Page 4

Migrän

-en dold folksjukdom Migrän är den vanligaste neurologiska sjuk­ domen hos unga och vuxna i arbetsför ålder. Drygt 10 % av män och 20 % av alla kvinnor får diagnosen migrän. Men det finns ett stort mörkertal. Många med migränhuvudvärk får aldrig rätt diagnos. Migrän betraktas ofta som en huvudvärks sjukdom men verkligheten är att migrän kan ge upphov till en mängd olika neurologiska symptom utan huvudvärk som både kan vara skrämmande och hämmande i det dagliga livet.

Medicinsk access har ett fylligt innehåll i detta nummer. Gästledaren Inger Ros. Ordförande Riksförbundet Hjärt-Lung. ”Nu går vi vidare tillsammans med professionen för att förbättra vården för människor med hjärtsjukdom och visa för vårdpolitikerna var resurserna gör bäst nytta, med personen i centrum”. E-hälsa vid kronisk sjukdom - mobiltelefon som stöd i blodtrycksbehandling: Högt blodtryck utgör en viktig riskfaktor för hjärtinfarkt, stroke men även för en rad andra sjukdomar som exempelvis njursvikt och demens. Universiteten i Lund, Linköping och Göteborg genomför nu en randomiserad studie (PERHIT) för att utvärdera ett system för blodtryckskontroll som tidigare testats i mindre skala. Läs mer... SWEDEHEART Rapport: Kvaliteten på hjärtsjukvården varierar stort i olika delar av landet, det visar HjärtLungfondens genomgång av SWEDEHEART:s senaste årsrapport som nyligen publicerats. Kvalitetsregistret visar att tillgången till nya behandlingsmetoder vid hjärtsjukdom avgörs av var du bor. Läs mer ... Medicinsk access nr 6 2018 DANIELA BJARNE Sakkunnig STROKE-Riksförbundet

”Om inte jämlik vård ska bli fagra ord från politiker måste underbe­ handlingen av trombolys upphöra och trombektomi inte bli en be­ handling för ett fåtal som har ”tu­ ren” att drabbas av stroke i rätt del av landet och vid rätt tidpunkt.” 4

#1 2019

Gunnar Nyberg, docent invärtesmedicin: Det finns många undersökningar som visar att mer tid för läkarbesöket, som ger utrymme för samtal om patientens levnadsförhållanden, tidigare sjukdomar, kort sagt kännedom om anamnesen, är bara det gynnsamt för att patienten ska känna sig bättre. Är evidensbaserad medicin problematisk för läkaretiken? Läs mer... Ny spännande forskning: De flesta moderna läkemedel behöver injiceras. Nu har forskare uppfunnit en ”sväljbar autoinjektor” i form av ett piller. Inspirerade av leopardsköldpaddans form och förflyttade tyngdpunkt har forskarna utvecklat en ny sväljbar och självorienterande kapsel. Läs mer... Nya fynd vid MS sjukdom stöder vikten av att behandla MS tidigt i sjukdomsförloppet då de angripna cellerna kan reparera skador, men inte ersättas av nya. Läs mer... Kan saltbrist orsaka kronisk trötthet och mängder av andra symtom? Det misstänker den finske läkaren, docent Olli Polo. Han kom dessa tankar på spåren då han studerade sömnvanorna hos personer med kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) och fann ett speciellt och annorlunda sömnmönster hos dem. Läs mer... Nya rön om kolloidalt silver: Användningen av kolloidalt silver (KS) har fortsatt att väcka debatt i Sverige och nu även i Finland. Läs mer... Har du glömt att förnya din prenumeration. Det är många som missat det, kanske postgången inte har fungerat? Tack till alla nya prenumeranter, ni är många. Glöm inte att skicka in ditt svar i boktävlingen, du kan vinna boken: Det är farligt att inte sjunga. Av Lars Kristofferson och Björn Wrangsjö. Carlsson Bokförlag. En tanke: ”Jag ser på barnen att tiden går och önskar att spegeln ljuger Tacksamt jag tar emot ännu ett år och tänker att livet duger” MK TORD AMRÉ Ansvarig utgivare

Medicinsk access nr 7 2018 CALLE WALLER Prostatacancerförbundet Vårdpolitisk talesman

”Rätten till en modern, tillgänglig, sammanhållen och jämlik vård ska gälla också dem som drab­ bas av prostatacancer!”

Medicinsk access nr 8/9 2018 INGER ROS Ordförande Riksförbundet HjärtLung. Läs mer om personcentrerad vård på hjart-lung.se/ sedd-i-varden

”En vård där patientens kunskap tas till vara i ett samarbete med vården där patienten är expert på sin situation medan hälso- och sjukvården är experter på medi­ cin, rehabilitering och vård.”

En helårs­ prenumeration på Medicinsk access omfattar sju till nio nummer och kostar 370 kronor inkl. moms. En ettårig utlandsprenumeration kostar 600 kr inkl. moms. Beloppet sätts in på vårt bankgiro: 5253-7149. Märk insättningen med ”prenumeration” samt ange fullständig postadress. Eller så fyller du i talongen längre bak i tidningen. Du kan även ringa och beställa din prenumeration på tel: 0652-151 10 (må-fre kl 9-15) eller gå in på vår hemsida: medicinskaccess.se

och fylla i dina uppgifter där.

På hemsidan lägger vi ut en hel del såväl svenska som utländska nyheter om medicin och hälsa. Du kan även följa oss på Facebook där du finner medicinska nyheter samt artiklar ur Medicinsk access. Gilla oss så kommer våra inlägg upp i ditt nyhetsflöde. Ansvarig utgivare är Tord Amré, tord@ medicinskaccess.se tel: 070-679 01 65. Medicinsk access ges ut av T&M Media AB, Fiskvik 100, 820 70 Bergsjö. Tidningens redaktör är Tord Amré, tord@ medicinskaccess.se Tel. 070-679 01 65 Tidningens layout och hemsida görs av Svart Pist Publishing. Svart Pist nås via info@svartpist.com tel: 0651-122 22.

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement