Page 1

Nederlands

Dank u voor uw aankoop van deze OMRON BF306 lichaamsvetmeter. Lees deze handleiding aandachtig voor een correct en veilig gebruik van dit apparaat. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE 1 Veiligheidsmaatregelen en opbergen . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.1 Belangrijke veiligheidsoverwegingen . . . . . . . . . . . . 16 1.2 Onderhoud en opbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3 Eigenschappen van dit product . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 Hoe verkrijgt u een correcte meting . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1 Aanbevolen tijden voor meting . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Tijden en omstandigheden die niet geschikt zijn voor een correcte meting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3 Uitzonderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.4 Aanbevelingen voor het nemen van metingen . . . . 17 3 Bediening en gebruik van de Omron BF 306 lichaamsvetmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.1 Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.2 Batterijen plaatsen en vervangen . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.3 Persoonlijke gegevens invoeren voordat u een meting neemt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.4 Hoe neemt u een meting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.5 Persoonlijk geheugennummer instellen en gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.6 Waarden wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 Hoe interpreteert u de gemeten waarden . . . . . . . . . . . . 20 4.1 BMI (Body Mass Index) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.2 Lichaamsvetpercentage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5 Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.1 Mogelijke oorzaken van incorrecte metingen . . . . . . 21 5.2 Uitleg van foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.3 Probleemoplossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.4 Belangrijke informatie voor gebruikers . . . . . . . . . . 22 6 Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN BEWAREN

1.1 Belangrijke veiligheidsoverwegingen Lees de hiernavolgende instructies zorgvuldig door. Ze bevatten belangrijke informatie over het instellen, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe lichaamsvetmeter. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Demonteer de lichaamsvetmeter niet. Met uitzondering van de batterijen bevat het apparaat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of vervangen. Stel het apparaat niet bloot aan krachtige schokken. Alhoewel er geen bijverschijnselen bekend zijn, mag de lichaamsvetmeter NIET worden gebruikt onder de volgende omstandigheden: • Tijdens acute, besmettelijke ziekte; • Door personen met medische implantaten (bijv. een pacemaker); • Door personen met een hartziekte; Gebruik de meter uitsluitend na overleg met uw behandelende arts; • Gebruik het apparaat nooit in combinatie met kunstmatige hart-longmachines of andere elektronische levensinstandhoudingssystemen; 16

• Gebruik het apparaat nooit in combinatie met een elektrocardiograaf of andere (draagbare) elektronische medische apparatuur. Gebruik de lichaamsvetmeter niet in een zeer vochtige omgeving, zoals de sauna of terwijl u in bad zit of onder de douche staat. Dompel het apparaat niet onder in water. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en zieken. Zet de lichaamsvetmeter onmiddellijk uit en gebruik het niet meer als u ontdekt dat het apparaat is beschadigd of niet naar behoren functioneert. Het apparaat moet worden gerepareerd door een erkend dealer met oorspronkelijke OMRON-onderdelen. Het apparaat of delen ervan mogen uitsluitend worden gerepareerd of vervangen door een OMRON-reparateur. Let op: dit apparaat is uitsluitend bedoeld om de lichaamssamenstelling te meten.

Nederlands 2.

HOE VERKRIJGT U EEN CORRECTE METING?

De lichaamsvetmeter is een controleapparaat. Het dient te worden gebruikt op vaste tijden en met een vaste periode tussen twee metingen. Bijvoorbeeld eenmaal per week op zondagochtend. Paragraaf 2.1 geeft een tabel met aanbevolen tijden voor metingen. Er zijn omstandigheden waaronder geen nauwkeurige lichaamsvetmeting kan worden uitgevoerd. Er zijn ook uitzonderingen: momenten waarop geen lichaamsvetmetingen kunnen worden genomen. Dit wordt nader verklaard in paragraaf 2.2 en 2.3. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen (paragraaf 2.4) voordat u een meting uitvoert. 2.1 Aanbevolen tijden voor metingen

1.2 Onderhoud en opbergen Maak het apparaat schoon met een zachte droge doek. Bij zware vlekken kunt u het schoonvegen met een met water of schoonmaakmiddel bevochtigde doek. Droog het apparaat vervolgens met een schone doek. Gebruik niet teveel water, dit kan leiden tot inwendige schade aan het apparaat. Maak het apparaat niet schoon met benzeen, benzine, verfverdunner, alcohol of andere vluchtige stoffen.

1.3 Eigenschappen van het product Een correcte meting Het lichaamsvetpercentage wordt gemeten op basis van de elektrische weerstand van het lichaam in combinatie met persoonlijke gegevens, zoals lengte, gewicht, leeftijd en sekse. De gemeten waarden worden getoetst aan de “onderwaterweegmethode” en de DEXA (Dual Energy X-ray Absorbtiometry) methode, die worden gezien als de standaard meetmethoden voor het meten van het lichaamsvetpercentage.

Als u de normale veranderingen in uw lichaamsvetpercentage begrijpt, kan dit u helpen zwaarlijvigheid te voorkomen of te verminderen. U kunt een nauwkeurige trendlijn van uw lichaamsvet verkrijgen door u bewust te zijn van de momenten waarop de lichaamsvetpercentages in uw lichaam variëren. Het wordt aangeraden dit apparaat onder dezelfde omstandigheden en op dezelfde tijden te gebruiken (zie de grafiek).

Kinderen in de groei

Ouderen en vrouwen na de menopauze

Patiënten met Osteoporosis (lage botdichtheid)

Mensen met koorts

Mensen met zwellingen

Wakker worden Aanbevolen tijd

Na wakker worden

Ontbijt 2 uur

Aanbevolen tijd

Voor de lunch and ong. 2 uur of meer na het ontbijt

Lunch 2 uur

Aanbevolen tijd

's Middags ong. 2 uur of meer na de lunch en voordat u een bad neemt en avondeten gebruikt

Bodybuilders of professionele atleten

Baden en avondeten 2 uur Aanbevolen tijd

Voordat u naar bed gaat en ong. 2 uur of langer nadat u een bad heeft genomen of het avondeten heeft gebruikt

Naar bed gaan

2.2 Omstandigheden die NIET geschikt zijn voor een nauwkeurige meting.

Patiënten die dialyse ondergaan

Als u een meting neemt onder de volgende fysieke omstandigheden, kan het gemeten lichaamsvetpercentage aanzienlijk afwijken van de werkelijkheid. Dit komt omdat het watergehalte in het lichaam varieert.

2.4 Aanbevelingen voor het nemen van metingen

Zwangere vrouwen

Als uw handpalmen droog of koud zijn of als de handelektroden koud zijn, is het onmogelijk een stabiele meting te nemen. Dit kan leiden tot foutmeldingen of incorrecte resultaten. Let met name op, in de winter, wanneer de lucht droog is en/of de temperaturen laag. Conditie Droge handen

Onmiddelijk na een grote inspanning

Onmiddelijk na een bad of sauna De handelektroden voelen koud aan als u ze vastpakt

Geheugen In het geheugen kunnen de persoonlijke gegevens (lengte, gewicht, leeftijd en sekse) van maximaal 9 personen worden opgeslagen. Klein, licht en draagbaar

In bepaalde gevallen kan het lichaamsvetpercentage extreem afwijken van de werkelijkheid. Deze uitzonderingen zijn de mensen bij wie metingen kunnen variëren door voortdurend veranderende hoeveelheden water en weefseldichtheden in het lichaam.

Dagelijkse aktiviteiten

De meting is snel en eenvoudig Nadat de gegevens zijn ingevoerd, kan de lichaamsvetmassa worden gemeten door simpelweg de handelektroden vast te houden en op de starttoets te drukken. De gemeten resultaten worden ongeveer na 7 seconden weergegeven. Grote en duidelijke weergaven De goed leesbare digitale en grafische display is in een oogopslag te begrijpen. De gemeten resultaten op basis van lichaamsvetpercentage en BMI-berekeningen worden om beurten weergegeven met de interpretatie van deze gegevens.

2.3 Uitzonderingen

Uw handen en lichaam zijn koud omdat uw bloedcirculatie niet optimaal functioneert Na het drinken van alcohol

Na het drinken van veel water en na het eten

Handelingen Bevochtig de handen licht met een natte handdoek en voer de meting uit. Verwarm de elektroden door het apparaat gedurende ongeveer 10 minuten in een warme kamer te leggen. Verwarm uw handen door ze in warm water onder te dompelen of in een warme kamer te zitten. Voer de meting opnieuw uit. 17


Nederlands 3.

BEDIENING EN GEBRUIK VAN DE OMRON BF306 LICHAAMSVETMETER 1

Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide omschrijving van het gebruik van de OMRON BF 306 lichaamsvetmeter. Een beschrijving van het apparaat wordt gevolgd door instructies voor het plaatsen van de batterijen. Lees de paragrafen 3.3, 3.4 en 3.5 voor instructies ten aanzien van het instellen van het apparaat en het nemen van metingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over het wijzigen van de instellingen.

3

4

2

6

BODY FAT MONITOR BF306

1

Instellen van hoogte / gewicht / leeftijd

2

Display van de waarden bodyfat percentage / hoogte / gewicht / leeftijd

3

Display voor “gereed” voor en na het meten

4

Grafische interpretatie van vet % en BMI-waarde

5

Euro Asia

6

Vervang de batterijen wanneer dit symbool knippert

7

Display van de BMI waarde

8

Weergave van persoonlijk geheugennummer

9

Display van het geslacht

5 3.2 Batterijen plaatsen en vervangen 7 1

Handelektroden Een zeer zwakke elektrische stroom wordt hier doorheen gestuurd tijdens de meting

2

Weergavescherm De ingestelde waarden en meetresultaten worden hier weergegeven

3

4

5

6

7 18

O/I-toets Zet het apparaat aan en uit Starttoets Druk op de toets en neem de meethouding aan. De meting begint Insteltoets (Set) Voor het opslaan van het geheugennummer (1-9) en de persoonlijke gegevens Up/Down ( ▲ / ▼ ) toetsen Verhogen/verlagen de waarden van persoonlijke gegevens, waaronder lengte, gewicht, leeftijd en sekse, evenals het persoonlijke geheugennummer. Batterijdeksel (achterzijde)

(KLAAR) wordt weer-

Stap 7 Lees de volgende paragraaf (3.4) voor instructies voor het nemen van metingen. 3.4 Een meting nemen Stap1: Sta met uw voeten een klein stukje uit elkaar.

7

4

3

Alle waarden zijn nu opgeslagen; gegeven.

3.3 Persoonlijke gegevens invoeren voor een meting

8

2

6

Omdat batterijen kunnen lekken en het apparaat kunnen beschadigen, dient u op de volgende punten te letten: • Haal de batterijen uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt (ongeveer drie maanden of meer). • Vervang lege batterijen onmiddellijk door nieuwe. • Gebruik geen mangaan- en alkalibatterijen tegelijk. • Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen tegelijk.

5 9

3.1. Beschrijving van het apparaat

1

Nederlands

1. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl terwijl u met een vinger op het -symbool drukt. 2. Plaats twee AAA-batterijen met de polen in de juiste richting zoals aangegeven in het batterijcompartiment. 3. Schuif het batterijdeksel terug en sluit het stevig.

Levensduur en vervangen van de batterijen Wanneer het symbool batterijen vervangen knippert, dient u beide batterijen te vervangen.

Verwijdering van batterijen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale richtlijnen voor de verwijdering van batterijen.

Stap 1: Druk op de O/ I-toets. Alle display-elementen worden geactiveerd Stap 2: Druk op de insteltoets (SET) om naar de instelmodus te gaan.

BODY FAT MONITOR BF306

Stap 3: Lengte instellen (bereik: 100,0 cm tot 199,5 cm). 1. De lengtewaarde 160 cm knippert en HEIGHT (LENGTE) wordt aangegeven. 2. Druk op de ▼/▲-toetsen om de lengte aan te passen. De lengtewaarde stijgt in stappen van 0,5 cm elke keer dat u op de ▲-toets drukt en zakt wanneer u op de ▼-toets drukt. Houd de toetsen langer dan 1 seconde ingedrukt om de lengte sneller aan te passen. 3. Druk op de insteltoets om de waarde voor de lengte te selecteren. Het scherm schakelt over naar gewichtsinstelling. Stap 4: Gewicht instellen (bereik: 10,0 kg tot 199,8 kg). 1. De gewichtswaarde knippert op 60 kg en WEIGHT (GEWICHT) wordt aangegeven. 2. Druk op de ▼/▲-toetsen om de waarde aan te passen. Het gewicht stijgt in stappen van 0,2 kg elke keer dat u op de ▲-toets drukt en zakt wanneer u op de ▼-toets drukt. Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt om de waarde sneller aan te passen. 3. Druk op de insteltoets om de waarde voor het gewicht te selecteren. De weergave schakelt over naar de leeftijd. Stap 5: De leeftijd instellen (bereik: 18 tot 70 jaar). 1. De waarde 40 knippert en AGE (LEEFTIJD) wordt aangegeven. 2. Druk op de ▼/▲-toetsen om de leeftijd te wijzigen. De leeftijd verandert in stappen van 1 jaar. Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt om de leeftijd sneller aan te passen. 3. Druk op de insteltoets om de leeftijdswaarde te selecteren. De weergave schakelt over naar sekseselectie. Stap 6: De sekse instellen (mannelijk/ vrouwelijk) 1. “Mannelijk” knippert en MALE (MANNELIJK) wordt aangegeven. 2. Druk op de ▼/▲-toetsen om de sekse te wijzigen. De weergave schakelt tussen mannelijk (MALE) en vrouwelijk (FEMALE). 3. Druk op de insteltoets om de sekse te selecteren.

Stap 2: Houd de handelektroden vast. Sla uw middelvinger om de gleuf in het handvat. Leg de palm van uw hand op de bovenste en onderste elektroden. Leg uw duimen boven op het apparaat. Stap 3: Houd uw handen recht vooruit onder een hoek van 90 graden met uw lichaam. Sta goed stil tijdens de meting. Stap 4: Controleer of de cator aan staat.

-indi-

Stap 5: Druk op de starttoets. De -indicator gaat aan. Stap 6: Houd direct nadat u de starttoets heeft ingedrukt, de elektroden correct vast zoals aangegeven in de tekening. Het apparaat voelt automatisch dat het goed wordt vastgehouden en begint te meten. Stap 7: Tijdens het meetproces wordt de grafische display geactiveerd en beweegt de pijl van LOW (LAAG) tot TOO HIGH (TE HOOG). Zodra de meting is voltooid, wordt het vetpercentage (FAT %) weergegeven in het linkerscherm. De interpretatie van de waarde (NORMAL (normaal) >> TOO HIGH (te hoog)) wordt op het rechterscherm weergegeven. Na ongeveer 5 seconden schakelen beide schermen over naar BMI (Body Mass Index). De schermen schakelen elke 5 seconden over van vetpercentage naar BMI en andersom. U kunt een nieuwe meting nemen wanneer de -indicator aangaat. BODY FAT MONITOR BF306

Voor een gedetailleerde uitleg over hoe u de meetresultaten moet interpreteren leest u hoofdstuk 4. Stap 8: Druk op de O/I-toets om de meter uit te zetten. Als u niet op de O/I-toets drukt, schakelt het apparaat automatisch uit ongeveer drie minuten nadat de meetresultaten zijn weergegeven.

BODY FAT MONITOR BF306

19


Nederlands

3.5 Persoonlijke geheugennummers instellen en gebruiken

4.

HOE MOET U DE MEETRESULTATEN INTERPRETEREN

De Omron BF 306 lichaamsvetmeter heeft een geheugenfunctie. Hierin kunt u de gegevens van 9 personen opslaan.

4.1 BMI-waarde Grafische interpretatie van BMI waarde (LAAG>> TE HOOG).

Druk op de O/ I-toets. Alle display-elementen lichten op. Als u het persoonlijke geheugennummer wilt instellen en persoonlijke gegevens wilt opslaan: Selecteer het persoonlijke geheugennummer 1. Druk op de ▼/▲-toetsen en selecteer een persoonlijk nummer van 1 tot 9. 2. Druk op de insteltoets (SET). Het persoonlijke nummer wordt geactiveerd en het apparaat schakelt over naar de instelmodus voor de lengte. 3. Stel uw persoonlijke gegevens in – ga verder met stap 3 van paragraaf 3.3 "Persoonlijke gegevens invoeren voor een meting". Een meting nemen met uw persoonlijke geheugen (zorg dat het apparaat aanstaat):

Nederlands

WHO Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Rapport van WHO-vergadering over zwaarlijvigheid, Genève, 3-5 juni 1997. WHO/NUT/NCD/98.1, Genève 1998. * Paul Deurenberg, PhD Assistentprofessor in Voedingskunde, Universiteit van Wageningen, Nederland. Gastprofessor Universiteit 'Tor Vergata', Rome, Italië. Voedingsconsulent in Singapore.

BODY FAT MONITOR BF306

5. BMI is een internationaal gebruikte index om de conditie aan te geven, dit door de balans tussen gewicht en lengte te berekenen. Dit wordt berekent door de volgende formule: BMI = gewicht / lengte2 BMI < 18.5 >18.5 and < 25 > 25 and < 30 > 30

Metingen in de volgende houdingen kunnen resulteren in onnauwkeurige metingen.

* Bovenstaande indices refereren aan de waarden voor zwaarlijvigheid

Ellebogen zijn gebogen. Grafische interpretatie van het gemeten VET % op basis van de tabel van Deurenberg* (hieronder).

3.6 Waarden wijzigen 1. Druk op de insteltoets (SET) om naar de persoonlijke gegevens die u wilt veranderen te gaan. 2. Druk op de ▼/▲-toetsen om de instelling te wijzigen.

Toont de lichaamsvetmassa als percentage van het gewicht. lichaamsvet% leeftijd

Als u de ingestelde items op het scherm laat staan zonder te bevestigen, schakelt het scherm ongeveer 1 minuut later naar de oorspronkelijke waarden of naar de waarden van voor het instelproces. Na 1 minuut schakelt het apparaat automatisch uit. Pas de waarden aan als uw leeftijd, gewicht of lengte is veranderd.

Vrouw

Alle 9 persoonlijke gegevenswaarden uit het geheugen wissen 1. Druk op de ▲-toets en selecteer geheugennummer 1. 2. Druk 2 seconden op de insteltoets. 3. Alle persoonlijke gegevens worden gewist en alle displayelementen lichten op. (Dezelfde status als wanneer u op de O/I-toets drukt.)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Liggend of zittend meten.

Hoe houdt u de handgrepen vast. In de volgende gevallen wordt de elektrische weerstand mogelijk niet correct gemeten.

30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 70

lichaamsvet% leeftijd

0%

10%

20%

30%

40%

50%

18 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59

Uw vingers liggen niet goed op de elektroden.

60 – 70

Zwaarlijvigheidswaardering

Laag

Normaal

Hoog

Te hoog

Referenties: Deurenberg* P, Yap M, van Staveren WA. Body mass index and percent body fat: a meta-analysis among different ethnic groups. International Journal of Obesity 1998; 22: 1164-1171.

20

Bewegen van lichaam en armen.

18 – 29

Man

Druk tegelijkertijd op beide ▼/▲-toetsen om de geselecteerde weergave terug te zetten naar de oorspronkelijke waarde.

Wat moet u doen (op welke toets moet u drukken) U houdt de elektroden Pak de handgrepen niet stevig genoeg op de correcte vast. manier vast en doe een nieuwe meting (starttoets). Meethouding of greep Meet zonder uw niet stabiel. armen te bewegen (starttoets). Bevochtig uw handen licht met een natte handdoek en voer de meting uit (starttoets) De waarden voor Controleer de ingelichaamsvetpercenstelde lengte, tage en BMI vallen gewicht, leeftijd en buiten het meetbereik. sekse (insteltoets). Abnormale handeling. Druk nogmaals op de O/I-toets en begin de meting. Als deze melding zich opnieuw voordoet, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Omron dealer.

5.3 Probleemoplossing Armen onder een hoek, te hoog of te laag.

BODY FAT MONITOR BF306

Oorzaak

Handen zijn droog. 5.1 Mogelijke oorzaken van incorrecte metingen

BMI waarde* LOW / LAAG NORMAL / NORMAAL HIGH / HOOG TOO HIGH / TE HOOG

4.2 Lichaamsvetpercentage

Foutmelding

PROBLEMEN OPLOSSEN

als opgesteld door de WHO (World Health Organization)

Zoek uw persoonlijke geheugennummer op 1. Druk op de ▼/▲-toetsen om uw geheugennummer te selecteren. 2. Druk op de insteltoets. Het geheugennummer wordt aangegeven en uw persoonlijke gegevens worden weergegeven. 3. Voer de meting uit. Lees paragraaf 3.4 “Een meting nemen”.

5.2 Uitleg van foutcodes

Probleem Het scherm gaat niet aan als u op de O/I-toets drukt.

De waarde voor het lichaamsvetpercentage die wordt weergegeven is abnormaal hoog (of laag). Een foutmelding (E1 tot E6) wordt weergegeven en u kunt geen meting nemen. De resultaten verschillen aanzienlijk per meting. Anders

Controleren Zijn de batterijen leeg? Liggen de polen van de batterijen in de juiste richting? Is uw meethouding correct?

Reparatie Vervang beide batterijen. Plaats de batterijen correct. Voer een nieuwe meting uit in de correcte houding.

Raadpleeg de paragraaf 5,2 “Uitleg van foutcodes”.

Raadpleeg hoofdstuk 2 “Hoe verkrijgt u een correcte meting”.

Druk nogmaals op de O/I-toets en begin opnieuw bij het begin.

Als u na bovenstaande stappen nog steeds geen correcte meting kunt uitvoeren, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde OMRON dealer. 21


Nederlands

5.4 Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Door het gestegen aantal elektronische apparaten, zoals pc's en mobiele telefoons, kan bij het gebruiken van medische apparatuur elektromagnetische interferentie van andere apparaten optreden. Elektromagnetische interferentie kan ertoe leiden dat het medische apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat. Medische instrumenten mogen zelf ook geen andere apparaten storen. Om de vereisten voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) zo toe te passen dat onveilige situaties met betrekking tot het product worden voorkomen, is de IEC60601-1-2 norm geïmplementeerd. Deze norm definieert de mate van immuniteit voor elektromagnetische interferenties en de maximale elektromagnetische uitstralingen voor medische apparatuur. Dit medische apparaat dat is gefabriceerd door OMRON Healthcare voldoet aan deze IEC60601-1-2:2001 norm, zowel voor immuniteit als voor uitstralingen. Desalniettemin dienen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen: • Gebruik geen mobiele telefoons en andere apparaten die een sterk elektrisch of elektromagnetisch veld genereren in de buurt van dit medische apparaat. Dit kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat. Wij raden aan minimaal 7 meter afstand te houden. Meer documentatie met betrekking tot de overeenstemming met IEC60601-1-2:2001 is verkrijgbaar bij OMRON Healthcare Europe, op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld.Documentatie is ook te verkrijgen via www.omronhealthcare.com.

6.

SPECIFICATIES

Model: Display:

OMRON BF306 lichaamsvetmeter Lichaamsvetpercentage (4,0% tot 50,0%) BMI (7,0 tot 90,0) Vet % interpretatieniveaus: laag, normaal, hoog, te hoog BMI interpretatieniveaus: laag, normaal, hoog, te hoog Nauwkeurigheid (S.E.E.): 4,1 % Invoergegevens: Lengte: 100,0 cm tot 199,5 cm. Gewicht: 10,0 kg tot 199,8 kg Leeftijd: 18 tot 70 jaar Sekse: Mannelijk/ vrouwelijk Aantal persoonlijke geheugenplaatsen: 9 geheugennummers Voeding: 2 AAA-batterijen Levensduur batterijen: Ongeveer 1 jaar (bij gebruik tweemaal daags) Gebruikstemperatuur en -vochtigheid: +10°C tot +40°C, 30% tot 85% relatieve vochtigheid Bewaartemperatuur en -vochtigheid: -20°C tot +60°C, 10% tot 95% relatieve vochtigheid Uitwendige afmetingen: Ongeveer 197 (L) x 128 (H) x 49 mm (D) Gewicht: Ongeveer 230 g (exclusief batterijen) Verpakking bevat: 2 AAA-batterijen, apparaat, handleiding, garantiekaart Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder aankondiging vooraf. = Type BF

Français

Nous vous remercions d’avoir fait l’achat du moniteur de mesure de la masse graisseuse OMRON BF306. Pour une utilisation appropriée et sûre de cet appareil, nous vous invitons à consacrer quelques minutes à une lecture attentive de ce manuel d’instructions. Gardez ce manuel en lieu sûr pour référence future utilisation.

TABLE DES MATIÈRES 1 Précautions de sécurité et rangement . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.1 Instructions de sécurité importantes . . . . . . . . . . . . 23 1.2 Entretien et rangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.3 Caractéristiques du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 Comment obtenir une mesure correcte? . . . . . . . . . . . . . 24 2.1 Moments recommandés pour la mesure . . . . . . . . . 24 2.2 Conditions ou circonstances ne se prêtant pas à une mesure correcte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.3 Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Recommandations pour la prise de mesures . . . . . . 24 3 Fonctionnement et utilisation du moniteur de mesure de la masse graisseuse Omron BF 306 . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.1 Description de l’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2 Insertion et remplacement des piles . . . . . . . . . . . . 25 3.3 Réglage des données personnelles . . . . . . . . . . . . . 26 3.4 Prise de mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.5 Réglage et utilisation d’un numéro de mémoire personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.6 Modification des valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 Comment interpréter les résultats mesurés? . . . . . . . . . 27 4.1 Valeur BMI (indice de masse corporelle) . . . . . . . . . 27 4.2 Pourcentage de masse graisseuse . . . . . . . . . . . . . . 27 5 Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.1 Causes possibles des mesures inexactes . . . . . . . . . 28 5.2 Explication des codes d’erreur . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.3 Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.4 Information importante pour les utilisateurs . . . . . . 29 6 Spécifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1. Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruikdsduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Dit product bevat geen schadelijke stoffen. 22

Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig door.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET RANGEMENT

1.1 Instructions de sécurité importantes Dit apparaat voldoet aan de bepalingen van EG-richtlijn 93/42/EEC (Richtlijn voor Medische Apparatuur).

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Omron Niederlassung

24, Yamanouchi Yamanoshita-cho,

OMRON Medizintechnik

Ukyo-ku, Kyoto

Handelsgesellschaft m.b.H.

