Page 47

Alla delar av hjärnan vi undersökte var involverade och hanterade signalerna som skapas vid beröring, och att skillnader i information mellan olika nervceller gör att de kompletterar varandra för att skapa en rik bild. Foto: Canstock, arkiv.

enskilda nervceller i olika delar av hjärnan med en betydligt högre upplösning än tidigare. – Det visade sig att alla delar av hjärnan vi undersökte var involverade och hanterade signalerna som skapas vid beröring, och att skillnader i information mellan olika nervceller gör att de kompletterar varandra för att skapa en rik bild, säger Henrik Jörntell, hjärnforskare vid Lunds universitet. Omfattande latent hjärnkapacitet

Forskarnas förklaringsmodell är att all informationshantering utförs som genom ett enda nätverk och att nervcellerna i hjärnan i praktiken har delvis olika funktioner från en situation till en annan. – Varje enskild nervcell är inblandad i ett stort antal olika funktioner. Eftersom den är sammanbunden med ett väldigt stort antal andra nervceller kommer den funktion nervcellen får i en specifik situation avgöras av vad

de andra nervcellerna den står i förbindelse med gör för stunden, säger Henrik Jörntell. Han menar att detta kan förklara den tidigare förbryllande observationen att små hjärnskador eller nervcellsförluster ofta passerar obemärkt. – Hjärnans nätverk lär sig då att lösa samma uppgifter genom att skapa delvis nya samarbetsgrupper av nervceller och kan på så sätt förbigå skadad nervvävnad utan att mätbart tappa funktion. Jag tror att de här resultaten kan öppna upp för en ny värld av lovande behandlingspotential vid en rad olika sjukdomstillstånd. Eftersom det ofta finns en omfattande latent hjärnkapacitet kvar vid större hjärnskador, vilket är något som jag inte tror att många är medvetna om, kan man tänka sig att en stor återhämtning fås om vi kan lära hjärnan att formera nya samarbetsgrupper av nervceller, säger Henrik Jörntell.

Henrik Jörntell, forskare. Foto: Ingemar Hultquist.

Källa: Lunds universitet

Publikationer: “Somatosensory cortical neurons decode tactile input patterns and location from both dominant and non-dominant digits.” Jonas M.D. Enander, Henrik Jörntell Cell Reports, online 26 mars 2019, DOI:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.02.099 “Ubiquitous neocortical decoding of tactile input patterns.” Enander, J.M.D., Spanne, A., Mazzoni, A., Bengtsson, F., Oddo, C., and Jörntell, H. (2019) Frontiers in Cellular Neuroscience, 12 april 2019, DOI: https://doi.org/10.3389/fncel.2019.00140

#4/5 2019

47

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement