Page 38

G ÅRSMØDE KLUBSAMLING O

Livlig debat om Årsmødets fremtid Det blev i en ny form, at DKF afviklede dette års Klubsamling og Årsmøde den 17.-18. marts. Tekst: Ann Kerol | Foto: Ann Kerol

Dette års netop afviklede Klubsamling og Årsmøde i Idrættens Hus i Brøndby blev afviklet under en ny form, hvor deltagerne på Klubsamlingen kunne deltage i flere workshops, hvor emnet ville komme til afstemning dagen derpå under Årsmødet. Og formen blev taget godt imod. Mange havde tilmeldt sig de forskellige workshops, hvor der blev debatteret og arbejdet ihærdigt. Magasinet Kano & Kajak kiggede forbi workshoppen med arbejdstitlen ”Årsmødets format i fremtiden”, hvor der blandt andet skulle snakkes om bestyrelsens forslag om at flytte årsmødet fra forår til efterår. Der var tre punkter på programmet: Præsentation og debat af bestyrelsens ændringsforslag om at flytte Årsmødet fra april til oktober samt udvikling af et nyt format for Klubsamling og Årsmøde over to dage. Projektleder på Bevæg dig for livet – Kano og kajak, Vasant Kotak, afsluttede workshoppen med en præsentation af, hvordan Det Danske Spejderkorps, hvor han har en fortid, med stor succes ændrede formatet på deres årsmøde. Det nye format Efter en livlig debat om fordele og ulemper

38

| 02-2018

med at flytte Årsmødet fra forår til efterår, fremlagde Vasant Kotak den proces, som spejderne gennemgik, da de ændrede formatet på deres årsmøder. I løbet af fem år udviklede deres årsmøder sig fra at være lange og kedelige med masser af debatter om paragraffer, ændringsforslag og regnskab til at blive et tilløbsstykke, hvor omkring 1.000 medlemmer i dag deltager aktivt i workshops forud for det beslutningstagende årsmøde. – På disse workshops kan man drøfte et emne, en vedtægtsændring eller andet, som bliver taget op dagen efter på det store beslutningstagende årsmøde. Det giver den fordel, at man får tid til i et mindre forum at gå i dybden med emnet og således blive klædt godt på, når beslutningerne skal vedtages på årsmødet, forklarede han. Ser man på spejdernes succes med dette format, så har man nu et årsmøde, hvor medlemmerne kommer for at deltage aktivt i debatter, men også og ikke mindst for at lade sig inspirere samt at møde andre spejdere. På den måde har de fået skabt et levende årsmøde, hvor deltagerne får tid til fordybelse og en god dialog, hvor alle i princippet kan komme til orde. Efter oplægget blev gruppen inddelt i tre mindre grupper, hvor de på tre minutter

skulle enes om at finde frem til det værste, der kan ske på fremtidens Årsmøde i DKF for derefter på fem minutter at vende de slemme ting til noget positivt. Det skabte mange sjove debatter ude i grupperne, hvor alle dog var enige om, at det nye format var en fin fornyelse, som de kunne bakke op om. Og som et PS: På Årsmødet dagen derpå blev bestyrelsens forslag om at flytte Årsmødet fra forår til efterår samt at ændre formatet vedtaget.

Kano & Kajak-2018-02  
Kano & Kajak-2018-02