Page 26

SF flydebroer til kano - kajak og roning - fra Svenska FlytBlock med trædæk - stor stabilitet - moduler 2.4 x 6.4m - opdrift 1500kg pr. modul - vægt 430kg pr. modul - lav flydehøjde - 20cm - tilbehør & forankring - katalog - www.nbcmarine.dk

 tlf. 49 17 00 72 26

| 02-2018

-

www.nbcmarine.dk

-

info@nbcmarine.dk

Kano & Kajak-2018-02  
Kano & Kajak-2018-02