Page 28

Dags för allmän prostata­ cancer­screening för män? Prostatacancer är ett stort folkhälsoproblem. Det är den svenske mannens vanligaste cancerform. Årligen får cirka 10 000 svenska män diagnosen. Det är också den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män. Årligen avlider cirka 2 500 svenska män i sviterna av prostatacancer.1 Eftersom tidig prostatacancer oftast inte ger några symtom är den enda möjligheten till bot att upptäcka cancern i ett tidigt skede, vilket är möjligt genom mätning av halten av Prostata-Specifikt Antigen (PSA) genom ett vanligt blodprov. 28

#3 2018

Stora svenska och Europeiska studier med över 160 000 män har visat att regelbunden PSA-testning med tidig diagnostik och åtgärd av behandlingskrävande prostatacancer kan nära halvera dödligheten i prostatacancer.2-5 Varför har vi då inte en allmän PSA-screening för män i Sverige, såsom kvinnor erbjuds bröstcancerscreening med mammografi eller livmoderhalscancerscreening med cellprov?

Mätning av halten av Prostata-Specifikt Antigen (PSA) görs genom ett vanligt blodprov.

Min Medicin 2018 #3  
Min Medicin 2018 #3  
Advertisement