Page 4

LEDER

Udgiver Dansk Kano og Kajak Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 4329 1094 Åbningstid Hverdage 10-15 dkf@kano-kajak.dk www.kano-kajak.dk isnn 0900-8438 Ansvarshavende Ole Tikjøb Formand, DKF ole.tikjoeb@kano-kajak.dk

Tak for et godt Årsmøde

Kontaktperson DKF’s sekretariat Christian Jacobsen Direktør Tlf. 2081 5472 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Tak for et par gode Årsmøde-dage i midten af marts. Klubsamlingen og Årsmødet blev gennemført på en lidt anderledes måde, end I er vant til – og noget tyder på, at initiativet faldt i god jord hos de fleste.

Redaktion Redaktør Lars Bo Nielsen Mobil 2123 8856 lars.bo@kano-kajak.dk redaktion@kano-kajak.dk

I bestyrelsen havde vi gennem nogen tid talt om, at vi skulle ændre konceptet for Klubsamlingen og Årsmødet, så vi i højere grad kunne inddrage deltagerne – klubberne – og derigennem udvikle og styrke samarbejdet mellem klubberne og bestyrelsen. Hvis vi skal udvikle DKF og tilbuddene til klubberne, er det af stor betydning, at vi har en god fornemmelse for, hvad der optager klubberne, og hvordan vi tager de udfordringer op, som fylder noget i klubbernes hverdag.

Journalist Ann Kerol Mobil 4028 4296 ak@alkom.dk

Vi fik sat et arbejde i gang, hvor vi bl.a. med inspiration fra andre organisationer fik puslet et nyt koncept på plads, som vi mente kunne leve op til de mål, vi havde sat for denne indsats.

Faglig redaktør Anders Krintel Mobil 3190 0977 anders@krintel.dk

Det var min oplevelse i Årsmøde-weekenden – og evalueringen bekræfter det – at de fleste syntes, at det var et par gode dage, som gav deltagerne noget med hjem til arbejdet i klubberne. Også antallet af deltagende klubber bekræftede, at vi er på rette spor. Derfor vil vi i den kommende tid arbejde videre med konceptet. Der skal justeres på nogle ting fra det overståede Årsmøde, og på andre områder vil vi komme med oplæg til helt nye initiativer.

Layout Mediegruppen Horsensvej 72 A 7100 Vejle Tlf. 7584 1200 www.mediegruppen.net Forsidefoto: Balint Vekassy

Forhåbentlig tager I godt imod det, så vi i fællesskab kan udvikle ikke bare Årsmødet, men også DKF’s samlede arbejde til glæde for klubberne.

Annoncer Vendemus ApS Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 7222 7080 kontak@vendemus.dk

Jeg håber, at vi ses til et forhåbentlig spændende og udviklende Årsmøde i DKF, i efteråret 2019.

Tryk og distribution Aller Tryk Oplag 20.000 ex. Distribution Postomdeles til klubber og medlemmer under DKF. Modtager du ikke bladet, ret henvendelse til din klub.

Miljø Trykt på miljøgodkendt papir hos svane-, blomstog FSC mærket trykkeri.

MG 11421

Tekst og fotos fra Magasinet Kano & Kajak må ikke gengives uden tilladelse fra DKF. Tips og kommentarer kan mailes til redaktion@kano-kajak.dk.

Jeppe Jørgensen Bestyrelsesmedlem i DKF for faciliteter og miljø

Kano & Kajak-2018-02  
Kano & Kajak-2018-02