Page 1

KLINIKA MAYO Alternativna medicina

Frontmatter hr_Marko.indd 1

1/20/2014 1:52:52 PM


Naslov izvornika: Mayo Clinic – Book of Alternative Medicine © 2007 Mayo Foundation for Medical Education and Research Naslov hrvatskog izdanja: Klinika Mayo – Alternativna medicina BIBLIOTEKA: KNJIGOLIJEK Izdavač hrvatskog izdanja: MEDICINSKA NAKLADA - ZAGREB Za izdavača: Anđa Raič, prof. Urednica hrvatskog izdanja: Anđa Raič, prof. Prevoditeljica: Gordana Rajter, prof. Recenzenti: Ksenija Makar Aušperger Darko Ropac Slog i prijelom: Ivana Hatvalić Lektura: Jasenka Lesnik Gašpić Korektura: Ivana Juroš Godina izdanja: 2012.

© MEDICINSKA NAKLADA - ZAGREB Sva prava za hrvatsko izdanje pridržana. Ova je knjiga zaštićena autorskim pravima i ne smije se ni djelomično reproducirati, pohraniti u sustavu za reproduciranje, fotokopirati niti prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji način bez pismenog dopuštenja izdavača.

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 844093 ISBN 978-953-176-467-4

Frontmatter hr_Marko.indd 2

U ovoj knjizi obrađujemo različite proizvode i različite prakse. Naša je namjera da te informacije služe kao teme za razgovor između čitatelja i njegova ili njezina liječnika. Ako smo rekli da neka terapija može biti korisna ili ako smo joj dali “zeleno svjetlo”, ne znači da se izjašnjavamo za bilo koji određeni proizvod.

1/14/2014 1:31:13 PM


Uvod Kad je u pitanju naše zdravlje mnogi su od nas odrasli sa stavom “popravi ga”. Ne brinemo se o njemu sve dok nešto ne pođe ukrivo – razvije se neka bolest – i tada odlazimo liječniku da to popravi. Takva su vremena u nestajanju. Kako se troškovi zdravstvene skrbi povećavaju, veća je i odgovornost svakoga od nas da budemo zdravi i spriječimo bolest. U ovom okruženju svjedoci smo nagloga porasta interesa za područje komplementarne i alternativne medicine. Ljudi traže “prirodnije” ili “cjelovitije” načine za održavanje dobroga zdravlja – ne samo fizičkoga, već i mentalnoga i duhovnoga zdravlja. U isto vrijeme, sve se veći broj načina liječenja, koji su se nekoć smatrali “rubnima”, polako uključuje u konvencionalnu medicinu. Odlučili smo napisati ovu knjigu jer prepoznajemo potrebu za pouzdanom i lako razumljivom informacijom, što se tiče komplementarne i alternativne medicine. Svrha knjige o alternativnoj medicini Klinike Mayo nije isključivo informirati o različitim proizvodima i njihovoj praktičnoj primjeni, već upozoriti na one koji su korisni i mogu pomoći u liječenju ili spriječiti bolest, te na one koji nisu korisni i koji bi čak mogli biti i opasni. Knjiga može pomoći u postavljanju temelja cjelovitom pristupu zdravlju i zdravome življenju (engl. wellness), međutim, pri donošenju odluka važno je uzeti u obzir i savjet lije­ čnika. Napomena o naslovu knjige: Budući da se kao mogući načini liječenja sve više prihvaćaju netradicionalni proizvodi i prakse, također nastaju i novi izrazi koji ih opisuju. Danas se izraz integrativna medicina često rabi kako bi se opisao ovaj oblik zdravstvene skrbi u razvoju, u kojem alternativna liječenja, koja su se u znanstvenim studijama pokazala učinkovitima, čine cjelinu zajedno s konvencionalnom skrbi. No, mi smo također svjesni da treba vremena da se posljednje izmjene u području medicine približe cjelokupnoj javnosti. Alternativna medicina još je uvijek uobičajen izraz kojim se opisuju načini liječenja koji najčešće nisu dio konvencionalne medicinske skrbi, ili koji se polako stapaju s konvencionalnom skrbi. Zato smo odlučili da naslov ove knjige bude Mayo Clinic – Book of Alternative Medicine. Mislimo da on čitatelju najbolje opisuje o čemu se u ovoj knjizi govori – o netradicionalnim načinima liječenja u svrhu promoviranja zdravlja i zdravoga življenja.

U knjizi ćete naći najnovije informacije o tome što možete učiniti da neki od ovih načina liječenja za vas budu uspješni. Primjena integrativne medicine kombinacija je onoga najboljega što u zdravstvenoj skrbi nude komplementarni i konvencionalni načini liječenja u svrhu zadovoljenja potrebe svake pojedine osobe. Evo nekoliko važnih činjenica koje trebate imati na umu dok čitate ove stranice. Neke se terapije jednostavno ne uklapaju u određene kategorije. Refleksologija bi se, naprimjer, mogla svrstati ili u poglavlje o različitim vrstama praktičnih terapija (engl. hands-on therapies) ili u poglavlje o energijskim terapijama – jer se sastoji od dijelova iz obaju poglavlja. Aromaterapija je drugi primjer. Neki je smatraju oblikom energetske medicine, dok ju drugi vide kao um–tijelo tehniku. Mi smo terapije smjestili u poglavlja za koja smatramo da su najprikladnija, no jasno nam je da mnoge od njih prelaze granice dotičnoga poglavlja. Također je važno razumjeti da ono što se smatra alternativnim ili komplementarnim danas, već sutra može postati konvencionalnim. Osim toga, primjena određene terapije za liječenje jednoga stanja može biti prihvaćena praksa, ali njezina primjena za liječenje drugačijega stanja, ne mora. Radi se o načinu liječenja kiropraktikom. Postoje brojne studije koje podržavaju učinkovitost terapije kiropraktikom za liječenje bolova u križima. Međutim, primjenu kiropraktičkih tehnika u liječenju visokoga krvnog tlaka mnogi bi još uvijek smatrali alternativnom metodom, jer ne postoji dovoljno dokaza o njezinoj učinkovitosti. Na kraju, nazivi i klasifikacije različitih terapija postajat će sve manje važnima. Ono što jest važno, jest pronalaženje najboljih dokazanih proizvoda i praksi koji se primjenjuju zajedno s konvencionalnom medicinom u svrhu poboljšanja zdravlja – uma, tijela i duha.

dr. Brent Bauer, medicinski urednik

III

Frontmatter hr_Marko.indd 3

1/14/2014 1:31:13 PM


Sadržaj Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

DIO 1:

Poglavlje 1:

Poglavlje 2:

DIO 2:

Današnja moderna medicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ono najbolje iz obaju svjetova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Alternativna medicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Integrativna medicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Popularni načini liječenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kako primijeniti ovaj izvor podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dobro zdravlje započinje dobrim odabirima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Procijenite svoje zdravlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Prestanite pušiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sedam korisnih učinaka vježbanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Jedite da biste bili zdravi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Deset namirnica koje čuvaju zdravlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pronađite smisao u životu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Uzmite si vremena za odmor i opuštanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Poglavlje 3:

Vodič u komplementarne i alternativne terapije . . . . . . . . . . . . . 38 Ljekovito bilje i drugi prehrambeni dodatci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Poglavlje 4:

Um-tijelo tehnike (Mind-Body medicine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Korisni ili opasni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ljekovito bilje i druge biljke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Vitamini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Minerali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Hormoni i drugi spojevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Biološka povratna sprega (Biofeedback). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Vođena imaginacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Hipnoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Meditacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Relaksacija (opuštanje) mišića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Terapija glazbom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Pilates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Opušteno disanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Duhovnost i molitva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tai chi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Yoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Poglavlje 5:

Energetske terapije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Akupunktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Iscjeljivanje dodirom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

IV

Frontmatter hr_Marko.indd 4

1/14/2014 1:31:14 PM


Terapija magnetima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Reiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Poglavlje 6:

Ručne terapijske tehnike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Alexanderova tehnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Feldenkraisova metoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Masaža. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Refleksologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rolfiranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Manipulacija (namještanje) kralježnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Poglavlje 7:

DIO 3:

Poglavlje 8:

Drugi pristupi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Ayurveda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Homeopatija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Naturopatija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Tradicionalna kineska medicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Vaš plan aktivnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Liječenje dvadeset najčešćih zdravstvenih stanja . . . . . . . . . . 134 Artritis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Sindrom kroničnoga umora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Kronična bol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Obična prehlada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Bolest koronarne arterije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Depresija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Dijabetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Fibromialgija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Peludna groznica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Glavobolja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Visoki krvni tlak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Nesanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Sindrom iritabilnoga crijeva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Problemi s pamćenjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Simptomi menopauze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pretilost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Predmenstruacijski sindrom (PMS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Spolni problemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Stres i anksioznost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Gljivične infekcije rodnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Poglavlje 9:

Budite pametni, budite zaštićeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Zaštitite se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Surađujte sa svojim liječnikom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Potražite stručnog liječnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 V

Frontmatter hr_Marko.indd 5

1/14/2014 1:31:14 PM


Popularni načini liječenja Nacionalni centar za komplementarnu i alternativnu medicinu i Nacionalni centar za zdravstvenu statistiku i dalje nastoje što više doznati o razlozima primjene komplementarne i alternativne terapije i koje su od njih najpopularnije. Evo što je otkrilo njihovo najnovije ispitivanje:

Razlozi primjene U provedenim anketama od anketiranih je osoba zatraženo da između pet razloga odaberu onaj zbog kojega su se odlučili za komplementarne i alternativne terapije. Mogli su odabrati više od jednoga razloga. Rezultati su pokazali da najveći broj osoba primjenjuje konvencionalnu i alternativnu medicinu (KAM) kako bi dopunili skrb koju primaju od svoga liječnika, a ne umjesto konvencionalnoga načina liječenja.

Terapije koje se najčešće primjenjuju Molitva je najčešće rabljena komplementarna i alternativna terapija. To uključuje molitvu za vlastito zdravlje kao i molitvu kojom drugi mole za vaše zdravlje. Nakon molitve slijedi uporaba prirodnih proizvoda. U ovom posebnom ispitivanju, prirodni su proizvodi obuhvaćali ljekovito bilje i druge proizvode dobivene od ljekovitoga bilja, kao i prehrambene proizvode životinjskoga podrijetla. Tu nije uključena uporaba vitamina i minerala.

Prirodni proizvodi koji se najčešće uporabljuju

1. Mišljenje da bi kombinacija KAM-a s konvencionalnom medicinom mogla pomoći 2. Mišljenje da bi bilo zanimljivo pokušati 3. Mišljenje da konvencionalna medicina ne bi pomogla 4. Konvencionalnu medicinu je savjetovao stručni liječnik 5. Konvencionalna je medicina previše skupa Izvor: National Center for Health Statistics, 2004

Zdravstvena stanja koja potiču njihovu primjenu Ljudi primjenjuju komplementarne i alternativne postupke za široki spektar bolesti i zdravstvenih stanja. Amerikanci najčešće pribjegavaju nekonvencionalnim terapijama za liječenje ili prevenciju stanja mišića ili kostiju koja izazivaju kroničnu bol ili bol koja se vraća.

Otprilike jedan od petero ispitanika uzima dodatke u svrhu poboljšanja zdravlja. Najčešće upora-

Najčešći razlozi Razlog

bljena ljekovita biljka je ehinacea, zatim ginseng i ginkgo. Tablica na stranici 15 navodi najpopularnije prirodne proizvode. Postotak označuje stopu uporabe među odraslim osobama koje uzimaju prehrambene dodatke.

Najčešće primjenjivane terapije Postotak onih koji su naveli ovaj razlog 54.9% 50.1% 27.7% 25.8% 13.2%

Tip terapije

Postotak onih koji ih primjenjuju

1. 2. 3. 4. 5.

Molitva za vlastito zdravlje Molitva drugih za vaše zdravlje Prirodni proizvodi* Vježbe dubokoga disanja Sudjelovanje grupe u molitvi za vlastito zdravlje 6. Meditacija 7. Kiropraktička skrb 8. Yoga 9. Massage 10. Diet-based therapies

43.0% 24.4% 18.9% 11.6% 9.6% 7.6% 7.5% 5.1% 5.0% 3.5%

*Ova brojka uključuje uporabu megavitamina ili minerala.

14 DIO 1: DANAŠNJA NOVA (MODERNA) MEDICINA

Chapter01 hr_Marko.indd 14

1/8/2014 2:45:36 PM


Kako primijeniti ovaj izvor podataka Liječnici i ostalo osoblje u Programu komplementarne i integrativne medicine Klinike Mayo priredili su ovo izdanje, kako bi vam dali točne podatke o različitim terapijama koje se rabe i o onome što se o njima zna. Pri svakom liječenju mi razmatramo najnovije istraživanje, sigurnost i učinkovitost proizvoda i postupaka i svaki mogući rizik, ako biste se odlučili za tu vrstu liječenja. Također govorimo o važnosti dobrih navika u načinu života, kako biste bili sigurni da ćete izvući maksimum iz mjera koje poduzimate za poboljšanje svoga zdravlja. Knjiga o alternativnoj medicini Klinike Mayo osobni je vodič za zdravlje koji vam može pomoći da postignete izvrsno zdravlje i u potpunosti uživate u životu.

O svjetlima Posebna osobitost ove knjige, koju ćete pronaći na sljedeć­im stranicama, naš je semafor. Njegova je svrha dati vam, već na prvi pogled, kompletan uvid u to na koji biste način trebali nastaviti s terapijom o kojoj govorimo. Upaljeno crveno svjetlo na semaforu označuje da ne biste smjeli primijeniti ovaj način liječenja ili da ga treba primijeniti vrlo oprezno i samo pod strogim liječničkim nadzorom. Terapiji se dodjeljuje crveno svjetlo kad studije otkriju da postoji mogućnost štetnih nuspojava ili da njezini rizici daleko nadmašuju svaku dobrobit koju može pružiti. Upaljeno žuto svjetlo označuje primjenu terapije s oprezom. Liječenje je označeno žutim svjetlom kada studije

pokazuju da može biti korisno, ali da također nosi i određene rizike. Terapije koje nisu toliko proučene da bi se mogla odrediti sigurnost njihove primjene i učinkovitost, također su označene žutim svjetlom. Osim toga, liječenje može biti označeno žutim svjetlom ako se smatra sigurnim, tj. bez štetnih nuspojava, no ispitivanja nisu dokazala da je to korisno. Upaljeno zeleno svjetlo znači da je primjena ove terapije za najveći broj ljudi općenito sigurna, tj. bez štetnih nuspojava, a ispitivanja pokazuju da je učinkovita. (Ako vaše zdravstveno stanje ima određene specifičnosti, terapija kojoj je dodijeljeno zeleno svjetlo možda nije prikladna za vas). Čak i kad je upaljeno zeleno svjetlo, ipak je važno da o načinu liječenja razgovarate s liječnikom i da ga pravilno primijenite.

Najčešće uporabljeni prirodni proizvodi

Najčešća zdravstvena stanja

Naziv proizvoda

Stanje Postotak citiranosti

Postotak onih koji ga rabe

1. Ehinacea 40.3% 2. Ginseng 24.1% 3. Ginkgo biloba 21.1% 4. Dodatci češnjaka 19.9% 5. Glukozamin 14.9% 6. Gospina trava (engl. St. John’s wort) 12.0% 7. Paprena metvica (engl. Peppermint) 11.8% 8. Riblje ulje/omega-3 masne kiseline 11.7% 9. Dodatci đumbira 10.5% 10. Dodatci soje 9.4%

1. Križobolja 2. Prehlada glave 3. Bol u vratu 4. Bol u zglobovima 5. Artritis 6. Anksioznost (depresija) 7. Želučana nervoza 8. Glavobolja 9. Bol koja se vraća 10. Nesanica

16.8% 9.5% 6.6% 4.9% 4.9% 4.5% 3.7% 3.1% 2.4% 2.2%

POGLAVLJE 1: ONO NAJBOLJE IZ OBAJU SVJETOVA 15

Chapter01 hr_Marko.indd 15

1/8/2014 2:45:37 PM


Procijenite svoje zdravlje Na sljedeće četiri stranice posta­ vljamo nekoliko temeljnih pita­nja o vašem zdravlju, da bismo vam pomogli procijeniti vaše navike u načinu života i utvrditi opasnosti za vaše zdravlje. Ako samo pogledom lagano prelazite preko ovih pitanja vi već, vjerojatno, dobro odabirete. Ako ne, ova bi pitanja trebala upozoriti na promjene koje možete učiniti u svrhu postizanja boljih odabira. Što ste zdraviji to su veći izgledi da ostali pokušaji koje poduzimate u obrani od bolesti i očuvanju zdravlja – uključujući komplementarne i alternativne terapije, budu za vašu dobrobit.

Činjenice o pušenju Više od 400 000 Amerikanaca svake godine umre od bolesti izazvanih pušenjem. Ako pušite kutiju cigareta dnevno i prestanete pušiti, godišnja ušteda iznosi oko 1.500 USD.

Osnovni plan odustajanja od pušenja 1. N  apišite pet razloga za odustajanje. 2. Odredite datum kada odustajete. 3. Bacite sav duhan na datum odustajanja. 4. Zatražite podršku obitelji, prijatelja i suradnika. 5. Pronađite alternative ovoj navici, kao što su proizvodi za zamjenu nikotina i promjene načina života.

120 minuta ili više _________ Vi ste aktivna osoba i vjerojatno na dobroj razini uvježbanosti. Ako je dio vašega plana gubitak tjelesne mase, možda će biti potrebno prakticirati umjerenu fizičku aktivnost barem 200 minuta tjedno.

Osnovni plan aktivnosti 1. Težite tome da nešto radite

Uzimate li duhan? Pušite li ili uzimate duhan za žvakanje? Da _____ Uzimanje duhana navika je od koje se teško odvikava, no prestanak pušenja mogao bi biti jedna od najvažnijih, za zdravlje korisnih, promjena koje činite. Vidi stranice 22–23 radi savjeta o tome kako se odviknuti od pušenja. Ne _____ Prijeđite na sljedeće pitanje.

Daleko ste došli na putu fizičke spremnosti. Ako provodite žustre aktivnosti, dostigli ste prihvatljiv cilj, ukoliko tjedno vježbate 90 minuta ili više.

Vježbate li dovoljno? Koliko minuta tjedno provodite u umjerenim ili žustrim fizičkim aktivnostima? Provjerite navedeno vrijeme koje je najbliže vašem odgovoru. (Napomena: za najveći broj osoba, umjerene ili žustre aktivnosti uključuju žustro hodanje, ples, vožnju biciklom, plivanje i trčanje). 0 do 30 minuta _______ Trebali biste biti više fizički aktivni. Ako niste aktivniji iz zdravstvenih razloga, zatražite od liječnika program vježbi koji odgovara vašem stanju. 30 do 90 minuta _________ Vi ste na dobrom početku! Pokušajte postupno poveća­vati vrijeme koje provodite u vježbanju. 90 do 120 minuta ________

gotovo svakoga dana u tjednu. 2. Postavite za cilj određeni broj minuta ili koraka tjedno. 3. Vodite dnevnik kako biste se podsjetili i pratili svoj napredak. 4. Pozovite prijatelja ili člana obitelji da vam pravi društvo. 5. Ostvarujte plan polako, ali sigurno. Ako imate poteškoća ili se ne osjećate dobro tijekom fizičkih aktivnosti, posjetite svoga liječnika.

Činjenice o fizičkoj spremnosti Više od 60 % odraslih Amerikanaca nije redovito fizički aktivno, a 25 % ih uopće nije aktivno. Čak i umjereni program hodanja (vidi str. 27) može poboljšati funkcioniranje srca, smanjiti stres i pružiti vam dodatnu energiju za obavljanje onih stvari koje volite.

18 DIO 1: DANAŠNJA NOVA (MODERNA) MEDICINA

chapter02 hr_Marko.indd 18

1/8/2014 2:45:59 PM


Koliko ste teški? Utvrdite indeks svoje tjelesne mase (ITM) i opseg oko struka, da biste vidjeli nalazite li se u zoni zdrave težine. Da biste to učinili, potrebna vam je vaga u kupaonici i metar za mjerenje tkanine.   Da biste utvrdili svoj ITM, u dostupnu ITM- tablicu upišite svoj ITM ovdje:______

Prekomjerna težina Pretili

ITM 19 24 25 26 27 28 29 30 35 40 45 50

Ako je vaš ITM manji od 18,5, razgovarajte sa svojim liječnikom. Možda je stanje vašega zdravlja u opasnosti zbog niske tjelesne mase. Ako je vaš ITM u rasponu od 19 do 24, vaša je težina uredna. Ako je vaš ITM 25 ili veći, razmislite o tome trebate li smanjiti težinu. Što se tiče opsega struka, cilj bi trebao biti 101,60 cm ili manje ako ste muškarac i 88,90 cm ako ste žena.

1. Postavite si za cilj gubitak od 0,450 g do 0,900 g tjedno. 2. Jedite pet ili više obroka voća i povrća na dan. 3. Načinite plan vježbi u suradnji s liječnikom opće zdravstvene skrbi. 4. Postupno povećavajte vrijeme koje posvećujete fizičkoj aktivnosti na barem 30 minuta na dan. 5. Pozovite prijatelja ili člana obitelji kao podršku.

Možete utvrditi svoj indeks tjelesne mase tako da pronađete svoju visinu i težinu na ovoj tablici. ITM od 18,5 do 24 smatra se najzdravijim. Za osobe s ITM-om nižim od 18,5 smatra se da su ispod normalne tjelesne mase. Za osobe s ITM-om između 25 i 29,9 smatra se da su iznad dopuštene tjelesne mase. Osobe čiji je ITM 30 ili veći, smatraju se pretilima.

Zdrava težina

Zatim izmjerite najuži dio trbuha, kako biste utvrdili opseg struka i upišite dobiveni broj ovdje:_______

Osnovni plan za gubitak težine

Indeks tjelesne mase (ITM)

Visina u cm 147 150 152 154 155 160 162 164 167 170 172 174 177 180 183 185 188 190 193

Težina u kilogramima

41 52 54 57 59 61 63 65 76 87 98 108 43 54 56 58 60 63 65 67 78 90 101 111 44 56 58 60 63 65 67 69 81 93 105 115 45 58 60 62 65 67 69 72 84 96 108 119 47 60 62 65 67 69 72 74 87 99 112 123 49 61 63 66 68 71 74 77 90 102 115 127 50 64 66 68 71 73 77 80 93 105 119 131 52 65 68 70 73 76 79 82 95 109 122 136 54 67 70 73 75 78 81 84 98 112 126 139 55 70 72 75 77 80 84 87 101 116 130 144 57 72 74 77 80 83 86 90 104 119 134 148 58 73 77 79 82 85 89 92 107 122 140 152 60 76 79 82 85 88 92 95 110 126 146 157 62 78 81 84 87 91 94 98 113 130 146 161 64 80 83 86 90 93 97 100 117 134 150 166 65 83 86 89 92 96 99 103 120 137 154 170 67 84 87 91 95 98 102 106 123 141 159 175 69 87 91 94 97 101 105 109 127 145 163 180 71 90 93 96 100 104 108 112 130 149 167 185

Napomena: K od Azijaca čiji je ITM 23 ili veći, može postojati povećani rizik za pojavu zdravstvenih problema. Izvor: Nacionalni institut zdravstva, 1998.

Činjenice o težini Više od dvije trećine Amerikanaca imaju tjelesnu masu iznad dopuštene. Povećana tjelesna masa povećava opasnost od dijabetesa, artritisa, bolesti srca, karcinoma i poremećaja spavanja. Polagani, ustrajan gubitak tjelesne mase najbolji je način postizanja zdrave težine.

POGLAVLJE 2: DOBRO ZDRAVLJE ZAPOČINJE DOBRIM ODABIRIMA 19

chapter02 hr_Marko.indd 19

1/8/2014 2:46:00 PM


10 namirnica za borbu protiv bolesti Dakle, kakvu biste hranu trebali jesti da biste bili potpuno zdravi? Evo naših odabira. Ovih 10 namirnica mogu postaviti temelje za optimalno zdravlje.

1. Cjelovite žitarice Cjelovite žitarice sadržavaju malo masnoća. Zahvaljujući njihovu vlaknastom sastavu, jedete manje jer se osjećate sitima. Prehrana cjelovitim žitaricama može pomoći smanjenju opasnosti obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i nekih karcinoma. Ne dajte se zavarati riječima pšenični kruh ili pšenično brašno. Potražite riječ cjelovito. Odaberite kruh ili žitarice koje kao prvi sastojak na etiketi imaju navedeno cjelovito zrno pšenice, brašno od cjelovitoga zrna pšenice ili druge cjelovite žitarice. Potražite kruh s barem 3 grama vlakana u jednoj porciji, ili žitarice s barem 5 grama vlakana po porciji – ili još bolje 8 ili više.

2. Riba Preporuka je stručnjaka za dijetetiku da si za cilj treba postaviti dva obroka ribe tjedno. Kuhana riba, pečena ili na žaru bolja je od pržene. Ako je moguće, odaberite ribu poput lososa, tune, pastrve, haringe i srdela. One su bogate omega-3 masnim kiselinama, koje štit­e od srčanih bolesti tako da poboljšavaju lipoproteinski kolesterol visoke gustoće (HDL ili “dobar” kolesterol) i smanjuju trigliceride. Omega-3 masne kiseline također pomažu sniženju krvnoga tlaka i mogu smanjiti opasnost od nepravilnoga ritma otkucaja srca.

Međutim, važno je obratiti pažnju na upozorenja vezana za količinu konzumirane ribe iz vode kontaminirane zagađivačima poput žive i drugih toksina. Vidi str. 81 radi informacija o dodatcima ribljega ulja.

kolesterola niske gustoće (LDL ili “lošega” kolesterola), dok minerali koje sadržavaju mogu pomoći regulirati krvni tlak. Dodajte mahunarke paprikašu, juhama i složencima umjesto mesa.

3. Orasi i bademi

5. Soja

Orašasti su plodovi visokokalorični, ali također i hranjivi. Bademi su puni kalcija, željeza, prirodnoga vitamina E i riboflavina. Orasi su dobar izvor fosfora, cinka, bakra, željeza, kalija i vitamina E, a imaju malo zasićenih masnoća. Orašasti su plodovi prirodno bez kolesterola. Studije upućuju na to da oni čak mogu pomoći smanjenju lipoproteinskoga kolesterola niske gustoće (LDL ili “lošega” kolesterola) na taj način smanjujući opasnost od srčanoga udara i bolesti koronarnih arterija. Orašaste plodove jedite umjereno. Količina jedne porcije orašastih plodova iznosi 31,1 g To odgovara količini od oko 14 polovica oraha ili oko 22 badema. Jedna porcija može služiti umjesto proteina koji se nalazi u 31,1 g mesa.

Tvrdnje da soja može umanjiti razinu kolesterola i time umanjiti rizik kardiovaskularnih bolesti ponovno se ispituju, nakon što su naknadna istraživanja otkrila samo minimalno korisne učinke na zdravlje. Međutim, namirnice na bazi soje ipak su korisne zato što sadržavaju manje zasićene masnoće od mesa te vlakna i proteine. Najbolje je jesti soju u umjerenim količinama, posebno ako za vas postoji opasnost od karcinoma dojke, ili ste ga već imali. Soja sadržava fitokemikalije koje mogu izazvati slabu aktivnost estrogena. Studije o tome može li soja povećati ili umanjiti rizik raka dojke još su nedovršene.

4. Mahunarke Mahunarke, koje uključuju razne vrste graha, graška i leće, sadržavaju mnogo proteina i izvrsna su zamjena za proteine životinjskoga podrijetla. Mahunarke ne sadržavaju kolesterol te imaju vrlo malo masnoća. Za razliku od mesa, mahunarke zapravo pomažu pri smanjenju lipoproteinskoga

6. Mliječni proizvodi bez masnoća Obogaćeno obrano mlijeko najbolji je način da dobijete potreban kalcij i vitamin D koji pomažu u prevenciji osteoporoze. Dokazano je da kalcij može pridonijeti prevenciji visokoga krvnog tlaka, moždanoga udara, karcinoma debeloga crijeva i pretilosti. Osim toga, mlijeko daje proteine, minerale i vitamine B. Mladi kravlji sir bez masnoća, jogurt bez masnoća i sirevi bez masnoća na sličan su način korisni za zdravlje.

30 DIO 1: DANAŠNJA NOVA (MODERNA) MEDICINA

chapter02 hr_Marko.indd 30

1/8/2014 2:46:09 PM


ti

vitamina A. Ovo, i ostalo povrće iz porodice krstašica (crucifera) – poput kupusa, prokulice, kineskoga kupusa i kelja – imaju prirodne fitokemikalije koje mogu pomoći smanjenju opasnosti od kolorektalnoga karcinoma kao i od drugih oblika karcinoma. Brokula i cvjetača također sadržavaju vlakna, nemaju kolesterola, a imaju malu količinu masnoće i kalorija.

7. Bobičasto voće Bobičasto je voće bogato antioksidansima i sastojcima nazvanim flavonoidi, koji mogu pomoći smanjenju opasnosti od karcinoma i kardiovaskularnih bolesti. Borovnice imaju posebno visoku razinu antioksidansa, no kupine, maline i jagode ne zaostaju mnogo za njima. Ako pazite na svoju težinu, jedite sušeno voće u malim količinama jer je ono koncentrirani izvor kalorija.

9. Rajčica Rajčica sadržava mnoštvo hranjivih sastojaka uključujući vitamine C i B-kompleks, kao i željezo i kalij. Također sadržava antioksidans likopen. Studije pokazuju da likopen može smanjiti rizik srčanoga udara, karcinoma prostate

8. Brokula i cvjetača I brokula i cvjetača imaju veliku količinu vitamina C. Brokula također sadržava veću količinu

i vjerojatno drugih vrsta karcinoma.

10. Zeleni čaj Zeleni je čaj glavni izvor fitokemikalija poznatih kao flavonoidi, koji mogu pomoći smanjenju rizika za razvoj nekih bolesti. Posebno je bogat flavonoidom nazvanim epigalokatekin-galat, koji može blokirati aktivnost enzima potrebnih za neke oblike rasta karcinoma. Iako u laboratorijskim studijama nije pokazano da zeleni čaj sprječava karcinom ili kardiovaskularne bolesti, ima dokaza koji upućuju na to da može biti koristan.

Hrana raznih boja Crvena lubenica, ljubičasto grožđe i narančasti slatki krumpiri – svi su oni primjeri divljih boja iz programa prirode. Voće i povrće svijetlih boja također je dobro za vas. Različite vrste voća i povrća svrstane na osnovi boja sadržavaju različite količine biljnih kemikalija (fitokemikalija) i drugih hranjivih sastojaka, nudeći mnogo blagodati za naše zdravlje. Pokušajte u što većoj mjeri uključiti ove namirnice u svoju prehranu. Porodice voća i povrća podijeljene prema boji bijeli, žućkastosmeđi, smeđasti – sadržavaju fitokemikaliju alicin

Primjeri češnjak, luk, ljutika (kozjak), poriluk, banane, kruške, cvjetača

Moguće prednosti za zdravlje Snizuje kolesterol i krvni tlak; povećava sposobnost borbe organizma protiv zaraza.

plavi, ljubičasti – sadržavaju fitokemikalije antocijanin i fenole

kupine, borovnice, ljubičasto grožđe, grožđice, patlidžan, šljive

Smanjuje opasnost od karcinoma i srčanih bolesti.

tamnonarančasti, svjetložuti – sadržavaju hranjive sastojke bioflavonoid i karotenoid

slatki krumpir, bundeva, mrkva, agrumi poput naranči, tangerina, grejpfruta (limunika)

Smanjuje opasnost od karcinoma, srčanih bolesti; pomaže održati vid; jača imunosni sustav.

crveni – sadržavaju fitokemikalije antocijanin i likopen

rajčica, lubenica, papaja, ružičasti grejpfrut, trešnje, crvene jabuke, brusnice, crvena paprika

Smanjuje opasnost od srčanih bolesti i nekih karcinoma.

zeleni – sadržavaju fitokemikalije lutein i indol

špinat, salata marula, kelj, raštika, zeleni grašak, kivi, brokula, avokado

Štiti od gubitka vida i razvoja karcinoma.

POGLAVLJE 2: DOBRO ZDRAVLJE ZAPOČINJE DOBRIM ODABIRIMA 31

chapter02 hr_Marko.indd 31

1/8/2014 2:46:10 PM


Češnjak Češnjak (lat. Allium sativum) pripada obitelji ljiljana i blizak je rođak luku. Već se stolje­ćima rabi za liječenje zdravstvenih stanja od visokoga krvnog tlaka do tumora i kao zaštita od zmijskoga otrova. Dokazano je da češnjak ima znatan učinak na kardiovaskularni sustav. Najučinkovitiji je kad se jede sirov i u velikim količinama, no može se kupiti i u obliku tableta. Nemojte jesti češnjak ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi, jer češnjak može povećati opasnost od krvarenja.

Naše mišljenje

Češnjak dobiva zeleno svjetlo jer studije pokazuju da češnjak i dodatci od češnjaka mogu pomoći smanjiti lipoproteinski kolesterol niske gustoće (LDL ili “loš” kolesterol), dok su dodatci dokazano niskoga rizika (s malom mogućnošću pojave štetnih nuspojava), osim u osoba koje uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi. Ako uzimate tablete od češnjaka, provjerite sadržavaju li alicin, aktivni sastojak u češnjaku. Pripravci bez mirisa možda ne sadržavaju alicin.

Što kažu istraživanja

Nekoliko studija govori u prilog uporabi češnjaka u svrhu sniženja kolesterola i smanjenja tvorbi krvnih ugrušaka. Ograničeni broj pokusa pokazuje da češnjak može pomoći smanjenju mučnine tijekom trudnoće. Preliminarne studije pokazuju da češnjak može pomoći u prevenciji karcinoma ometajući rast malignih stanica, kao i u prevenciji problema sa srcem. Pozitivni su učinci umjereni.

Đumbir Đumbir (lat. Zingiber officinale) je mirisni začin iz Azije. Proizvod koji kupujete u trgovini prehrambenim namirnicama, stabljika je ove biljke koja raste ispod zemlje (podanak). Može se kupiti kao prašak, u tabletama, kao ekstrakt, tinktura i ulje. Tradicionalno, đumbir se uzima za olakšanje mučnine u trudnoći ili putne mučnine (kinetoze) i za liječenje probavnih poremećaja. Ne preporučuje se za mučninu u trudnoći ako u povijesti bolesti imate poremećaje krvarenja ili pobačaje.

Naše mišljenje

Đumbir dobiva zeleno svjetlo jer je dokazano da može biti učinkovit u odgađanju putne mučnine (kinetoze) i ubrzanju oporavka nakon nje. Općenito se smatra sigurnim ako se uzima u malim količinama i u kratkom razdoblju. Velike doze mogu izazvati nelagodu u trbuhu. Prije nego počnete uzimati đumbir u svrhu sprječavanja mučnine povezane s trudnoćom, razgovarajte sa svojim liječnikom.

Što kažu istraživanja

Ograničeni broj studija pokazuje da đumbir može pomoći olakšati mučninu izazvanu trudnoćom, ako se uzima u kratkim razdobljima. Rezultati studije o učinkovitosti đumbira u sprječavanju mučnine izazvane putovanjem pokazuju da može biti koristan, ali rezultati su proturječni. Blagotvornost đumbira u liječenju mučnine nakon anestezije ili kemoterapije nije jasna.

52 DIO 2: VODIČ KROZ KOMPLEMENTARNE I ALTERNATIVNE TERAPIJE

Chapter03 hr_Marko.indd 52

1/8/2014 2:46:55 PM


Ginkgo Ginkgo (lat. Ginkgo biloba) je jedna od najstarijih postojećih vrsta drveta. Njegovi se listovi u obliku lepeze, kao i sjemenje, rabe u tradicionalnoj medicini, no danas je najveći broj ginkgo-proizvoda načinjen od ekstrakta dobivenoga iz osušena lišća. Vjeruje se da su korisni sastojci ginkga flavonoidi, koji imaju jaka svojstva antioksidansa, i terpenoidi, koji pomažu u poboljšanju cirkulacije proširujući krvne žile i smanjujući “ljepljivost” trombocita. Ginkgo se rabi za liječenje poremećaja cirkulacije i simptoma vezanih uz smanjeni protok krvi u mozgu, posebice u odraslih osoba. Ovi simptomi uključuju kratkotrajni gubitak pamćenja, vrtoglavicu, glavobolju, zvonjavu u ušima, depresiju i anksioznost (tjeskobu). Ova se biljka uglavnom dobro podnosi, ali ju treba uzimati s oprezom, ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi (uključujući aspirin). Također ga trebate izbjegavati ako uzimate tijazidni diuretik. Ginkgo može povećati krvni tlak ako se uzima s ovim lijekom.

Naše mišljenje

Studije su dale neke ohrabrujuće rezultate za uporabu ginkga kao lijeka za određene poremećaje cirkulacije i onoga što se katkad naziva cerebralnom insuficijencijom – simptome poput rastresenosti i konfuzije – koji mogu biti povezani s Alzheimerovom bolešću. Međutim, mnoga pitanja ostaju bez odgovora, a sigurnost i učinkovitost ginkga nisu uvijek dokazane. Teško je tvrditi da je ginkgo “nekvalificirani stimulator rada mozga”.

Što kažu istraživanja Evo što su otkrile neke studije:

Šepanje

Određeni broj studija pokazuje da ginkgo izaziva mala poboljšanja simptoma klaudikacije, kao što je bol u nozi nastao zbog začepljenih arterija. Međutim, ginkgo možda nije toliko učinkovit za ovo stanje, kao što to može biti vježbanje ili neki lijek izdan na liječnički recept.

Demencija

Mnoge studije pokazuju da je ginkgo uspješan u ranoj fazi Alzheimerove bolesti i kod određenih demencija, a može biti jednako koristan kao i lijekovi poput donepezila. Mnoga od ovih istraživanja nisu dobro osmišljena i potrebno je provesti bolje studije koje bi ginkgo usporedile sa standardnim načinima liječenja lijekovima izdanima na recept.

Stimuliranje pamćenja

Preliminarno istraživanje pokazuje lagana poboljšanja u pamćenju i drugim funkcijama mozga u osoba s poremećajem pamćenja izazvanoga starošću, iako to neke studije ne potvrđuju. U cjelini, trenutno nema dovoljno dokaza za ili protiv takvoga načina liječenja. Izvješća nedavno provedene dobro organizirane studije pokazuju da je ginkgo zaista poboljšao pamćenje i koncentraciju u odraslih osoba starije dobi, koje nisu imale znatnih problema s pamćenjem.

Drugo

Studije pokazuju moguću učinkovitost ginkga u liječenju depresije i sezonskih afektivnih poremećaja, glaukoma, makularne degeneracije, tinitusa (zvonjave u ušima), seksualne disfunkcije i nekih simptoma predmenstruacijskoga sindroma.

POGLAVLJE 3: LJEKOVITO BILJE I DRUGI PREHRAMBENI DODATCI 53

Chapter03 hr_Marko.indd 53

1/8/2014 2:46:55 PM


Artritis Kad govorimo o artritisu, vjerojatno mislite na bol i ukočenost u zglobovima. I bili biste sto posto u pravu. To su tipični simptomi osteoartritisa i reumatoidnoga artritisa, dvaju najučestalijih oblika artritisa (zapravo postoji više od 100 oblika). Artritis je vodeći uzrok onesposobljenosti (invalidnosti) u SAD-u. Zapravo, više od jedne četvrtine odraslih osoba u SAD-u tuži se na stalni bol ili ukočenost u zglobovima, a više od 45 milijuna Amerikanaca ima dijagnozu nekog od oblika artritisa. Osteoartritis je općenito poznat kao artritis izazvan istrošenošću (habanjem). Artritis uključuje istrošenost otporne, podmazane hrskavice kojom su obloženi krajevi kostiju u zglobovima. Reumatoidni je artritis posljedica nenormalne reakcije imunosnog sustava koja uzrokuje sinovitis (upalu sinovije zglobova). Artritis napada osobe svih godina starosti, ali je najčešći među odraslim osobama starije dobi. Žene su, možda zbog ženskih hormona, skupina većeg rizika obolijevanja od mnogih oblika artritisa nego muškarci. Veća je vjerojatnost da će Bijelci, Crnci i američki Indijanci oboljeti od artritisa negoli Azijci i Latinoamerikanci. Osim toga, osobe čija je težina 4,5 kg veća od normalne, pod povećanim su rizikom za obolijevanje, posebice od artritisa koljena. Stara ozljeda zgloba također može povećati opasnost od osteoartritisa.

Konvencionalno liječenje osteoartritisa Nema poznatoga načina za izlječenje osteoartritisa, ali liječenje može pomoći ublažiti bol i održavati pokretljivost zglobova. Konvencionalno se liječenje obično sastoji od kombinacije terapija koje mogu uključiti lijekove, samopomoć, fizikalnu terapiju i radnu terapiju. U nekim slučajevima može biti potreban kirurški zahvat. Lijekovi Lijekovi se primjenjuju u liječenju bolova i blage upale kod osteoartritisa, te za poboljšanje pokretljivosti zglobova. Oni uključuju kako lijekove za lokalnu primjenu tako i lijekove za oralnu primjenu. Lijekovi za ublaživanje bolova koji se primjenjuju lokalno i ne izdaju se na recept uključuju Aspercreme, Sportscreme, Icy Hot, Ben-Gay (nap. prev. nisu na tržištu u Hrvatskoj) i razne druge formule koje sadržavaju kapsaicin (nap. prev. nisu na tržištu u Hrvatskoj), kremu načinjenu od ljutoga crvenoga (Cayenne) papra. Lijekovi koji se ne izdaju na recept poput paracetamola (Daleron, Efferalgan, Fibralgin, Grippostad, Lekadol, Lupocet, Panadol, Perfalgan, Plicet), acetilsalicilne kiseline (Andol, Aspirin, Baludon), ibuprofena (Brufen, Dalsy, Fidiprofen, Neofen, Nurofen, Ibuprofen) i naproksen (Nalgesin), mogu biti dostatni u liječenju blažeg osteoartritisa, no na raspolaganju su i jači lijekovi koji se izdaju na recept. Oni uključuju COX-2 inhibitor celekoksib (Celebrex), tramadol (Doreta, Lumidol, Noax uno, Tramacur, Tramadol, Tramadolor, Tramal, Tramundin, Zaracet) i razne antidepresive. Povremeno, vaš vam liječnik može savjetovati da se u prostor između zglobova ubrizga kortikosteroid, radi ublaživanja bola i otekline. Injekcije derivata hijaluronske kiseline ubrizgane u zglobove koljena (nadopuna viskoznosti) također mogu ublažiti bol nastao zbog osteoartritisa. Kirurški ili drugi zahvati Kirurški zahvati mogu pomoći olakšati onesposobljenost i bol izazvane osteoartritisom. Zahvati uključuju zamjenu zgloba, artroskopsko (endoskopsko) ispiranje i obradbu rane kako bi se otklonili ostatci iz zgloba, repozicioniranje kosti kako bi se ispravili deformiteti, te fuzije kosti, radi povećanja stabilnosti i smanjenja bola. Samopomoć Srećom, možete ublažiti velik dio nelagode povezane s osteoartritisom primjenjujući strategije zdravoga života i tehnike samopomoći. To uključuje redovito vježbanje u svrhu održavanja pokretljivosti i raspona kretnji, kontrolu težine radi smanjenja opterećenja zglobova, zdravu prehranu (što pomaže kontroli težine, primjenjujući toplinu za ublaživanje bola i opuštanje napetih, bolnih mišića, te primjenu hladnoće za ublaživanje osjećaja povremenih naglih provala simptoma bolesti. Osim toga, ako imate artritis u zglobovima na kojima počiva vaša težina ili u leđima, važno je odabrati udobnu, podstavljenu obuću. Također je važno uzimati lijekove kako je propisano, da bi se zaustavilo pojačanje bola.

136 DIO 3: VAŠ PLAN AKTIVNOSTI

Chapter08pgs132_147 hr_Marko.indd 136

1/8/2014 3:01:27 PM


Komplementarno i alternativno liječenje Pokazalo se da postoje relativno dobri dokazi da nekoliko komplementarnih i alternativnih terapija mogu pomoći ublažiti bol u oboljelih od osteoartritisa. Uobičajene terapije Glukozamin i kondroitin. Glukozamin-sulfat je prehrambeni dodatak dobiven iz školjki kamenica i ljuštura rakova. To je sintetička verzija amino-šećera koji organizam proizvodi da bi zglobovi ostali zdravi. Kondroitin-sulfat je prehrambeni dodatak dobiven iz hrskavice krave i morskoga psa te drugih izvora. Oba se često uzimaju u kombinaciji. Glukozamin može ublažiti bol i osjetljivost zglobova jednako učinkovito kao i nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID-i), poput acetilsalicilne kiseline (Andol, Aspirin, Baludon) i ibuprofena (Brufen, Dalsy, Fidiprofen, Neofen, Nurofen, Ibuprofen). Kondroitin može ublažiti bol kroz dulje razdoblje, a ako se uzima zajedno s NSAID-ima može ublažiti bol i poboljšati pokretljivost kukova i koljena. Studija provedena na velikom broju uzoraka, dovršena 2005. godine otkrila je, da je za razliku od placeba, kombinacija glukozamina i kondroitina dovela do ublaživanja bolova u osoba s jačim simptomima osteoartritisa. Bila je manje učinkovita kod slabije izraženog bola. Ovi dodatci mogu imati blagi učinak na gastrointestinalni trakt, ali obično izazivaju manje nuspojava od nesteroidnih protuupalnih lijekova – NSAID-a. Nemojte uzeti glukozamin ako ste alergični na školjke i rakove. Akupunktura. Istraživanje pokazuje da u nekih osoba akupunktura može ublažiti bol izazvan osteoartritisom, posebice bol u koljenu. To je obično način liječenja niskoga rizika. Pronađite iskusnoga stručnjaka za akupunkturu. SAME. SAME (kemijska tvar koja se nalazi u svim ljudskim stanicama) se može kupiti kao sintetička verzija tvari koja nastaje u ljudskom tkivu. Pokazalo se da ovaj prehrambeni dodatak ublažuje bol od osteoartritisa jednako učinkovito kao NSAID-i (nesteroidni protuupalni lijekovi), ali s manje nuspojava. SAME treba uzimati i do mjesec dana prije negoli dođe do znatnog ublaživanja simptoma. Nuspojave mogu biti crijevni vjetrovi, povraćanje, proljev, glavobolja i mučnina. Može doći do negativne interakcije između SAME i lijekova protiv depresije. Tehnike opuštanja. Tehnike poput hipnoze, opuštenoga disanja, vođene imaginacije i opuštanja mišića mogu pomoći kontrolirati bol. Ekstrakt avokada. Može pomoći kod simptoma osteoartritisa i općenito se smatra sigurnim (bez štetnih nuspojava). Budite oprezni ako ste osjetljivi na lateks. Sigurnost dugotrajnog uzimanja kombinacije avokada i ulja soje treba još istražiti. Vražja kandža (lat. Harpagophytum procumbens) ili harpagofit. Ova ljekovita biljka može ublažiti bol izazvan osteoartritisom i općenito se pokazala sigurnom. Ne mora biti sigurna za osobe sa želučanim problemima ili problemima srca, ili za djecu ili trudnice i dojilje.

Važne su vještine svladavanja poteškoća

Budući da osteoartritis može utjecati na vaše svakodnevne aktivnosti i sveukupnu kakvoću života, strategije svladavanja poteškoća važan su čimbenik u odnosu prema bolesti, bilo da odaberete konvencionalne ili alternativne načine liječenja. Strategije svladavanja poteškoća uključuju zadržavanje pozitivnog stava da vi nadzirete svoju bolest, a ne ona vas, znajući kada treba ograničiti aktivnosti, koristeći pomagala i izbjegavajući čvrsto stiskanje, čime biste mogli iščašiti zglobove na prstima. Strategije također uključuju raspoređivanje težine pri podizanju nekog predmeta, preko nekoliko zglobova, kao što je korištenje objema rukama kada podižemo teški lonac s ručkama, zadržavanje pravilnoga položaja kako bismo ravnomjerno rasporedili težinu, i korištenje najjačih mišića i velikih zglobova (naprimjer, naslanjanje na teška vrata umjesto guranja vrata rukama). Radni terapeut (engl. occupational therapist) također vam može pomoći odabrati ispravna pomagala za svakodnevni život.

Malo dokaza Iako su i dalje popularni, postoji malo dokaza koji bi potkrijepili učinkovitost magneta u liječenju artritisa. U prilog tome govori činjenica da su nuspojave vrlo rijetke. Ali, magneti mogu prekinuti rad kardiostimulatora (pacemaker), a tijekom trudnoće mogu nanijeti štetu djetetu.

POGLAVLJE 8: LIJEČENJE 20 UOBIČAJENIH ZDRAVSTVENIH STANJA 137

Chapter08pgs132_147 hr_Marko.indd 137

1/8/2014 3:01:27 PM

Alternativna medicina  
Alternativna medicina  
Advertisement