__MAIN_TEXT__

Page 1

Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna/PRIMIJENJENA KOZMETIKA, udžbenik za kozmetičare


MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB BIBLIOTEKA SREDNJOŠKOLSKI UDŽBENICI Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna/PRIMIJENJENA KOZMETIKA, udžbenik za kozmetičare

Autori: mr. sc. Esma HALEPOVIĆ ĐEČEVIĆ, spec. dermatovenerologije, nastavnica zdravstvene struke Medicinske škole u Rijeci Dinko KALITERNA, dr. med., spec. dermatovenerologije, Dermatološka poliklinika Poliderma

Recenzenti: prof. dr. sc. Ines BRAJAC, spec. dermatovenerologije, predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Rijeka mr. pharm. Tatjana SMERALDO, nastavnica zdravstvene struke Medicinske škole u Rijeci

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 777396

ISBN 978-953-176-534-3

© Medicinska naklada, Zagreb, 2012. Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati niti reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, osim za kratke citate, bez nakladnikova pismenog dopuštenja.


Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna

Primijenjena

KOZMETIKA udžbenik za kozmetičare

MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB, 2012.


Izvor fotografija: Mirjana Lončar, Talassotherapia, Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna, Dermis d.o.o, Rijeka, Studio 58, Rijeka, Maja Mravec, Kozmetički salon »Doroteja«, Zdenko Vukelić, Medicinska naklada, HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka, David Lovrić Autori crteža: Esma Halepović Đečević, Medicinska naklada Crteže izradila: Maja Mravec


Posveta

Ovu knjigu posvećujem svojim dragim roditeljima koji su me učili da treba učiti i raditi. Uskratila sam si mnoge zajedničke trenutke jer sam ih potrošila u radu, stručnom i znanstvenom usavršavanju u trenutcima kada sam ih gubila.

Esma Halepović Đečević

Ovu knjigu posvećujem majci koja je utjecala na moj odabir dermatovenerologije i mom velikom učitelju, profesoru Mihaelu Skerlevu, koji mi je neizmjerno pomogao i naučio me svemu što znam.

Dinko Kaliterna

V


Predgovor Tijekom višegodišnjega rada u nastavi osjetila sam nedostatak udžbenika za učenje strukovnih predmeta u obrazovanju kozmetičara, što me ponukalo da napišem udžbenik koji će učenicima pomoći u stjecanju znanja i primjeni u praktičnom radu, te poticanju na razmišljanje i dodatno usavršavanje. Udžbenik sam napisala s Dinkom Kaliternom, dr. med., specijalistom dermatovenerologom, koji ima višegodišnje iskustvo u praktičnom radu na kozmetičkim problemima. Tako je nastao ovaj udžbenik za nastavni predmet Primijenjena kozmetika, a namijenjen je učenicima koji se obrazuju za zanimanje medicinskog kozmetičara i kozmetičara s četverogodišnjim programom u strukovnim školama. U sadržaju knjige Primijenjena kozmetika navedene su i osnove kozmetike koje prate nastavni plan i program iz predmeta Osnove kozmetike u obrtničkim strukovnim školama koje obrazuju kozmetičare s trogodišnjim programom, pa je udžbenik namijenjen i učenicima tih škola. Navedeno je strukovno nazivlje na hrvatskom i/ili latinskom jeziku gdje ih je uobičajeno rabiti, a poznato je i učenicima s četverogodišnjim i trogodišnjim programom jer se uči u nastavnom predmetu Anatomija i fiziologija. Neki nazivi potječu iz engleskog jezika jer ih se tako uobičajeno koristite u svakodnevnoj i stručnoj terminologiji. Udžbenik sadržava 38 poglavlja; započinje poglavljem o ciljevima izučavanja kozmetike u kojemu je očevidno da je pristup kozmetici multidisciplinaran, a nakon srednjoškolskoga strukovnog obrazovanja omogućuje kozmetičarima usavršavanje u različitim segmentima primjene kozmetike. Praktično iskustvo i znanstvene spoznaje na području medicine i tehnoloških znanosti danas otvaraju mogućnosti novoga interdisciplinarnoga pristupa njezi i uljepšavanju lica i tijela. Nakon ciljeva izučavanja primijenjene kozmetike slijede poglavlja iz osnova kozmetike, u kojima je obrađena kratka povijest u svezi s kozmetikom, uloga kozmetike u svakodnevnom životu, organizacija rada i radnoga prostora, ambijentalni uvjeti i pristup klijentu. Poznavanje građe i funkcije kože, tipova i stanja kože, potrebno je za stručni pristup koži kao organu pri kozmetičkim postupcima i pri rukovanju aparatima u osnovnim i specijalnim kozmetičkim tretmanima koji su obrađeni u ovom udžbeniku. Kratko su obrađene sirovine koje se rabe u izradi kozmetičkih preparata za kozmetički tretman i njegu kože vezano za potrebe određenog tipa i stanja kože te su dane preporuke za korištenje preparata za kućnu njegu. Nastavni sadržaji s osnovama masaže, koji se obrađuju kroz sve četiri godine, obrađeni su u jednom cjelovitom poglavlju. Ovaj udžbenik obrađuje samo osnovna teoretska znanja o masaži koja je potrebno usvojiti za svakodnevnu kozmetičku praksu, a detaljnije se masaža obrađuje u izbornom strukovnom predmetu Masoterapijske tehnike, te se vježbama i radom usvajaju praktične vještine.

VII


Nastavne cjeline o klasičnim tretmanima lica, specijalni tretmani, čišćenje kože lica, njega ruku i stopala, obrađeni su kronološkim slijedom kako propisuje nastavni plan i program za zanimanje kozmetičar. Osim osnovnih aparata koji se primjenjuju u kozmetici, navedene su i moderne tehnologije kojima se bave centri medicinske kozmetike i estetske medicine, a kozmetičari o navedenim aparativnim postupcima trebaju biti informirani. U poglavlju o njezi tijela naveden je klasični tretman i specijalni tretmani, a opširnije su opisani hidroterapijski postupci njege tijela, sauna i peloidi. Obrađene su nastavne cjeline o limfnom sustavu i limfnoj drenaži, celulitu, aromaterapiji, refleksologiji, za koje kozmetičar treba usvojiti osnovna teoretska znanja, a za koje je dodatnim praktičnim radom i učenjem potrebno usvojiti vještine koje se primjenjuju u praktičnom radu. Navedene su brojne metode suvremenoga pristupa u kozmetičkim tretmanima estetskih poremećaja dlakavosti, pigmentacije, znojenja, bora, strija, tetovaže, tamnjenja kože i pomlađivanja. To su metode kojima se bavi medicinska kozmetika, a o kojima kozmetičari trebaju biti informirani da bi u tretmanima njege lica i tijela utjecali na sprječavanje i umanjivanje navedenih estetskih poremećaja primjenom aparata i postupaka koji su u domeni kozmetičara. Marketinški pristup u kozmetici zahtijeva i poznavanje brojnih zakona i propisa koji se trebaju pratiti i primjenjivati u praksi a koji su navedeni u poglavlju o Elementima ponude i prodaje usluga i preparata u salonu. Posljednje poglavlje ovog udžbenika je Dekorativna kozmetika. Ona je sastavni dio strukovnog predmeta Primijenjena kozmetika u nastavnom planu i programu medicinskog kozmetičara te strukovnog predmeta Osnove kozmetike u obrtničkim strukovnim školama. U navedenim je poglavljima naglašena potreba trajnog obrazovanja i praćenja suvremenih tehnologija, vodeći računa o činjenici da je koža organ ljudskoga tijela. Stavljen je naglasak na zahtjev o trajnoj brizi za zdravlje, jer se svi kozmetički postupci odvijaju preko kože, a sredstva nanesena na kožu istodobno su unesena u organizam, stoga je za zanimanje kozmetičara nezaobilazno poznavanje nekih funkcija u organizmu i medicinske terminologije. Do ovog udžbenika ne bi došlo da potrebu za njim nije prepoznala gospođa Anđa Raič, glavna urednica Medicinske naklade, koja nam je ukazala veliko povjerenje i podršku, a mi joj zahvaljujemo. Gospođa Maja Mravec uložila je neizmjeran trud i znanje da se udžbenik učini grafički dopadljivim štivom za učenje, uz brojne fotografije koje je za udžbenik s puno ljubavi prema fotografiji izradila Mirjana Lončar. Savjeti više fizioterapeutkinje Jasminke Hržić Grubelić bili su mi značajna pomoć u pisanju poglavlja o masaži. Za brojne stručne savjete zahvalna sam stručnim učiteljima kozmetičke struke Blanki Dobrila i Diani Pernuš, a informatička pomoć Suada Pašića bila mi je neizmjerna. Fotografije koje su nam ustupili Thalassotherapia, Opatija i Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka, obogatile su slikovni sadržaj udžbenika, na čemu zahvaljujem ravnatelju Emilu Bratoviću i intendantici Nadi Matošević kao i mnogima koji su nam na bilo koji način pomogli u uređenju ove knjige. Prof. dr. sc. Ines Brajac, dr. med., predstojnici Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Tatjani Smeraldo, mr. pharm., recenzenticama udžbenika, zahvalna sam za savjete i upućivanje na propuste u njegovu pisanju. Esma Halepović Đečević

VIII

PRIMIJENJENA KOZMETIKA


Dragi učenici i nastavnici

Udžbenikom koji je pred vama željeli smo pomoći učenicima u učenju i nastavnicima u radu, što ćete sami prosuditi i pomoći nam savjetima i primjedbama. Višegodišnji praktični rad u dermatološkoj struci potaknuo nas je da se uhvatimo ovog zahtjevnog posla koji je meni znatno olakšao dugogodišnji rad u nastavi struke u Medicinskoj školi u Rijeci. U udžbeniku smo obradili sadržaje koji prate nastavni plan i program medicinskih kozmetičara, kozmetičara s trogodišnjim i četverogodišnjim programom. Ciljevi sadržaja poglavlja redom su obrađeni te izneseni u sažetcima na kraju poglavlja. Odgovore na pitanja za učenje naći ćete u razmišljanju i sadržaju, a pomoći će Vam da provjerite znanje. Dragi učenici, namjerno nismo izdvojili sadržaje koje trebaju usvojiti učenici s trogodišnjim, a koje učenici s četverogodišnjim programom, jer ćete sami procijeniti želite li naučiti više, u radu s vašim nastavnicima. Neka vam bude poticaj u učenju mudra izreka Pjera d’ Laplasa: »Ono što smo naučili nije mnogo, ali ono što nismo je neizmjerno.«

Esma Halepović Đečević

Napomena: Imenice kozmetičar, učenik, klijent, u kakvu se obliku koriste u ovom udžbeniku, podrazumijevaju rodnu razliku.

IX


Sadržaj 1. Cilj izučavanja primijenjene kozmetike (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . 1 2. Povijest kozmetike (Esma Halepović Đečević) . 3 3. Uloga kozmetike u svakodnevnom životu (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . 7 3.1. 3.2.

Zadaće suvremenog kozmetičara . . . 8 Ambijentalni uvjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

3.3

Mirisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvukovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 9 9 9

Uloga i odgovornost učenika kozmetičara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Higijena i organizacija rada u kozmetičkom salonu (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.1. 4.2.

Higijena u kozmetičkom salonu. . . . 11 Organizacija rada i radnoga prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4.

4.3.

Čekaonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Radni prostor za tretman lica . . . . . . . 12 Radni prostor za tretman tijela . . . . . 13 Radni prostor za tretman ruku. . . . . . 13

Zaštita na radu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5. Osnove komunikacije (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Profesionalno ponašanje u radu . . . 15 Komunikacija s klijentom . . . . . . . . . . 15 Konzultacijski razgovor . . . . . . . . . . . . 16 Komunikacija s suradnicima . . . . . . . 16 Kartoteka klijenta . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6. Oprema kozmetičkog salona (Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna) . . . . . . . . . 18 6.1.

Osnovna i pomoćna oprema. . . . . . . 18

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8.

6.2.

Kozmetički ležajevi . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sjedalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Povećalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Sterilizator ili autoklav . . . . . . . . . . . . . 19 Kolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rasvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bubnjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Instrumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Potrošni materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.2.1. Ostali potrošni materijal . . . . . . . . . . . 21

7. Osnovni aparati (Esma Halepović Đečević) . . . 22 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Vapozon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Uređaj visoke frekvencije . . . . . . . . . . 23 Frimator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kozmetički stup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sterilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7.5.1. Sterilizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7.5.2. Kontrola sterilizacije . . . . . . . . . . . . . . . 26

8. Građa i funkcija kože (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8.1. 8.2.

Makroskopski izgled kože . . . . . . . . . 27 Mikroskopska građa kože . . . . . . . . . . 28

8.2.1. Epidermis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 8.2.1.1 Hidrolipidni omotač . . . . . . . . . . . . 29 8.2.2. Dermis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8.2.3. Subcutis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8.2.4. Kožni dodatci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8.2.4.1. Žlijezde znojnice . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8.2.4.2. Žlijezde lojnice . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8.2.4.3. Dlake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8.2.4.4. Nokti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

XI


3.3. 8.4.

Funkcije kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pojave koje narušavaju estetski izgled kože. . . . . . . . . . . . . . . . 32

9. Starenje kože (Esma Halepović Đečević) . . . . . 34 9.1. 9.2.

Starenje kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Hormonsko starenje kože. . . . . . . . . . 36

10. Tipovi i stanja kože (Esma Halepović Đečević, Dinko Kaliterna) . . . . . . . . . 37

10.1. Osnovni tipovi kože . . . . . . . . . . . . . . . 38 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.1.4.

Hormoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Konzervansi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Antioksidansi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Emulgatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pripravci za njegu kože . . . . . . . . . . . . 53

12.10.1 Emolijensi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12.10.2 Kreme (Creams) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 12.10.3. Losioni, tonici, gelovi, ulja, puderi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 12.10.4. Maske za lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Suha koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Normalna koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Masna koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Mješovita koža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

12.11. Korneoterapija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 12.12. Kozmetika s posebnom namjenom 57 12.13. Testiranje kozmetike . . . . . . . . . . . . . . 58

10.2. Stanja kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

13. Mirisi (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . 60

10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5.

Dehidrirana koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Osjetljiva koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Netolerantna koža . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Medicinski problematična koža . . . . 41 Prijevremeno ostarjela koža . . . . . . . . 41

10.3. Tipovi kože prema stupnju pigmentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 10.4. Tipovi kože prema Leslie Baumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 11. Određivanje tipa istanja kože (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 11.1. Metode pregleda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 11.2. Stručni kozmetički pregled . . . . . . . . 45 11.3. Pregled kože aparatima . . . . . . . . . . . 45 12. Kozmetički pripravci (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

13.1. Povijest mirisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13.2. Vrste mirisnih pripravaka . . . . . . . . . . 61 13.3. Osjetilo mirisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 14. Površinsko čišćenje kože lica, vrata i poprsja (Esma Halepović Đečević) . . . . 64 15. Svakodnevna njega kože (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 15.1. Njega kože u adolescenata . . . . . . . . 68 15.2. Njega kože u odrasloj dobi . . . . . . . . 69 15.2.1. 15.2.2. 15.2.3. 15.2.4. 15.2.5. 15.2.6.

Njega normalne kože . . . . . . . . . . . . . . 69 Njega masne kože . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Njega suhe kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Njega osjetljive kože . . . . . . . . . . . . . . . 70 Njega prijevremeno ostarjele kože . 71 Njega netolerantne kože . . . . . . . . . . . 72

12.1. Sirovine biljnoga podrijetla . . . . . . . . 48

15.3. Uklanjanje šminke ičišćenje lica . . . . 72

12.1.1. Biljna ulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 12.1.2. Eterična ili esencijalna ulja i aromatične biljke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 12.1.3. Voćni sokovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 12.1.4. Voćne kiseline (α-hidroksikiseline – AHA) . . . . . . . . . . 49 12.1.5. Ostale biljne sirovine. . . . . . . . . . . . . . . 49

16. Prekomjerena dlakavost i uklanjanje dlaka (Dinko Kaliterna) . . . . . . . 74

12.2. Sirovine životinjskoga podrijetla . . . 50 12.3 Mineralne sirovine . . . . . . . . . . . . . . . . 50 12.4. Vitamini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

XII

12.5 12.6. 12.7. 12.8. 12.9 12.10.

PRIMIJENJENA KOZMETIKA

16.1. Metode depilacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 16.1.1. 16.1.2. 16.1.3. 16.1.4. 16.1.5.

Podrezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Čupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Topli vosak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Hladni vosak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Topli otopljeni šećer Egipatska depilacija . . . . . . . . . . . . . . . . 77


16.1.6. Ljepljive vrpce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 16.1.7. Pripravci na bazi soje. . . . . . . . . . . . . . . 77 16.1.8. Kemijski depilatori . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 16.1.9. Depilacija svilenim koncem . . . . . . . . 78 16.1.10. Brijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

16.2. Metode epilacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 16.2.1. Elektroepilacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 16.2.2. Trajno uklanjanje dlaka suvremenim tehnologijama . . . . . . . . 78

17. Njega obrva i trepavica (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 17.1. Bojenje trepavica i nijansiranje obrva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 17.2. Minival trepavica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 17.3. Trajna korekcija obrva . . . . . . . . . . . . . 81 18. Masaža (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . 83 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 18.6. 18.7. 18.8. 18.9.

Povijesni pregled masaže . . . . . . . . . . 83 Vrste masaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Sredstva za masažu . . . . . . . . . . . . . . . 85 Relaksacijska masaža . . . . . . . . . . . . . . 86 Masaža lica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Masaža poprsja, leđa i abdomena . . 89 Masaža vlasišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Masaža ruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Masaža stopala, nogu i glutealnog područja . . . . . . . . . . . . . . 91 18.9. Masaža aparatima . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 19. Piling, maska i specijalni preparati za njegu (Esma Halepović Đečević) . 95 19.1. Piling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 19.1.1. Vrste pilinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 19.1.2. Postupak rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

19.2. Maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 19.3. Specijalni preparati za njegu . . . . . . . 97 20. Osnovni kozmetički tretman (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 20.1. Postupci kod osnovnog kozmetičkog tretmana . . . . . . . . . . . . 98 20.2. Njega kože prema godišnjim dobima. . . . . . . . . . . . . . . . . 99

21. Svakodnevna njega kože tijela (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 21.1. Voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 21.2. Pripravci za higijenu . . . . . . . . . . . . . . 103 21.2.1. Dezodoransi i antiperspiransi . . . . . 104 21.2.2. Preparati za njegu tijela . . . . . . . . . . . 104

22. Postupak dubinskog čišćenja kože (Dinko Kaliterna) . . . . . . . . . . 106 22.1. Metode dubinskoga čišćenja lica. . 106 22.1.1. 22.1.2. 22.1.3. 22.1.4. 22.1.5.

Mehaničko čišćenje lica . . . . . . . . . . . 106 Piling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ultrazvučno čišćenje lice . . . . . . . . . . 108 Hidroabrazija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ostale metode koje se izvode u centrima medicinske kozmetologije pod nadzorom liječnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 22.1.6. Termo maska i IC-lampa u postupku mehaničkog čišćenja kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

23. Klasični tretmani lica (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 23.1. 23.2. 23.3. 23.4. 23.5. 23.6.

Tijek klasičnog tretmana. . . . . . . . . . 111 Normalna koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Masna koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Mješovita koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Suha koža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Osjetljiva koža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

24. Njega zrele kože (Dinko Kaliterna). . . . . . . 114 24.1. Bore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 24.2. Metode i postupci za smanjivanje bora . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 24.3. Pomlađivanje kože . . . . . . . . . . . . . . . 119 24.3.1. Pomlađivanje suvremenim tehnologijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 24.3.2. Kemijske i mehaničke metode pomlađivanja kože. . . . . . . . . . . . . . . . 119 24.3.3. Suvremene medicinske metode pomlađivanja kože . . . . . . . 120

XIII


25. Njega kože s aknama (Dinko Kaliterna, Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . 122

25.1. Čišćenje lica od akni . . . . . . . . . . . . . . 122 25.2. Otvorene i zatvorene sujedice (komedoni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 25.3. Mehaničko čišćenje lica . . . . . . . . . . 123 25.4. Mikroabrazija fiziološkom otopinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 25.5. Vakuumsko čišćenje . . . . . . . . . . . . . . 124 25.6. Piling, abrazija i laser . . . . . . . . . . . . . 125

28.1. Zaštita od Sunčeva zračenja . . . . . . 143 28.1.1. Učinak Sunčeva zračenja . . . . . . . . . . 144 28.1.2. Zaštita od sunca (Sun protection factor – SPF) . . . . . . . 146

29. Metode tamnjenja kože (Dinko Kaliterna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

26. Njega ruku i stopala (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

29.1. Fototerapija – terapija umjetnim izvorima svjetla . . . . . . . . 150 29.2. Solarij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 29.3. Preparati za tamnjenje kože . . . . . . 151

26.1. Kozmetički tretman ruku . . . . . . . . . 127

30. Njega tijela (Esma Halepović Đečević) . . . . . . 152

26.1.1. 26.1.2. 26.1.3. 26.1.4.

Piling ruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Uređenje noktiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Njega kože ruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Dekoracija noktiju . . . . . . . . . . . . . . . . 128

26.2. Kozmetički tretman stopala. . . . . . . 128 26.2.1. Učestalije promjene na stopalima . 129 26.2.2. Kupke nogu i njega stopala . . . . . . . 129

27. Aparati u kozmetici (Dinko Kaliterna, Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . 132

27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 27.5. 27.6. 27.7. 27.8. 27.9. 27.10. 27.11.

Iontoforeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Ultrazvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Kavitacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Mezoterapija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Abrazija i mikroabrazija . . . . . . . . . . . 134 Dermaroleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Radiovalovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Kromoterapija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Električna energija . . . . . . . . . . . . . . . 135 LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Laseri i IPL-uređaji . . . . . . . . . . . . . . . . 136

27.11.1. Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 27.11.2. Opasnosti kod nestručne primjene lasera i IPL uređaja . . . . . 139

27.12. Solarij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 27.13. Termodeke i IC deke . . . . . . . . . . . . . . 140

XIV

28. Sunčanje i zaštita od UV zraka (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

PRIMIJENJENA KOZMETIKA

30.1. Klasična njega tijela u kozmetičkom salonu . . . . . . . . . . . . . 152 30.2. Hidroterapija u njezi tijela . . . . . . . . 153 30.2.1. Načini djelovanja vode . . . . . . . . . . . . 154 30.2.2. Farmakološka djelovanja mineralnih voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 30.2.3. Tehnike hidroterapije . . . . . . . . . . . . . 156

30.3. Sauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 30.4. Peloidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3o.5. Led . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 31. Celulit (Dinko kaliterna, Esma Halepović Đečević) . 160 31.1. 31.2. 31.3 31.4.

Celulit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Osobitosti vezane uz celulit . . . . . . . 161 Razvojne faze celulita . . . . . . . . . . . . 163 Metode i postupci za uklanjanje celulita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 31.5. Neaparativni tretmani celulita u kozmetičkim salonima . . . . . . . . . . 165 31.6. Aparativni tretmani celulita . . . . . . . 166 32. Limfna drenaža (Esma Halepović Đečević) . . 169 32.1. Stvaranje i protjecanje limfe . . . . . . 169 32.2. Kako nastaje edem . . . . . . . . . . . . . . . 171 32.3. Limfna drenaža i kontraindikacije za drenažu. . . . . . . 171


33. Refleksologija (Esma Halepović Đečević). . . . 174 33.1. 33.2. 33.3. 33.4.

Povijest refleksologije . . . . . . . . . . . . 174 Refleksologija i refleksi . . . . . . . . . . . 175 Refleksološka podudarnost . . . . . . . 176 Refleksološki tretman na ruci . . . . . 176

34. Specifični kozmetički trendovi i tretmani (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . 177 35. Ponuda i prodaja usluga i preparata u salonu (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 36. Aromaterapija (Esma Halepović Đečević) . . . 182 36.1. 36.2. 36.3. 36.4.

Eterična ulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Apsorpcija eteričnih ulja . . . . . . . . . . 183 Tretmani aromaterapije lica i tijela 185 Komplikacije koje mogu uzrokovati eterična ulja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

37. Ostale pojave koje narušavaju estetski izgled (Dinko Kaliterna) . . . . . . . . 186 37.1. Strije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 37.1.1. 37.1.2. 37.1.3. 37.1.4.

Kako i gdje nastaju strije . . . . . . . . . . 187 Uklanjanje strija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Stare metode uklanjanja strija . . . . . 188 Nove metode uklanjanja strija . . . . . 188

37.2. Poremećaji pigmentacije . . . . . . . . . 189 37.2.1. Hiperpigmentacija . . . . . . . . . . . . . . . . 189 37.2.2. Metode uklanjanja hiperpigmentacije . . . . . . . . . . . . . . . . 190 37.2.3. Smanjivanje proizvodnje pigmenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 37.2.4. Hipopigmentacija . . . . . . . . . . . . . . . . 191 37.2.5. Postupci vraćanja pigmenta . . . . . . . 192 37.2.5. Novosti u vraćanju pigmentacije kože . . . . . . . . . . . . . . . . 192

37.3. Tetovaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 37.3.1. Uklanjanje tetovaža . . . . . . . . . . . . . . . 193 37.3.2. Starije metode uklanjanja tetovaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 37.3.3. Suvremeni način uklanjanja tetovaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

37.4. Pojačano znojenje . . . . . . . . . . . . . . . . 195

37.4.1. Metode i mjere protiv pojačanog znojenja . . . . . . . . . . . . . . . 196 37.4.1.1. Opće mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 37.4.1.2. Suzbijanje znojenja lijekovima i kozmeceutikom. . . . 196 37.4.2. Novije metode suzbijanja pojačanog znojenja aparatima . . . . 196 37.4.3. Alternativne metode . . . . . . . . . . . . . . 197

38. Dekorativna kozmetika (Esma Halepović Đečević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 38.1. Oblik lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 38.1.1. 38.1.2. 38.1.3. 38.1.4. 38.1.5. 38.1.6.

Ovalno lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Okruglo lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Četvrtasto lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Trokutasto ili srcoliko lice . . . . . . . . . 204 Kruškoliko lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Dugo lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

38.2. Ispravljanje nedostataka nosa šminkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 38.2.1. 38.2.2. 38.2.3. 38.2.4. 38.2.5. 38.2.6.

38.3

Nos s grbom (orlovski nos) . . . . . . . . 206 Grčki nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Dugi nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Prćasti nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Široki veliki nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Pločasti nos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Redoslijed šminkanja . . . . . . . . . . . . . 207

38.3.1. 38.3.2. 38.3.3. 38.3.4. 38.3.5. 38.3.6. 38.3.7. 38.3.8.

Čišćenje lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Nanošenje tonika . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Hidratantna krema. . . . . . . . . . . . . . . . 208 Korekcija nepravilnosti . . . . . . . . . . . . 208 Podloga za šminku. . . . . . . . . . . . . . . . 209 Puder u prahu ili kamenu . . . . . . . . . 210 Oblikovanje obrva . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Šminkanje očnih vjeđa . . . . . . . . . . . . 211

38.4. Osobitosti šminke za posebne namjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 38.5. Pribor za šminkanje . . . . . . . . . . . . . . 218 38.5.1. Kistovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 38.5.2. Spužvice i jastučići . . . . . . . . . . . . . . . . 219 38.5.3. Kozmetički rupčići . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

XV


14. Površinsko čišćenje kože lica, vrata i poprsja Esma Halepović Đečević

Ciljevi poglavlja o površinskom čišćenju kože lica, vrata i poprsja jesu:  opisati zadaću površinskoga čišćenja kože  navesti kozmetičke pripravke za čišćenje kože  opisati postupak čišćenja kože lica, vrata i poprsja

Površinsko čišćenje kože podrazumijeva postupak čišćenja kože kozmetičkim pripravcima. Provodi se nakon što se klijent smjesti na kozmetički ležaj i odgovarajuće zaštiti vlasište i tijelo. Vlasište se zaštiti kapom ili trakom, a tijelo prekrije tako da vrat i poprsje ostanu otkriveni. Slijedi petominutna relaksacija, zatim orijentacijska procjena kvalitete kože koja se može izvesti lupom. Orijentacijska procjena kvalitete kože bitna je za odabir odgovarajućega sredstva kojim se koža treba očistiti, a naknadno odrediti tip kože. Kožu treba očistiti od fizioloških izlučevina kao što su znoj i loj te od atmosferskih nečistoća i namjerno nanesene šminke na lice, obraze, usne, vjeđe, trepavice i obrve. Pravilno odabran preparat treba biti takav da kožu ne iritira. Kod klijenta koji dolazi prvi put, nakon orijentacijske procjene, kada nismo sigurni u tip kože, preparat za čišćenje treba biti neutralan. Preparati za čišćenje kože mogu biti u obliku kozmetičkoga mlijeka, gela, kreme i ulja po sljedećoj preporuci: • kozmetičko mlijeko za normalnu i suhu kožu (preparat s hijaluronskom kiselinom djeluje povoljno jer zadržava vlažnost kože i sprječava gubitak lipida iz kože) • gel za čišćenje masne kože

64


• kozmetičko mlijeko za osjetljivu kožu s umirujućim djelovanjem (sadržava biljne ekstrakte kao što je kamilica i nema mirisa) • pjene za čišćenje namijenjene svim tipovima kože • losion za čišćenje prema tipu kože Za površinsko čišćenje treba pripremiti: – blazine za uklanjanje šminke – kozmetičke maramice – preparate za čišćenje kože namijenjene suhoj, normalnoj, masnoj ili osjetljivoj koži. Posebnu pozornost treba posvetiti čišćenju kože vjeđa koja je tanja i znatno osjetljivija. Mlijeko može iritirati okolinu oka. Za tu svrhu primjenjuju se uljni pripravci za uklanjanje vodootporne maskare. Šminku treba uklanjati nježnim pokretima. Postupak čišćenja započinje skidanjem šminke s vjeđa i maskare s trepavica, a traje oko tri minute. Izvodi s tako da se pola blazine s odgovarajućim preparatom stavi na gornju vjeđu, a druga polovica ispod donjih trepavica na jedno i drugo oko. Zatim se blazina s preparatom stavi na usne. Nakon što blazine kratko odstoje na vjeđama, one se povlače i skida maskara s trepavica. Postupak uklanjanja šminke s vjeđa izvodi se na zatvorenim očima kružnim pokretom od korijena nosa prema van, a po donjoj vjeđi prema korijenu nosa, uz pridržavanje kože sljepoočne regije drugom rukom. Postupak je prikazan na (sl. 14-1). Usne treba čistiti kružnim pokretima koji se ponavljaju nekoliko puta, ovisno o potrebi. Tonici se ne primjenjuju na usne jer ih isušuju. Dok se čiste krajevi se usana pridržavaju (sl. 14-2).

a

b

Slika 14-1. Postupak skidanja šminke s vjeđa a) uklanjanje maskare, b) čišćenje kože vjeđa od unutarnjeg očnog kuta prema van

Postupak površinskoga čišćenja lica, vrata i poprsja traje oko 3 minute. Dovoljna količina namjenskoga preparata nanese se na dlanove i dlanovima lagano zagrije. Nakon toga se nanosi na lice, potom na vrat i poprsje. Tretman na na licu započinje na bradi prema obrazima i završava na čelu i vrhu nosa. Kružnim i nježnim pokretima glađenja preparat se na koži lagano masira sve dok se ne emulgira, a nakon toga uklanja vatom natopljenom vodom ili kozmetičkim maramicama sve do čistoće kože. Cilj nanošenja preparata je što potpunije odvajanje šminke i nečistoća s

Slika 14-2. Skidanje šminke s usana

Površinsko čišćenje kože lica, vrata i poprsja

65


da bi se trajno oštetio živac koji nabire područje između obrva. Nakon oštećenja živca više nije moguće nabirati kožu između obrva. Treći je način izazivanje mikroskopskih oštećenja dubljih slojeva kože, koja se zamijene novim kolagenom te tako uklone bore. LED LED je kratica za light emiting diodes što označuje brojne diode koje emitiraju svjetlo određene valne duljine i tako potiču razvoj kolagena. Piling Za piling se iskorištavaju voćne kiseline ili trikloroctena kiselina koja izaziva oštećenje kože i skidanje slojeva kože pri čemu se uklanjaju bore. Naknadno se razvije novi kolagen. Abrazija i mikroabrazija Cilj je izazvati mehaničko oštećenje kože uz skidanje slojeva kože. Subincizija Rabi se igla, ili igla s dijamantnom žicom, koja izaziva oštećenje kolagena i upalu. To je znak organizmu da nastalo oštećenje treba popraviti i tako smanjiti boru. Dermaroler To je valjak s iglicama na površini koje se ubadaju u kožu i tako potiču razvoj novoga kolagena. Uzgoj vlastitoga tkiva Iza uha se uzme manji dio kože koji se posebnom pripremom u laboratoriju pripravi da bi se povećao broj stanica i proizvodnja kolagena. Kad se razvije do-

118

PRIMIJENJENA KOZMETIKA

voljno stanica, tada se ubrizgaju u boru koju trajno uklone. Laseri Laseri se koriste optičkom energijom koja ima brojne učinke na tkivo. U svrhu uklanjanja bora laser djeluje tako da: – mehanički uklanja boru, – izaziva zatezanje kože i – posredno smanjuje bore potičući razvoj novog kolagena. Ovisno o vrsti i tipu lasera izraženi su efekti pojedinačno ili u kombinaciji. Ablativni laseri (erbij, CO2 i 2.790 nm) imaju izražena sva tri učinka te daju najbolje rezultate u smanjivanju bora. Neablativni laseri (ktp 532 nm, 910 nm diodni, 1.064 nm neodimij yag-laser, 1.320 nm i 1.459 nm) ne oštećuju kožu te izazivaju naknadni razvoj novoga kolagena koji smanjuje bore. Novost čine frakcijski laseri koji izazivaju mikroskopska oštećenja ispod površine kože, a ona se izbacuju iz organizma i nadomješta novim tkivom. Primjenjuju se neablativni frakcijski i ablativni frakcijski laseri. Osnovna je razlika prema djelovanju na površinu kože. Ablativni su laseri agresivniji uz dulji oporavak, a primjenjuju se općenito za jače izražene promjene. Neablativni laseri nisu agresivni i zahtijevaju kraći oporavak, a primjenjuju se za blaže te srednje izražene promjene. Ultrazvuk Posljednjih godinu dana primjenjuje se ultrazvučna energija koja oštećuje kolagen i izaziva upalu. To je znak organizmu da stvori novi kolagen i tako smanji boru.


24.3.

Pomlađivanje kože

24.3.1.

Pomlađivanje suvremenim tehnologijama

Neki se aparati manje snage primjenjuju u kozmetičkim salonima, a drugi samo u medicinskim postupcima. Aparatima se treba koristiti prema uputama proizvođača. Fotopomlađivanje (photorejuvenation) Provodi se uređajima koji se koriste optičkom energijom te govorimo o postupcima fotopomlađivanja. To su laseri i IPL-uređaji. Najnovije verzije IPLuređaja nazivaju se AFT-om ili BBL-om. Ti su uređaji opisani u poglavlju o uređajima u kozmetičkom salonu. Oni djeluju na istom principu, ali se razlikuju prema tehničkim karakteristikama (sl. 24-3). Od lasera imamo skupinu koja djeluje bez oštećivanja kože, tzv. neablativni laseri i ablativni laseri koji oštećuju kožu. LED-tehnologija Temelji se na primjeni brojnih dioda koje emitiraju optičku energiju te imaju brojne efekte na kožu, od razvoja novog kolagena do ubrzanja metabolizma kolagena. Svaka valna duljina koja se ko-

risti ima različit utjecaj na tkivo, no pretežno se radi o stimulirajućem utjecaju. Izražen je snažni utjecaj na oba sloja kože, a potiče razvoj i izmjenu novih stanica. Radiovalovi S pomoću elektromagnetne energije ciljano se izazivaju upala i oštećenje kože kako bi se stvorio novi kolagen, a ojačao postojeći kolagen. Fotodinamička terapija Koristi se optička energija kože i tvar koja se izlaganjem optičkoj energiji aktivira te tako ukloni nastalo oštećenje kože. 24.3.2.

Kemijske i mehaničke metode pomlađivanja kože

Piling S pomoću raznih pripravaka koji su navedeni u 19. poglavlju, ljušti se oštećena koža koja se zamjenjuje novom kožom. Abrazija Djeluje na istom principu kao piling samo se uklanjanje kože provodi mehanički.

Slika 24-3. Fotopomlađivanje prije i nakon postupka

Njega zrele kože

119


27.4.

Mezoterapija

Mezoterapija je metoda stara oko 80 godina koja se počela prvo koristiti u Francuskoj kod ublaživanja bolova mišića i zglobova. Cilj metode je površinsko ubrizgavanje raznih tvari pomoću injekcije na mjesto gdje je potrebno određeno djelovanje. U zadnje vrijeme se metoda sve više koristi za estetskokorektivne zahvate kao: pomlađivanje lica, prevenciju starenja, smanjivanje početnih bora, smanjivanje pigmentacija, uklanjanje celulita i strija (sl. 27-2).

27.6.

Dermaroleri

Dermaroler je vrlo jednostavan, iznimno efikasan uređaj. Sastoji se od valjka na kojemu se nalaze sitne iglice koje izazivaju, ovisno o veličini iglice, oštećenje kože (sl. 27-3). Nakon oštećenja organizam uklanja nastala oštećenja i stvara novo tkivo. Primjenjuju se za smanjivanje bora, pomlađivanje kože, olakšavaju prodor tvari izvana nanesenih na kožu, uklanjanje bora i strija.

Slika 27-3. Dermaroller

27.7.

Radiovalovi

Slika 27-2. Uređaj za mezoterapiju

27.5.

Abrazija i mikroabrazija

Prije su prevladavali uređaji s dijamantnim glavama ili kristalima u svrhu skidanja slojeva kože kako bi se uklonili ožiljci, pigmentacije, strije i ostale nepravilnosti kože. Danas postoje brojni sustavi koji više ne rabe dijamantne glave i kristale, a funkcioniraju po istom sustavu te su sigurniji. Problem uređaja s kristalima jest to što kristali mogu trajno zaostati u koži. Jedan od novijih sustava funkcionira primjenom fiziološke otopine koja se pod pritiskom, pomiješana sa zrakom ili kisikom raspršuje po koži.

134

PRIMIJENJENA KOZMETIKA

U posljednje su vrijeme postali jedan od najpopularnijih uređaja. Iskorištavaju elektromagnetnu energiju – radiovalove koji okreću molekulu vode pri čemu se oslobađa toplina uz brojne efekte (sl. 27-4). Cilj postupka radiovalovima je kontrolirano zagrijavanje tkiva. Postoje problemi oko zakonske regulacije u vezi njihove primjene zbog mogućih trajnih oštećenja kože. Većina proizvođača ima posebne linije namijenjene salonima i Spa-centrima. Uređaji na bazi radiovalova imaju unipolarni i bipolarni nastavak. Unipolarni nastavak služi za uništavanje lojnih žlijezda i topljenje masnoga tkiva. Bipolarni nastavak služi za zatezanje kože. Radiovalovi izazivaju oštećenje kolagena što je znak organizmu da stvori no-


ma koristi zeleno svjetlo, crveno svjetlo za slabo prokrvljenu kožu, plavo za osjetljivu kožu, a ljubičasto za celulit.

27.9.

Slika 27-4. Uređaj ACCENT XL za radiovalove

vi kolagen, a postojeći ojača uz pomlađivanje kože. Pri tomu se oštećuju masne stanice. Nastaje oštećenje stanične membrane pri čemu se mast izbacuje iz stanice, a mokraćom se eliminira iz tijela. Radiovalovi se primjenjuju za liječenje akni, smanjivanje proširenih pora, uklanjanje celulita jer dovode do topljenja masnih stanica, uklanjanja bora, jačanja cirkulacije s limfnom drenažom, smanjivanja strija, pomlađivanja i zatezanja kože.

27.8.

Kromoterapija

Iskustvo starih civilizacija Grčke, Egipta i Kine o iscjeljiteljskoj moći boja primjenu je našlo u psihoterapiji i u kozmetici, te u tretmanima opuštanja i relaksacije. U kozmetici se za kožu s akna-

Električna energija

Primjena električne energije dosta je zastupljena u uređajima. Svima je zajedničko da iskorištavaju električnu energiju u svrhu kontrakcije mišića za jačanje tonusa ili mijenjanje karakteristika kože. Pod djelovanjem električne energije na kožu, mijenjaju se karakteristike kože pri čemu se omogućuje prolazak tvari koje u drugim okolnostima ne bi mogle proći kroz kožu. Primjenjuju se razne elektrode koje se lijepe na kožu da bi se omogućio prodor električne energije. Kontrakcija mišića lica u svrhu pomlađivanja lica nije efikasna metoda, ali pri primjeni na tijelu za jačanje mišića i tonusa daje znatno bolje rezultate. Nakon prolaska električne energije kroz kožu ona mijenja svojstva te se otvaraju kanali u koži koji su inače zatvoreni, a omogućuju prodor raznih tvari koje inače ne mogu proći zbog svog sastava. Postoje različite tehnologije koje se temelje na toj spoznaji kao što je akvaforeza i elektroinkorporacija. Cilj akvaforeze je isti kao i mezoterapije. Tvari koje se ubacuju kroz kožu primjenjuju se za pomlađivanje kože, uklanjanje pigmentacija, jačanje drenaže s cirkulacijom, topljenje masnih stanica, ubrzanje metabolizma. Za trajno uklanjanje dlaka primjenjuje se uređaj za elektroepilaciju s iglicama. Za spaljivanje manjih krvnih žilica ili izraslina koristimo se uređajem za elektrokoagulaciju s elektrodama i iglicama.

Aparati u kozmetici

135


a

b

d

c

e

Slika 38-3. Skladne proporcije lica po horizontalnoj podjeli (a, b i e) i vertikalnoj podjeli (c i d)

• širina usta odgovara razmaku šarenica (sl. 38-3d) • donji rub uha i baza nosa na istoj razini (sl. 38-3e) • gornji rub uha u razini sljepoočnica i obrva (sl. 38-3e). Jednostavna je podjela oblika lica u četiri skupine (dugo, kratko, široko i usko lice), a odnosi se na odnos širine prema visini lica. Idealno, širina lica iznosi 2/3 visine lica. Odstupanje od ovog pravila određuje oblik lica u osnovnim skupinama kao što su dugo, kratko, široko ili usko lice. Unutar podjele lica na dugi i kratki oblik lica, u dugi bi se ubrajali ovalni i

202

PRIMIJENJENA KOZMETIKA

kruškoliki oblik. Kratko lice je okruglo, trokutasto i četvrtasto (sl. 38-4). Lice koje se ne uklapa u savršenosti geometrijskih proporcija može se ispraviti umijećem vizažista. Dugi oblik treba optički skratiti, a kratki treba optički produljiti. Uz opis pojedinog oblika lica bit će navedene osnovne smjernice u oblikovanju vodeći računa o svjetlijim i tamnijim sjenama kojima se može postići optičko širenje ili suzivanje obraza, svježina i zdrav izgled lica. Tamni tonovi smanjuju, a svijetli daju volumen. U praksi osim točno definiranih oblika često su prisutne kombinacije i nespecifični ob-


a

b

c

d

e

f

Slika 38-4. Osnovni oblici lica; a – ovalno; b – okruglo; c – četvrtasto; d – trokutasto; e – kruškoliko; f – dugo lice

lici koji mogu licu dati posebno lijep i nespecifičan izgled. 38.1.1.

Ovalno lice

Ovalni oblik lica je najbliži idealnom. To je lice u obliku elipse s izraženim skladom površina s obzirom na prethodno navedene geometrijske pravilnosti. Manja odstupanja u navedenim pravilnostima mogu na takvom licu biti i prednost, kao što bi na primjer bila veća širina očiju u odnosu na širinu baze nosa. Eksperimentiranje šminkanjem dopušta da se na takvom licu istakne osobnost, a stavljanje podloge ne zahtijeva skrivanje nepravilnosti sjenčanjem.

38.1.2.

Okruglo lice

To je lice kod kojeg se okomiti razmak čelo-brada približava vodoravnom razmaku između obraza i gotovo su jednaki. Na okruglom su licu oči najčešće okruglaste, a usta mala što često licu daje ljepuškast i mladolik izgled. Osnovna tendencija šminke takvog lica je vizualno lice suziti i produžiti. To se postiže tamnijim temeljnim sjenčanjem po okomici postraničnih dijelova čela, jagodica i obraza te nanošenjem svjetlije podloge na središnje dijelove lica, a posebno svjetlijom nijansom brade i sredine čela. Prelasci tamnog u svijetlo ne smiju biti vidljivi. Rumenilo treba biti neutralnije Dekorativna kozmetika

203

Profile for Marko Habuš

Primijenjena kozmetika  

Primijenjena kozmetika  

Advertisement