Page 69

Denis Mukwege. Foto: Elizabeth Blackney for Panzi Hospital and Foundations.

Nobels fredspris till läkaren

Denis Mukwege Denis Mukwege från Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo tilldelas 2018 års fredspris för sitt enastående arbete i kampen mot det sexuella våld som kvinnor utsätts för i krig.

Denis Mukwege är känd världen över för sitt arbete med kvinnor som utsatts för grovt sexuellt våld och för ett enträget fredsarbete i sitt land. För sitt enormt viktiga arbete har han tidigare bland annat mottagit FN:s pris för mänskliga rättigheter, Olof Palmepriset, Clintons Global Citizens Award och King Baudouin International Development Prize. Panzisjukhuset som Denis Mukwege var med och grundade, byggdes upp med bland annat svenskt stöd av biståndsorganisationen Sida och PMU, vilket visar på vikten av samarbete länder emellan. En sann förebild

Tobias Alfvén, vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet samt tidigare ordförande i SLS kommitté för global hälsa är mycket glad att det

arbetet som Denis Mukwege och Panzisjukhuset utför uppmärksammas. – Det är fantastiskt att Denis Mukweges livsgärning belönas med fredspriset. Det är extremt viktigt att uppmärksamma och bekämpa sexuellt våld i konflikter. Mukwege är en sann förebild för oss alla. Han pratar inte bara – utan går från ord till handling – trots att hans arbete medfört stora personliga risker, säger Tobias Alfvén. Brutalt mordförsök

Denis Mukwege utsattes 2012 för ett brutalt mordförsök som tvingade honom att lämna sina patienter vid Panzisjukhuset för att under en tid vistas utomlands med sin familj på grund av säkerhetsskäl. Något som dock inte stoppade hans fortsatta arbete med att återupprätta och återge människovärdet åt de tusentals kvin-

nor som fallit offer för mäns våld. Svenska Läkaresällskapet (SLS) har genom åren följt och lyft Denis Mukweges viktiga arbete. Mukwege besökte bland annat Svenska Läkaresällskapet och Medicinska Riksstämman 2009 där han föreläste om ”Obstetrisk fistelkirurgi” och ”Kvinnovåld som krigsföring”. Föreläsningar som drog stor publik och lämnade bestående intryck. Peter Friberg, tidigare ordförande i Svenska Läkaresällskapet talar varmt om årets fredspristagare.   – Det är en enorm glädje att Mukweges insatser uppmärksammas med Nobels fredspris. Det har ett viktigt symbolvärde för världen och riktar ljuset mot det femte målet i FN:s Agenda 2030 om jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste upphöra, säger Peter Friberg. Källa: Svenska Läkaresällskapet

Denis Mukweges arbete har uppmärksammats under ”Global Health Week” som arrangerades på utvalda medicinska orter i Sverige 8­14 oktober. Bakom arrangemanget stod Svenska Läkaresällskapets Kandidat­ och underläkarförening och SLS Kommitté för global hälsa. Syftet med veckan var att uppmärksamma och öka kunskapen om ämnet global hälsa.

#7 2018

69

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement