Page 1

The Experts in Healthcare Logistics

www.zarges.nl

Medical.Systems Medical.Systems 2009/2010

Het complete programma voor transport, opslag & service in de gezondheidssector


ZARGES Medical.Systems – innovatieve logistiek, omdat de mens in het middelpunt staat Alle logistieke oplossingen binnen handbereik – zodat u meer vrije ruimte krijgt. Logistiek betekent in de eerste plaats de mens bevrijden van onnodige ballast, zodat zijn productiviteit tijden het werk verhoogd wordt. ZARGES Medical.Systems heeft zich hierop helemaal toegelegd. Als ervaren leverancier van materiaal voor de ziekenhuislogistiek leveren wij alles, wat daarbij komt kijken, van A tot Z: consulting, equipment en organisatie. Op die manier kunt u samen met ons uw arbeids- en verzorgingsprocedures optimaal plannen en vormgeven. Het resultaat: het verplegend personeel kan zich op zijn belangrijkste opdrachten concentreren en alles in het ziekenhuis verloopt efficiënter.

Citaat van een klant: “Wat zeker zeer indrukwekkend is, is de tijdwinst die de logistieke optimalisering oplevert: het verplegend personeel van de afdeling urologie, een afdeling met 100 bedden, kan nu meer dan 25 uur per week meer aan de verzorging van de patiënten besteden.”

Minimum bestelwaarde: Bij een bestelwaarde onder 250,– €, berekenen wij een toeslag van 15,– € per bestelling. Transportschade: worden wegens verzekeringstechnische redenen alleen erkend als wij de schademelding binnen termijn ontvangen. Hiervoor vraagt u ons formulier a.u.b. telefonisch aan. Retourzendingen: Het retourneren van goederen kan slechts na voorafgaande afspraak met ons geschieden (ZARGES retourbon). De retourzending dient franco thuis te geschieden. Bij een terugname heffen wij een administratiebijdrage van 10 % ex. BTW., minimaal echter een administratiebijdrage van 50,– € ex. BTW. Eventuele bewerkingskosten worden additioneel van de creditnota in mindering gebracht. Retourzendingen mogen alleen worden verzonden in originele gesloten ZARGES verpakkingen. Gemonteerde goederen zijn van omruil uitgesloten. 2


Inhoud

Dienstverlening en EDV ........................................................................................................ vanaf Pagina Logistiek in de gezondheidszorg .................................................................................................... Pagina EDV in de logistiek ........................................................................................................................... Pagina

5 6–9 10

Modulair systeem ................................................................................................................. vanaf Pagina Modules en modulemanden ............................................................................................................ Pagina Toebehoren voor modules en modulemanden .............................................................................. Pagina Etikettering ...................................................................................................................................... Pagina Draagsystemen ..................................................................................................................... Pagina Wandhouder ..................................................................................................................................... Pagina Toepassingsvoorbeelden ................................................................................................................ Pagina

11 12 – 15 16 – 17 18 – 19 20 – 23 24 25

Meubels .................................................................................................................................. vanaf Pagina ZARGES Meubilering ....................................................................................................................... Pagina ZARGES Hoogte-eenheden ............................................................................................................. Pagina Kastelementen ................................................................................................................................. Pagina Het gehele spectrum KS- en VKS-uitvoering ................................................................................ Pagina Katheteropslag ................................................................................................................................ Pagina Kasttoebehoren ............................................................................................................................... Pagina Beslag ............................................................................................................................................... Pagina Afsluitsystemen ............................................................................................................................... Pagina Planningshulp .................................................................................................................................. Pagina

27 28 29 30 – 33 34 – 35 36 – 37 38 – 41 42 43 44 – 49

Rekken .................................................................................................................................... vanaf Pagina Moduleerbare rekken ........................................................................................................... Pagina Rekken .............................................................................................................................................. Pagina

51 52 – 53 54 – 55

Mobiele opslag voor verzorging en organisatie (MPO2) ......................................... vanaf Pagina Inleiding ............................................................................................................................................ Pagina Technische details ........................................................................................................................... Pagina Planningshulp .................................................................................................................................. Pagina Afmetingen en toebehoren ............................................................................................................. Pagina

57 58 59 60 61

Rekken Pagina 51 – 56

Modulaire verzorgings- en organisatietrolley (MPO) ....................................................... vanaf Pagina Inleiding ............................................................................................................................................ Pagina Toepassingen ................................................................................................................................... Pagina Technische details ........................................................................................................................... Pagina Toepassingen / Speciale oplossingen ............................................................................................. Pagina Toebehoren ...................................................................................................................................... Pagina Configurator .......................................................................................................................... Pagina Multifunctionele wagen / Dotatiewagen / Modulewagen .................................................... Pagina

62 62 63 64 – 68 69 – 73 74 – 75 76 – 77 78 – 82

Mobiele opslag voor verzorging en organisatie (MPO2) Pagina 57 – 61 Modulaire verzorgingsen organisatietrolley (MPO) Pagina 62 – 82

Transportsysteem voor wasgoed ....................................................................................... vanaf Pagina Roestvrijstalen wasgoedverzamelinrichting “Compact” ............................................................ Pagina Afdelingswagen ............................................................................................................................... Pagina Kunststofdeksel ............................................................................................................................... Pagina Textiel wasgoedzak ......................................................................................................................... Pagina Combisysteem ................................................................................................................................. Pagina Kastwagen ........................................................................................................................................ Pagina Containerwagen .............................................................................................................................. Pagina Roosterwagen .................................................................................................................................. Pagina

83 84 – 85 86 – 87 88 89 90 – 91 92 – 97 98 – 105 105

Bevoorrading en afvalverwijdering ................................................................................... vanaf Pagina Car-in-Car: Wagensysteem voor de sterilisatieafdeling ............................................................. Pagina Afvalverzamelinrichting ................................................................................................................. Pagina Grondstofverzamelinrichting ......................................................................................................... Pagina Grondstoffenkast ............................................................................................................................. Pagina Transportwagen .............................................................................................................................. Pagina Kastwagen ........................................................................................................................................ Pagina Platformwagen ................................................................................................................................ Pagina Transportmanden en Onderzetwagens ......................................................................................... Pagina Kisten ................................................................................................................................................ Pagina Kisten voor besmettingsgevaarlijke stoffen volgens klasse 6.2 ................................................. Pagina

107 108 – 110 111 – 112 113 114 115 116 – 117 118 119 120 – 121 122

Ladders .................................................................................................................................. vanaf Pagina Stellingladders ................................................................................................................................ Pagina Safer Step ladders ........................................................................................................................... Pagina Trap, geanodiseerd .......................................................................................................................... Pagina Multifunctionele vouwladders ........................................................................................................ Pagina Multifunctionele ladders ................................................................................................................. Pagina

123 124 – 125 126 – 127 128 129 130 – 131

Zoekregister .................................................................................................................................... Pagina Contacten ......................................................................................................................................... Pagina

132 – 133 134

Dienstverlening en EDV Pagina 5 – 10

Modulair systeem Pagina 11 – 26

Meubels Pagina 27 – 50

Transportsysteem voor wasgoed Pagina 83 – 106

Bevoorrading en afvalverwijdering Pagina 107 – 122

Ladders Pagina 123 – 131

Zoekregister Pagina 132 – 133 Contact Pagina 134

3


4


Dienstverlening en EDV Logistiek in de gezondheidszorg (pagina 6) EDV in de logistiek (pagina 10)

5


Logistiek in de gezondheidszorg

Slimme strategieën leiden in vijf stappen naar het doel  Functionele hardwaresystemen vormen een onderdeel van de logistiek – even belangrijk zijn goed doordachte en geoptimaliseerde processen  Waar alle systemen in elkaar grijpen dalen de kosten, groeit de winst en stijgt de productiviteit  Het voordeel is voor de patiënten, het personeel en de directie van de verzorgingsinstelling De strategische planning en consequente toepassing van de ZARGES logistieke concepten bevorderen duurzaam de efficiëntie in de gezondheidszorg en bewerkstelligen daarmee een sterke besparing op de kosten. Wij bieden u een absoluut volledige modulesystematiek en de dienstverlening voor een optimale inzet. Onze jarenlange ervaring in de gezondheidszorg levert ons en u de noodzakelijke schat aan ervaring.

In vijf sprongen naar resultaat 1

6

Advies

2

Analyse

3

Planning

4

Omzetting

5

Service


Logistiek in de gezondheidszorg

Het resultaat is een behoeftegeoriënteerde, continue stroom aan goederen, welke in al zijn transparantie voldoet aan alle hedendaagse eisen. Wij zorgen voor een verzorgingssysteem dat aan alle eisen voldoet.  Ieder artikel is steeds in de daadwerkelijke vereiste hoeveelheid op de juiste plaats aanwezig  Knelpunten zijn door het systeem van ‘First in’/’First out’ uitgesloten  Alle processen worden verregaand geautomatiseerd  Standaardisering van het artikelspectrum  Dalende kapitaalbinding  Ontlasting van het verzorgend personeel

Onze dienstverlening richt zich op de volgende sectoren:  Magazijn Planning en ondersteuning bij de omschakelingop het modulesysteem  Transportplanning Optimalisering van het transportverloop en aanpassing van de verzorgingsfrequenties  Verzorgings- en functiegebieden Planning en het in bedrijf stellen van de modulaire verzorgingssystematiek in alle verzorgings- en functieafdelinge  Scholing Praktische en theoretisch onderricht aan alle deelnemende medewerkers

Wilt u meer weten over de nieuwe dienstverlening van ZARGES Medical.Systems, neem dan contact op met onze buitendienst of en klantencentrum! Wij geven u graag persoonlijk advies: Tel. +32 (0)2 5670740

7


Logistiek in de gezondheidszorg

Fase

2 ANALYSE

Aan elke opdracht gaat een omvangrijke analyse van de structuren en behoeften vooraf.  Structuuranalyse Om de mogelijkheden voor verbetering van de verzorgingsstructuur vast te stellen wordt een globale analyse uitgevoerd. Daarbij worden de bestaande structuren vastgesteld, gecontroleerd en beschreven. Op basis van het verloop ervan worden optimalisaties uitgewerkt en aangegeven.  Analyse van de behoeftes De beschikbare middelen voor opslag en transport worden vastgelegd en gecontroleerd.

Fase

1 ADVIES

Samen definiëren wij het voor uw inrichting zinvolle en vereiste actieradius. De omvang ervan bepaalt uzelf. 8

 Vaststellen van de optimalisatie Het doel van deze structuuranalyse is de beste manier te vinden om uw kosten te reduceren en de interne processen te optimaliseren. In zorgvuldige afstemming met u, onze opdrachtgever, ontwikkelen wij de voor u geschikte processen binnen uw organisatie.


Logistiek in de gezondheidszorg

Fase

3 PLANNING

Gebaseerd op de resultaten van de analyse begint de optimalisatie van de functie- en verzorgingsafdelingen: het plannen van de meubels, bouwbegeleiding, afwikkeling en uitvoering. Rekening houdend met de beschikbare opslag- en transportmiddelen wordt de daadwerkelijk bestaande behoefte aan hoeveelheid en kosten vastgesteld en overlegd.  Planning van de ruimte Alleen de daadwerkelijk benodigde opslagcapaciteit wordt aan de hand van de verbruiksanalyse vastgesteld en de ruimtes worden volgens hygiënisch en ergonomisch inzicht opnieuw vormgegeven. Ook de probleemloze overgang van functie, logistiek – en kantoor organisatie wordt geoptimaliseerd.  Ontwerp en design Gebaseerd op logische standaarden plannen wij inrichtingen, die qua materiaal en ontwerp speciaal op uw instelling zijn toegespitst.  Planning van de werkzaamheden Wij nemen u de zorg voor de bouw uit handen en coördineren het totale technische verloop en het tijdsverloop van het project. Dit alles in nauwe samenwerking met uw technici, planners en ingenieurs.

Fase

4 OMZETTING

Voor de integratie van het ontwikkelde plan in de dagelijkse praktijk staan wij steeds aan uw zijde.  In bedrijfstelling Wij begeleiden de implementatie en ondersteunen de medewerkers intensief gedurende de introductiefase en natuurlijk ook daarna.  Scholing van de medewerkers Alle deelnemende medewerkers worden uitvoerig getraind in de nieuwe structuren en ontvangen een organisatiehandboek.

Fase

5 SERVICE

Wij houden uw projecten in het oog. Ook na de afsluiting zijn we er voor u.  After-sales service Na de afsluiting van het project bieden wij u de mogelijkheid om de bereikte doelen regelmatig te controleren en, indien vereist, te zorgen voor aanpassing en correctie ervan. 9


EDV in de logistiek

Eisen aan de modulekastorganisatie De essentie van een optimaal verzorgingssysteem is de geregelde sturing van de aanvoer van de voorraden en de administratieve processen hierachter. Binnen de modulekasten worden de benodigde producten in verschillende modules en in verschillende deelvakken opgeslagen. De opslag vindt plaats volgens het First-in / First-out systeem. Elk artikel is in zijn gedefinieerde hoeveelheid telkens in een verbruiksvak (= First out) en een voorraadvak (= First in) beschikbaar. De definitie van de modulekast, dus de bezetting van de vakken en deelvakken met artikelen, wordt in de administratie van de modulekast vastgelegd. Deze definitie is eenduidig en via deze coördinaten is zodanig aan elk artikel een kostenplaats, een ruimte, een kast, vak en deelvak toegekend.

Voor elk gedefinieerd deelvak wordt een barcode-etiket gegenereerd, waarop behalve de artikelcoördinaten en de vastgelegde bestelhoeveelheden ook een barcode aangebracht is. De vaststelling van de behoeften vindt plaats door inscannen van de barcode-etiketten. De vastgestelde gegevens worden overgebracht naar de pc. Hier worden de vereiste aantallen naar bestelaantallen geconverteerd en een picklijst samengesteld. Pas na de samenstelling van de benodigde artikelen wordt de boeking in de PC bevestigd en een pakbon of een vrachtbrief afgedrukt. De vereiste aantallen worden belast met de kosten van het artikel. Via de goederenuitgangen wordt binnen de software de aanvulling van de hoeveelheid aan voorraad gestuurd.

Vereiste software componenten van een modulekastadministratie  Modulaire opbouw  Mobiele vaststelling van de behoeften / gegevensovername  Printen van individuele formulieren en lijsten  Geschiktheid voor netwerken en toepassing op meerdere plaatsen 10

 Administratieve basisgegevens  Voeren van een voorraadbestand / bewaking van bestanden  Variabele rapporten voor statistieken  Printen van etiketten en lijsten met de inhoud van de kasten


Modulair systeem Modules en modulemanden (pagina 12) Toebehoren (pagina 16) Etikettering (pagina 18) Draagsystemen (pagina 20) Wandhouder (pagina 24) Toepassingsvoorbeelden (pagina 25)

11


Modules en modulemanden

Modules, modulemanden, accessoires Voor beschermde, geordende opslag en veilig stapelen en transporteren in de materiaalstroom. Wij bieden u twee verschillende materiaalsoorten aan:  ABS, lichtblauw  PC, transparant De producten hebben de volgende eigenschappen:  Stapelbaar  Manden belastbaar tot 20 kg  Geneesmiddelenmodule tot 15 kg  Gesloten bodem, een veilige bescherming bij lekkende vloeistoffen en stof  Eenvoudig aanbrengen van etikettenhouders, ongeacht of de verdelingen in de lengte of de breedte worden aangebracht  Variabel onderverdeelbaar, optische hulp voor de posities van de onderverdelingen  Voorzien om in de draagwand te plaatsen of op telescopische geleiders aan te brengen, en voorbereid voor een stopfunctie  Voorzieningen voor verdelingen, zowel in de lengte als in de breedte

12

Levering zonder inhoud.


Modules en modulemanden

1

2

3 5

4

6

7

8

9

10

11

ABS-module en ABS-modulemanden, 600 × 400 mm  Lichtblauw

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

46 000

ABS-modulemand

600 × 400 × 200

2

46 005

ABS-modulemand

600 × 400 × 100

3

46 011

ABS-module

600 × 400 × 50

4

46 200

600 × 400 × 200

5

46 202

ABS-module (niet onderverdeelbaar) ABS-module

400 mm

m

600 × 400 × 100

0m

60

Passende verdeler nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b, ca. mm)

6

46 027

Lengteverdeler voor 46 000 / 46 209

600 × 200

7

46 028

Dwarsverdeler voor 46 000 / 46 209

400 × 200

8

46 029

Lengteverdeler voor 46 005 / 46 202 / 46 208

600 × 100

9

46 030

Dwarsverdeler voor 46 005 / 46 202 / 46 208

400 × 100

10

46 034

Lengteverdeler voor 46 011

600 × 50

11

46 035

Dwarsverdeler voor 46 011

400 × 50

Modulemand met verdelers

Levering zonder inhoud.

13


Modules en modulemanden

1

2

3

6

7

5

4

8

9

10

11

PC-module, PC-modulemand en PC-verdeler, 600 × 400 mm  Polycarbonaat (PC), transparant

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

46 001

PC-modulemand

600 × 400 × 200

2

46 004

PC-modulemand

600 × 400 × 100

3

46 010

PC-medi-module

600 × 400 × 50

4

46 201

PC-module

600 × 400 × 15

5

46 203

PC-module

600 × 400 × 100 40

0m

m

600 mm

Passende verdeler

14

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

6

46 040

Lengteverdeler voor 46 001

600 × 200

7

46 041

Dwarsverdeler voor 46 001

400 × 200

8

46 042

Lengteverdeler voor 46 004 / 46 203 / 46 205

600 × 100

9

46 043

Dwarsverdeler voor 46 004 / 46 203 / 46 205

400 × 100

10

46 031

Lengteverdeler voor 46 010 / 46 204

600 × 50

11

46 032

Dwarsverdeler voor 46 010 / 46 204

400 × 50

Levering zonder inhoud.

Maten (l × h, ca. mm)

PC-medi-module met verdelers


Modules en modulemanden

1

2

3

4

10

5

6

7

8

9

PC-halve module en PC-verdelers, 300 × 400 mm  Polycarbonaat (PC), transparant

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

46 002

PC-halve module

300 × 400 × 50

2

46 003

PC-halve module

300 × 400 × 100

3

46 006

PC-halve module, indeelbaar

300 × 400 × 100

4

46 007

PC-halve module, indeelbaar

300 × 400 × 50 m

30

Passende verdeler voor PC-module, 300 × 400 nr.

400 mm

0m

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × h, ca. mm)

5

46 036

Lengteverdeler voor 46 006

400 × 100

6

46 037

Dwarsverdeler voor 46 006

300 × 100

7

46 038

Lengteverdeler voor 46 007

400 × 50

8

46 039

Dwarsverdeler voor 46 007

300 × 50

PC-halve module met verdelers

PC-submodule en verdelers nr.

Bestelnr.

Omschrijving

9

46 021

Submodule bruikbaar voor module / modulemand Dwarsverdeler voor submodule

10

46 033

Maten (ca. mm)

240 × 110 × 75 (l × b × h)

103 × 73 (l × h) Levering zonder inhoud.

15


Toebehoren voor modulen en modulemanden

3

T-stuk

1

Etikettenhouder

16

Levering zonder inhoud.


Toebehoren voor modulen en modulemanden

4

Stopclip, lichtgrijs ééndelig

2

Verdeler voor module en modulemanden

Etikettenhouder nr.

Omschrijving

1

Product zie pagina 18

Verdeler voor module en modulemanden

5

nr.

Omschrijving

2

Producten, zie pagina 13 tot 15

T-stuk (ABS), als verbindingsstuk

Bevestiging voor verdeler

Maten (l × b × h, ca. mm)

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

3

46 022

aan breukbeveiligingen bevestigd

47 × 26 × 28

Stopclip, lichtgrijs ééndelig nr.

Bestelnr.

Omschrijving

4

46 026

voor module en modulemanden

Bevestiging voor verdeler nr.

Bestelnr.

Omschrijving

5

46 060

Staal, blauw, poedercoating

Maten (l × b × h, ca. mm)

25 × 10 × 9

Levering zonder inhoud.

17


Etikettering

1

2

3

4

5

6

Etiketten, etikettenhouders, draagplaatje voor etiketten, etikettenbalk en zelfklevende etiketten Draagplaatje voor etiketten (PS) Etikettenhouder (POM), wit, breuk- en slagvast nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

46 020

44 × 14 × 63

2

46 024

insteken in de sleuven aan de modulerand resp. opsteken op de modulerand insteken in de sleuven resp. op verdeler bevestigen

44 × 14 × 63

nr.

Bestelnr.

Montage

Maten (l × b × h, ca. mm)

4

46 023

insteken op bovenste rand van de module

80 × 37 × 44

Etikettenprofiel voor montage aan binnenkant van de deur nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

5

46 080

geanodiseerd

400 × 20 × 3

46 081

geanodiseerd

600 × 20 × 3

6

46 082

zelfklevend, transparant

350 × 3 × 40

Levering zonder inhoud.

Bestelnr.

Passend

Maten (l × b × h, ca. mm)

46 025

voor 46 020 en 46 024

60 × 40 × 1

Transparante map nr.

Bestelnr.

Montage

Maten

3

46 220

zelfklevend

DIN A4

Kleefetiketten in verschillende kleuren voor 46 025

Etikettenhouder (PC), transparant, voor papieretiketten

18

nr.

Bestelnr.

Kleur

46 221

wit

46 222

blauw

46 223

geel

46 224

rood

Bladen

25 etiketten op DIN A4

Verpakkingseenheid

Maten (h × b, ca. mm)

250 bladen

55 × 37

Papieren etiket voor 46 023 Bestelnr.

Kleur

Bladen

Verpakkingseenheid

Maten (h × b, ca. mm)

46 225

wit

14 etiketten op DIN A4

350 bladen

40 × 80


Etikettering

Optimalisatie van de voorradenstroom Kern van een goed geregelde voorraadsysteem is het efficiĂŤnte beheer van de voorraadadministratie. Binnen de modulekast worden de benodigde producten in verschillende modulaire mandjes opgeslagen volgens het First in / First out systeem. Elk artikel is in zijn daadwerkelijk benodigde hoeveelheid steeds aanwezig in een verbruiksvak (= First out) en een voorraadvak (= First in) aanwezig. Voor ieder gedefinieerd deelvak word een barcode etiket gegenereerd, waarop naast de artikelgegevens en de vastgelegde bestelhoeveelheid ook de barcode is aangebracht. De behoefte wordt vastgesteld via het scannen van de barcode-etiketten. De verbruikte producten worden op een pc in een bestellijst geconverteerd en een keuzelijst samengesteld. Daarna wordt een bestelling geplaatst op basis van het daadwerkelijke verbruik.

1.

7.

1. Voorraadvak en verbruiksvak worden gevuld 2. Lediging van het verbruiksvak voor daadwerkelijke behoefte: het besteletiket wordt omgedraaid

2.

3. Goederen worden uit het voorraadvak genomen 4. Bestelling door scannen van de omgedraaide etiketten

6.

5. Bestelling van de gespecificeerde bestelhoeveelheid

3.

6. Het vullen van het voorraadvak met de nieuwe artikelen, de resterende artikelen vanuit het voorraadvak worden in het verbruikersvak geplaatst 7. Besteletiketten in het voorraadvak omdraaien

5.

4.

Levering zonder inhoud.

19


Draagsystemen

Hoekprofiel

Draagprofiel

ABS-draagwand ISO  ABS, grijswit  Voorzien voor stopclips  Thermo-gevormd  Een uitvoering, links / rechts identiek  Per schuifniveau tot 20 kg belastbaar  Volledige bedekking van de modulerand in samenhang met de draagvorm en stopclips (optimale gewichtverdeling)  Automatisch stoppen van de mand in de eindpositie  Hygiënische afsluiting tussen draagrand en kastcorpus

ABS-draagwand hoge kast Bestelnr.

Omschrijving

Maten (h × d, ca. mm)

46 102

ABS draagwand hoge kast ABS draagwand hoge kast

955 × 567

46 103

955 × 367

Benodigde bevestigingsselementen Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

46 106

Draagprofiel

955

46 107

Hoekprofiel

955

ABS-draagwand onderkast Bestelnr.

Omschrijving

Maten (h × d, ca. mm)

46 104

ABS draagwand onderkast ABS draagwand onderkast

684 × 567

46 105

684 × 367

Benodigde bevestigingselementen Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

46 108

Draagprofiel

684

46 109

Hoekprofiel

684

ABS-draagwand voor aan wand gemonteerde hangkast

20

Levering zonder inhoud.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (h × d, ca. mm)

46 049

ABS-draagwand voor aan de wand gemonteerde kast

495 × 260


Draagsystemen

ABS-draagwand ISO met kantelfunctie  ABS, grijswit  Voorzien voor stopclips  Thermo-gevormd  Per schuifniveau tot 15 kg belastbaar  Automatisch stoppen van de mand in de eindpositie  Hygiënische afsluiting tussen draagrand en kastcorpus  Eén uitvoering, links / rechts identiek

ABS-draagwand hangkast

ABS draagwand hoge kast Bestelnr.

Omschrijving

Maten (h × d, ca. mm)

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (h × d, ca. mm)

46 121

ABS-draagwand met kantelfunctie

955 × 567

46 120

ABS-draagwand met kantelfunctie

495 × 302

46 122

ABS-draagwand met kantelfunctie

955 × 367

Benodigde bevestigingselementen Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

46 106

Draagprofiel

955

46 107

Hoekprofiel

955

Levering zonder inhoud.

21


Draagsystemen

Variabel inbouw van telescopische geleiders op rasterprofielen

Telescopische geleiders voor kasten volgens ISO-norm  Staal, gegalvaniseerd  Roestbestendig  Volledig uitschuifbare en precisiegeleiders met dubbele kogellager  Stabiele en lichtlopende geleiding in de lengte  Voorzien voor tolerantienormalisatie  Pennen voor het opnemen van de manden / geneesmiddelenmodule  Belastbaar tot 60 kg  Automatisch stoppen van de mand in de eindpositie  Leverbaar voor uitschuifdiepte van 450 mm en 650 mm  2 ophangscharnieren per telescopische geleider  Ophangbaar in rasterlijsten

Rasterprofielen voor telescopische geleiders  Staal, gegalvaniseerd  Roestbestendig  Ophanggleuf in de rastertrappen van 25 mm  Vastgeschroefd aan de binnenwand van de kast  Opmerking kasttoebehoren, zie pagina 38 – 41 22

Levering zonder inhoud.

Telescopische geleiders vast ingebouwd Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

46 055

Telescopische geleiders rechts

600

46 056

Telescopische geleiders links

600

46 057

Telescopische geleiders rechts

400

46 058

Telescopische geleiders links

400

Telescopische geleiders, variabel inhangbaar Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

46 013

Telescopische geleiders rechts

600

46 014

Telescopische geleiders links

600

46 015

Telescopische geleiders rechts

400

46 016

Telescopische geleiders links

400

Telescopische geleiders, variabel inhangbaar, aan beide zijden uitschuifbaar Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

46 118

Telescopische geleiders rechts

600

46 119

Telescopische geleiders links

600

Rasterprofielen voor telescopische geleiders Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

46 017

8 stuks voor 1 hoge kast

950

46 018

4 stuks voor 1 onderkast

645


Draagsystemen

Multifunctionele geleiders in horizontale stelling

1

Multifunctionele geleiders in 15° stelling

2 Multifunctionele geleiders in 30° stelling

Functie rasterprofielen

Multifunctionele geleiders

 Voor multifunctionele geleiders  Voor telescopische geleiders, inhangbaar  Staal, gegalvaniseerd  Roestbestendig  Ophanggleuf in de montagerails van 25 mm voor telescopische geleiders 46 013 – 46 016  Opening voor multifunctionele geleiders  Vastgeschroefd aan de binnenwand van de kast

 Geleiderpaar: aluminium, U-profiel, geanodiseerd  Eindkappen: kunststof  In de lengte verstelbaar door verplaatsen van de eindkappen op de geleiders  Inhangbaar op functie rasterprofielen  In te hangen in 3 posities: horizontaal, 15° en 30°  Belastbaar tot 15 kg

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

1

46 226

8 stuks voor 1 hoge kast

950

2

46 234 / 46 237

2 multifunctionele geleiders

400

1

46 227

4 stuks voor 1 onderkast

645

2

46 235 / 46 236

2 multifunctionele geleiders

600

1

355 907

4 stuks voor 1 hangkast

555

2 355 908 / 355 909

2 multifunctionele geleiders

310

Levering zonder inhoud.

23


Wandhouder

1

2

Wandhouder  Aluminum, geanodiseerd  Voor wandmontage  Zonder bevestigingsmateriaal

24

Levering zonder inhoud.

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

46 210

256 × 90 × 29

2

46 211

Wandhouder voor inhangen van submodules 46 021 Wandhouder voor inhangen van modulemaanden

600 × 127 × 41


Toepassingsvoorbeelden

Levering zonder inhoud.

25


26


Meubels ZARGES Meubilering (pagina 28) ZARGES Hoogte-eenheden (pagina 29) Kastelementen (pagina 30) Uitvoeringen (pagina 34) Katheteropslag (pagina 36) Kasttoebehoren (pagina 38) Beslag (pagina 42) Afsluitsystemen (pagina 43) Planningshulp (pagina 44)

27


ZARGES Meubilering

Stedelijk ziekenhuis Soest – dienstpost

Planning van zorg- en technische diensten – planning, begeleiding bij de opbouw, afhandeling en uitvoering  Kostenraming Rekening houdend met de beschikbare opslag- en transportmiddelen wordt de daadwerkelijk bestaande behoefte aan hoeveelheid en kosten vastgesteld en overlegd.  Planning van de ruimte Alleen de werkelijk benodigde opslagcapaciteit wordt aan de hand van verbruiksanalyses bepaald en de ruimten worden vanuit hygiënisch en arbeidsergonomisch oogpunt ingericht. Ook de frictieloze overgang van functie, logistiek en kantoororganisatie wordt geoptimaliseerd.  Ontwerp en schets We plannen de inrichtingen op basis van logistieke standaarden. Materiaal en design worden speciaal afgestemd op uw bedrijf.

 Plan voor afloop Wij nemen de zorg voor de bouw over en coördineren het totale technische verloop en het tijdsverloop, mede in samenwerking met uw technici, planners en vakingenieurs. Ook voor meubelen die aan speciale eisen moeten voldoen (stralingbescherming, brandbeveiliging, enz.) hebben onze vakmensen een oplossing, zonder te moeten afwijken van het principe van een optimale logistieke planning.  Volledige uitrusting Op verzoek leveren wij niet alleen de logistiek en de meubelen, maar zorgen wij ook voor stoelen, zonnewering en ander toebehoren.  Service Dankzij een overkoepelend gestructureerd net van gespecialiseerde partnerondernemingen zijn wij in staat op korte termijn te handelen en stilstandperiodes tot een minimum te beperken.  Leveringstijd Standaardmeubelen zijn in voorraad. Projecten volgens overeenkomst.

28

Levering zonder inhoud.


ZARGES Hoogte-eenheden

Hangkast XXL 13

13

12

12

11

11

10

10

5 HE

4 HE

13 HE

9

5 HE

5 HE

9

9 HE

8

8

7

7

6

6

1 HE

5

5

1 HE

4

4

1 HE

3

3

2

2

1 HE

4 HE

2 HE 1

1

Sokkel 100 mm

Sokkel 100 mm

154 mm

 Hoogte-eenheden Voorbeelden van kasten

1 modulelade en deur

154 mm

Highboard

De ZARGES ISO-modulekasten zijn ingedeeld in front-hoogte-eenheden. ZARGES Hoogte-eenheid: 1 HE = 154 mm Deze hoogte-eenheden hebben betrekking op de nuttige hoogte van de kast; bij meubelen die op de grond staan, dient men rekening te houden met een sokkel van 100 mm.  Voordelen Snelle, eenvoudige en individuele indeling van kasten met behulp van het “ZARGES RASTER”. Gegarandeerde indeling van de kasthoogten zonder compromis inzake optiek en inhoud. Voorbeelden

De ZARGES Hoogte-eenheden laten ook een individuele indeling van standaardkasten toe. Zo kunnen ISO standaardkasten volgens de specifieke wensen van de gebruiker gedefinieerd worden. Voorbeeld ISO hoge kast, 13 HE

1 HE

max. hoogte van module van 100

4 HE

onderaan, 1 deur

2 HE

max. hoogte van module van 200

1 HE

in het midden, 1 lade

3 HE

BTM

8 HE

bovenaan, 1 deur

4 HE 5 HE 6 HE 9 HE 11 HE

Inbouw – vriesvak voor geneesmiddelen Onderbouw – koelkast voor geneesmiddelen Inbouwkoelkast Plaats benodigd voor staande katheter (kathetermand) Plaats benodigd voor hangende katheter (uitschuifbare katheter)

Ook de verschillende hoogten van hang- en opzetkasten worden individueel bepaald. Op verzoek leveren wij natuurlijk ook ISO kasten van de door u opgegeven hoogte.

Levering zonder inhoud.

29


Kastelementen

î„‘ Hoge kast ISO 318 (kast voor halve module)

1964 mm binnen (13 HE)

2102 mm

430 mm binnen

318 mm binnen

KS 356 VKS 344

KS 470 VKS 463

KS 470 VKS 463

î„‘ Hoge kast ISO 418

1964 mm binnen (13 HE)

2102 mm

630 mm binnen

418 mm binnen

KS 456 VKS 444

30

Levering zonder inhoud.

KS 670 VKS 663

KS 670 VKS 663


Kastelementen

 Hoge kast ISO 618

1964 mm binnen (13 HE)

2102 mm

430 mm binnen

618 mm binnen

KS 656 VKS 644

KS 470 VKS 463

KS 470 VKS 463

Kastelementen 1: ISO-hoge kast Leverbaar als kast uit hout (KS) of HD laminaat (VKS) in het ISO-systeem ISO 318, ISO 418 en ISO 618. Voorzien voor uitrusting met de ISO module met  Draagwanden  Telescopische geleiders (vast gemonteerd)  Rasterprofielen Leverbaar met verschillende fronten  Open  Deur KS  Deur VKS  Deur met alu glazen lijst (glas ESG)  Aluminium- en kunststofrolluik

Wij plannen en maken hoge kasten, zoals kasten voor inbouwkoelkast, helemaal op basis van uw gegevens en volgens de gekozen elektrische apparaten. Ook hier zijn combinaties met ons ISO modulesysteem steeds mogelijk. Hoge kasten met ISO breedte 618 zijn er in principe ook met 2 deuren. Voor alle kasten zijn verschillende afsluitsystemen mogelijk.

Levering zonder inhoud.

31


Kastelementen

 Onderkast ISO 418 732 mm binnen (5 HE)

870 mm

630 mm binnen

KS 456 VKS 444

1 HE

418 mm binnen

KS 670 VKS 663

KS 670 VKS 663

1 HE

1 HE

1 HE

1 HE

1 HE

1 HE

1 HE

5 HE

2 HE 4 HE 1 HE 2 HE

2 HE

1 HE

1 modulelade en deur

3 moduleladen

4 moduleladen

5 moduleladen

Afvalverzamelunit

Kastelementen 2: ISO-onderkasten Leverbaar als kast uit hout (KS) of HD laminaat (VKS) in het ISO-systeem ISO 418 en ISO 618. Voorzien voor uitrusting met de ISO module met  Draagwanden  Telescopische geleiders (vast gemonteerd)  Modulelijsten op telescopische geleiders (lade)  Rasterprofielen Leverbaar met verschillende fronten  Open  Deur KS  Deur VKS  Deur met alu glazen lijst (glas ESG)  Aluminium- en kunststofrolluik

Wij plannen en maken onderkasten, zoals kasten voor inbouwkoelkast, helemaal op basis van uw gegevens en volgens de gekozen elektrische apparaten. Onderkasten zijn ook leverbaar voor:  Aanrecht  Verzamelaar voor recycleerbaar materiaal (automatische met pedaal uitschuifbaar) Onderkasten met ISO breedte 618 zijn er in principe ook met 2 deuren. Voor alle kasten zijn verschillende afsluitsystemen mogelijk.

32

Levering zonder inhoud.


Kastelementen

 Onderkast ISO 618 732 mm binnen (5 HE)

870 mm

430 mm binnen

KS 656 VKS 644

618 mm binnen

KS 470 VKS 463

418 mm binnen

KS 360 VKS 353

KS 470 VKS 463 1 HE

1 HE

1 HE

1 HE 2 HE 1 HE

4 HE

2 HE

2 HE

3 moduleladen

1 modulelade en deur

4 moduleladen 5 HE

1 HE 1 HE 1 HE 1 HE 1 HE 5 moduleladen

Afvalverzamelunit

Kastelementen 2: ISO-hangkasten Leverbaar als kast uit hout (KS) of HD laminaat (VKS) in het ISO systeem ISO 418. Voorzien voor uitrusting met de ISO module met  Draagwanden Leverbaar met verschillende fronten  Open  Deur KS  Deur VKS  Deur met alu glazen lijst (glas ESG)  Aluminium- en kunststofrolluik

 Hangkast ISO 418

578 mm binnen (4 HE)

616 mm

KS 456 VKS 444

Onze hangkasten zijn uitgerust met leggers op VA-bodemdragergeleiders. Hangkasten in ISO 618 over het algemeen met legger. Wij plannen uw opzetkasten als vakbodemkast aan de hand van de door u opgegeven hoogte van de ruimte. Optioneel plannen, leveren en monteren wij graag ons eigen aluminium geleidingssysteem.

Levering zonder inhoud.

33


Het gehele spectrum – KS-uitvoering

Kleur en materiaal volledig volgens wens: Kast → Spaanplaat bekleed met kunststof E1 → Zijkanten en bodem 19 mm dik, achterwand 8 mm dik, aan beide zijden met melaminehars bekleed volgens DIN 68 765 Voorzijde, fronten en zichtbare vlakken → Spaanplaat bekleed met kunststof E1, 19 mm dik, aan beide zijden met melaminehars bekleed volgens DIN 68 765 Kanten → Hoeken en kanten in een straal van 2 mm afgerond → Alternatief ABS dichtingen (dubbele koord)

Sokkel Ruwe spaanplaat V100 (waterbestendig) 19 mm dik of RVS (roestvrij staal) bekleed met HPL, patroon zoals materiaal van de behuizing → Onderkanten met dichtingprofiel, op verzoek bijkomende bevestiging op de vloer →

Werkbladen → Postformingplaten, bekleed met HPL, 38 mm dik → Fabrikaat Resopal, patronen volgens kleurenkaart → Op verzoek werkbladen minerale stof (bijv. Corian) of RVS (roestvrij staal)

Standaardcollectie KS-uitvoering Resopalit®

0135-60 Rain

9417-60 Snow White

0105-60 Pearl White

0112-60 Ivory

0160-60 Silver Grey

0130-60 White House

D90-60 North Sea

D92-60 Dove Grey

D319-60 Blue Ice

0602-60 Petrol

0901-60 Black

10622-60 Ebony

0422-60 Ginster

014-60 Port

0767-60 Majestic

9440-60 Navy

4370-60 Display Maple

4305-60 New Oslo Beech

4306-60 Global Beech

4176-60 Sol Oak

4314-60 Loft Oak

4326-60 Morello Cherry

Aanvraag van DIN A4-stalen op www.resopal.de (24-h-Service) 34


Het gehele spectrum – VKS-uitvoering

Kleur en materiaal volledig volgens wens: Kast → HD laminaatplaten van 13 mm met zwart hart → Zijkanten en bodem 13 mm dik, achterwand 6 mm met zwart hart Voorzijde, fronten en zichtbare vlakken → 13 HD laminaatplaten van 13 mm met zwart hart → Effen standaardpatroon: wit, lichtgrijs → Op verzoek met dichtingstrook voor front Kanten → Gefreesd en gepolijst, in een straal van 2 mm afgerond

Sokkel → HD laminaatplaten van 13 mm, patroon en kast → Montage met clips → Onderkanten met dichtingprofiel, op verzoek bijkomende bevestiging op de vloer Werkbladen → Postformingplaten, bekleed met HPL, 38 mm dik → Fabrikaat Resopal, patronen volgens kleurenkaart → Op verzoek werkbladen minerale stof (bijv. Corian) of RVS (roestvrij staal)

De kasten voor leggers (met stopclips) krijgen doorlopende metalen geleiders, 5 × 15 mm.

Standaardcollectie Werkbladen Resopal

0105-90 Pearl White

0160-90 Silver Grey

2486-90 Luxor

4875-20 Alabaster Mirage

3408-90 Sidewalks

0171-90 Basalt

9440-90 Navy

4874-20 Deep Mirage

4877-20 Platinum Tempest

4878-20 Night Sail Mirage

4875-20 Seacrest Mirage

4808-20 Calypso Melange

4881-20 Arctic Melange

4882-20 Baja Melange

4880-20 Graphite Mirage

3347-60 Blue Rio Granite

4883-20 Eureka Melange

4888-20 French Blue Melange

4370-60 Display Maple

4310-60 Knotted Beech

4301-60 Platin Beech

4206-90 Block Board Noche

Aanvraag van DIN A4-stalen op www.resopal.de (24-h-Service) 35


Katheteropslag

2

3

Gebruik van katheterkokers

1

Kathetermagazijn ISO

Kader voor katheterkokers

 Roestvrij staal RVS, elektrolytisch gepolijst  Voor een rechtstaande opslag  Geschikt voor telescopische geleiders

 Voor een rechtstaande opslag  Voor 8 katheterkokers  Geschikt voor telescopische geleiders  Andere maten op aanvraag

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

920 880

Kathetermagazijn ISO, met flexible indeling

600 × 400 × 600

2

46 085

600 × 400 × 40

46 083

920 880

Kader voor katheterkokers, aluminium, geanodiseerd Kader voor katheterkokers, aluminium, geanodiseerd Kader voor katheterkokers, roestvrij staal

400 × 600 × 40 600 × 400 × 300

Katheterkokers  Roestvrij staal RVS  Uitvoeringen en afmetingen op aanvraag

36

Levering zonder inhoud.

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

3

920 880

Katheterkokers

150 × 100 × 280 150 × 100 × 480


Katheteropslag

Gebruik van katheterkokers

4

ISO hangsysteem voor katheters, staal, gepoederd

5

Slangenhouders  Voor hangende opslag  Geschikt voor telescopische geleiders

 Voor hangende opslag  Geschikt voor telescopische geleiders

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (b × d, ca. mm)

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (d, ca. mm)

4

46 134

ISO hangsysteem voor katheters

400 × 600

46 130

46 135

ISO hangsysteem voor katheters

600 × 400 –

46 131

5

46 132

46 133

Slangenhouder, staal, gepoederd Slangenhouder, staal, gepoederd Slangenhouder, roestvrij staal Slangenhouder, roestvrij staal

600

400 600 400

Levering zonder inhoud.

37


Kasttoebehoren

1

2

3

Legplank

RVS-legger

 Geschikt voor draagwand  Spaanplaat voorzien van een laag melaminehars

 Chroomnikkelstaal 1.4301  Oppervlak is elektrolytisch gepolijst  Profieldraad: 6,0 mm  Roosterdraad: 3,0 mm  Afmeting van de mazen: 25 × 25 mm  Geschikt voor STERI-container  Incl. 4 kunststofadapters

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

46 100

Legplank*

600 × 400 × 10

46 101

Legplank*

300 × 400 × 10

1

46 214

Drager voor legplank

1

46 215

Rubber voor drager voor legplank

46 212

600 × 400 × 10

46 213

Legplank uit laminaat Legplank laminaat met boringen voor telescopische geleiders en handvat

* spaanplaat met melaminharslaag

38

Levering zonder inhoud.

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

2

46 087

600 × 400 × 19

3

46 250

RVS-legger, in de lengte te gebruiken RVS-legger, in de lengte en de breedte te gebruiken, incl. kunststof houders voor telescopische geleider, met veiligheidsframe rondom

600 × 400 × 10

600 × 400 × 19


Kasttoebehoren

5

4

5

Kluis voor verdovingsmiddelen nr.

Bestelnr.

Omschrijving

4

920 880

4

920 880

Kluis voor narcosemiddelen (veiligheidsklasse B volgens VDMA 24 992), staal, gelakt, lichtgrijs RAL 7035, torsiescharnieren, 2 boringen in de achterwand, verankeringsmateriaal, 1 legplank, gepantserd dubbel cilinderslot, 2 sleutels, afmetingen ca. 425 × 412 × 570 mm Kluis voor narcosemiddelen (veiligheidsklasse B volgens VDMA 24 992), staal, gelakt, lichtgrijs RAL 7035, Torsiescharnieren, 2 boringen in de achterwand, verankeringsmateriaal, 1 legplank, gepantserd dubbel cilinderslot, 2 sleutels, afmetingen ca. 425 × 612 × 370 mm

Andere maten op aanvraag

Geneesmiddelenkoelkast nr.

Bestelnr.

Omschrijving

5

920 880

5

920 880

Geneesmiddelenkoelkast: + 5 °C, 124 liter, ***Vak: – 18 °C, 20 liter, vveiligheidsdeurslot met 2 sleutels, digitale temperatuurweergave, geregeld geconditioneerd luchtkoelsysteem voor een constante temperatuur en een gelijkmatige temperatuurverdeling in de volledige koelruimte, automatische uitschakeling bij het openen van de frontdeur, akoestisch alarmsignaal, netcontrolelicht, standaardbinnenuitvoering: 3 schuifladen uit Makrolon, afmetingen ca. 905 × 595 × 600 mm Geneesmiddelenkoelkast, + 2 °C tot + 12 °C, temperatuurregeling met ruimtethermostaat, temperatuur wordt automatisch op peil gehouden, onafhankelijk van veranderende buitentemperaturen, op voorwaarde dat de omgevingstemperatuur ongeveer 3 °C boven de ingestelde binnentemperatuur ligt, 3 geneesmiddelenladen, 1 rooster, met kunststof bekleding, afmetingen ca. 740 × 470 × 510 mm

Andere maten op aanvraag

Levering zonder inhoud.

39


Kasttoebehoren

1

2

40

Afvalverzamelinrichting

Kader voor hangregister

 Aluminium, geanodiseerd  2 handvaten

 Aluminium, geanodiseerd  Voor DIN-A4-hangregisters  Geschikt voor telescopische geleiders 46 013 / 46 014

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (b × d, ca. mm)

1

46 084

Afvalverzamelinrichting aluminium, geanodiseerd

300 × 264 × 493

2

46 086

Kader voor hangregister, aluminium, geanodiseerd

355 × 554

Levering zonder inhoud.


Kasttoebehoren

3

4

ISO-kader voor schuifladen  Staal, gepoederd  Geschikt voor telescopische geleiders  Voor ISO-norm module

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (d, ca. mm)

3

46 088

600

4

46 089

voor telescopische geleiders 46 055 / 46 056 voor telescopische geleiders 46 057 / 46 058

400

Levering zonder inhoud.

41


Beslag

Beugelgrepen (standaard)

U-vormige beugelgreep  Lengte 106 mm  ∅ 10 mm  Staal mat vernikkeld

U-vormige beugelgreep  Lengte 106 mm  ∅ 10 mm  Staal mat verchroomd

Staafvormige beugelgreep  Lengte 136 mm  ∅ 12 mm  Staal mat vernikkeld

Staafvormige beugelgreep  Lengte 136 mm  ∅ 12 mm  Staal mat verchroomd

Identificatieclip  Voor ronde greep van 10 mm  Grootte 55 × 9 mm  Materiaal / oppervlak doorzichtig kunststof

Scharnieren Object – vlakke band – speciale scharnieren  Voor houten deuren (dikte van het materiaal 19 mm)  Voor kunststofdeuren (dikte van het materiaal 12 mm) Vlakke montage – geschikt voor modulaire systemen  Stevige, volledig metalen uitvoering uit precisie zink-spuitgiet  Met vergrendeling  Geharde en beveiligde stalen as in onderhoudsvrije kunststoflagers  Dikte van de rol 5 mm, lengte van de rol 47 mm  Hoek- en middenvoeg 6 mm  Openingshoek tot 240°  Geen deurinsprong vanaf openingshoek van 140°  3D-regeling  Regeling van het deurbeslag in het zijgedeelte + 2 mm /–1 mm  Regeling van de hoogte in het bovenste gedeelte + 2 mm /–2 mm  Telkens over excentriek  Regeling van de diepte met zijgedeelte + 2 mm /–1 mm

42

U-vormige beugelgreep  Lengte 106 mm  ∅ 10 mm  Roestvrij staal

U-vormige beugelgreep  Lengte 106 mm  ∅ 10 mm  Kunststof (diverse kleuren)

Staafvormige beugelgreep  Lengte 136 mm  ∅ 12 mm  Roestvrij staal

Andere (staafvormige) beugelgrepen, schelpgrepen en toebehoren op verzoek


Afsluitsystemen

66

8,5 10

10

Afsluitsysteem SYMO 3000 (standaardsluiting)

Afsluitsysteem DIALOCK (elektronisch afsluitsysteem)

SYMO 3000 is het wereldwijd unieke afsluitsysteem voor meubelen van Häfele. Voor dit afsluitsysteem is geen gereedschap noch tijdrovende montage nodig; bovendien zijn de kosten beperkt.

DIALOCK is een identificatie- en afsluitsysteem dat men niet hoeft aan te raken.Het vervangt de combinatie mechanische sleutel en slot.

 Wil men de sluitplannen veranderen, dan kan dit heel snel gebeuren, zonder al te veel kosten. Alleen de cilinderkern moet vervangen worden (zonder gereedschap). Zowel het slot als het meubel blijven intact.  Aangezien afsluiting een belangrijk criterium is, plaatsen wij alleen de stiftcilinder SYMO 3000 STW. Hierbij zijn tot 20.000 verschillende sluitingen mogelijk.  Met SYMO 3000 kan men niet alleen de meest eenvoudige afsluitsystemen realiseren, maar ook de meest complexe. Alleen al de plaatsing van de cilinderkernen maakt het sluitplan tot een feit, en dit op elk ogenblik en onafhankelijk van de vervaardiging, de levering of de montage van de meubelen. Het sluitplan kan op elk moment en ook nadien nog gewijzigd of verwijderd worden: door de vervanging van de SYMO 3000 cilinderkernen kan elke wijziging op eenvoudige en goedkope wijze uitgevoerd worden.

Voor de veiligheid van het meubel gebruiken wij speciale DIALOCK-meubelsluitingen, die compatibel zijn met buiten- en binnendeuren. De voordelen:  Automatisch sluiten van kasten met variabel instelbare tijd.  Centraal openen en sluiten van volledige kastinrichtingen.  Bij verlies van een keystick (“elektronische sleutel”) kan de slotcodering verwijderd worden, zonder dat men de sloten van de meubelen hoeft te vervangen.  Het DIALOCK afsluitsysteem kan eveneens probleemloos op toegangsdeuren, kantoren of gebouwen gebruikt worden. Hiervoor dient er niets gewijzigd te worden aan de sluitsystemen of aan de DFT-meubelterminal. De keysticks van de gebruikers kunnen opnieuw geprogrammeerd en weer gebruikt worden.

43


Planningshulp

 ISO standaardkasten “Medische producten” 418 mm

618 mm

1964 mm

1964 mm

630 mm 430 mm

MHS418 13 HE

MHS618 13 HE

ISO standaardmodule-inrichting MHS418 Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 000

4

46 000

4

2

46 004

4

46 005

1

46 202

22

46 024

22

46 025

22

46 026

2

46 027

2

46 028

6

46 029

8

46 030

2

46 042

3

46 043

4

46 103

46 106

ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 200 mm PC modulemand, transparant, 600 × 400 × 100 mm ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS module, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS etikettenhouder, wit, 40 × 60 mm H-PVC draagplaatje voor etiketten, transparant, voor 46 020 en 46 024 POM stopclips, grijswit ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 200 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 200 mm ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 100 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 100 mm PC verdeling in de lengte, transparant, 600 × 100 mm PC dwarse verdeler, transparant, 400 × 100 mm ABS draagwand met systeem voor snelle montage, 955 × 567 mm Draagprofiel, 955 mm

4

46 106

ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 200 mm PC modulemand, transparant, 600 × 400 × 100 mm ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS module, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS etikettenhouder, wit, 40 × 60 mm H-PVC draagplaatje voor etiketten, transparant, voor 46 020 en 46 024 POM stopclips, grijswit ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 200 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 200 mm ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 100 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 100 mm PC verdeling in de lengte, transparant, 600 × 100 mm PC dwarse verdeler, transparant, 400 × 100 mm ABS draagwand met systeem voor snelle montage, 955 × 367 mm Draagprofiel, 955 mm

46 107

Hoekprofiel, 955 mm

4

46 107

Hoekprofiel, 955 mm

4

46 060

Bevestiging voor verdeler

10

46 060

Bevestiging voor verdeler

10

46 004 46 005 46 202 46 024 46 025 46 026 46 027 46 028 46 029 46 030 46 042 46 043 46 102

44

ISO standaardmodule-inrichting MHS618

Levering zonder inhoud.

2 4 1 22 22 22 2 2 6 8 2 3 4 4


Planningshulp

418 mm

Alle opgegeven afmetingen zijn vrije binnenmaten!

578 mm 320 mm

MOS418, 4 HE 418 mm

ISO standaardmodule-inrichting MOS418 732 mm

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 002

2

46 033

PC halve modules, transparant, 300 × 400 × 50 mm PC halve modules, transparant, 300 × 400 × 100 mm PC submodule, transparant, 240 × 110 × 75 mm ABS etikettenhouder, wit, 44 × 14 × 63 mm POM stopclips, grijswit PC verdeling voor submodule

46 120

ABS-draagwand met kantelfunctie

630 mm

46 003 46 021

MUS418, 5 HE 618 mm

46 024 46 026

732 mm

2 6 4 8 9 2

430 mm

MUS618, 5 HE

ISO standaardmodule-inrichting MUS418

ISO standaardmodule-inrichting MUS618

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 000

1

46 000

2

46 005

1

46 202

12

46 024

12

46 025

8

46 026

1

46 027

1

46 028

4

46 029

6

46 030

2

46 105

2

46 108

ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 200 mm ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS module, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS etikettenhouder, wit, 40 × 60 mm H-PVC draagplaatje voor etiketten, transparant, voor 46 020 en 46 024 POM stopclips, grijswit ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 200 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 200 mm ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 100 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 100 mm ABS draagwand met systeem voor snelle montage, 684 × 367mm Draagprofiel, 684 mm

1

46 108

ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 200 mm ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS module, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS etikettenhouder, wit, 40 × 60 mm H-PVC draagplaatje voor etiketten, transparant, voor 46 020 en 46 024 POM stopclips, grijswit ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 200 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 200 mm ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 100 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 100 mm ABS draagwand met systeem voor snelle montage, 684 × 567 mm Draagprofiel, 684 mm

46 109

Hoekprofiel, 684 mm

2

46 109

Hoekprofiel, 684 mm

2

46 060

Bevestiging voor verdeler

5

46 060

Bevestiging voor verdeler

5

46 005 46 202 46 024 46 025 46 026 46 027 46 028 46 029 46 030 46 104

2 1 12 12 8 1 1 4 6 2 2

Levering zonder inhoud.

45


Planningshulp

 ISO standaardkasten “Geneesmiddelen” 318 mm

418 mm

1964 mm

1964 mm

630 mm 430 mm

AHS318 13 HE

AHS418 13 HE

ISO standaardmodule-inrichting AHS318

ISO standaardmodule-inrichting AHS418

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 002

PC halve modules, transparant, 300 × 400 × 50 mm PC halve modules, transparant, 300 × 400 × 100 mm Ophangbare telescopische geleiders, 400 mm, rechts Ophangbare telescopische geleiders, 400 mm, links Rasterprofielen, 950 mm, trap 25 mm PC submodule, transparant, 240 × 110 × 75 mm PC verdeling voor submodule

8

46 004

3

5

46 010

12

46 013

12

46 014

8

46 017

PC modulemand, transparant, 600 × 400 × 100 mm PC Medi module, transparant, 600 × 400 × 50 mm Ophangbare telescopische geleiders, 600 mm, rechts Ophangbare telescopische geleiders, 600 mm, links Rasterprofielen, 950 mm, trap 25 mm T-stuk (ABS), blauw

46 003 46 015 46 016 46 017 46 021 46 033 46 023

PC etikettenhouder, transparant, 80 × 37 × 44 mm, voor papieren etiketten 46 225

20

46 022 46 023

20 13

46 031 46 032 46 042 46 043 46 060

46

Levering zonder inhoud.

PC etikettenhouder, transparant, 80 × 37 × 44 mm, voor papieren etiketten 46 225 PC verdeling in de lengte, transparant, 600 × 50 mm PC dwarse verdeler, transparant, 400 × 50 mm PC verdeling in de lengte, transparant, 600 × 100 mm PC dwarse verdeler, transparant, 400 × 100 mm Bevestiging voor verdeler

9 12 12 8 5 12 27 36 6 9 10


Planningshulp

Alle opgegeven afmetingen zijn vrije binnenmaten! 618 mm

1964 mm

430 mm

AHS618 13 HE

ISO standaardmodule-inrichting AHS618 Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 004

PC modulemand, transparant, 600 × 400 × 100 mm PC Medi module, transparant, 600 × 400 × 50 mm Ophangbare telescopische geleiders, 400 mm, rechts Ophangbare telescopische geleiders, 400 mm, links Rasterprofielen, 950 mm, trap 25 mm T-stuk (ABS), blauw

3

46 010 46 015 46 016 46 017 46 022 46 023 46 031 46 032 46 042 46 043

PC etikettenhouder, transparant, 80 × 37 × 44 mm, voor papieren etiketten 46 225 PC verdeling in de lengte, transparant, 600 × 50 mm PC dwarse verdeler, transparant, 400 × 50 mm PC verdeling in de lengte, transparant, 600 × 100 mm PC dwarse verdeler, transparant, 400 × 100 mm

9 12 12 8 5 12 27 36 6 9

Levering zonder inhoud.

47


Planningshulp

 ISO standaardkasten “Infusen / Toebehoren” 418 mm

1964 mm

630 mm 418 mm

ISO standaardmodule-inrichting IHS418 Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 000

3

46 106

ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 200 mm PC modulemand, transparant, 600 × 400 × 100 mm ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS module, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm Ophangbare telescopische geleiders, 600 mm, rechts Ophangbare telescopische geleiders, 600 mm, links Rasterprofielen, 950 mm trap 25 mm ABS etikettenhouder, wit, 40 × 60 mm H-PVC draagplaatje voor etiketten, transparant, voor 46 020 en 46 024 POM stopclips, grijswit ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 200 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 200 mm ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 100 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 100 mm PC verdeling in de lengte, transparant, 600 × 100 mm PC dwarse verdeler, transparant, 400 × 100 mm ABS draagwand met systeem voor snelle montage, 955 × 567 mm Draagprofiel, 955 mm

46 107

Hoekprofiel, 955 mm

2

46 060

Bevestiging voor verdeler

10

46 004 46 005 46 202 46 013 46 014 46 017 46 024 46 025 46 026 46 027 46 028 46 029 46 030 46 042 46 043 46 102

48

Levering zonder inhoud.

732 mm

2 5 1

IUS418 5 HE

IHS418 13 HE

4 4 ISO standaardmodule-inrichting IUS418 4 20 20 14 3 3 6 6 2 2 2 2

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 000

ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 200 mm ABS module, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS etikettenhouder, wit, 40 × 60 mm Ophangbare telescopische geleiders, 600 mm, rechts Ophangbare telescopische geleiders, 600 mm, links Rasterprofielen, 645 mm, trap 25 mm H-PVC draagplaatje voor etiketten, transparant, voor 46 020 en 46 024 ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 200 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 200 mm ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 100 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 100 mm Bevestiging voor verdeler

2

46 202 46 024 46 013 46 014 46 018 46 025 46 027 46 028 46 029 46 030 46 060

1 8 3 3 4 8 2 3 1 2 6


Planningshulp

Alle opgegeven afmetingen zijn vrije binnenmaten! 618 mm

1964 mm

430 mm 618 mm

ISO standaardmodule-inrichting IHS618 Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 000

2

46 106

ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 200 mm PC modulemand, transparant, 600 × 400 × 100 mm ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS module, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm Ophangbare telescopische geleiders, 400 mm, rechts Ophangbare telescopische geleiders, 400 mm, links Rasterprofielen, 950 mm, trap 25 mm ABS etikettenhouder, wit, 40 × 60 mm H-PVC draagplaatje voor etiketten, transparant, voor 46 020 en 46 024 POM stopclips, grijswit ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 200 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 200 mm ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 100 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 100 mm PC verdeling in de lengte, transparant, 600 × 100 mm PC dwarse verdeler, transparant, 400 × 100 mm ABS draagwand met systeem voor snelle montage, 955 × 367 mm Draagprofiel, 955 mm

46 107

Hoekprofiel, 955 mm

2

46 060

Bevestiging voor verdeler

10

46 004 46 005 46 202 46 015 46 016 46 017 46 024 46 025 46 026 46 027 46 028 46 029 46 030 46 042 46 043 46 103

732 mm

2 5 IUS618 5 HE

IHS618 13 HE

1 4 4

ISO standaardmodule-inrichting IUS618 4 20 20 14 2 2 6 9 2 3 2 2

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal

46 000

ABS modulemand, lichtblauw, 600 × 400 × 200 mm ABS module, lichtblauw, 600 × 400 × 100 mm ABS etikettenhouder, wit, 40 × 60 mm Ophangbare telescopische geleiders, 400 mm, rechts Ophangbare telescopische geleiders, 400 mm, links Rasterprofielen, 645 mm, trap 25 mm H-PVC draagplaatje voor etiketten, transparant, voor 46 020 en 46 024 ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 200 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 200 mm ABS verdeling in de lengte, lichtblauw, 600 × 100 mm ABS dwarse verdeling, lichtblauw, 400 × 100 mm Bevestiging voor verdeler

2

46 202 46 024 46 015 46 016 46 018 46 025 46 027 46 028 46 029 46 030 46 060

1 8 3 3 4 8 2 3 1 2 5

Levering zonder inhoud.

49


50


Rekken Moduleerbare rekken (pagina 52) Rekken (pagina 54)

51


Moduleerbare rekken

Universeel inzetbaar en configureerbaar reksysteem Toepassing:  Universeel inzetbaar reksysteem voor dotatie  Eenvoudige hoogteverstelling door uitneembare geleiders  Geleiders voor horizontale of schuine plaatsing van ISO-modulemanden  Eenvoudige uitbreiding of combinatie met standaard leggers  Hygiënisch, eenvoudig te reinigen  Voor het gebruik met ISO-modulemanden 600 × 400 mm

Details:  Staal, gelakt  Oppervlak in epoxypolyester  Gepoederd 60 µ, lichtgrijs RAL 7035  Onderstel van stevige vierkanten buis 30 × 30 mm  Frame van U-profiel, afmetingen 34 × 34 × 2 mm  Afstand tussen gaten 71 mm  Totale hoogte ca. 2000 mm  Onderzijde met draaibare stelpoten  Afneembare geleiders van geanodiseerd aluminium met glasvezelversterkte kunststof dopjes PA6, kleur antracietgrijs Componenten:  Frame-element 600 mm of 400 mm  Verbindingselementen Accessoire:  Passende modulemanden in diverse hoogten beschikbaar, zie pag. 13 en 14

 Opmerking: Dotatiewagen, zie pagina 81 52

Levering zonder inhoud.


Moduleerbare rekken

Rekcomponenten (diepte: 600 mm) Bestelnr.

Omschrijving

Aantal elementen 1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46 140

Reksegment, 2000 × 600 mm (h × d)

46 270*

Geleider, 600 mm (d)

16

32

48

64

80

96

112

128

144

46 271

Geleider, 620 mm (d)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

46 274

Verbindingsstang, 479 mm (l)

3

S

S

S

S

S

S

S

S

46 276

Verbindingsstang diagonaal, 1206 mm (l)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

46 277

Verbindingsstang, 928 mm (l)

S

3

S

6

3

S

6

3

S

46 279

Verbindingsstang, 1377 mm (l)

S

S

3

S

3

6

3

6

9

46 072

Legger staalplaat, 800 × 600 mm (l × d)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

483

932

1381

1830

2279

2728

3177

3626

4075

Breedte in mm Diepte in mm

610

Hoogte in mm

ca. 2000

Rekcomponenten (diepte: 400 mm) Bestelnr.

Omschrijving

Aantal elementen 1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46 141

Reksegment, 2000 × 400 mm (h × d)

46 272*

Geleider, 400 mm (d)

16

32

48

64

80

96

112

128

144

46 273

Geleider, 420 mm (d)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

46 275

Verbindingsstang, 679 mm (l)

3

S

3

S

3

S

3

S

3

46 276

Verbindingsstang diagonaal, 1206 mm (l)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

46 278

Verbindingsstang, 1328 mm (l)

S

3

3

6

6

9

9

12

12

46 079

Legger staalplaat, 800 × 400 mm (l × d)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

683

1332

1981

2630

3279

3928

4577

5226

5875

Breedte in mm

410

Diepte in mm

ca. 2000

Hoogte in mm I = Aantal naar wens

S = niet vereist

* voorgestelde hoeveelheid (aantal variabel)

53


Rekken

Standaardrek voor ISO-normmodule

Verbindingselement

 Staal, gelaagd  Oppervlak in epoxypolyester  Gepoederd 60 µ, lichtgrijs RAL 7035  Vierkante buis, afmetingen 30 × 30 × 1,5 mm  Bovenzijde afgesloten met plastic doppen  Onderzijde met draaibare stelpoten  12 U-geleidersprofielen, rondom gelast, met aanslag  Afstand 150 mm  Totale hoogte ca. 2000 mm Anbausegmente Bestelnr.

Omschrijving

Maten (h × d, ca. mm)

46 065

links

2000 × 600

46 066

rechts

2000 × 600

46 069

midden

2000 × 600

 Op aanvraag: Uitvoering RVS 54

Levering zonder inhoud.

 Staal, gelaagd  46 067 ook als diagonale verbinding

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l, ca. mm)

46 067

Diagonale verbindingsstang, gepoederd Verbindingsstang, gepoederd

898

46 068

1347


Rekken

î„‘ Opbouwmogelijkheden: 1 element dotatierek is opgebouwd uit niet meer dan 6 onderdelen. Het aantal geleiders is variabel en wordt door u bepaald.

483 mm

932 mm

1381 mm

ca. 2000 mm

404 mm

î„‘ Opbouwmogelijkheden: Alternatief: Rek met 12 vaste U-geleiderschuiven

469 mm

908 mm

1347 mm

ca. 2000 mm

404 mm

Levering zonder inhoud.

55


56


2

MPO

MPO

Mobiele opslag voor verzorging en organisatie

Modulaire verzorgings- en organisatietrolley

Inleiding (pagina 58)

Inleiding (pagina 62)

Technische details (pagina 59)

Toepassingen (pagina 63)

Planingshulp (pagina 60)

Technische details (pagina 64)

Afmetingen en toebehoren (pagina 61)

Toepassingen / Speciale oplossingen (pagina 69) Toebehoren (pagina 74) Configurator (pagina 76) Multifunctionele wagen / Dotatiewagen / Modulewagen (pagina 78)

57


MPO2 – Mobiele opslag voor verzorging en organisatie

In de gezondheidszorg wordt steeds meer flexibiliteit verlangd. Met onze mobiele opslagkasten voor verzorging en organisatie (MPO2) kunt u snel en ongecompliceerd uw ruimten optimaal aan de verschillende situaties aanpassen. U hebt de keuze uit:  Open of gesloten trolley  Twee mogelijke diepten  Drie mogelijke hoogten  1 ISO- of 2 ISO-breedten  In totaal 12 verschillende mogelijkheden  Aluminium constructie  Keuze uit 4 kleurdesigns

Twee diepten  2 ISO – open constructie

Drie hoogten

 1 ISO – open constructie

58

Levering zonder inhoud.

 1 ISO – open constructie, uitgerust met verdeelbare MPO2 moduleschuifladen

 1 ISO – gesloten constructie, met rolluik en slot


Slot

Kunststof rolluik (zonder gereedschap uitneembaar)

Greep

Aluminium zijwandpaneel

Draagwand (zonder gereedschap uitneembaar) Aluminium profielen

Volledig kunststofdeksel- / bodemplaat

Precisiewielen

Levering zonder inhoud.

59


MPO2 – Planningshulp

0 40

6 0 0 mm

m

m

60

4 0 0 mm

0m

m 40

6 0 0 mm

1

4 5

3

6

900 mm

1500 mm

1800 mm

2

685 mm

485 mm

7

9 900 mm

1500 mm

1800 mm

8

1368 mm

1368 mm

1368 mm

546 mm

10

1500 mm

1800 mm

11

968 mm

60

Levering zonder inhoud.

900 mm

12

968 mm

968 mm

746 mm

0m

m


MPO2 – Afmetingen en toebehoren

Afmetingen nr.

Bestelnr.

1

46 420

2

Omschrijving

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Gewicht (ca. kg)

MPO 2 600/1800

607 × 460 × 1490

685 × 546 × 1800

46,0

46 421

MPO 2 600/1500

607 × 460 × 1190

685 × 546 × 1500

43,0

3

46 422

MPO 2 600/900

607 × 460 × 590

685 × 546 × 900

39,0

4

46 423

MPO 2 400/1800

407 × 660 × 1490

485 × 746 × 1800

48,0

5

46 424

MPO2 400/1500

407 × 660 × 1190

485 × 746 × 1500

45,0

6

46 425

MPO 2 400/900

407 × 660 × 590

485 × 746 × 900

40,0

7

46 426

MPO 2 1200/1800

2 × (607 × 460 × 1490)

1372 × 546 × 1800

77,0

8

46 427

MPO 2 1200/1500

2 × (607 × 460 × 1190)

1372 × 546 × 1500

72,0

9

46 428

MPO 2 1200/900

2 × (607 × 460 × 590)

1372 × 546 × 900

69,0

10

46 429

MPO 2 800/1800

2 × (407 × 660 × 1490)

972 × 746 × 1800

80,0

11

46 430

MPO 2 800/1500

2 × (407 × 660 × 1190)

972 × 746 × 1500

77,0

12

46 431

MPO 2 800/900

2 × (407 × 660 × 590)

972 × 746 × 900

69,0

 RAL 3020, rood

 RAL 5024, blauw

Toebehoren nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

13

46 204

ABS module / lade

600 × 400 × 75/95

14

46 205

ABS module / lade

600 × 400 × 125/145

15

46 208

ABS module / lade

400 × 600 × 125/145

16

46 209

ABS module / lade

400 × 600 × 225/245

17

46 019

Etikettenhouder dwars

18

920 880

Rolluiken

hoogten passend bij MPO 2

19

46 438

Stoothoeken

4 stuks per MPO 2

 RAL 6019, groen

65 × 15 × 42

 RAL 1017, safraangeel  Opmerking: Overige toebehoren, zie pagina 13 / 14 en pagina 17 / 18, bijv. verdeling in lengte en overdwars

14

13

15 16

17

18

19

 De MPO2 modules / lades worden met standaard moduleverdelers onderverdeeld

Levering zonder inhoud.

61


Alles in één – MPO, een systeem met eindeloze variatiemogelijkheden – volledig afgestemd op de behoeften De modulaire verzorgings- en organisatietrolley (MPO) is het universele trolleysysteem voor de meest uiteenlopende toepassingen in de gezondheidszorg. Dankzij de modulaire opbouw biedt hij een oplossing voor alle behoeften: Met slechts een aantal basisonderdelen kan men ontelbare varianten maken – volledig afgestemd op uw behoeften. U hebt de keuze uit:  Open of gesloten trolley  Verschillende breedtes  Deuren en / of laden  Rolluiken  ISO-modules en / of leggers  Telescopische geleiders of draagwand  Perfect combineerbaar toebehoren  Kleuren en design individueel aanpasbaar

62


MPO – Toepassingsvoorbeelden

Visitewagen

Mobiele verzorgingstrolley, 1½ ISO breed

 Uitschuifbaar hangregister, vakken voor röntgenfoto’s, laden voor kleine zaken, open opbergvak  Kan individueel met toebehoren uitgerust worden

 Combinatie van laden en kasten voor alle verzorgingsmateriaal, als linnentrolley, etc.

MPO servicetrolley

Mobiele computertafel

 Combinatie van laden en kasten  1× besteklade  Uittrekbare leggers met kanten, bijv. voor kratten  Werkblad met 3-zijdige galerij  Speciale uitvoering

 Staande werkhoogte  Vast of mobiel (batterij, lader, spanningstransformator en computer kunnen onderaan ingebouwd worden om plaats te besparen)  Speciale uitvoering  Optie: afsluitbare lade voor notebook  Speciaal aanbod ook voor: WLAN-documentatie / IT-Mobile

Alle afgebeelde modellen op deze twee pagina’s zijn uitgerust met extra toebehoren. Levering zonder inhoud.

63


Alles erop en eraan – van binnen naar buiten helemaal doordacht

Exclusief design, functionaliteit en stabiliteit! Dat zijn de troeven van de nieuwe mobiele verzorgingsen organisatietrolley (MPO) van ZARGES. De 3-delige zijwand met afgeronde aluminiumprofielen maken dat de trolleys eindeloos gevarieerd kunnen worden en geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Of ze nu als verzorgings-, organisatie-, linnen- of servicetrolley gebruikt worden, de kenmerken zijn steeds afgestemd op een optimaal verloop van de werkzaamheden. De brede wielbasis en het laagliggende zwaartepunt garanderen maximale stabiliteit en veiligheid.

Aluminium greep Alumunium greep voor comfortabel gebruik en medisch-technische geleiders voor de montage van alle standaardtoebehoren.

U-vormige beugelgrepen Standaard worden U-vormige beugelgrepen in roestvrij staal geleverd.

Precisiewielen 4 precisiezwenkwielen, waarvan 2 met wielrem voor maximale beweeglijkheid in de kleinste ruimten en veilige stand. 64


Opschroefbaar toebehoren Hoekposten voor montage in voorgeboorde schroefgaten voor de plaatsbesparende bevestiging van toebehoren, bijv. verdeler voor ontsmettingsmiddel en handschoenenhouder.

Verstelbare staaf, optioneel Horizontaal verplaatsbare staaf voor veilige blokkering van benodigdheden die op het werkblad staan.

Gedeelde zijwand 3-delige zijwand uit aluminiumprofielen voor 100 % stabiliteit, minder gewicht en lange levensduur, naar keuze met gekleurd middendeel (CI).

Bescherming aan alle kanten Vaste veiligheidskanten en naar buiten toe gemonteerde wielen voor optimale bescherming van de trolley en de wand.

Onderstel uit HPL Onderhoudsvriendelijk met brede wielbasis.

Alle afgebeelde modellen op deze twee pagina’s zijn uitgerust met extra toebehoren. Levering zonder inhoud.

65


Alles erop en erin – Functie en techniek ten top gedreven

Ook de binnenkant van de ZARGES functionele organisatietrolley schittert door volledig uitgewerkte praktische oplossingen en technische perfectie De belangrijkste kenmerken: Vrij te kiezen binnenuitvoering met ingebouwde functionele rasterprofielen voor:  Laden, ook voor modules volgens ISO-norm en / of  Modules volgens ISO-norm op telescopische geleiders of harde multifunctionele geleiders  Leggers op leggerdragers, speciale uitvoering

270°-scharnier Deuropeninghoek van 270˚ en geïntegreerde deurbanden voor maximale bewegingsvrijheid binnen en buiten, en optimale stevigheid.

Kabeldoorvoering Kabeldoorvoering, bijv. voor computerdocumenten in combinatie met stroomtoevoer en computer (ook geschikt voor monitoring).

66


110-% uitschuifbaar. Zodat ook de verste hoek bereikbaar is.  Laden die 110-% uitschuifbaar zijn, met modules volgens ISO-norm voor optimale bereikbaarheid (of / en snelle uitneemmogelijkheid)  Met centrale stopfunctie vanaf 3 laden 600 × 400 mm  Telescopische geleiders, vrij ophangbaar aan rasterprofielen voor grote gewichten, bijv. infusen of mineraalwater bij servicetrolley

De ABS draagwand. Beproefd en goed bevonden.  Voordelige alternatieven  Modules volgens ISO-norm op ABS draagwand met stopclips  Ook geschikt voor leggers

Alle afgebeelde modellen op deze twee pagina’s zijn uitgerust met extra toebehoren.

Levering zonder inhoud.

67


Alles, wat u maar wenst

Opbouw Modulair trolleysysteem, volgens de wensen van de klant opgebouwd.  In gesloten uitvoering met: laden, deuren en / of rolluiken  Standaardkleur RAL 7035, lichtgrijs  Naar keuze in andere kleurdesign – Speciale uitvoering  Of in open uitvoering

Uitvoering  Verstelbaar relingsysteem  Deurscharnier met openingshoek van 270°  Werkblad, ladefronten en verzonken achterwand, allen met hoogwaardige krasvrije bekleding  Ergonomisch gevormde aluminium handgreep met softgrip-overtrek  Met kunststof gevulde veiligheidskanten

Zijwanden  Met 3 elementen van geëloxeerd aluminium  Middelste element naar keuze in ander kleurdesign – Speciale uitvoering

Onderstel  Bodemplaat van geëloxeerd aluminium  4 zwenkwielen, ∅ 125 mm, waarvan 2 met wielrem, 32 mm breed  De wielen zijn van polyamide met draadbeschermer en stevige polyurethaan loopvlakken op precisiekogellagers

In de holle profielen kan men kabels door de zijwanden voeren. Ondersteuning van de modules Voor ISO modules en / of leggers ontworpen, naar keuze ondersteund door:  Telescopische geleiders (met automatische sluiting en 110 % uitschuifbaar)  Draagwanden

68

Levering zonder inhoud.

Toebehoren  De schroefgaten in de holle profielen zorgen ervoor dat de standaardgeleiders in de hoogte verstelbaar zijn, zodat toebehoren snel en gemakkelijk gemonteerd kan worden


Toepassingen: Visitewagen

Visitewagen  Werkhoogte 1120 mm  1 open opbergvak  1 lade voor hangregister  1 aluminium handgreep  1 set haken voor hangplaten  4 zwenkwielen, ∅ 125 mm, waarvan 2 met wielrem  4 wielbumpers

1

2

3

Visitenwagen nr.

Uitw. maten (b × d × h, ca. mm)

Aantal vakken voor röntgenfoto’s

Aantal schuifladen

Aantal laden

1

770 × 541 × 1120

8

2

1

2

570 × 541 × 1120

9

1

3

570 × 541 × 1120

1

2

Overige (speciale) modellen op aanvraag.

Levering zonder inhoud.

69


Toepassingen: Verzorgingstrolley

Verzorgingstrolley  1 Aluminium greep  Relingsysteem  Ondersteuning van de modules ISO-modules naar keuze ondersteund door: – Telescopische gleiders – Draagwanden  4 zwenkwielen, ∅ 125 mm, waarvan 2 met wielrem  4 wielbumpers  Werkhoogte: 1000 mm oder 1100 mm  Buitenmaat: 770 × 541 × 1130 mm of 770 × 541 × 1030 mm

70

Levering zonder inhoud.


Toepassingen: Verzorgingstrolley

Verzorgingstrolley Standaardvarianten:  Open constructie  Deur  Schuiflades en deur  Schuiflade voor type 50-, 100-, en 200- ISO-manden  Rolluiken Standaardkleur:  Lichtgrijs, RAL 7035  Middelste element naar keuze in ander kleurdesign – Special uitvoering

Levering zonder inhoud.

71


Toepassingen / speciale oplossingen

Verzorgingstrolley met rolluik  Uitvoering naar keuze met telescopische geleiders, functionele geleiders of draagwand  Geen naar buiten draaiende deuren  Vrije toegang tot alle opbergniveaus (noodtrolley)  Ideaal in combinatie met aanbouwelementen aan de zijkant

Mobiele verzorgingstrolley, 1½ ISO breed  Combinatie van laden en kasten voor alle verzorgingsmateriaal, als linnentrolley etc.  Alle uitrustingsvarianten voor de kastgedeelte, bijv. draagwand, telescopische geleiders

72

Levering zonder inhoud.


Toepassingen / speciale oplossingen

Mobiele verzorgingstrolley, ½ ISO breed  Speciaal voor werkzaamheden in kleine ruimten  Als geneesmiddelentrolley in bejaarden- / verzorgingstehuizen  Ook voor hangregisters  Alle uitrustingsvarianten voor de kastgedeelte, uit te rusten met modules 400 × 300 × 50/100 mm  HPL-werkblad

Verzorgingstrolley met individueel uiterlijk  Kunststof werkblad, lichtgrijs RAL 7035, – met reling (alleen 1 ISO) – zonder reling (alleen 1 ISO)  HPL-werkblad – met reling – zonder reling  Inox werkblad – zonder reling (alleen 1 ISO)  Uitvoering optioneel met middenprofiel in depersonaliseerde kleur of met logo  Gelieve ons te contateren

Levering zonder inhoud.

73


Toebehoren

Toebehoren en speciale uitrustingen Bestelnr.

74

Afbeelding

Omschrijving

46 310

Kunststof werkblad, 1-ISO

46 311

Kunststof werkblad met galerij, 1-ISO

46 312

Kunststof werkblad met galerij incl. relingstang, 1-ISO

46 313

Roestvrij stalen werkblad

46 251 46 253

HPL-werkblad, 1-ISO zonder randen HPL-werkblad, 1 1/2-ISO zonder randen

46 315

HPL-werkblad 1 1/2 ISO met 3-zijdige rand

46 299

Afklapbare kunststof werkblad – aan zijkant van trolley gemonteerd

46 287

Afklapbare werkblad – aan zijkant van trolley gemonteerd

46 288

Afklapbare kunststof werkblad met rand – aan zijkant van trolley gemonteerd

46 371

Hoekposten – voor bevestiging van toebehoren, lengte: 210 mm, geanodiseerd aluminium

46 289

Lange hoekposten – voor bevestiging van toebehoren, lengte: 300 mm, geanodiseerd aluminium

46 374

Universele verdeler 500 ml – om op de hoekposten te plaatsen, geanodiseerd aluminium

46 243

Afdruipschaal voor universele verdeler

46 372

Handschoenenhouder – om op de hoekposten te plaatsen, geanodiseerd aluminium

46 378

Houder – voor naaldcontainer - om op de hoekposten te plaatsen

46 381

Infuushouder – Montage im aluminiumprofiel

46 285

Standaardgeleider 450 mm, roestvrij staal – Montage aan voorzijde

46 286

Standaardgeleiders 630 mm, roestvrij staal – Montage aan achterzijde

46 375

Universele verdeler 500 ml – montage op standaardgeleider, voor reservoir 500 ml, geanodiseerd aluminium

Levering zonder inhoud.


Toebehoren

Bestelnr.

Afbeelding

Omschrijving

46 373

Handschoenenhouder – om op standaardgeleiders, geanodiseerd aluminium

46 244

Houder voor naaldcontainer – montage op standaardgeleiders, geanodiseerd aluminium

46 282

Afvalzakhouder 6 liter met deksel – montage op standaardgeleiders

46 283

Afvalzakhouder 15 liter met deksel – montage op standaardgeleiders

46 284

Afvalzakhouder 30 liter met deksel – montage op standaardgeleiders

46 241

Aluminium afvalzakhouder zonder deksel – montage op standaardgeleiders

46 391

Katheterkoker – montage op achterzijde, aluminium poeder

46 380

Infuushouder – montage op achterzijde

46 295

Montage op beugel achterzijde 1 ISO voor plaatsen van toebehoor – montage op achterzijde

46 296

Montage op beugel achterzijde 1 1/2 ISO voor plaatsen van toebehoor – montage op achterzijde

46 245

Verdeler voor spuiten naalden met 3 vakken – voor montage op beugel, 3 grote bakken, transparant, 600 × 200 × 245 (b × d × h, ca. mm)

46 246

Verdeler voor spuiten naalden met 5 vakken – voor montage op beugel, 5 kleine bakken, transparant, 600 × 135 × 165 (b × d × h, ca. mm)

46 290

Verdeler voor spuiten naalden met 3 vakken – voor montage op beugel, 3 kleine bakken, lichtgrijs, 600 × 198 × 238 (b × d × h, ca. mm)

46 291

Verdeler voor spuiten naalden met 5 vakken – voor montage op beugel, 5 kleine bakken, lichtgrijs, 600 × 136 × 164 (b × d × h, ca. mm)

46 384

Afvalverzamelinrichting 10 liter – kunststof wit met klapdeksel, om aan zijkant in te haken, incl. bevestigingshaak, 250 × 210 × 370 (b × d × h, ca. mm)

46 297

Afvalverzamelinrichting 8 liter, kniebediening – montage aan voorzijde

46 298

Afvalverzamelinrichting 20 liter, kniebediening – montage aan voorzijde

46 247

1 set haken voor hangplaten

46 324

Zonder afbeelding

Formuliervak, DIN A4 – voor lade, binnenhoogte 200 mm

Levering zonder inhoud.

75


U bent de designer

Configureer uw persoonlijke MPO

76


U bent de designer

U kunt samen met onze adviseur bij u in de buurt, uw modulaire verzorgings- en organisatietrolley naar wens samenstellen. U kunt de opbouw, uitrusting en het toebehoor geheel naar uw wens configureren.

MPO Modulaire verzorgingsen organisatietrolley Een systeem dat veel mogelijkheden biedt om te variëren.

1. Alles in één trolley Bijvoorbeeld als • Visitetrolley • Mobiele verzorgingstrolley • Mobiele computertafel (speciale oplossing)

2. Alles erop en eraan Van binnen naar buiten helemaal doordacht. Bijvoorbeeld met • U-vormige beugelgrepen • Veiligheidskanten • Precisiewielen • verstelbare reling (optioneel)

3. Alles erop en erin Functie en techniek ten top gedreven. Bijvoorbeeld met • 270°-scharnieren • Kabelgeleiding • ABS-draagwand of • 110-%-uitschuifbare laden met telescoopgeleiders

77


Multifunctionele wagen

3

1

Multifunctionele wagen  Staal, gelaagd  Oppervlak in epoxypolyester  Gepoederd 60 µ, lichtgrijs RAL 7035  Open constructie  Geleiderparen voor modulemanden  Mogelijkheid voor een werkblad bovenaan  Met handgreep  Voorbereid voor het plaatsen van een frame voor halve modules  Wielen met rem  Werkblad, zie pag. 38 legger (naar keuze uit multiplex of hpl)

Multifunctionele wagen met 5 multifunctionele geleiders 46 094 evenals frame 46 095 voor PC modulaire mand

nr.

Bestelnr.

Aantal geleiderparen (volgens ISO-norm)

Maten (l × b × h, ca. mm)

Kader voor halve module en werkblad

1

46 090

4

740 × 445 × 863

2

46 094

5

740 × 445 × 1110

349 315

4*

450 × 340 × 800

 Staal, gelaagd  Oppervlak in epoxypolyester  Gepoederd 60 µ, zuiver wit RAL 9010  Accessoires voor multifuctionele wagens 46 090 en 46 094

* Voor halve modules, niet in combinatie met het kader voor halve module.

78

2

Levering zonder inhoud.

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

3

46 095

Kader voor halve module en werkblad

345 × 445 × 100


Multifunctionele wagen

1

2

Multifunctionele wagen  Staal, gelaagd  Oppervlak in epoxypolyester  Gepoederd, lichtgrijs, RAL 7035  Open constructie  Afstand tussen gaten 71 mm  Uit te rusten met afneembare geleiders. Aantal geleiders variabel, bestelnr. 46 272  Passend voor modulemanden in diverse hoogten beschikbaar, zie pagina 13 en 14  4 zwenkwielen, ∅ 100 mm, waarvan 2 met blokkeerremmen  Werkblad naar keuze

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1+2

46 440

Multifunctionele wagen

740 × 410 × 1100

Toebehoren Bestelnr.

Omschrijving

46 272

Geleiders

920 880

HPL-werkblad

Maten (d, ca. mm)

400

Levering zonder inhoud.

79


Dotatiewagen

2 1

3

Dotatiewagen  Roestvrij staal, DIN 14 301, elektrolytisch gepolijst  Vierkante buis, afmetingen 25 × 25 × 1,5 mm  Open constructie  Geleiderparen voor modulemanden / modules  4 zwenkwielen, ∅ 125 mm, waarvan 2 met blokkeerremmen nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal geleiderparen (volgens ISO-norm)

Maten (l × b × h, ca. mm)

460 × 645 × 1750

1

46 091

één rij

10

2

46 092

twee rijen

20

895 × 645 × 1750

46 093

drie rijen

30

1330 × 645 × 1750

Aantal geleiderparen (volgens ISO-norm)

Maten (l × b × h, ca. mm)

Optioneel:  2 of 4 verticale handvaten  Afdekhoes  Neemt u a.u.b. contact met ons op nr.

Bestelnr.

Omschrijving

3

46 096*

één rij

10

460 × 645 × 1750

46 097*

twee rijen

20

895 × 645 × 1750

46 098*

drie rijen

30

1330 × 645 × 1750

* uitvoering staal, gecoat.

80

Levering zonder inhoud.


Dotatiewagen

2

1 3

Dotatiewagen  Staal, gelaagd  Oppervlak in epoxypolyester  Gepoederd, lichtgrijs RAL 7035  Open constructie  Afstand tussen gaten 71 mm  Uit te rusten met afneembare geleiders. Aantal geleiderparen variabel, bestelnr. 46 270 en 46 271 (schuin)  Passend voor modulemanden in diverse hoogten beschikbaar, zie pag. 13 en 14  4 zwenkwielen, ∅ 125 mm, waarvan 2 met blokkeerremmen  Duwgrepen optioneel

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

46 441

één rij

483 × 610 × 1750

2

46 442

twee rijen

1048 × 610 × 1750

3

46 443

één rij met legger

1433 × 610 × 1750

Toebehoren Bestelnr.

Omschrijving

Maten (ca. mm)

46 270

Geleiders

600 (d)

46 271

Geleider, schuine positie

620 (d)

46 072

Legger, staalplaat

800 × 600 (l × d)

Levering zonder inhoud.

81


Modulewagen

3

2 1

Modulaire kastwagen W 105 Geschikt onderdeel van het ZARGES modulesysteem voor het rationaliseren en automatiseren van de logistieke kringloop in een modern ziekenhuis.  Standaardwielen met ∅ 160 mm en zwenkwielen met wielrem  Inbouwkaders per paar voor het plaatsen van ZARGES ISO-normmodules  ABS geleiders voor een vlotte geleiding van de modules  Vergrendelbare deuren, voorzien voor de inbouw van een veiligheidsslot of een sluitsysteem

Modulaire kastwagen W 105, afbeelding 1

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Geleiders (rails)

1 2

40 668

één rij

1×8

477 × 610 × 1190

627 × 690 × 1485

350

50,0

40 672

twee rijen

2×8

920 × 610 × 1190

1070 × 690 × 1485

650

66,0

40 670

twee rijen

2 × 16

920 × 610 × 1190

1070 × 690 × 1485

650

70,0

3

40 671

drie rijen

3×8

1363 × 610 × 1190

1513 × 690 × 1485

990

83,0

 Toebehoren en speciale uitrusting, zie pagina 96. 82

Levering zonder inhoud.

Inw. maat (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (kg)


Transportsysteem voor wasgoed Roestvrijstalen wasgoedverzamelinrichting “Compact� (pagina 84) Afdelingswagen (pagina 86) Kunststofdeksel (pagina 88) Textiel wasgoedzak (pagina 89) Combisysteem (pagina 90) Kastwagen (pagina 92) Containerwagen (pagina 98) Roosterwagen (pagina 105)

83


Roestvrijstalen wasgoedverzamelinrichting “Compact”

3

1

2

Roestvrijstalen wasgoedverzamelinrichting “Compact”  Gepolijst roestvrijstalen frame  Buisverbindingen rondom gelast  Klemringen telkens met hechtring SR 400  Geschikt voor textiel, kunststofzakken en wasgoednetten  4 zwenkwielen, ∅ 75 mm, lichtlopende zwenkwielen nr.

84

Levering zonder inhoud.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × d × h, ca. mm)

425 × 440 × 940

1

NW 21

1-voudige-verzamelaar

2

NW 22

2-voudige-verzamelaar

625 × 440 × 940

3

NW 23

3-voudige-verzamelaar

975 × 440 × 940

4

NW 24

4-voudige-verzamelaar

1275 × 440 × 940

5

NW 10

Wand-verzamelaar

390 × 330 × 325

6

TVD

Trapmechanisme


Roestvrijstalen wasgoedverzamelinrichting “Compact”

5

4

Toebehoren  Stootschijven  Kuip met kunststofbodem, wit  Kunststof deksel (zie pagina 88)  Trapmechanisme (zie pagina 88)

6 Trapmechanisme voor scharnierdeksel

Levering zonder inhoud.

85


Afdelingswagen

1

Afdelingswagen 600 / 700  Gepolijst roestvrijstalen frame  Buisverbindingen rondom gelast  Klemringen telkens met hechtring SR 400  Geschikt voor textiel, kunststofzakken en wasgoednetten  Hoogwaardige speciale bladen van de kwaliteitsklassen E 1  Voorzien van een laag melaminehars aan beide zijden  2 mm dikke ABS randstrip  2 tussenladen, op hoogte instelbaar  4 zwenkwielen, ∅ 125 mm, lichtlopende zwenkwielen  Kleur lichtgrijs, speciale kleuren verkrijgbaar op aanvraag  Toebehoren op aanvraag

86

Levering zonder inhoud.

2


Afdelingswagen

3

Afdelingswagen 600 nr.

Bestelnr.

Omschrijving

1

SW 600

Afdelingswagen 600

SW 620

Afdelingswagen 620

Aantal klemringen

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

Inw. maat (b × d × h, ca. mm)

Met koppelbare wasgoedverzamelinrichting

0

550 × 600 × 1080

515 × 495 × 650

2

995 × 600 × 1080

515 × 495 × 650

SW 620 k

SW 630

Afdelingswagen 630

3

1370 × 600 × 1080

515 × 495 × 650

SW 630 k

SW 640

Afdelingswagen 640

4

1490 × 600 × 1080

515 × 495 × 650

SW 640 k

Met koppelbare wasgoedverzamelinrichting

Afdelingswagen 700 (uitvoering als model 600, echter met hogere kast voor pas gewassen goed) nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal klemringen

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

Inw. maat (b × d × h, ca. mm)

SW 700

Afdelingswagen 700

0

550 × 600 × 1270

515 × 495 × 870

SW 720

Afdelingswagen 720

2

995 × 600 × 1270

515 × 495 × 870

SW 720 k

2

SW 730

Afdelingswagen 730

3

1370 × 600 × 1270

515 × 495 × 870

SW 730 k

SW 740

Afdelingswagen 740

4

1490 × 600 × 1270

515 × 495 × 870

SW 740 k

Inw. maat (b × d × h, ca. mm)

Met koppelbare wasgoedverzamelinrichting

Afdelingswagen 700 met schuiflade (uitvoering en buitenafmetingen als de modelserie 700, echter boven de deuren is een schuiflade met een hoogte van 150 mm gemonteerd) nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Aantal klemringen

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

SW 701

Afdelingswagen 701

0

550 × 600 × 1270

515 × 495 × 870

3

SW 721

Afdelingswagen 721

2

995 × 600 × 1270

515 × 495 × 870

SW 721 k

SW 731

Afdelingswagen 731

3

1370 × 600 × 1270

515 × 495 × 870

SW 731 k

SW 741

Afdelingswagen 741

4

1490 × 600 × 1270

515 × 495 × 870

SW 741 k

Levering zonder inhoud.

87


Kunststofdeksel

1

Kunststofdeksel  Rechthoekig formaat  Passend voor alle klemringen  Gemakkelijk te reinigen en desinfecteren  Praktisch verzonken handvat  In de kleuren rood, wit, groen, bruin, grijs, blauw en geel verkrijgbaar

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

1

KDH

met vasthoudhaken, ca. 290 × 430 mm

2

KDS

met roestvrijstalen scharnier

3

TVD

Trapmechanisme voor scharnierdeksel

1

2

3

88

Levering zonder inhoud.


Textiel wasgoedzak

1

2

Textiel wasgoedzak  100 % polyester  Opnamecapaciteit ca. 12 kg wasgoed  Kookvast en langdurige levensduur  Aangenaaide afsluiting zorgt ervoor dat de zak automatisch opent  2 horizontale kleurstrepen naar keuze in de kleuren rood, geel, groen, blauw, bruin en grijs verkrijgbaar

Textiel wasgoedzak, wit nr.

Bestelnr.

Kleurstrepen

1

TW 1

rood, geel, groen, blauw, bruin, grijs of zonder strepen

Textiel wasgoedzak, volledig gekleurd nr.

Bestelnr.

Kleurstrepen

2

TW 2

rood, geel, groen, blauw, bruin of grijs

Levering zonder inhoud.

89


Combisysteem

Basisunits

Standrek  De basiseenheden bestaan uit vier verchroomde draadrasterleggers en vier hoekpalen  De aanbouwunits zijn uitgerust met twee hoekpalen evenals twee “S”-haken per legger. De “S“-haken dienen voor het verbinden van de basis- en aanbouweenheden  De ringgroeven in de hoekpalen maken verstellen van de leggers in de hoogte met steeds ca. 25 mm mogelijk  Maximum belasting van het standrek tot 400 kg per legger  Toebehoren op aanvraag

Diepte ca. mm

Breedte ca. mm

Hoogte 1650 ca. mm

Hoogte 1800 ca. mm

Hoogte 2180 ca. mm

457

457

ST44B4

ST44C4

ST44D4

457

610

ST46B4

ST46C4

ST46D4

457

764

ST47B4

ST47C4

ST47D4

457

912

ST49B4

ST49C4

ST49D4

457

1062

ST410B4

ST410C4

ST410D4

457

1217

ST412B4

ST412C4

ST412D4

457

1520

ST415B4

ST415C4

ST415D4

457

1826

ST418B4

ST418C4

ST418D4

610

610

ST66B4

ST66C4

ST66D4

610

764

ST67B4

ST67C4

ST67D4

610

912

ST69B4

ST69C4

ST69D4

610

1062

ST610B4

ST610C4

ST610D4

610

1217

ST612B4

ST612C4

ST612D4

610

1520

ST615B4

ST615C4

ST615D4

610

1826

ST618B4

ST618C4

ST618D4

 Leggerwagen op aanvraag 90

Levering zonder inhoud.


Combisysteem

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

5 draadleggers

6 draadleggers

Sorteer-leggerwagen  5 of 6 draadrasterleggers  4 hoekpalen  Compartimenten met etikettenhouders  Randstaven aan drie zijden  4 wielen, ∅ 150 mm, waarvan 2 met blokkeerremmen  Toebehoren op aanvraag

Sorteer-leggerwagen, afmetingen van de compartimenten 290 × 340 mm nr.

Bestelnr.

Aantal vakken

Maten (d × b × h, ca. mm)

Sorteer-leggerwagen, afmetingen van de compartimenten 290 × 265 mm nr.

Bestelnr.

Aantal vakken

Maten (d × b × h, ca. mm)

457 × 610 × 1825

1

SR46 / B5-8

8

457 × 610 × 1825

6

SR46/B6-10

10

SR66 / B5-8

8

610 × 610 × 1825

SR66/B6-10

10

610 × 610 × 1825

2

SR49 / B5-12

12

457 × 912 × 1825

7

SR49/B6-15

15

457 × 912 × 1825

SR69 / B5-12

12

610 × 912 × 1825

SR69/B6-15

15

610 × 912 × 1825

3

SR412 / B5-16

16

457 × 1217 × 1825

8

SR412/B6-20

20

457 × 1217 × 1825

SR612 / B5-16

16

610 × 1217 × 1825

SR612/B6-20

20

610 × 1217 × 1825

4

SR415 / B5-20

20

457 × 1520 × 1825

9

SR415/B6-25

25

457 × 1520 × 1825

SR615 / B5-20

20

610 × 1520 × 1825

SR615/B6-25

25

610 × 1520 × 1825

5

SR418 / B5-24

24

457 × 1826 × 1825

10

SR418/B6-30

30

457 × 1826 × 1825

SR618 / B5-24

24

610 × 1826 × 1825

SR618/B6-30

30

610 × 1826 × 1825

Levering zonder inhoud.

91


Ergonomie en comfort op maat – deze kan bijna alles

De multifunctionele oplossing als het gaat om beschermende, veilige en hygiĂŤnische opslag- en transportmogelijkheden van gereedschappen, materialen, wasgoed, maaltijden en vele andere goederen zijn onze kastwagens. Stevig frame van geanodiseerd aluminium, volledig profielkader rondom, ergonomische handgrepen, wijd uitklapbare deuren met geĂŻntegreerde afdichting en centrale sluiting, lichtlopende onderstel met asymmetrisch geplaatste rubberwielen, veelzijdige uitrustingsvariaties en functionele toebehoren zorgen ervoor dat de ZARGES kastwagen een geprefereerde oplossing voor interne en externe transport- en opslagproblemen is. In ziekenhuizen, industrie, dienstverlenende ondernemingen, overheidsinstanties, wasserijen, etc.

Vakindeling

Wagenonderstel

Centrale sluiting vergrendelt deuren in het profielframe

Cilinderslot leverbaar in gelijk- of niet gelijksluitende uitvoering

Geleiders voor dienbladen

Aanhangdissel naar boven klapbaar en koppeling om in een treinformatie te rijden.

Inklapbare bodem 92


Bovenste stootframe met slijtvaste, kunststof laag die bestand is tegen ontsmettingsmiddelen; bestendig tegen temperaturen to 95 째C

De deurafdichting rondom is geschikt voor wasinstallaties

Aan iedere zijkant een ergonomische handgreep van gegoten aluminium, gemoffeld

Zwenkwielen met wielarretering Centrale stop met eenvoudige bediening door verbindingspedaal

Speciale uitrusting: Bij gebruik van de vereiste onderstelwielen tevens geschikt voor wasinstallaties Levering zonder inhoud.

93


Kastwagen

Eenvoudige doorgang (type III)

1

2

Kastwagen W 105 (type III) plus Functioneel transport- en opslagtoestel voor het transporteren van bijv. steriele pakketten schone was en vuile was.  Aluminium kastwagen, geanodiseerd, voor diverse gebruiksdoeleinden  Gladde binnenruimte; geen achtersnijdingen / sproeiresten (inwendige maat is identiek met doorgangsmaat)  Volledig profielkader rondom, hoeken versterkt met knoopplaten  Frameprofiel met pakking, hoge geluidsdichtheid  Twee deurvleugels 270° uitklapbaar, beveiliging van open deuren door magneethouders  Deuren 3 mm dik, stabiele roestvrije enkele scharnieren  Centrale vergrendeling (lichtlopend beugelslot), vergrendelt deuren in profielkader

Inw. maat (l × b × h, ca. mm)

Bij gebruik van de vereiste speciale onderstelwielen tevens geschikt voor container-wasinstallaties

nr.

Bestelnr.

40 667

Kastwagen W 105 zonder interieur

2

40 669

Kastwagen W 105 met 1 tussenbodem

1

40 673

Kastwagen W 105 met 2 tussenbodem en centrale arretering

40 666* Kastwagen W 105 met 2 tussenbodem en centrale arretering

1135 × 550 × 1390 1135 × 550 × 1030 1135 × 550 × 1390 1250 × 620 × 1390

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

 Per voorzijde een ergonomische handgreep uit gelaagd gegoten aluminium  Een voorzijde met etikethouder, inschuifmaat 69 × 50 mm  Kantelframe rondom met slijtvaste, kunststof laag die bestand is tegen ontsmettingsmiddelen, bestendig tegen temperaturen tot 95 °C  Wagenonderstel: Stootprofiel met kunststof overtrokken  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 200 mm, 50 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers, afdekkappen

Inhoud (ca. l)

Gewicht (kg)

870

62,0

640

59,0

870

66,0

1080

73,0

1255 × 630 × 1725 1255 × 630 × 1365 1255 × 630 × 1725 1370 × 700 × 1725

* Deze wagen biedt plaats aan: steriel container 600 × 300 × 150 (300) mm; zeefcontainer 600 x 300 x 130 (150) mm; overige containermaten

94

Levering zonder inhoud.


Kastwagen

2 1

Kastwagen W 105 (type I)

OP-kastwagen W 105 (type I)

Functioneel transport- en opslagtoestel voor het transporteren van bijv. steriele sets, propere en vuile was.

Aluminium kastwagen voor het transporteren van steriele pakketten schone was en vuile was.

