Page 1

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

Kandidatstuderende søges… … til splinterny mentorordning!    

Er du kandidatstuderende? Har du lyst til at dele dine erfaringer? Kunne du tænke dig at få en forsmag på at udøve kollegial supervision? Vil du være mentor for en gruppe bachelorstuderende?

Vi har fået mulighed for at iværksætte en gruppementorordning på medicin. Pilotprojektet kører fra december 2012 og frem. Formålet med projektet er at skabe et motiverende og ressourcegivende tilbud til bachelorstuderende, hvor de I formelle rammer får skabt kontakt til medstuderende og en kandidatstuderende, få faglig sparring og erfaringsudveksle med henblik på at øge trivslen. Der er ikke tale om en læsegruppe eller et sted, hvor den bachelorstuderende finder alle svar, men mere om et sted hvor der bliver diskuteret, nuanceret, perspektiveret på diverse sider af studielivet og hvo målet er, at den studerende går fra mentormødet med mere energi. Du får på dit CV -

Erfaring med ledelse af gruppeprocesser Styrkelse af dine kommunikative evner gennem aktiv lytning og professionel dialog Facilitering af gruppen vil un Et bevis på deltagelse i mentorkursus og mentorordning Personlig udvikling – refleksioner over din egen rolle som medicinstuderende og kommende læge.

Du vil blive rustet til opgaven med et eksternt mentorkursus. Derudover vil du som mentor aldrig være alene. Du vil under hele forløbet have mulighed for supervision af en fastansat studievejleder, samt være tilknyttet et netværk af mentorer. Mentorkurset forventes afholdt i december 2012. Forventninger til dig: Deltagelse i et heldags eller to x halvdags mentorkursus. I løbet af det kommende år: være mentor for en gruppe af ca. 6 bachelorstuderende i en fastlagt periode på ca. ½ år, hvor I mødes min. fire gange. At du som mentor er tovholder på indkaldelse og afholdelse af mentorgruppemøderne. Er du interesseret i projektet, så send en mail til Randi Olsen: rko@sun.au.dk, Fortæl ganske kort, hvorfor du gerne vil være mentor. Du er også velkommen til at ringe for at høre mere om projektet på 8716 8361.

Pilotprojekt: Mentorordning på medicinstudiet  

Er du kandidatstuderende og vil du prøve kræfter med mentorrollen? Medicin har fået midler fra en udviklingspulje til at starte et gruppemen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you