Page 47

MIGRÄN – en dold folksjukdom Migrän är den vanligaste neurologiska sjuk­ domen hos unga och vuxna i arbetsför ålder. Drygt 10 % av män och 20 % av alla kvinnor får diagnosen migrän. Men det finns ett stort mörkertal. Många med migränhuvudvärk får aldrig rätt diagnos. Migrän betraktas ofta som en huvudvärks sjukdom men verkligheten är att migrän kan ge upphov till en mängd olika neurologiska symptom utan huvudvärk som både kan vara skrämmande och hämmande i det dagliga livet.

Migrän är en ärftlig sjukdom kopplat till flera anlag vilket innebär att den individuella känsligheten och risken att få migränhuvudvärk eller andra besvär beror på hur många avvikande anlag man har fått ärva1. Anlagen man ärver ökar nervsystemets känslighet vilket innebär att en person med migrän är mer eller mindre högkänslig. Eftersom alla kroppens sinnesceller är nervceller till sin natur så är även sinnescellerna mer eller mindre högkänsliga. Högkänsliga sinnesceller aktiveras lättare och genererar ett ökat flöde av nervsignaler till hjärnan. Det ökade neuronala flödet som är gemensamt för personer med anlag för migrän kan vara orsaken till att personer med migrän har så påfallande lika personliga karaktärsdrag. Personer med anlag för migrän är ofta ambitiösa, ordentliga, drivande, noggranna, samvetsgranna, ansvarsmedvetna personer med en tendens att ta på sig alldeles för mycket arbete eller ansvar, med kontrollbehov och tendens till oro. För kvinnor passar beskrivningen av en ”duktig flicka” väl in.2,3,4

Utlösande faktorer

Triggerfaktorer är faktorer som ökar nervretbarheten och ökar risken att utlösa migränsymptom. Mental stress och sensorisk stress som störande ljus, ljud, rörelse- eller luktstimuli är starka triggerfaktorer som ökar nervinflödet och belastningen på centrala nervsystemet. Ämnen i kosten kan vara triggerfaktorer t.ex. biogena aminer som finns naturligt i många födoämnen och hormoner som könshormonet östrogen hos kvinnor.5,6,7 För varje år ökar den sensoriska och mentala stress­ belastningen vi utsätts för i vardagen - ofta omärkligt som t.ex. av infraljudet från fläktar, datorer, luftkonditionering, kylanläggningar och vindkraftverk. Utvecklingen har gett oss en ökad sensorisk stress av mobiltelefoner, datorer, tv, reklam, luftkonditionering, trafikbuller samt lukt och musik i alla upptänkliga miljöer. Sannolikt har även ökade krav i skola och arbetsliv ökat den mentala stressbelastningen. Som öronläkare betraktar vi den ökande infraljuds­ belastningen i samhället som en dold mental stressfaktor för personer med ett högkänsligt nervsystem eftersom ljudet påverkar mentalt via det limbiska systemet och skapar obehags- och ångestkänslor. Dessutom är infraljudet liksom annat buller är en stark sensorisk trigger för att utlösa migränsymptom.8 Patogenes

Arvsanlag för migrän påverkar bl.a. cellernas jon­kanaler vilket skapar en ökad depolarisering i nervceller och sinnesceller vilket innebär att redan en liten sensorisk retning kan starta en nervimpuls. #1 2019

47

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement