Page 61

Bo Norrving, seniorprofessor i neurologi, Lunds universitet, och registerhållare för Riksstroke.

Bo Norrving

får David Ingvars pris, och Svenska Läkaresällskapets 200-årsmedalj i brons Svenska Läkaresällskapets nämnd har beslutat att tilldela Bo Norrving Ingvar­priset 2018. Priset delas ut för särskilda insatser inom klinisk neuro­ forskning till minne av professor David Ingvar.

Motiveringen lyder: ”Professor Bo Norrvings framgångsrika karriär spänner över de senaste decenniernas fantastiska framsteg inom strokevården. 1991 publicerades Swedish Aspirin Low-Dose Trial (SALT) i Lancet med Bo som korresponderande författare. Det var en epokgörande studie som visade att lågdos aspirin förebygger stroke, en behandling som är standard än idag. Bo var pionjär för införandet av undersökning av kärlträdet vid cerebrovaskulär sjukdom med ultraljud. Han är vidare känd för sina arbeten om småkärlssjukdom, stroke i bakre skallgropen och stroke hos unga. Han har publicerat över 400 arbeten. Satt stroke på agendan

Bland de många hedersposter som Bo innehaft kan särskilt nämnas att han var president för World Stroke Organization 2008-2012. Det illustre-

rar en annan del av hans gärning där han mycket aktivt arbetat med WHO för förebyggande av stroke och andra non-communicable diseases. Bo har i mycket hög grad bidragit till att sätta stroke på agendan inte bara i norden utan med ett världsomspännande perspektiv inkluderande utvecklingsländer. Bo är fortsatt aktiv forskare och kliniker och är ordförande för Riksstroke, världens kanske största heltäckande strokedatabas. Förutom de formella meriterna har Bo en formidabel förmåga att se möjligheter och föra ihop personer med mycket olika bakgrund och på så vis föra fältet framåt.” Swedish Aspirin Low-Dose Trial (SALT)

Bo Norrvings framgångsrika karriär spänner över de senaste decenniernas fantastiska framsteg inom strokevården. 1991 publicerades Swedish Aspirin Low-Dose Trial (SALT) i Lancet med Bo som korresponderande författare. Det var en epokgörande studie som visade att lågdos aspirin förebygger stroke, en behandling som är standard än idag. Bo var pionjär för införandet av undersökning av

kärlträdet vid cerebrovaskulär sjukdom med ultraljud. Han är vidare känd för sina arbeten om småkärlssjukdom, stroke i bakre skallgropen och stroke hos unga. Han har publicerat långt över 200 arbeten. Bland de många hedersposter som Bo innehaft kan särskilt nämnas att han var president för World Stroke Organization 2008-2012. Det illustrerar en annan del av hans gärning där han mycket aktivt arbetat med WHO för förebyggande av stroke och andra non-communicable diseases. Bo har i mycket hög grad bidragit till att sätta stroke på agendan inte bara i norden utan med ett världsomspännande perspektiv inkluderande utvecklingsländer. Bo är fortsatt aktiv forskare och kliniker och är ordförande för Riksstroke, världens kanske största heltäckande strokedatabas. Förutom de formella meriterna har Bo en formidabel förmåga att se möjligheter och föra ihop personer med mycket olika bakgrund och på så vis föra fältet framåt. Priset, medaljen och diplomet kommer att delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid tisdagen den 13 november 2018. Källa: Svenska Läkaresällskapet #7 2018

61

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement