Page 1

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

Bachelorstuderende søges… … til splinterny mentorordning!  Er du bachelorstuderende på medicin?  Synes du, at studielivet på et universitet nogle gange kan være lidt af en udfordring?  Har du lyst til at dele dine udfordringer og succeshistorier med andre medstuderende? På medicin har du fra december 2012 mulighed for, at være med i et pilotprojekt med en mentorgruppeordning. Du vil som studerende komme i en gruppe med ca. 5 andre medicinstuderende og jeres gruppe vil få tilknyttet en mentor, som er kandidatstuderende på medicin.

Hvad kan du få ud af at deltage i en mentorgruppe? -

Indsigt i, hvordan andre studerende oplever og tackler studiet

-

Sparring fra en ældre studerende omkring dit studieliv og udfordringer knyttet til studiet

-

Et netværk på tværs af hold og semestre

-

Mere energi og motivation, så du ikke kører træt i dit studie

-

Gode tips og tricks til at komme igennem de først år på studiet.

Emner der kunne være aktuelle på mentormøderne:      

Effektivitet Motivation At være i læsegrupper Studieliv Vaner og uvaner Det sociale på studiet

Du vil i mentorgrupperne ikke kunne få decideret lektiehjælp, og du vil heller ikke kunne forvente klare konkrete svar på alle dine spørgsmål. Til gengæld vil du have mulighed for at få diskuteret, nuanceret og perspektiveret dit studieliv og de sejre og udfordringer der knytter sig hertil. Mentorerne vil tage udgangspunkt i deres uddannelse som mentor og deres egne erfaringer med studiet. Du vil være underlagt tavshedspligt omkring alt, hvad der bliver diskuteret på gruppemøderne. Mentorordningen vil køre et halvt år og der vil være planlagt ca. 4 møder.


HEALTH AARHUS UNIVERSITET

Forventninger til dig: -

At du så vidt muligt deltager på gruppemøderne. At du er aktiv og opsøgende. At du har mod på at fortælle om dine udfordringer, ambitioner og forventninger åbent og ærligt. At du vil spørge og lytte og være åben for vejledning og udfordringer.

Tror du at ovenstående kunne være noget for dig? Skriv kort hvorfor du gerne vil deltage i projektet og hvad du forventer at få ud af en mentorordning Har du spørgsmål til projektet er du også velkommen til at henvende dig. Randi Olsen rko@sun.au.dk tlf. 87 16 83 61

Pilotprojekt: Mentorordning søger mentees!  

Er du bachelorstuderende og kunne du tænke dig at få en mentor? Medicinstudiet starter en gruppementorordning - læs mere her!