Page 45

ångestnivå vad gäller allt annat än den specifika oron för den egna hälsan. Olika grader av somatisering

Det finns en subgrupp av somatiserare som uppvisar objektiva underlag för hela sin symptombild så tillvida att alla symptomen motsvaras av mätbara stressutlösta autonoma dysfunktioner. Kan inte acceptera kopplingen

Förutsatt att en noggrann psykofysiologisk undersökning utförs finns här alltså inga ”idiopatiska” inslag. Den kvarvarande somatoforma komponenten är emellertid den viktigaste: de kan inte acceptera en psykofysiologisk förklaringmodell som framhåller stress och oro som bidragande orsak till de kroppsliga symptomen. De kanske till och med känner sig kränkta och uppfattar det som ett försök från läkarens sida att ”psyk-sjukförklara” i stället för att ”ta besvären på allvar”. Och därmed fortsätter de att söka vård på andra kliniker i sin jakt efter en ”riktig” diagnos. Rätt diagnos på dessa patienter är Somatoform Autonom Dysfunktion (ICD-10-kod F45.3)(13). Även en tredje subgrupp finns, så kallade fakultativa somatiserare (1, 3), det vill säga patienter som i förstone upp­ visar en somatoform besvärsbild, men som efter ett tag visar sig vara fullt tillgängliga för en orsaksinriktad förklaring.

Dessa patienter är oroliga inför upplevda obehagliga symptom som de inte på egen hand kan tolka som annat än tecken på sjukdom. Beteckningen fakultativa somatiserare innebär att om de får ett respektfullt bemötande och på ett pedagogiskt sätt delges en funktionell förklaring till besvären, är de beredda att ta till sig denna Det stora flertalet av de somatiserande patienterna uppfyller inte kriterierna för någon psykiatrisk diagnos utan ligger på en subklinisk ångestnivå vad gäller allt annat än den specifika oron för den egna hälsan. och engagera sig i ett aktivt egenvårdsprogram, vilket patologiska somatiserare inte kan göra mer än en kort stund, sedan tar oron överhanden igen. I nästa avsnitt, i nummer 7 av Medicinsk access, ska vi titta närmare på de kognitiva dysfunktioner och beteende­störningar som man måste förstå för att kunna sätta sig in i diagnostiken och behandlingen av somatisering. CLAS MALMSTRÖM Leg läk, PBM Hälsokompetens, Stockholm clas.m@pbmhalsokompetens.se

Referenser: 1. Fink P, Sorensen L, Engberg M, Holm M, Munk-Jorgensen P: “Somatization in primary care. Prevalence, health care utilization, and general practitioner recognition.” Psychosomatics 1999 Jul-Aug;40(4):330-8 2. Kroenke, K, Mangelsdorff, A.D: “Common symptoms in ambulatory care: incidence, evaluation, therapy and outcome.“ Am Jrnl Medicine 1989;86(3):262-6 3. B  ridges KW, Goldberg DP: “Somatic presentation of psychiatric disorders in primary care.” Jrnl Psychosom. Res. 1985;29:563-69 4. B arsky, A. J., Wyshak, G., Klerman, G. L., & Latham, K. S.: ”The prevalence of hypochondriasis in medical outpatients.” Social Psychiatry and Psychiatry Epidemiology, 1990: 25, 89-94. 5. A smundson, G. J. G., Taylor, S., Sevgur, S., & Cox, B. J.: ”Health anxiety: Classification and clinical features.” In G.J.G. Asmund­ son, S. Taylor, B. J. Cox (Eds.) Health anxiety: Clinical and research perspectives on hypochondriasis and related disorders (pp. 3-21). New York: Wiley. 6. L  ipowski, ZJ: “Somatization; the concept and its clinical application.“ Am Jrnl Psychiatry 1988;145:1358-68. 7. P  ridmore, S., Skerritt, P., & Ahmadi, J.: ”Why do doctors dislike treating people with somatoform disorders?” Australasian Psy­ chiatry, 12: 2004;134-138. 8. B  arsky, A.J., Wyshak, G: “Hypochondriasis and somatosensory amplification.“ Brit Med Jrnl of Psychiatry 1990;157:404-9. 9. S  harpe M, Bass C. ”Pathophysiological mechanisms in somatization.” Int Review of Psych 1992; 4: 81-97. 10. A  bramowitz, J., Olatunji, B. O., & Deacon, B. J. ”Health anxiety, hypochondriasis, and the anxiety disorders.” Behavior Therapy, 2007;38: 86-94. 11. Eckhardt-Henn A, Best C, Bense S, Breuer P, Diener G, Tschan R, Dieterich M. ”Psychiatric comorbidity in different organic vertigo syndromes.” J Neurol. 2008;255:420-8. 12. Karlberg M: ”Ur balans – psykogen yrsel eller otogen ångest?“ SERIP 2008; 1:4-7. 13. WHO: “The ICD-10 classification of disease. Diagnostic criteria for research. 1993.” 14. Lundin, A: “Somatisering – sjukdomsprocessen vid medicinskt oförklarade symtom.” Astra Förlag 1999. 15. Lidbeck, J.: ”Group therapy for somatization disorders in primary care: Maintenance of treatment goals of short cognitivebehavioural treatment one-and-a-half-year follow-up.” Acta Psychiatrica Scandinavica, 2003:107; 449-56. 16. Visser, S., & Bouman, T., K.: ”The treatment of hypochondriasis: Exposure plus response prevention vs cognitive therapy.” Behaviour Research and Therapy 2001: 39; 423-442. 17. American Psychiatric Publications: ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM 5).

#6 2014

45

Profile for Medicinsk access

Min Medicin 2014 #6  

Min Medicin 2014 #6  

Advertisement