Page 22

MEDICINNOTISER DNA-analysen förefaller vara en pålitlig metod för att kunna utesluta metastaser. Att slippa behöva gå vidare med en röntgenundersökning skulle medföra stora fördelar för både patient och sjukvård. Foto: Canstock, arkiv.

Blodprov kan upptäcka spridning av tarmcancer tidigare Analys av fritt cirkulerande DNA i blodet från patienter som opererats för tarmcancer kan påvisa återkomst och spridning av sjukdomen tidigare än dagens metoder. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Johns Hopkins University School of Medicine som publicerats i tidskriften JAMA Oncology. Louise Olsson, docent. Foto: Privat

I studien följdes totalt 58 patienter under i genomsnitt fyra år. Patienterna fick lämna blodprov var tredje till var sjätte månad under upp till två år efter operation, för analys av fritt cirkulerande tumör-DNA i blodet. Resultatet av DNA-analysen jämfördes sedan med resultatet från skiktröntgen, den rutinmetod som används idag för uppföljning av tarmcancer efter operation. Tio av patienterna utvecklade metastaser i genomsnitt nio månader efter operation. DNA-testet slog om till positivt i snitt tre månader innan metastaserna blev synliga på skiktröntgen. Bland 45 patienter som enbart hade ett negativt utfall på samtliga blodprov var det ingen som utvecklade metastaser. Tre patienter som fått positivt utfall på något av blodproverna drabbades aldrig av metastaser, men hade senare under uppföljningen negativa provsvar. – DNA-analysen förefaller vara en pålitlig metod

för att kunna utesluta metastaser. Att slippa behöva gå vidare med en röntgenundersökning skulle medföra stora fördelar för både patient och sjukvård, säger Louise Olsson, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet och en av de ansvariga forskarna bakom studien. – Resultaten är intressanta men behöver upprepas i en ny och större studie, tillägger hon. Behandlingsmöjligheterna vid spridd tarmcancer har blivit så mycket bättre

Det är oklart om den tidsvinst som påvisades i studien har någon klinisk betydelse, men aktuella riktlinjer för uppföljning av tarmcancer efter operation anger att kontroller med skiktröntgen av lever och lunga ska göras betydligt mer sällan än vad som gjorts i studien. – I praktiken kan därför tidsvinsten bli större och möjligen spela roll. Behandlingsmöjligheterna vid spridd tarmcancer har blivit så mycket bättre varför tidig upptäckt av metastaser, i synnerhet inför kirurgisk behandling, är angeläget. En ny studie kring denna viktiga fråga är på gång, säger Louise Olsson. KÄLLA: KAROLINSKA INSTITUTET

Studien genomfördes i samarbete med forskare vid bland annat Johns Hopkins University School of Medicine. Forskningen finansierades av Virginia and D.K. Ludwig Fund for Cancer Research, John Templeton Foundation, the Commonwealth Foundation, GI SPORE, MSTP, Oncology Core, the Marcus Foundation, the Sol Goldman Sequencing Facility at Johns Hopkins, the Conrad R. Hilton Foundation och Södermanlands läns landsting. Flera av medförfattarna har mottagit arvoden från företag samt står med på patentansökningar avseende tekniken att mäta cirkulerande DNA från tumörer. Mer information om potentiella intressekonflikter finns i den vetenskapliga artikeln. Publikation: ”Prognostic Potential of Circulating Tumor DNA Measurement in Postoperative Surveillance of Nonmetastatic Colorectal Cancer.” Wang Y, Cohen JD, Kinde I, Ptak J, Popoli M, Schaefer J, Silliman N, Dobbyn L, Tie J, Gibbs P, Tomasetti C, Kinzler K, Papadopoulos N, Vogelstein B, Olsson L. JAMA Oncology, online 9 maj 2019, doi: 10.1001/jamaoncol.2019.0512.

22

#4/5 2019

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement