Page 48

Mumifierad hand som forskarna undersökt.

Bildtekniken som visar mumier i nytt ljus Forskare vid bland annat KTH har kommit på att man kan använda en form av diagnostisk bildteknik som tidigare inte nyttjats i detta syfte för att undersöka uråldriga mänskliga kvarlevor. Det nya sättet att studera mumifierade kroppsdelar möjliggör avbildning av vävnader ner till cellnivå, vilket inte tidigare har gjorts med en icke-destruktiv metod.

– Vad vi gjort är att låna en mumifierad hand från Medelhavsmuseet i Stockholm. Den kommer från en 2 400 år gammal människa och vi har använt tekniken faskontrasttomografi för att undersöka handen. Därmed har vi inte bara kunnat använda oss av absorptionen i provet utan också det fasskift som sker, berättar forskarstuderande Jenny Romell vid avdelningen biomedicinsk fysik och röntgenfysik på KTH. Hon står som huvudförfattare i den artikel som precis publicerats i den vetenskapliga tidskriften Radiology. Tillsammans med sina kollegor har Jenny Romell alltså funnit ett sätt att undersöka gamla mänskliga kvarlevor utan att förstöra föremålen, det vill säga använda sig av icke-förstörande diagnostisk bildteknik. – Det är första gången någon undersöker mumifierad vävnad med hjälp av faskontrasttomografi. Varför ingen gjort detta tidigare

Genomskärning (axial vy) från tomografi av handen. I bilden kan man se tyget som handen var inslagen i, hud, senor, nerver och blodkärl, och ben. Skalan motsvarar 5 mm.

48

#7 2018

Det har vi också funderat över. En förklaring skulle kunna vara att denna bildteknik främst används i stora synktrotronanläggningar och inte i vanliga labb som vårt, och det är svårt att få tillstånd att transportera till exempel mumifierade kroppsdelar från museum till dessa anläggningar. Hon tillägger att det varit en klar fördel för forskarna att KTH har tillgång till denna teknik i sitt labb. Enligt Jenny Romell kan nästa steg vara att söka sig bortom

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #7  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement