Page 49

Stöd Lions Cancerforskningsfond

Jenny Romell, forskarstuderande vid avdelningen biomedicinsk fysik och röntgen­f ysik på KTH.

friska, uråldriga kroppsdelar. Det vore intressant att även studera tumörer och annan typ av sjuk vävnad. En av fördelarna som den icke-förstörande diagnostiska bildtekniken ger är den fina upplösningen som landar på en detaljrikedom ner till sex till nio mikrometer. Något forskare inte tidigare lyckats uppnå när det kommer till mumifierad vävnad. Därmed har forskarna kunna titta på resterna av bland annat fettceller, blodkärl och nerver. De har också kunna studera de olika hudlagren i handen. Är det för storslaget att påstå att faskontrasttomografin gör mänskligheten en tjänst här? Mumierna kan ju även fortsättningsvis studeras av forskare, och ställas ut på museum så att allmänheten kan titta på dem också i framtiden. – Man kan i alla fall säga att alternativet till faskontrasttomografi i nuläget är att inte kunna göra en detaljerad analys alls, säger Jenny Romell. Idén att använda faskontrasttomografi för att undersöka mänskliga kvarlevor kommer ursprungligen från Jenny Romells handledare Hans Hertz, professor på biomedicinsk fysik och röntgenfysik på KTH. Hans Hertz påbörjade för några år sedan en dialog i ämnet med egyptologiprofessorn Salima Ikram vid American University i Kairo, och Salima är också medförfattare till den publicerade vetenskapliga artikeln.

plusgiro 900940-8 bankgiro 900-9408

Källa: KTH Text: Peter Ardell

Bilderna används med tillstånd av Radiological Society of North America (RSNA). Källa/den vetenskapliga publiceringen återfinns här: ’ Soft-tissue imaging in a human mummy: Propagation-based phase-contrast CT’, Romell et al (2018), doi: 10.1148/radiol.2018180945?”

Gåvotelefon: 072-215 36 00

www.lcff.se #7 2018

49

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement