Page 11

169 vuxna i åldern 35-50 år från fem komstländer som haft hjärtinfarkt låginkomst-, elva medelinkomst- och eller stroke innan de undersöktes i fyra höginkomstländer mellan 2003 studien. Endast 9 procent använde och 2017. något av dessa medel, jämfört med Bland personerna i studien hade 6 936 32 procent bland dem med hög någon kardiovaskulär händelse under utbildning. I höginkomstländer en uppföljningstid på i genomsnitt sju använde alla utbildningsgrupper och ett halvt år. Riskfaktorer som fetma, mediciner i stor utsträckning (75högt blodtryck och diabetes var mindre 84 procent). vanliga bland lågutbildade än bland PURE-studien leds från Kanada högutbildade i låginkomstländer, och av professor Salim Yusuf, Populaförklarade således inte deras högre risk. tion Health Research Institute, vid I höginkomstländerna (huvudsakMcMaster University. Han betonar ligen Kanada och Sverige) var det 26 vikten av förbättrad utbildning som procents ökad risk för att insjukna hållbar strategi för att förbättra hos låg- jämfört med högutbildade, hälsan, vilket Annika Rosengren Annika Rosengren, professor i medicin, efter justering för riskfaktorer och också lyfter fram. Foto: Cecilia Hedström tillgångar i hushållet. Motsvarande – Om vi vill minska risken för i medelinkomstländer var 59 procents högre risk och i hjärt-kärlsjukdom globalt, måste handläggningen för låginkomstländer 123 procents högre risk. drabbade med låg utbildning förbättras, och låg utbildning bör också betraktas som en modifierbar riskfaktor, Mer utbildning för bättre hälsa säger hon. Användningen av läkemedel vid hjärt-kärlsjukdom var mycket låg bland personer med låg utbildning i låginKälla: Sahlgrenska akademin

Titel: Socioeconomic status and risk of cardiovascular disease in 20 low-income, middle-income, and high-income countries: the Prospective Urban Rural Epidemiologic (PURE) study; https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214109X(19)30045-2/fulltext

NATURLIGT - OFARLIGT - SNABBT PharmaLight

MR4 ACTIV Ljusbehandlingens nyaste instrument, ”All-inclusive”, LASER/LED/magnetfält, allt i en produkt. MRM har funnits i +20 år, finns i +30 länder, +400 000 sålda enheter, över +20 000 professionella utövare.

MR4 ACTIV 25W

MRM är ÖVERLÄGSEN I kliniska studier är Superpulserande laser överlägsna klass IV samt klass IIIb laser i säkerhet, inflammationskontroll, smärtlindring, infektionskontroll och sårbehandling.

• 470 nm blått LED ljus, bl a till MRSA

MRM är BEVISAD Multi Radiance har bevisat att deras teknologi fungerar utan begränsningar! MRM är OPTIMERAD MR4 ACTIV™ har optimerats för att säkert leverera mesta möjliga ljus till djupvävnader och underlätta upptagning. Laserterapi som behandlingsform har stöd genom tusentals gjorda studier. Flertalet randomiserade dubbelblinda studier har visat effekten av Multi Radiance Medicals teknologi. Vill du veta mer och få ett utdrag på gjorda studier: maila till info@pharmalight.se

Kicki: +46 (0)702 58 53 54, Marcus +46 (0)704 55 48 22 www.pharmalight.se • info@pharmalight.se • Följ oss på facebook!

• Laddningsbart batteri med upp till 6 timmars användning

• 640 nm rött LED ljus, bl a till sårläkning • 870 nm infrarött ljus, bl a vävnad och leder • 905 nm Super Pulsed Laser, utan skadlig värmeökning i vävnad • Statiskt magnetiskt fält, 35 mT, underlättar cirkulationen

Together with us champions are made when no one is watching #4/5 2019

11

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #4/5  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement