Page 6

Den färgade bilden visar mänskliga fettceller I kultur där de infärgats för att bl a visa fettinnehåll (i grönt), kärnor i blått och själva cellkroppen i rött. Notera att celler i kultur till skillnad från i vävnaden utvecklar många små fettdroppar. Foto: Gui Gao och Niklas Mejhert.

Ny mekanism förklarar hur antalet fettceller i kroppen regleras

Mikael Rydén Professor, överläkare Institutionen för Medicin Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn

Fettväven är kroppens mest plastiska organ och kan variera oerhört mycket i storlek även hos en och samma individ över tid. Trots detta har det varit omdebatterat huruvida fettväven hos människa expanderar framför allt via en ökning av storleken på fettcellerna eller via en ökning av antalet fettceller.

Genom att följa människor som gått upp eller ner i vikt över lång tid har forskare vid Karolinska Institutet nu kunnat fastställa att fettväven hos vuxna människor tillväxer genom en kombinerad ökning av både fettcellsstorlek och fettcellsantal. Emellertid leder viktnedgång, även kraftig sådan, bara till en minskning av fettcellsstorleken, men inte fettcellsantalet. Det innebär att vuxna människor bara kan öka sitt fettcellsantal men inte minska det, något som kanske kan förklara varför det är så svårt att gå ner i vikt för de flesta. Baserat på dessa fynd försökte

Den svartvita bilden visar ett snitt från human fettväv med fettceller som ser ut som tomma ballonger då allt fettinnehåll tvättats bort när man förbereder snitten för analys.

forskarna förstå vad det är för mekanismer i fettväven som reglerar fettcellsantalet. Genom att studera genuttrycket i fettväven och genom en kombination av både cell- och djurexperimentella studier kunde de identifiera att en tillväxtfaktor, TGFbeta3, styrde fettcellstillväxten genom att öka antalet omogna fettceller i fettväven som sedan kunde

bilda nya fettceller. Enligt forskarna är det första gången man har lyckats identifiera en mekanism som styr fettcellsantalet hos människa. Resultaten skulle kunna ha betydelse för framtida behandlingar där man önskar öka fettcellsantalet lokalt, t ex vid rekonstruktiv kirurgi efter bröstcancer eller andra svåra tillstånd. Källa: Karolinska Institutet

Publikation: “Transforming Growth Factor­β3 Regulates Adipocyte Number in Subcutaneous White Adipose Tissue”. Mikael Rydén et al, Cell Reports, online 16 oktober 2018, doi: 10.1016/j.celrep.2018.09.069.

6

#7 2018

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement