Page 8

Under 1940-talet lyckades sedan ”västs” läkemedels­industri utveckla det första användbara penicillinet och det första kortisonet. Detta var fantastiska medicinska genombrott som starkt bidrog till att vitaminerna och näringsforskningen kom i skymundan och att läkemedelsindustrin fick en ny inriktning.

behandlingen av olika sjukdomar för att kunna bidra till tillfrisknande eller bota en sjukdom. Vitaminerna visade sig dock inte vara de botande ”framtidsläkemedel” som vissa hade hoppats. Under 1940-talet lyckades sedan ”västs” läkemedelsindustri utveckla det första användbara penicillinet och det första kortisonet. Detta var fantastiska medicinska genombrott som starkt bidrog till att vitaminerna och näringsforskningen kom i skymundan och att läkemedelsindustrin fick en ny inriktning. När penicillinet och kortisonet introducerats så framställdes de nästan som mirakel och man hoppades effektivt kunna bota alla möjliga sjukdomar. Även om det blev en del bakslag, så hade dessa läkemedel gigantiska betydande genombrott inom den medicinska världen. Penicillinet gjorde exempelvis att man snabbt kunde bota flera bakteriella infektionssjukdomar som tidigare ofta varit dödliga. Ryssland slog in på egen väg

I det toppstyrda kommunistiska Sovjet hade man inte hunnit med i västvärldens farmakologiska forskning och snabba utveckling av läkemedelsindustrin. I slutet av 1950-talet beslöt sig då de sovjetiska myndigheterna för att göra en enorm satsning med helt egen inriktning. Man började helt enkelt Det är inte förvånande att systematiskt studera att intresset för adapto­ traditionella medicinalväxgener nu snabbt ökar. ter, med visionen att finna nya naturliga kategorier av ämnen som skulle ha stärkande hälsobefrämjande värden för befolkningen och kunna ligga till grund för nya typer av läkemedel. En primär målsättning var att finna kategorier av växtämnen som kunde stärka och förbättra prestationen hos den arbetande befolkningen, soldater och astronauter/kosmonauter i rymdprogrammet, där det pågick en intensiv kapplöpning med USA. Alla folkmedicinska recept och örter samlades in från den jättelika kontinent som landet utgör. Något som kom att omfatta över tusen växter. Experter och forskare fick sedan stegvis välja ut de växter som man fann mest intres8

#6 2014

santa och det slutade med en grupp som var nedbantad till cirka 120 växter. Ökar motståndskraften mot infektioner

Dessa växter studerades med bland annat djurförsök och man fann att extrakt av vissa växter inte bara ökade motståndskraften under fysisk ansträngning utan även kunde öka motståndskraften mot vissa infektioner och toxiska ämnen. Snart var man nere i ett tjugotal växter och forskningen involverade ett hundratal olika universitet och medicinska institutioner. Nu inkluderades även kliniska studier och efter drygt ett par decenniers forskning slutade det med ett urval av en handfull växter från karga hårda levnadsmiljöer, som uppfyllde alla krav för att kunna kallas adaptogener (definition, se här intill). Sedan dess har det initierats universitetsforskning i främst USA, Tyskland, Chile, Ryssland, Armenien och Sverige, som bygger vidare på den oerhört omfattande grundläggande forskning som utförts i det tidigare Sovjet. Hur fungerar adaptogena ämnen?

Omfattande publicerad internationell forskning från 1960-talet fram till idag, visar entydigt att adaptogener skyddar och förbättrar återhämtningen när vi utsätts för olika former av stress, det vill säga hög psykisk och/eller fysisk belastning. I rosenrot, chisandra, rysk rot och andra adaptogena växter är det i huvudsak tre ämnesgrupper som kunnat kopplas till deras normaliserande eller adaptogena effekter: lignaner, fenypropanderivat och i viss mån terpenoider. Stimulerar försvarsmekanismer

Dagens forskning pekar på att adaptogenernas välgörande normaliserande effekter främst beror på att de stimulerar vissa grundläggande systemiska försvarsmekanismer. Flera farmakologiska och kliniska studier har nämligen visat att adaptogenernas återhämtande och normaliserande effekter kan kopplas till att de stimulerar den kroppsegna produktionen och frisättningen av två typer av välkända nödvändiga ämnen. Det ena ämnet, neuro-

Profile for Medicinsk access

Min Medicin 2014 #6  

Min Medicin 2014 #6  

Advertisement