615-0084 Japan / Japon

Windeckstrasse 81a D-68163 Mannheim

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.,

Deutschland

Kruisweg 577

PZN: 25 85 192

2132NA Hoofddorp

Artikelnummer: 086 000 000

The Netherlands / Les Pays-Bas Succursale Omron subsidiary

OMRON SANTÉ FRANCE

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

14, rue de Lisbonne

Opal Drive

F-93561 Rosny-sous-Bois Cedex

Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG

France

United Kingdom

Lisez les instructions suivantes attentivement car elles contiennent des informations importantes concernant la mise en place, l’utilisation et l’entretien de votre nouveau moniteur de mesure de la masse graisseuse. Gardez ce manuel pour une future utilisation. Ne démontez pas le moniteur de graisse corporelle. A part les batteries, l’appareil ne comporte pas de pièces pouvant être réparées. Ne soumettez pas l’appareil à des chocs importants. Bien qu’aucun effet secondaire ne soit connu, le moniteur de mesure de la masse graisseuse ne peut PAS être utilisé dans les conditions suivantes : • durant une maladie contagieuse aiguë ; • par des personnes ayant des implantations médicales (par exemple des pace makers) ; • par des personnes souffrant d’une maladie cardiaque. Utilisez le moniteur après consultation avec votre médecin ; • n’utilisez jamais le moniteur de mesure de la masse graisseuse en combinaison avec un cœur-poumon artificiel et autres

systèmes électroniques d’assistance à la vie ; • n’utilisez jamais le moniteur de mesure de la masse graisseuse en combinaison avec un électrocardiographe ou autres appareils médicaux électroniques (portables). N’utilisez pas le moniteur de mesure de la masse graisseuse dans un environnement fortement humide, tel qu’un sauna, ou lorsque vous prenez un bain ou une douche. Ne jamais immerger l’appareil. Tenez l’appareil hors de la portée d’enfants et de personnes handicapées. Si vous constatez que le moniteur de mesure de la masse graisseuse est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, éteignez-le immédiatement et ne l’utilisez plus. Toutes les réparations doivent être confiées à un revendeur autorisé utilisant les pièces OMRON originales. Seul un représentant du Service Omron est autorisé à réparer ou remplacer toute pièce de l’appareil. Remarque : cet appareil est uniquement destiné à mesurer le tissu adipeux. 1.2 Entretien et rangement Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon sec doux. Si l’appareil est très sale, essuyez-le à l’aide d’un chiffon légèrement humidifié avec de l’eau ou du détergent, puis essuyez-le avec un chiffon sec. En utilisant trop d’eau, vous risquez de provoquer des dégâts internes. N’essuyez pas l’appareil avec du benzène, de l’essence, du diluant pour peintures, de l’alcool ou d’autres détergents volatiles.

1.3 Caractéristiques du produit Prise de mesure précise Le pourcentage de masse graisseuse est mesuré à partir de la résistance électrique et de diverses données personnelles, telles que la taille, le poids, l’âge et le sexe. Les résultats sont ensuite mis en corrélation par la « underwater weighing method » et la méthode DEXA (Dual Energy X-ray Absorbtiometry), reconnues comme étant les méthodes standard de mesure de la masse graisseuse. La mesure est simple et rapide Après saisie des données, la masse adipeuse est mesurée par simple maintien ferme des électrodes manuelles et activation de la touche Start. Les résultats ainsi mesurés sont affichés environ 7 secondes après affichage de l’écran de démarrage (Start). Affichages clairs et de grande taille Clairs et de grandes tailles, les affichages graphiques numériques se distinguent en un clin d’œil. Les résultats basés sur le pourcentage de masse graisseuse et sur les calculs BMI, sont affichés à tour de rôle, ainsi que leurs interprétations. Mémoire La mémoire stocke les données personnelles (taille, poids, âge et sexe) de maximum 9 personnes. Compact, léger et portable 23

/4ff1f03dfcb968144465a1dad93309b6  

http://www.msh.be/sites/default/files/documents/field/4ff1f03dfcb968144465a1dad93309b6.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you