Page 64

"COVID-19-pandemin kommer att förbli i samhället under överskådlig framtid vilket skapar ett ökat behov av handdesinfektion men också behov av olika typer av handdesinfektion". Foto: Canstock, arkiv.

OxiskinPlus

– en ny långverkande handdesinfektionsprodukt: In Vitro- och In Vivo-studier av koncentrationen av väteperoxid i OxiskinPlus över tid. När COVID-19-pandemin spreds under våren 2020 uppkom behovet av handdesinfektions­ medel som komplement till handtvätt med tvål och vatten. I Sverige har 70% handsprit varit det vanligaste alternativet som handdesinfektions­ medel och under våren uppstod brist på etanol och isopropylberedningar. För att möta efter­ frågan gav kemikalieinspektionen under våren en generell dispens för biocidklassade etanol och väteperoxidlösningar att få säljas i Sverige.

COVID-19-pandemin pågår fortfarande, och folkhälsomyndigheten förväntar sig att COVID-19-pandemin kommer att förbli i samhället under överskådlig framtid vilket skapar ett ökat behov av handdesinfektion men också behov av olika typer av handdesinfektion. Dock är det viktigt att produkterna uppvisar effektivitet och därför har ECHA som är den europeiska bio­cid­ myndigheten satt upp krav på att biocidhand­des­infektions­ medel ska uppfylla vissa europeiska standardtester som EN1500 på bakterier och EN14476 på virus för att kunna 64

#6 2020

godkännas för användning som handdesinfektion vilket både vissa handsprit och väteperoxidberedningar gör. Väteperoxid, tidigare även kallad vätesuperoxid med den kemiska formeln H2O2 klassas som en biocid. Väteperoxid har använts i bakteriedödande krämer och lösningar i många länder, men ringa användning i Sverige. Väteperoxid bryts ner till vatten och syre som är helt ofarliga restprodukter. Syfte

OxiskinPlus är ett handdesinfektionsmedel som innehåller H2O2 (väteperoxid) och uppfyller EN1500 och EN14476. OxiskinPlus skiljer sig från handsprit avseende behandlingseffekten över tid. Handspritens antibakteri­ ella och antivirala effekt avtar efter ca 30 sekunder pga dess flyktighet. OxiskinPlus har undersökts i två studier avseende långtidsverkande effekt. Studierna syftade till att mäta den kvarvarande koncentrationen av produkten under användning dels i en studie på glasyta och dels i en hudstudie hos frivilliga försökspersoner.

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2020 #6  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded