Page 8

Klub

fantastisk sted med adgang til Københavns bedste rovand. Og de lidt primitive rammer med det historiske vingesus over sig har stort set ikke hindret os i at nå de mål for klubben, som vi har sat os, forklarer Jan Munkholm. Beviset er blandt andet, at Københavns Kajakklub sidste år var værter for DM i Havkajak – og det gik rigtig godt på trods af de manglende faciliteter. Klubben har aktiviteter året rundt. Om vinteren mødes en gruppe hver onsdag til fællesroning og der er også tradition for at arrangere nytårsroning og luciaoptog. Om sommeren er der for alvor gang i aktiviteterne. Ikke mindst med ugentlige kurser for medlemmer, som varetages af klubbens egne instruktører på alle niveauer, tekniktræning om torsdagen og handicaproning om mandagen. Blandt andet. – Om sommeren er der selvfølgelig meget mere aktivitet også på det sociale plan. Vi er gode til at bruge hele byen, når

08

| 02-2018

vi eksempelvis arrangerer fredagsbar, og her benytter vi blandt andet Kajak-Bar. Og så har vi skabt en tradition med hvert år at holde en frivilligaften, hvor vi kæler lidt for alle de frivillige, der lægger et stort arbejde i klubben, siger Jan Munkholm. Visioner for fremtiden Når Jan Munkholm takker af på den kommende generalforsamling, vil han selv pege på klubbens nuværende kasserer, Michael Poulsen, som sin afløser. Og han vil tage over, hvor Jan slap. – Min vision for klubben er at videreføre de ting, som vi har i dag og fastholde den kurs, at vi er en åben klub, som kan forene både hav- og turkajak. Vi har ikke problemer med at tiltrække nye medlemmer. Vi er og bliver en voksenklub, og det er det spor jeg vil følge. Men dertil skal siges, at de fleste af vores medlemmer er unge mellem 30 og 40 år, siger Michael Poulsen.

Et andet fokusområde bliver at fortsætte det gode arbejde med uddannelse af instruktører samt at fastholde de omkring 400 medlemmer, som klubben tæller i dag. – Og det gør vi bedst ved at fortsætte den kurs, som er blevet sat med aktiviteter for alle medlemmer uanset niveau og uanset om man er til kap-, hav- eller turkajak. Københavns Kajakklub skal fortsat være den åbne klub, som favner alle, siger Michael Poulsen. Jan Munkholm forbliver medlem i klubben, og han ser nu frem til at kunne nyde frugten af det arbejde, han har været tovholder på de seneste 10 år som formand i klubben. – Nu skal jeg til for alvor til at tage del i de aktiviteter, som klubben arrangerer. For som formand har man faktisk ikke meget tid til at ro kajak. Så det glæder jeg mig til at få mere tid til nu, siger Jan Munkholm.

Kano & Kajak-2018-02  
Kano & Kajak-2018-02