Page 1

Beste collega's, Het is alweer drie weken geleden dat we afscheid hebben genomen van Vanessa. En vierenhalve week geleden dat jullie de laatste interne nieuwsbrief van haar ontvingen. Aan mij de schone taak om vanaf nu de nieuwsbrief te verzorgen. Helaas betekent dat wel het afscheid van de Prezi. Maar niet getreurd, de digitale bladerbare brochure waarin deze nieuwsbrief is opgemaakt, is beslist van deze tijd. In deze nieuwsbrief veel aandacht voor een aantal personele zaken. Wie doet wat bij het secretariaat, hoe zijn de communicatietaken verdeeld, hoe staat het met onze ZZPpool? Ook lees je meer over de nieuwe huisvesting (nee, die is er nog niet), de personeelsbijeenkomst van 24 maart en twee optredens van Ruud. Benieuwd? Klik snel de bladzijde om en lees verder.


Misschien is het aan je voorbij gegaan, maar Joost is per 1 maart officieel met pensioen gegaan. Toch zal hij de komende tijd aan het IVM verbonden blijven voor ondersteunende en adviserende taken. Hij zal voor minimaal vier uur per week werkzaamheden voor het IVM blijven verrichten. Dit kan bij grote klussen tijdelijk oplopen naar meer uren. Zo'n klus was afgelopen weken bijvoorbeeld een aanbesteding van VWS voor een herberekening van het GVS. Voor opdrachten en hand- en spandiensten waarvoor Joost kan worden ingezet, wordt altijd eerst met Ruud overlegd.

De taken van Vanessa worden op dit moment door Erik overgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de nieuwsbrief die je nu leest, de externe nieuwsbrief, de perscontacten (samen met Ruud), het maken van persen nieuwsberichten, de communicatie binnen projecten en de marketingcommunicatie (marketing van e-learning en andere producten en diensten). Voor dit laatste is de werving gestart voor een kandidaat die zo'n 16 uur per week marketingtaken kan uitvoeren (lees verder op de volgende bladzijde).


Deze kandidaat moet voldoen aan de eisen voor 'social return' (moeilijk plaatsbaar op de arbeidsmarkt) omdat we op die wijze ook voldoen aan een van de voorwaarden bij de binnengehaalde VWSaanbestedingen. Zie voor de precieze verdeling van de communicatietaken: G\Communicatie\Afspraken Communicatie 2014.

Naast zijn communicatietaken heeft Erik met Ruud afgesproken dat hij de fondsenwerving zal coĂśrdineren. Dit betekent het aansturen van het maandelijkse fondsenoverleg, contact onderhouden met fondsen en het koppelen van projectideeĂŤn aan fondsen. Daarnaast zal hij (best raar om in de hij-vorm te schrijven trouwens) zelf projectvoorstellen schrijven. Ook neemt hij sommige staftaken van Joost over, zoals het meelezen met rapporten, projectvoorstellen en samenwerkingsovereenkomsten. Tot slot zal hij, net als elke andere adviseur, bij de uitvoering van projecten ingezet worden.


Na het vertrek van Yvonne, Frans en Martijn zijn ook de taken van het secretariaat gereshuffeld. Ben je de weg kwijt en weet je niet meer wie je waarvoor kan aanspreken? Kijk voor een uitgebreid overzicht van de taken van Yvette, Tinie, Marjan en Samira op: G\ISO\Instructies en bijlagen\Overzicht taken ondersteuning. Voor Connie en Marga geldt dat zij de taken van Frans onderling verdeeld hebben. Connie gaat de swo's doen, behalve die voor nascholingen en elo's: dat blijft Samira doen. Het opmaken van rapporten, folders et cetera loopt via Yvette. Vanwege de verkleinde formatie van het secretariaat heeft Samira dit jaar een aanstelling gekregen voor 100%. Sinds kort heeft zij tijdelijk ondersteuning gekregen van onze oud-stagiaire Chayma. Extra handen waren nodig omdat onze nieuwe stagiaire door een wel heel ongelukkige manoeuvre in de lift plotseling uitviel.


Hoe staat het met de ZZP-pool? Vanwege de lastige financiĂŤle situatie is halverwege vorig jaar besloten om geen ZZP'ers meer in te huren. Dit is officieel nog steeds van kracht (we hebben nog steeds erg weinig buikspek), maar nood breekt wet. Onze farmaciemensen zijn de eerste helft van dit jaar zo druk, dat we apotheker Sjoukje van Beek (via het netwerk van Els) als ZZP'er gecontracteerd hebben om FTO-materialen te gaan ontwikkelen. Bekeken wordt of zij - indien nodig - ook op andere klussen kan worden ingezet. Verder verzorgt apotheker Foppe van Mil ook dit jaar weer een aantal trainingen namens het IVM over de medicatiebeoordeling. We hebben voor deze populaire training onvoldoende menskracht en de expertise zit maar bij een beperkt aantal adviseurs.


