Page 24

Exempel på livsmedel som kan innehålla särskilt höga halter av histamin är fermenterad ost, t.ex. camembert, brie, cheddar och parmesan, samt Vin.

Histaminin I storleksordning 100 000 människor av Sveriges befolkning kan ha besvärande symtom och överkänslighet mot kostens innehåll av histamin och andra biogena aminer – och många utan att veta om det!

De biogena aminer, främst histamin, som finns i många livsmedel (se nedan), har visat sig kunna orsaka allergiliknande symtom, ofta mag-tarmbesvär, huvudvärk, rodnad, klåda samt rinnande ögon och näsa hos dem som är känsliga. Exempel på andra symtom som beskrivits är urtikaria, astma, blodtrycksfall, hjärtklappning och svår psykisk oro. Denna överkänslighet för histaminrika födoämnen benämns som histaminintolerans. Därtill finns det födoämnen som inte innehåller histamin, men som kan öka frisättningen av kroppseget histamin och förvärra symtomen (se nedan). När en histaminintolerans leder till 24

#4/5 2015

svårare symtom som kan kräva akut vård så benämns den som histaminförgiftning. Olika forskning pekar på att överkänsligheten till betydande del beror på ett nedsatt skydd i tarmen (se nedan) som leder till att olämpliga intakta biogena aminer, främst histamin, i hög grad kan tas upp genom tarmslemhinnan till blodet och leda till påtagliga symtom. Bildning av biogena aminer i livsmedel

Histamin/biogena aminer i livsmedel bildas när bakterier omvandlar eller dekarboxylerar aminosyror till olika aminer. Detta är en naturlig del av naturens sätt att bryta ned organiskt material och innebär att biogena aminer kan förekomma i alla livsmedel som innehåller protein och som utsätts för bakterier, främst kött, fisk och lagrad ost. Faktorer som påverkar/ökar bildningen av biogena aminer i livsmedel är:

Min Medicin 2015 #4/5  
Min Medicin 2015 #4/5  
Advertisement