når vi dør?’ på LifeStyleTV og internettet m. Sven H. Jensen og John Pedersen.

at vatikanstaten er verdens mindste suveræne stat med et areal på 44 ha. at vatikanstaten har ca. 900 indbyggere, hvoraf omkring 550 har statsborgerskab, og nøjagtig 110 af disse er medlemmer af pavens personlige livvagt, schweizergarden. at Pavestolens diplomatiske forbindelse med danmark blev afbrudt i 1536 med reformationen og genoptaget i 1982.

aPriL 20.-22. april teenstævne egerup, skælskør Spændende arrangement med Andreas Müller fra Østervrå som taler.

For flere oplysninger kontakt Korrespondanceskolen.


Afsender: Korrespondanceskolen · Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Hamlet – anno 2012

En ny bog, der for få måneder siden blev sendt på markedet af Kristeligt Dagblads Forlag, havnede på mit gavebord juleaften. Det blev således den første bog, som jeg kastede mig over, da juleferien var ovre. Forfatteren, Sørine Gotfredsen, er både teolog og journalist, så jeg ventede på forhånd at få vendt op og ned på nogle af mine forestillinger om det samfund, som jeg er en del af, og som jeg nu og da hører undrende spørgsmål om, når de seneste nyheder om Danmark og danskerne bliver diskuteret ved middagsselskaber og kirkelige arrangementer. Bogen hedder Den åndløse dansker og hævder bl.a.: ”I et samfund som det danske lever man i evig fare for at blive et ringere menneske, end man behøver at være, og det er afgørende, at vi bliver ved med at minde hinanden om alt det , vi skal tage os i agt for. At være menneske er at være ånd, og det er en tragedie, hvis man bevæger sig igennem et helt liv uden at opdage det.”

KORRESPONDANCE Korrespondanceskolen henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev. Man kan simpelthen arbejde med studiebrevene, når man har lyst.

Sørine Gotfredsen udtrykker i bogen sine observationer omkring medierne, journalisters farlige magt, glorificeringen af danske elitesportsudøvere, ligestillingsproblematikken, politikere – og hendes egen arbejdsplads: Den danske Folkekirke. Hun udtrykker dermed sin bekymring over at savne ånd – især hos de mennesker, der sætter den offentlige dagsorden. Hvad denne samfundsrevser – af gode grunde – ikke får med er dagens (30/1 2012) omtale af guldrusen over et europamesterskab i herrehåndbold og otte ministres manglende medlemskab af den danske folkekirke. Og her dukker så Marcellus, fra Shakespeares drama: Hamlet, pludselig op med sit undrende udsagn om Danmark og danskere. De mellemliggende 400 år har åbenbart ikke ændret så meget i Danmark. Der har ganske vist været både opture og nedture for den kristne tro, og det er nok heller ikke rigtigt at dømme danskerne åndløse på baggrund af tilslutning til

den danske folkekirke alene. Læs i øvrigt Sørine Gotfredsens bog selv og giv dine personlige svar på hendes mange spørgsmål. Mit eget svar på en eventuel åndløshed finder jeg hos profeten Joel: ”Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner.  Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage.” (Joel 3,1.2) Udsigterne for 2012 og årene derefter er lige så lyse som Guds løfter! Walder Hartmann

SKOLEN Udgiver Korrespondanceskolen Concordiavej 16 Postboks 15 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770

Redaktion Sven Hagen Jensen Walder Hartmann

Læs mere om kurser og muligheder på

Distribution Tilsendes Korrespondanceskolens kursister og venner

www.korrespondanceskolen.dk

17145 Mediegruppen as

En af replikkerne fra Shakespeares berømte drama: Hamlet har pludselig fået ny aktualitet. Det er Marcellus, der efter undrende at have fulgt begivenhederne omkring den unge prins, siger: ”Something is rotten in the state of Denmark”. Samme konklusion synes én af tidens debattører: Sørine Gotfredsen at være nået til, idet hun indleder sin nyeste bog med spørgsmålet: ”Er danskerne ved at udvikle sig til et åndløst folk”?

Kontakt 01 2012  

Kontakt magasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you