Page 27

Det finns ingen bot eller specifik behandling mot HDV och det är fortfarande oklart hur sjukdomen utvecklas. Men nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med forskarkol­ legor från Hannover Medical School i Tyskland lyckats lägga en ny bit i pusslet. Foto: Canstockphoto.

Några av forskarna bakom studien. Johan K. Sandberg, Tiphaine Parrot och Niklas K. Björkström, läkare och docent. Foto: Karolinska Institutet.

lvarlig leversjukdom av MAIT-celler var kraftigt reducerad hos personer med kronisk HDV-infektion. Ett mindre antal leverprover verkade ge samma bild. Forskarna hittade även en förklaring till varför MAIT-cellerna dör vid HDV-infektion. – Vi vet väldigt lite om hur immunsystemet fungerar eller varför den immunologiska hälsan påverkas hos personer med kronisk HDV-infektion. Ett av våra komman-

de projekt är att följa patienter med HDV-infektion över tid, för att se om graden av immundefekt går att använda som en prognostisk markör vid sjukdomen, säger Niklas Björkström, läkare och docent vid Karolinska Institutets institution för medicin i Huddinge. Källa: Karolinska Institutet

Studien har finansierats av bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Radiumhemmets Forskningsfonder, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Novo Nordisk Fonden, Centrum för innovativ medicin vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. En del av författarna har fått forskningsstipendier eller ersättning för föreläsningar eller andra uppdrag av läkemedelsföretag. Forskningsartikeln innehåller information om eventuella intressekonflikter.

Publikation: ”Chronic hepatitis delta virus infection leads to functional impairment and severe loss of MAIT cells”. Joana Dias, Julia Hengst, Tiphaine Parrot, Edwin Leeansyah, Sebastian Lunemann, David F.G. Malone, Svenja Hardtke, Otto Strauss, Christine L. Zimmer, Lena Berglin, Thomas Schirdewahn, Sandra Ciesek, Nicole Marquardt, Thomas von Hahn, Michael P. Manns, Markus Cornberg, HansGustaf Ljunggren, Heiner Wedemeyer, Johan K. Sandberg och Niklas K. Björkström. Journal of Hepatology, online 15 May 2019.

#4/5 2019

27

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement