Page 1

M1(Classic)NL#1

03.8.22

11:40 PM

Page 1

M1 Classic Nederlands

Inleiding De OMRON M1 Classic meet uw bloeddruk en hartslag snel en gemakkelijk aan de bovenarm, zonder dat u een stethoscoop nodig hebt. De gemeten waarden worden opgeslagen in het geheugen van de OMRON M1 Classic. De OMRON M1 Classic wordt geleverd met een standaardmanchet die geschikt is voor een armomtrek van 22 - 32 cm. Indien gewenst kunnen kleine manchetten (17 - 22 cm) of grote manchetten (32 - 42 cm) worden gebruikt.

Inhoudsopgave 1 Betrouwbare bloeddrukmetingen uitvoeren 2 Overzicht 3 Voorbereiding 4 Gebruik 5 Geheugen

25 26 27 28 31

6 Problemen: oorzaken en oplossingen 7 Onderhoud en reserveonderdelen 8 Technische gegevens 9 Algemene informatie over bloeddruk

32 32 33 34

Betrouwbare bloeddrukmetingen uitvoeren Algemeen • De OMRON M1 Classic is niet geschikt voor het meten van de frequentie van pacemakers. • Raadpleeg uw arts wanneer u zwanger bent, lijdt aan aritmie of arteriosclerose, omdat dit de meetresultaten kan

beïnvloeden. • Vermijd eten, drinken (alcohol), roken, sporten en baden voordat u gaat meten. • Wees kalm en ontspannen tijdens de meting. • Wijzig nooit de dosis van de medicatie zoals die door uw arts is voorgeschreven. 25


M1(Classic)NL#1

03.8.22

11:40 PM

Page 2

M1 Classic Nederlands • Bewaar de OMRON M1 Classic in een droge en gesloten ruimte met een temperatuur tussen -20°C en 60°C. • Verwijder de batterijen als u de OMRON M1 Classic lange tijd niet gebruikt (drie maanden of langer). Tips voor gebruik • Meet uw bloeddruk minstens tweemaal per dag (bijv. voor het ontbijt en na het werk). • Meet uw bloeddruk niet wanneer u zich in een voertuig bevindt. • Neem voor de meting altijd dezelfde arm. • Wikkel de manchet om uw arm voordat u gaat meten.

Let op • Bedrijfstemperatuur tussen 10°C en 40°C. • De ruimte waarin u de meter gebruikt, moet vrij zijn van overmatige trillingen, schokken, magnetische velden, elektromagnetische interferentie enzovoort. • Vermijd zonlicht tijdens de meting. • Houd mobiele telefoons op een afstand van 5 meter tijdens de meting. • De manchet mag uitsluitend om de arm worden gewikkeld. • Let erop dat de manchet en slang niet scherp worden gevouwen. • Laat de OMRON M1 Classic niet vallen.

M1 Classic Nederlands 3 Voorbereiding Batterijen plaatsen

1 Verwijder de batterijklep.

2 Plaats vier batterijen (zie illustratie) en sluit het compartiment. Let op! Gebruik vier identieke 1,5 V alkalinebatterijen type AA LR6!

Luchtslangen aansluiten

Manchet aanbrengen Let op! Pomp de manchet niet op wanneer deze niet om de arm is gewikkeld!

2 Overzicht

B

F

A

1 Sluit de ballon en manchet aan op de daarvoor bestemde aansluitingen. E

G

A B C D

26

D

Scherm Geheugenknop Aan/uit-knop Aansluiting voor ballon en manchet (2)

C

G Luchtslang J Ring G

H

G

1 Ontbloot uw arm. Let op! Trek uw mouw op en zorg ervoor dat de bloedstroom niet wordt belemmerd!

J

1-2 cm

E Batterijcompartiment F Manchet G Luchtslang H Opblaasballon 2 Steek het uiteinde van de manchet door de ring. Let op! Houd de luchtslang aan de buitenzijde!

3 Steek uw arm door de lus. Opmerking: houd de slang vlak met uw middelvinger. 27


M1(Classic)NL#1

03.8.22

11:40 PM

Page 4

M1 Classic Nederlands

M1 Classic Nederlands

1-2 cm

Opmerking: houd voor de rechterarm de slang parallel met uw pink!

4 Pak het uiteinde van de manchet vast en wikkel de manchet om uw arm. Let op! Plaats de manchet stevig om uw arm, maar vermijd een knellend gevoel!

4 Gebruik

K

1 Ga rustig aan een tafel zitten, plaats uw voeten plat op de vloer en leg uw arm op de tafel.

2 Ontspan uw arm en draai uw arm zodat de palm van uw hand naar boven wijst. Let op! Houd tijdens de meting de manchet op harthoogte!

SYS

SYS

mmHg

mmHg

DIA

DIA

mmHg

mmHg

PULSE/min

PULSE/min

M

SYS mmHg

DIA

L

Q

M P

R

M

mmHg

PULSE/min

M

S

B C

H

N U

T

3 Druk op de aan/uit-knop. Bedieningselementen B Geheugenknop C Aan/uit-knop H Opblaasballon K Ontluchtingsknop Meting L Systolische bloeddruk in mmHg. M Hartsymbool: knippert - meting wordt uitgevoerd, licht op - meting is voltooid. N Diastolische bloeddruk in mmHg. P Geheugenweergave: waarden in geheugen.

28

Q Positie in het geheugen: 1 t/m 14. R Oppompen: manchet wordt opgepompt en de meting begint. S Ontluchten: manchet wordt ontlucht en de meting is beĂŤindigd. T Batterij leeg: batterijen zijn leeg of bijna leeg. U Hartslag: hartslagen per minuut. Let op! Wacht tussen twee metingen ten minste drie minuten!

Let op! Ga pas verder nadat nul en het hartsymbool worden weergegeven!

SYS mmHg

DIA mmHg

PULSE/min

M

4 Knijp in de ballon totdat een druk ontstaat die ongeveer 40 mmHg hoger is dan uw normale bloeddruk. Opmerking: als u niet weet wat uw normale bloeddruk is, pompt u de manchet op tot 180 mmHg.

Let op! Pomp de manchet niet verder dan 300 mmHg op! Opmerking: de manchet wordt automatisch ontlucht. Let op! Zit stil, beweeg niet en praat niet! 29


M1(Classic)NL#1

03.8.22

11:40 PM

Page 6

M1 Classic Nederlands

M1 Classic Nederlands 5 Geheugen Vorige waarden oproepen DIA mmHg

PULSE/min

Q

M

5 Druk op de ontluchtingsknop. 1 Druk op de aan/uit-knop om de meter in te schakelen.

Q Positie in het geheugen van de laatst gemeten waarde en alle vorige waarden (1-14).

Scherm aflezen

SYS

SYS

mmHg

mmHg

DIA

SYS

SYS

mmHg

mmHg

DIA

DIA

mmHg

mmHg

PULSE/min

PULSE/min

M

DIA

mmHg

mmHg

PULSE/min

PULSE/min

M

M

M

1 Lees op het scherm de bloeddrukwaarden en de polsslag af. Opmerking: het scherm geeft afwisselend de bloeddruk en de hartslag weer.

2 Druk op de geheugenknop voor de laatst gemeten waarde en alle vorige waarden. Opmerking: het scherm geeft wisselend de bloeddruk en de hartslag weer.

3 Druk op de aan/uit-knop om de meter uit te schakelen.

Geheugen wissen SYS

SYS

mmHg

SYS mmHg

mmHg

DIA

DIA

DIA

mmHg

mmHg

PULSE/min

PULSE/min

mmHg

PULSE/min

M

2 Noteer de waarden in uw persoonlijk bloeddrukpaspoort.

30

3 Druk op de aan/uit-knop om de meter uit te schakelen.

M

1 Druk op de aan/uit-knop om de meter in te schakelen.

M

2 Druk gelijktijdig op geheugen- en aan/uit-knop om geheugen te wissen. Let op! Alle opgeslagen waarden worden gewist! Druk op aan/uit-knop om de meter uit te schakelen.

31


M1(Classic)NL#1

03.8.22

11:40 PM

Page 8

M1 Classic Nederlands Problemen: oorzaak en oplossingen Scherm

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Correcte meting is onmogelijk

Oppompdruk manchet te laag1

Wacht minstens drie minuten en voer de meting opnieuw uit. Pomp de manchet 40 mmHg hoger1 / 30 mmHg lager2 dan de vorige waarde op. Volg de instructies, herhaal de meting.