Maandag 24 maart: personeelsbijeenkomst Gezamenlijke lunch om 12.00 uur, afsluitende borrel met Joost, en tussendoor veel, heel veel pitches Woensdag 26 maart: opname Medicijnjournaal Het eerste Medicijnjournaal in 2014 Donderdag 27 maart: overleg PVT met Ruud Op de agenda onder andere: huisvesting, financiĂŤn, samenwerking andere partijen en beoordelingssysteem Vrijdag 28 maart: de nieuwe MFM komt uit Need to know more? Dinsdag 8 april Het eerste Lagerhuisdebat in samenwerking met Nefarma, over therapietrouw en nieuwe geneesmiddelen. Start 15.00 uur op het IVM Donderdag 3 april: ZonMw congres Goed Gebruik Geneesmiddelen Met Ruud als spreker Donderdag 1 mei: personeelsuitje Strictly secret Donderdag 5 juni: beleidsdag IVM Strategie van het IVM wordt besproken met MT en stafadviseurs


Voor wie het nog niet weet: het IVM heeft per medio november een nieuw onderkomen nodig. Het huidige huurcontract loopt af en er was in de afgelopen jaren zoveel gedoe met de verhuurder, dat we het huurcontact niet willen verlengen. Of de verhuurder moet opeens met een giga-aanbod komen qua prijs dan.

Wat zoeken we? Een ruimte met werkplekken voor de vaste kantoormensen en ruimte voor telewerkers, archief, magazijn en documentatie. Op een locatie liefst in (de buurt) van Utrecht en goed bereikbaar per openbaar vervoer en auto. En niet alleen bereikbaar, als je met de auto komt moet je die ook nog eens ergens kunnen parkeren. In het pand - of dicht


in de buurt - moeten vergaderzalen, catering- en printfaciliteiten zijn. Die gebruiken we dus alleen als het nodig is. En liefst een centrale receptie. Weet je toevallig een locatie die aan deze eisen voldoet, laat het Yvette weten. Mocht jij degene zijn die IVM op het spoor van de gekozen locatie heeft gezet, dan wacht je een mooie beloning - en eeuwige roem.


Begin maart was Ruud een van de sprekers op het Nationale Zelfzorgcongres, georganiseerd door het Centraal Bureau voor de Drogisterijenbedrijven (CBD). De drogisterijbranche heeft de ambitie een poortwachtersrol te vervullen om te voorkomen dat patiënten onnodig de huisarts bezoeken. Daarvoor zal wel nog een en ander aan deskundigheidsbevordering nodig zijn. De huisartsen staan hier vooralsnog terughoudend tegenover, maar zijn wel bereid het gesprek aan te gaan. Het IVM steunt het CBD al een paar jaar met projecten voor kwaliteitsverbetering en patiëntenvoorlichting. In 2014 hopen we drie projecten voor hen uit te kunnen voeren: over risicomedicatie, de drogistennorm, en voor een nieuwe publiekscampagne.

Begin april spreekt Ruud de aanwezigen toe op het jaarlijkse congres van ZonMw over Goed Gebruik Geneesmiddelen. Het congres heeft als thema Shared Value, en is een pleidooi aan alle betrokkenen om op een verantwoorde wijze in te spelen op de behoeften van de maatschappij. In de plenaire sessie van het middaggedeelte neemt Ruud de aanwezigen mee 'in de diverse aspecten van gedragsbeïnvloeding en de rol die verschillende stakeholders hierin (kunnen) spelen', aldus de aankondiging. Het IVM is op het congres met een stand aanwezig om vragen over implementatie te beantwoorden.


We ontvingen van onze onderburen het verzoek om de volgende boodschap onder onze medewerkers te verspreiden. Bij deze. "Wij, van de NFK op de 4e etage, doen mee met een fietsteam aan de Alpe d’HuZes. Voor info: http://www.opgevenisgeenoptie.nl/Wat_is_Alpe_dHuZ es. Er zijn 2 kledingcontainers geplaatst in de centrale hal. De opbrengst van deze kledinginzameling komt ten goede aan het NFK-Alpe d’HuZes-team. Neem dus je oude kleding, schoenen en huishoudelijk textiel mee naar het werk en help ons team aan extra sponsorgeld! Alvast hartelijke bedankt!"


Interne nieuwsbrief ivm maart 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you