Page 3

Innehåll #6 2014 Chefredaktör och redaktion: Katarina Mattsson Tel: 070-710 69 73 E-post: katarina@ medicinskaccess.se Ansvarig utgivare: Tord Amré Marknadschef: Tord Amré Tel: 070-679 01 65 E-post: tord@ medicinskaccess.se Layout och illustrationer: Håpe Kommunikation Produktion: T & M Media AB Redaktionen ansvarar ej för insänt icke beställt material. Delar av materialet publiceras på Internet. Förbehåll mot detta måste anges före publicering.

34 Tidig introduktion av barnmat tros minska allergirisken

Annonser: Bokning och frågor, kontakta Tord Amré. Tel: 070-679 01 65, 0652-151 10 E-post: tord@ medicinskaccess.se

5

Annonstraffi c: Tilda Amré E-post: info@ tmmedia.se Tel: 0652-151 10

14 Medicinnotiser

Tryckeri: V-Tab Vimmerby Nästa nummer: Utkommer v.43, 2014 Medicinsk Access står oberoende i förhållande till företag, organisationer och politiska partier. Varje enskild skribent svarar för sina egna åsikter och fakta. ISSN: 1652-9782 medicinskaccess.se © T&M Media AB

Sjuk – men frisk enligt doktorn

10 Kan man ha ”kul” med bröstcancer? 30 Råg tros minska risken för vällevnadssjukdomar

16 Var femte med svår hjärtinfarkt riskerar livet 18 Stora skillnader i hjärtvård mellan landets sjukhus 20 Minskad psykisk ohälsa när tabut minskar? 24 Vetenskap i politikens tjänst 26 Papyrusrullar avslöjar nazistisk läkares bluff

6 Rosenrot skyddar mot olika slags stress och ger snabbare återhämtning

42 Dags att stryka ”idiopatisk” ur medicinska vokabuläret

28 Medicinnotiser 30 Råg tros minska risken för vällevnadssjukdomar 32 Uppfyller partierna nu sina löften om allergikonsulenter i Stockholm? 46 Största undersökningen om hur prostatacancer påverkar livet 47 Lovande studieresultat för ny typ av kolesterolsänkare 48 Sverige först i Europa med mobilt nötslakteri

Omslaget: © Can Stock Photo Inc. / ia_64

50 Fattiga har inte råd att bli friska 51 Dopade muskler blir starkare men muskelcellerna svagare

38 Hur får vi de ”årsrika” att känna sig behövda? #6 2014

3

Profile for Medicinsk access

Min Medicin 2014 #6  

Min Medicin 2014 #6  

Advertisement