Page 1


17

24

25

31


17

24

25

31


MEDICUS


MEDICUS


MEDICUS

MEDICUS


MEDICUS

MEDICUS


Ուսումնամեթոդական հանձնաժողով


MEDICUS հարցումները


թե՞ հերթական գլորած ուսումնական տարին


MEDICUS Կարևոր քննարկում` կիսաթափուր դահլիճում


Երախտագիտության խոսք Թերապիայի 4-րդ ամբիոնին


MEDICUS


October 2012  
October 2012  

YSMU medical monthly magazine ЕГМУ студенческий журнал ԵՊԲՀ ուսանողական ամսաթերթ