Beweging Zeer zwak kloppende slagader Oppompdruk manchet te hoog2 Luchtdruk in manchet

Manchet niet ontlucht

Druk op de ontluchtingsknop

Laag voltage

Batterijen zijn leeg/ bijna leeg

Plaats vier nieuwe, identieke 1,5 V alkalinebatterijen type AA LR6

Leeg scherm

32

1,5 V alkalinebatterijen type AA LR6. Reserveonderdelen • De door OMRON gehanteerde kwaliteitsnormen liggen erg hoog. Om die reden is er voor dit apparaat geen sprake van reserveonderdelen, aangezien elke vervanging van hoogtechnologische onderdelen sowieso een grondige kalibratie vereist.

of -distributeur, zoals weergegeven op de verpakking. Kalibratie • Het verdient aanbeveling de OMRON M1 Classic om de twee jaar te laten nakijken om een correcte en nauwkeurige werking te garanderen. Raadpleeg uw OMRON-leverancier of -distributeur, zoals weergegeven op de verpakking. Batterijen vervangen • Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment en plaats vier nieuwe, identieke

Let op! Werp de batterijen en de OMRON M1 Classic weg volgens de plaatselijke regelgeving inzake het wegwerpen van elektronische producten.

Technische gegevens Productnaam Model Scherm Meetbereik Nauwkeurigheid Oppompen Ontluchten Snelle ontluchting Drukdetectie Meetmethode Stroomvoorziening Levensduur batterij Bedrijfstemperatuur/vochtigheid Gebruiksomgeving

7 Onderhoud en reserveonderdelen • Gebruik een enigszins vochtige, zachte doek om de OMRON M1 Classic te reinigen. Let op! Gebruik geen verdunningsmiddelen of soortgelijke oplosmiddelen! • Gebruik een zachte, vochtige doek en zeep om de manchet te reinigen. Let op! Was de manchet niet! Let op! Gebruik geen verdunningsmiddelen of soortgelijke oplosmiddelen! • Voer zelf geen reparaties uit. Raadpleeg bij een defect uw OMRON-leverancier

M1 Classic Nederlands

Opslagtemperatuur/vochtigheid Gewicht Afmetingen buitenzijde Afmetingen manchet Armomtrek Accessoires Optionele onderdelen Opmerking

= Type B Fabrikant EU-vertegenwoordiger

OMRON M1 Classic HEM-442-E Digitaal LCD Bloeddruk: 0 - 299 mmHg / Hartslag: 40 - 180 slagen per minuut Druk: ± 3 mmHg Hartslag: ± 5% van de op het scherm weergegeven waarde Handmatig via ballon Automatisch via ontluchtingsventiel Handmatig (ontluchtingsknop indrukken) Capacitieve druksensor Oscillometrisch Vier 1,5 V alkalinebatterijen type (LR6) AA Met nieuwe batterijen kunnen ongeveer 1000 metingen worden uitgevoerd +10°C tot +40°C / 30% tot 85% relatieve vochtigheid Vrij van overmatige trillingen, schokken, magnetische velden, elektromagnetische interferentie e.d. -20°C tot +60°C / 10% tot 95% relatieve vochtigheid Ongeveer 350 g inclusief manchet, exclusief batterijen Ongeveer 106 mm (B) x 84 mm (H) x 116 mm (D) Ongeveer 145 mm (B) x 480 mm (L) 22 cm - 32 cm Manchet, opblaasballon, gebruikershandleiding, garantiekaart, bloeddrukboekje Kleine manchet voor armomtrekk tussen 17 - 22 cm, grote manchet voor armomtrek tussen 32 - 42 cm. Technische wijzigingen mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving

0197 OMRON MATSUSAKA Co., Ltd. Japan OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, NL-2132 NA Hoofddorp

Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijn 93/42/EEC (richtlijn voor medische apparatuur). Deze bloeddrukmonitor werd ontworpen in overeenstemming met de Europese standaard EN1060 voor niet-invasieve sphygmomanometers; deel 1 over de algemene vereisten en deel 3 over de aanvullende vereisten voor

33


M1(Classic)NL#1

03.8.22

11:40 PM

Page 10

M1 Classic Nederlands

Bloedsomloop Via de bloedsomloop wordt het lichaam van zuurstof voorzien. De bloeddruk is de druk op wanden van de slagaderen. De waarde voor de systolische bloeddruk (bovendruk of bovenste waarde) is de bloeddruk die ontstaat wanneer de hartspier samentrekt. De waarde voor de diasystolische bloeddruk (onderdruk of onderste waarde) is de bloeddruk die ontstaat wanneer de hartspier ontspant. Classificatie van bloeddruk De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de International Society of Hypertension (ISH) hebben een classificatie voor bloeddruk samengesteld. Deze classificatie is gebaseerd op de bloeddrukwaarden die werden gemeten bij zittende patiënten op de poliklinische afdeling van een ziekenhuis. Systolische bloeddruk (mmHg)

Sterk verhoogde bloeddruk 180 Matig verhoogde bloeddruk 160 Licht verhoogde bloeddruk 140 130 120

Normale systolische bloeddruk Normale bloeddruk Optimale bloeddruk (doel) 80

85

90

100 110

Diastolische bloeddruk (mmHg)

Volgens de classificatie van bloeddruk door de WHO/ISH.

34

Gezondheid en bloeddruk Gevallen van hypertensie nemen toe met de leeftijd. Bovendien neemt de elasticiteit van de bloedvaten af bij een gebrek aan lichaamsbeweging, overtollig lichaamsvet en hoge cholesterol (LDL), dat zich vasthecht aan de binnenkant van de bloedvaten. Hypertensie versnelt aderverkalking, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals een beroerte of hartaanval. Het is dus erg belangrijk om te weten of u een gezonde bloeddruk hebt. Gedurende de hele dag kan uw bloeddruk per minuut verschillen. Daarom dient u regelmatig metingen uit te voeren, zodat u uw gemiddelde bloeddruk kent. Symptomen van hoge bloeddruk Hoge bloeddruk kan lange tijd onopgemerkt blijven, omdat er geen zichtbare symptomen mee gepaard gaan. De volgende factoren zijn mogelijke oorzaken voor abnormaal hoge bloeddruk: • Overgewicht • Hoge cholesterolwaarde • Roken • Overmatig alcoholgebruik • Stress en emotionele problemen • Overmatig gebruik van zout • Gebrek aan lichaamsbeweging • Genetische/erfelijke aanleg • Onderliggende ziekten, zoals een nierstoornis of endocriene afwijking

Als u via de oscillometrische methode uw bloeddruk wilt bepalen, worden de drukschommelingen die worden veroorzaakt door de polsgolven gemeten. Aangezien uw bloeddruk gedurende de dag voortdurend verandert (zie grafiek op de volgende pagina), dient u steeds op hetzelfde tijdstip van de dag uw bloeddruk te meten. Anders kunnen de metingen niet worden vergeleken. U bent mogelijk meer gespannen en nerveus bij de dokter, waardoor uw bloeddruk hoger is dan wanneer u thuis in uw vertrouwde omgeving uw bloeddruk meet. Dit fenomeen wordt “witte jassen hypertensie” genoemd. Hoge bloeddruk behandelen Als de bovenste waarde van uw bloeddruk ligt tussen 140 - 160 mmHg en de onderste waarde tussen 90 - 95 mmHg bij

herhaalde metingen gespreid over meerdere dagen, is het raadzaam uw arts te raadplegen voor een uitgebreid medisch onderzoek. U kunt de voorgeschreven behandeling van uw arts aanvullen op de volgende manier: • Afvallen en uw cholesterolniveau verlagen door een dieet met minder calorieën en vet in te nemen. Minder dierlijke vetten verbruiken en meer fruit en groenten eten. • Alcoholgebruik verminderen. • Inname van zout verlagen: de Duitse Vereniging voor de Bestrijding van Hoge Bloeddruk beveelt gemiddeld zes gram zout per dag aan (dit is één theelepel). • Stoppen met roken. • Regelmatig bewegen. • Uw bloeddruk in de gaten houden.

Bovenste curve: systolische bloeddruk Onderste curve: diastolische bloeddruk

200

150 MmHg

Algemene informatie over bloeddruk

M1 Classic Nederlands

100

50 6

12

18

24

Tijdstip Voorbeeld: schommeling op een dag (man, 35 jaar)

Bloeddruk meten Als u dagelijks uw bloeddruk meet, kunt u in een vroeg stadium hoge bloeddruk ontdekken en hiervoor worden behandeld. 35


M1(Classic)NL#1

03.8.22

11:40 PM

Page 12

M1 Classic Nederlands

36

http://www.msh.be/var/media/3ff662fbf41d416a8db19ae6656ac6a4  

http://www.msh.be/var/media/3ff662fbf41d416a8db19ae6656ac6a4.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you