Page 19

Foto: Canstock, arkiv

Tydligt samband mellan positiv livssyn och hjärt-lunghälsa Personer med en positiv syn på livet har renare kärl och bättre lungfunktion än människor som ser dystrare på tillvaron. Det visar nya siff ror från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS. Nu krävs forskning för att förstå vad sambandet beror på.

– De siffror vi har fått fram tyder på ett samband mellan människors livssyn och deras hälsa. Nu vill vi undersöka i hur stor utsträckning detta beror på livsstil och hur mycket som kan vara en direkt effekt av människors inställning till livet, säger Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi vid Lunds universitet och ansvarig för SCAPISstudien i Malmö. Den nya statistiken visar att människor med en positiv syn på livet har

bättre kärlhälsa och lungfunktion samt lägre BMI jämfört med människor som ser dystert på tillvaron. I den grupp som var minst nöjd med livet var andelen personer med kalk i kranskärlen 11 procent fler jämfört med den grupp som var mest positiv. Resultatet bygger på en enkätundersökning utförd inom SCAPIS, ett världsunikt forskningsprojekt som inkluderar 30 000 svenskar. Som en del i projektet har 5 200 slumpmässigt utvalda Malmöbor i åldern

50–64 år svarat på frågor om hur optimistiska och tillfreds med livet de är. Deltagarna har även genomgått omfattande hälsoundersökningar med bland annat datortomografi och mätning av lungfunktionen. – Målet med SCAPIS är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom, och att ta fram skräddarsydda behandlingar så att fler får ett längre och friskare liv. Gunnar Engströms forskning kan få stor betydelse i strävan efter att kunna förebygga våra stora folksjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Källa: Hjärt-Lungfonden

Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi vid Lunds universitet. Foto: Anna Molander för HjärtLungfonden. Om studien: Läs mer om SCAPIS här. www.hjartlungfonden.se/ scapis

Fakta: Om hjärt-kärlsjukdom 2018 - I Sverige lever 1,9 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. - Över 30 000 människor dör varje år av hjärt-kärlsjukdom i Sverige. - De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke. - Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder. - Under 2017 fick Hjärt-Lungfonden ansökningar om forskningsanslag på cirka 1,9 miljarder, och kunde dela ut ett nytt rekordbelopp – drygt 340 miljoner kronor – till forskning om hjärt- och lungsjukdom. För tio år sedan låg samma siff ra på 140 miljoner. - Hjärt-Lungfonden stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets institutioner. (Källa: Hjärt-Lungfonden)

#3 2018

19

Min Medicin 2018 #3  
Min Medicin 2018 #3  
Advertisement