Page 15

Tema: idræt uden skader

tekst Mia Beck lichtenstein, cand.psych., ph.d.stud., center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital foto Nils lund/colourbox

Når motion bliver til misbrug For nogle idrætsudøvere kammer træningen over og udvikler sig til et misbrug. De bliver afhængige af stadig større doser af løb, styrketræning eller anden træning. Det kan føre til overbelastningsskader og i værste fald invaliditet. Men overdreven træning har også sociale og psykiske konsekvenser.      

V

i danskere motionerer som aldrig før. For langt de fleste er idræt både sundt og sjovt, men for nogle tager træningen overhånd. Og det har konsekvenser. Når kroppen ikke får tid til hvile og restitution, øges risikoen for skader, og immunsystemet svækkes. Det kan give symptomer som overbelastning af sener, ledbånd og muskler, træthedsbrud, diskusprolapser og luftvejsinfektioner. En træningsafhængig kan ikke bare reducere træningen, for den opfylder en række væsentlige funktioner. Blandt andet frigiver fysisk aktivitet hormoner – kroppens eget ”opium” – som øger vores følelsesmæssige velbefindende. Psykologisk set kan træningen også give en følelse af frirum, kontrol og identitet, ligesom mange oplever at få respekt og anerkendelse fra andre mennesker for at være sej, fit og have

stor selvkontrol. At miste sin træning kan derfor føles som et enormt afsavn og føre til tristhed, vrede, uro, nedsat koncentration og søvnproblemer. Reaktioner som også ses hos misbrugere der har abstinenser! Træningsafhængige er ofte meget perfektionistiske, sætter høje mål og forventninger til sig selv, og gør tit tingene på deres egen måde. En træningsafhængig der får en skade, vil desperat søge at afhjælpe smerterne, så træningen kan fortsættes. Og på trods af al fornuft og lægens eller fysioterapeutens råd er det svært at skære ned på træningen mens skaden heler. Eksempler fra udlandet beretter om løbeafhængige der fik lagt benet i gips som følge af træthedsbrud. Løberne gik direkte hjem og klippede gipsen af for at løbe videre. Genfind balancen Træningsafhængighed er ikke en an-

Afhængighed af træning træningsafhængighed er en overdreven og tvangspræget træningsadfærd, der kan få fysiske, psykiske og sociale følger. ofte udvikler afhængigheden sig gradvist, og det er helt normalt – og okay – at man i perioder øger sin træning, eller bruger den som en måde at regulere sit humør på. Men når hele livet bygges op omkring træningen, og kroppen tager skade, har man sandsynligvis mistet kontrollen over træningen.

022013

15

u

Krop+fysik 02 2013  

Magasin fra fysioterapeuterne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you