Page 14

och metabola medicinen. Om hypotesen om antagonistisk pleiotropi visar sig hållbar så kan den leda till att testbara hypoteser kan uppställas, bl.a. avseende lipidomsättning och dess markörer (ApoE4) och FH som här skildrats. Återigen bekräftas värdet av att väga in hur faktorer tidigt i livet (präglade av genetik och evolutionär selektion) kan ha betydelse för hälsa och sjukdom senare i livet enligt DoHAD konceptet (Developmental origins of Adult Health and Disease).29 Samtidigt ges här en möjlighet att på vissa punkter kunna möta kritikerna av kolesterolhypotesen på ett positivt sätt och erkänna att ett fokus på vuxen ohälsa och patientmaterial gjort många av oss blinda för att samma mekanismer kan betyda något annat tidigt i livet. Här möts således evolutionsmedicin, populationsgenetik, DoHAD, mikrobiota/parasit hypoteser för att förklara lipidrubbning i genesen till kardiovaskulär sjukdom på ett fruktbart sätt. Vetenskapen behöver

av och till nya impulser för att ställa kända problem under ny belysning. Tes och antites leder till en ny syntes. Kan det vara så? Vidare forskning får söka bättre svar än de vi har idag. Observera att dessa resonemang inte förtar värdet av en reglering av LDL kolesterol för att minska kardiovaskulär sjuklighet i vuxenlivet, eller hos barn och ungdomar med homozygot FH.24 Vi måste bara kunna erkänna de kunskapsluckor som trots allt finns och som denna artikel velat skildra. PETER M NILSSON Professor/överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, samt Verksamhetsområde Internmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Referenser 1. F erence BA, Yoo W, Alesh I, et al. Effect of long-term exposure to lower low-density lipoprotein cholesterol beginning early in life on the risk of coronary heart disease: a Mendelian randomization analysis. J Am Coll Cardiol. 2012;60(25):2631-9. 2. Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016; 316(22):2373-2384. 3. S abatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al; FOURIER Steering Committee and Investigators. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2017;376:1713-1722. 4. Steg PG, Schwartz GG, Szarek M, et al. On behalf of the ODYSSEY OUTCOMES Investigators and Committees. ODYSSEY Outcomes: Cardiovascular Outcomes with Alirocumab after Acute Coronary Syndrome: Results of the ODYSSEY Outcomes Trial. (Late-breaker, oral presentation). American College of Cardiology (ACC) Meeting, Orlando, US, March 10th 2018. 5. C atapano AL, Graham I, De Backer G, Wiklund O, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias: The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Atherosclerosis. 2016; 253:281-344. 6. Sijbrands EJ, Westendorp RG, Defesche JC, et al. Mortality over two centuries in large pedigree with familial hypercholesterolaemia: family tree mortality study. BMJ. 2001; 322(7293):1019-23. 7. B enn M, Watts GF, Tybjaerg-Hansen A, Nordestgaard BG. Familial hypercholesterolemia in the danish general population: prevalence, coronary artery disease, and cholesterol-lowering medication. J Clin Endocrinol Metab. 2012; 97(11):3956-64. 8. Migliara G, Baccolini V, Rosso A, et al. Familial Hypercholesterolemia: A Systematic Review of Guidelines on Genetic Testing and Patient Management. Front Public Health. 2017;5:252. 9. Kathiresan S, Melander O, Anevski D, et al. Polymorphisms associated with cholesterol and risk of cardiovascular events. N Engl J Med. 2008; 358(12):1240-9. 10. K hera AV, Emdin CA, Drake I, et al. Genetic Risk, Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease. N Engl J Med. 2016;375(24):2349-2358. 11. R avnskov U. High cholesterol may protect against infections and atherosclerosis. QJM. 2003; 96(12):927-34. 12. M a BX, Li H, Li JS, Wu SS. Effect of statins on preventing infectious complications after surgery: Systematic review and meta-analysis. J Int Med Res. 2015;43(5):610-8. 13. Williams PD, Day T. Antagonistic pleiotropy, mortality source interactions, and the evolutionary theory of senescence. Evolution. 2003;57(7):1478-88. 14. F eng Z, Smith DL, McKenzie FE, Levin SA. Coupling ecology and evolution: malaria and the S-gene across time scales. Math Biosci. 2004;189(1):1-19. 15. A zevedo OG, Bolick DT, Roche JK, et al. Apolipoprotein E plays a key role against cryptosporidial infection in transgenic undernourished mice. PLoS One. 2014;9(2):e89562. 16. M itter SS, Oriá RB, Kvalsund MP, et al. Apolipoprotein E4 influences growth and cognitive responses to micronutrient supplementation in shantytown children from northeast Brazil. Clinics (Sao Paulo). 2012;67(1):11-8. 17. T rumble BC, Stieglitz J, Blackwell AD, et al. Apolipoprotein E4 is associated with improved cognitive function in Amazonian foragerhorticulturalists with a high parasite burden. FASEB J. 2017; 31(4):1508-1515. 18. Panizzon MS, Hauger R, Xian H, et al. Interaction of APOE genotype and testosterone on episodic memory in middle-aged men. Neurobiol Aging. 2014;35(7):1778.e1-8. 19. J asienska G, Ellison PT, Galbarczyk A, et al. Apolipoprotein E (ApoE) polymorphism is related to differences in potential fertility in women: a case of antagonistic pleiotropy? Proc Biol Sci. 2015;282(1803):20142395. 20. van Exel E, Koopman JJE, Bodegom DVet al. Effect of APOE ε4 allele on survival and fertility in an adverse environment. PLoS One. 2017 Jul 6;12(7):e0179497. 21. Tuminello ER, Han SD. The apolipoprotein e antagonistic pleiotropy hypothesis: review and recommendations. Int J Alzheimers Dis. 2011;2011:726197. 22. Paoli D, Zedda S, Grassetti D, et al. Are apolipoprotein E alleles correlated with semen quality? Int J Androl. 2012 Oct;35(5):714-9. 23. O se L. [Müller-Harbitz disease--familial hypercholesterolemia]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Apr 10;122(9):924-5. 24. Wiegman A, Gidding SS, Watts GF, et al; European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. Eur Heart J. 2015 Sep 21;36(36):2425-37. 25. D eFronzo RA. Insulin resistance, lipotoxicity, type 2 diabetes and atherosclerosis: the missing links. The Claude Bernard Lecture 2009. Diabetologia. 2010 Jul;53(7):1270-87. 26. M elander O, Maisel AS, Almgren P, et al. Plasma proneurotensin and incidence of diabetes, cardiovascular disease, breast cancer, and mortality. JAMA. 2012 Oct 10;308(14):1469-75. 27. C hrist-Crain M, Stoeckli R, Ernst A, et al. Effect of gastric bypass and gastric banding on proneurotensin levels in morbidly obese patients. J Clin Endocrinol Metab. 2006 Sep;91(9):3544-7. 28. L indqvist PG, Svensson PJ, Dahlbäck B, Marsál K. Factor V Q506 mutation (activated protein C resistance) associated with reduced intrapartum blood loss--a possible evolutionary selection mechanism. Thromb Haemost. 1998;79(1):69-73. 29. B ianco-Miotto T, Craig JM, Gasser YP, et al. Epigenetics and DOHaD: from basics to birth and beyond. J Dev Orig Health Dis. 2017;8(5):513-519. 30. M ahley RW. Apolipoprotein E: from cardiovascular disease to neurodegenerative disorders. J Mol Med (Berl). 2016; 94(7):739-46.

14

#3 2018

Min Medicin 2018 #3  
Min Medicin 2018 #3  
Advertisement