Page 48

– mindre stressande för djuren?

SLU startar ett projekt med att ta slakteriet till djuren i stället för tvärtom.

Nu startar projektet "Mobil slakt och bedövning av utegående nötkreatur" . Det ska studera möjligheterna till bedövning av djuren på gårdar och skillnader i djurvälfärd och köttkvalitet vid användning av mobilt slakteri.

Forskare vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa har medverkat i utvecklingen av ett mobilt slakteri och nu har Europas första mobila slakteri för slakt av stora nötkreatur startats av företaget Hälsingestintan. – Bakgrunden är att slakt av nötkreatur vanligen sker genom att djuren transporterats på bil till allt färre och allt större slakterier där en ökande andel djur övernattats innan de slaktas. Resultatet blir att djurvälfärd och köttkvalitet påverkas negativt av den stress som uppstår i samband med drivningen av djuren, under transporten och vid hanteringen i för djuren okända och ofta bullriga lokaler, säger Bo Algers, professor, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Konsumenter efterfrågar i allt högre grad kött av god 48

#6 2014

kvalitet, liksom bättre djurvälfärd. Ett sätt att uppnå detta kan vara att ta slakteriet till djuren istället för tvärtom. Projektet Mobil slakt och bedövning av utegående nötkreatur utförs i samarbete med Hälsingestintan. Projektet har flera delar som avser • att jämföra djurvälfärd och köttkvalitet vid konventionell respektive mobil slakt, • att studera möjligheterna av att bedöva och avbloda på gård för uppslaktning i lokalt slakteri samt • att studera möjligheterna av att använda modern bildöverföring och bildanalys i samband med veterinärbesiktning. Forskarna är också med i flera projekt där man studerar möjligheten av att bedöva och avbloda nötkreatur på gården för att sedan transportera slaktkropparna vidare till ett lokalt stationärt slakteri. Källa: SLU

© Can Stock Photo Inc. / contas

Sverige först i Europa med mobilt nötslakteri

Profile for Medicinsk access

Min Medicin 2014 #6  

Min Medicin 2014 #6  

Advertisement