 Aluminium kastwagen, geanodiseerd, voor diverse gebruiksdoeleinden  Een staand, opgezet volledig profielframe in de binnenruimte; De dagmaat is ca. 60 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat  Frameprofiel met pakking, hoge geluidsdichtheid  Twee deurvleugels 270° uitklapbaar, beveiliging van open deuren door magneethouders  Deuren 3 mm dik, stabiele roestvrije enkele scharnieren  Centrale vergrendeling (lichtlopend beugelslot), vergrendelt deuren in profielkader  Per voorzijde een ergonomische handgreep uit gelaagd gegoten aluminium profiel  Een voorzijde met etikethouder, inschuifmaat 69 × 50 mm  Een etikethouder voor DIN A4 aan rechter binnenzijde deur  Kantelframe rondom met slijtvaste, kunststof laag die bestand is tegen ontsmettingsmiddelen; bestendig tegen temperaturen tot 95 °C  Wagenonderstel: Stootprofiel met kunststof overtrokken  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 200 mm, 50 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers, afdekkappen nr.

Bestelnr.

Inw. maat (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

40 681

1120 × 550 × 1430

1230 × 625 × 1740

1

40 682

1120 × 550 × 1030

1230 × 625 × 1340

66,0

 Een staand, opgezet volledig profielframe in de binnenruimte; De dagmaat is ca. 60 mm kleiner dan de opgegeven inwendige maat  Frameprofiel met pakking, hoge geluidsdichtheid  Twee deurvleugels 270° uitklapbaar, beveiliging van open deuren door magneethouders  Deuren 3 mm dik, stabiele roestvrije enkele scharnieren  Centrale vergrendeling (lichtlopend beugelslot), vergrendelt deuren in profielkader  Per voorzijde een ergonomische handgreep uit gelaagd gegoten aluminium profiel  Wagen met zwart opschriftkader en etikethouder DIN A4  Rondom twee kantelframes, boven en beneden, met slijtvaste kunststof laag die bestand is tegen desinfectiemiddelen, bestendig tegen temperaturen tot 95 °C  Twee uitklapbare tussenleggers met braamvrije gaatjes  Wagen in evenwicht gebracht op een eenheidsgewicht van 53 +/– 0,2 kg  Wagenonderstel: Stootprofiel met kunststof overtrokken  Onderstel: 4 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers, afdekkappen

Gewicht (kg)

Bestelnr.

Inw. maat (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

875

67,0

40 890

835 × 470 × 1430

965 × 545 × 1700

560

53,0

640

59,0

40 683*

1120 × 550 × 1430

1230 × 625 × 1740

875

2

40 684

1250 × 620 × 1430

1350 × 695 × 1740

1100

73,0

40 689

750 × 550 × 1430

890 × 625 × 1740

590

58,0

* Zwenkwielen met wielarretering Levering zonder inhoud.

95


Kastwagen – Toebehoren

1

2

3

4

5

6

Kastwagen toebehoren en speciale uitvoeringen De kastwagens van ZARGES zijn zowel zonder, met één of met twee legborden en met de vele speciale toebehoren voor vele toepassingsgebieden inzetbaar. Afhankelijk van de uitvoering kunnen de kastwagens gebruikt worden voor allerlei toepassingen – en bedrijven, bijv: opslag, transport zowel in ziekenhuizen als in keukens, maar ook voor transport van elektronische componenten, etc. Uitgerust met een koppeling en een dissel, kunnen de kastwagens achter elkaar worden mee getrokken. Ook het reinigen in container wasinstallaties is zeer goed mogelijk. De inzetmogelijkheden en toepassingsgebieden van deze wagens zijn echt onbegrensd. Wielarretering (afb. 1)  Centraal remsysteem voor zwenkwielen  Op aanvraag Arretering voor zwenkwielen (afb. 2)  ∅ 200 mm  Bestelnr. 3060 Onderstel geschikt voor reinigingsinstallaties  ∅ 160 / 200 mm  Op aanvraag Tussenbodem  Vast ingebouwd  Bestelnr. 3001  Uitneembaar  Op aanvraag

96

Levering zonder inhoud.

Aanhangdissel met koppeling (afb. 3)  Naar boven klapbaar  (Vast gemonteerde trekinrichting)  Bestelnr. 3004 Klapframe rondom boven (afb. 4)  Op aanvraag Trekstang met bevestiging  Afneembare trekinrichting  Bestelnr. 3005 Kledinghanger  Bestelnr. 3002 Wagendeuren afsluitbaar (afb. 5)  Cilinderslot, gelijk sluitend, met telkens twee sleutels  Bestelnr. 3006  Verschillend sluitend, met telkens twee sleutels  Bestelnr. 3007 Etikethouder (afb. 6)  74 × 50 mm, DIN A 7/DIN A 8 150 × 50 mm, DIN A 6 212 × 50 mm, DIN A 5 210 × 148 mm, DIN A 5 296 × 210 mm, DIN A 4 met doorzichtige omslag  Op aanvraag


Kastwagen – Speciale uitrusting

Levering zonder inhoud.

97


Containerwagen

Afb. 1

Afb. 2 geanodiseerd

Afb. 3

Verende bodemwagen W 161 Verende bodemwagen, geanodiseerd aluminium.  Stevige, ruim gedimensioneerde rand- en bodemprofiel, door hoogvaste geforceerde verbinding die duurzaam door een stalen plaat is verbonden  Randprofiel versterkt met een laag slijtvaste kunststof (afb. 3)  Wagen met vertikaal beweeglijke bodem, die de lading altijd op gelijk blijvende hoogte houdt (afb. 1)  Met de verwisselbare veerelementen kan de last worden geregeld, afhankelijk van het model variërend tussen de 30 tot 195 kg oplopend met 15 kg  Ook bij eenzijdige belading zal de bewegende bodem niet kantelen (afb. 2)  Onderstel: 2 rubberen bok- en 2 zwenkwielen, ∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, „spoorloos“, uitgevoerd met wiellagers en afdekkappen  Wielen in middenpositie voor gemakkelijk rangeren in kleine ruimten  Onderstel in hoekpositie mogelijk, op aanvraag

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

40 644

1000 × 650 × 485

40 645*

1010 × 420 × 460

40 646

1010 × 600 × 460

40 647

1410 × 700 × 460

40 756

1400 × 700 × 580

1460 × 750 × 920

1060 × 710 × 820

315

24,5

90,0

1060 × 470 × 800

195

21,0

30,0

1060 × 650 × 800

280

25,0

45,0

1460 × 750 × 800

455

29,0

60,0

570

31,5

150,0

* Onderstel: 4 rubberen zwenkwielen op de hoeken gemonteerd

98

Levering zonder inhoud.

Instelling voor extra belading (kg)


Containerwagen

Transportwagen W 171 met klapwand Stevige aluminium wagen voor divers gebruik.  Stabiel, groot gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door vaste geometrische vorm met mantel- en bodemplaat verbonden  Versterkingsrillen rondomen op de hoeken, voor meer stabiliteit  Een langszijde voor de helft neerklapbaar voor eenvoudiger be- en ontladen  Containeruitsnede met profilering; stootranden volledig gelast  Klep met boutbevestiging en bewegelijke scharnieren  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers, afdekkappen

Accessoire: Scharnierend deksel met dekselband en 2 spansluitingen  Geschikt voor 40 633 Bestelnr. 40 559  Geschikt voor 40 674 Bestelnr. 40 675

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

40 633

900 × 500 × 780

950 × 550 × 980

350

20,0

40 674

1250 × 700 × 1200

1300 × 750 × 1400

1050

33,0

 Geschikt voor 40 674 Bestelnr. 339 147 met inwerpsleuf Stolpdeksel zonder sluitingen  Geschikt voor 40 633 Bestelnr. 40 558

Levering zonder inhoud.

99


Containerwagen

geanodiseerd

Transportwagen W 171, geanodiseerd met 3-delige deksel Stevige aluminium wagen voor divers gebruik.  3-delen deksel met opklapmechanisme en neerklapbare zijwand  Containeruitsnede met profilering; stootranden volledig gelast  Stabiel, groot gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door vaste geometrische vorm met mantel- en bodemplaat verbonden  Gladde zijwanden zonder randen  Gelaste lengtenaad, bodemnaden rondom dicht  Afgedichte bodem met aflopende gedeelten en aftapkraan  Handgreep aan zijde van zwenkwielen  Stootrand rondom de wagen  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 200 mm, 50 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

40 691

1000 × 575 × 1200

40 692

1250 × 700 × 1200

1140 × 685 × 1490

690

30,0

1390 × 810 × 1490

1050

40 693*

35,0

1000 × 575 × 1200

1140 × 685 × 1490

690

30,0

40 694*

1250 × 700 × 1200

1390 × 810 × 1490

1050

35,0

* Uitvoering zonder anodisering

100

Levering zonder inhoud.


Containerwagen

1

2

3

Transportwagen W 172 (afb. 1)

Transportwagen W 182 (afb. 3)

Stevige aluminium wagen voor divers gebruik.

Stevige aluminium wagen voor divers gebruik.

 Stabiel, groot gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door vaste geometrische vorm met mantel- en bodemplaat verbonden  Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer stabiliteit  Eén lange zijde met uitsparing, ca. 1230 × 295 mm  Containeruitsnede met profilering; stootranden volledig gelast  Duwgreep aan beide korte zijden  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 200 mm, 50 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers

 Stabiel rand- en bodemprofiel  Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer stabiliteit  Stapelbaar  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers  Bijzonderheden: Bestelnr. 40 661: geanodiseerd, met 16 afvoergaten in het midden van de wagenbodem. Bestelnr. 40 780: niet geanodiseerd, zonder uitloopgaten

nr.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

1

40 634

1500 × 900 × 700

1650 × 950 × 980

945

37,0

nr.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

2

40 650

760 × 400 × 500

800 × 440 × 625

150

8,0

nr.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

40 780

700 × 560 × 650

740 × 600 × 760

230

12,0

3

40 661

700 × 560 × 750

740 × 600 × 760

230

12,0

Transportwagen W 181 (afb. 2) Aluminium kastwagen voor kwetsbaar en licht transport.  Stabiel rand- en bodemprofiel  Glad oppervlak van de binnenwanden  Zijwandverbinding in lengte naad gelast  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 75 mm, 25 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers

Levering zonder inhoud.

101


Containerwagen

Transportwagen W 170 Stevige aluminium wagen voor divers gebruik.  Stabiel, groot gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door vaste geometrische vorm met mantel- en bodemplaat verbonden  Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer stabiliteit  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

40 631

1000 × 640 × 650

1050 × 690 × 855

415

19,5

40 635

1250 × 700 × 750

1300 × 750 × 955

655

23,7

Accessoire: Scharnierend deksel met dekselband en 2 spansluitingen  Geschikt voor 40 631 Bestelnr. 40 654  Geschikt voor 40 635 Bestelnr. 40 675  Geschikt voor 40 631 Bestelnr. 327 412 met briefopening  Geschikt voor 40 635 Bestelnr. 339 147 met briefopening

102

Levering zonder inhoud.


Containerwagen

geanodiseerd randprofiel met kunststof laag

Transportwagen W 170 plus Stevige aluminium wagen voor divers gebruik.  Geanodiseerd randprofiel met slijtvaste kunststof laag versterkt  Stabiel, groot gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door vaste geometrische vorm met mantel- en bodemplaat verbonden  Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer stabiliteit  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen, schommelend, ∅ 100 / 125 mm, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

40 695

Transportwagen W 107 plus met banden ∅ 125 mm

40 696

Transportwagen W 107 plus met banden ∅ 100 mm

1300 × 700 × 600 1000 × 600 × 590

1350 × 750 × 800 1050 × 650 × 770

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

540

25,0

350

19,0

Levering zonder inhoud.

103


Containerwagen

1

2

3

4

Toebehoren en speciale uitrusting bij kastwagen W 170 / W 171 Aanhangdissel met koppeling (afb. 1)  Naar boven klapbaar  Vast gemonteerde trekinrichting  Bestelnr. 3008 Onderstel / wielen (afb. 2)  ∅ 125 mm, 40 mm breed  ∅ 160 mm, 40 mm breed  ∅ 200 mm, 50 mm breed  Op wens ook voor containerwasinstallaties  Op aanvraag Draaikraan  ∅ 40 mm  Voor hef-en kiepmechanisme  Op aanvraag

104

Levering zonder inhoud.

Arretering voor zwenkwielen (afb. 3)  Op aanvraag Richtingsarretering voor zwenkwielen  ∅ 200 mm  Op aanvraag Uitschuifbare handgreep  Op aanvraag Kantelframe rondom (afb. 4)  Met kunststofbekleding  Op aanvraag


Containerwagen / Roosterwagen

geanodiseerd

Transportwagen W 128

Roosterwagen GW 1700

Speciale aluminium wagen, geanodiseerd, waterdicht gelast.

Gecombineerde waswagen voor schone en vuile was.

 Stabiel randprofiel, gladde binnenwanden  Bodem met geïntegreerde afloopzijden en aftapkraan voor probleemloze aftap van vloeistoffen  Onderstel: 2 bok- en 2 rubberen zwenkwielen, ∅ 125 mm, 40 mm breed, licht lopend, “spoorloos”, uitgevoerd met kogellagers, afdekkappen

Bestelnr.

Inw. maat (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (kg)

40 623

1000 × 700 × 400

1040 × 740 × 765

280

21,0

 Staal, verzinkt, geel gechromeerd  Ingestoken buisframe-chassis  Zijwanden, achterwand en bodem in stabiele roosters  Bovenste legger naar achter, middelste legger naar voor opklapbaar  Voorste deel met verlaagde wand en dwarsbalk  Opschriftplaatje 100 × 130 mm  Klerenstang. 3 spanriemen, voettredeplaat  Vakhoogte bij neergeklapte leggers: Onderste vak 650 mm; middelste vak 560 mm; bovenste vak 320 mm  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers

Bestelnr.

Inw. maat (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maat (l × b × h, ca. mm)

Gewicht (kg)

43 910

740 × 540 × 1530

800 × 600 × 1730

37,0

Levering zonder inhoud.

105


106


Bevoorrading en afvalverwijdering Car-in-Car: Wagensysteem voor de sterilisatieafdeling (pagina 108) Afvalverzamelinrichting (pagina 111) Grondstofverzamelinrichting (pagina 113) Grondstoffenkast (pagina 114) Transportwagen (pagina 115) Kastwagen (pagina 116) Platformwagen (pagina 118) Transportmanden en Onderzetwagens (pagina 119) Kisten (pagina 120) Kisten voor besmettingsgevaarlijke stoffen volgens klasse 6.2 (pagina 122)

107


Car-in-Car: Wagensysteem voor de sterilisatieafdeling

Wagensysteem voor de sterilisatieafdeling

Transportwagen Car-in-Car

 Voor steriele transport tussen steriele afdeling en OP  Gesloten buitenwagen rijdt niet in de schone afdeling  Steriele goederen worden ingeladen in de overdrachtszaal  Laadwagen blijft steeds in de schone afdeling, dus geen verontreiniging

 Aluminium, geanodiseerd  Met 2 deurvleugels en centrale vergrendeling  4 schuifgrepen  Stootprofielen rondom met kunststof bekleed  Materiaal: zeer vaste corrosiebestendige aluminiumlegering  Gewicht ca. 70 kg  Compleet met wielset, bestaande uit: 2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, 160 mm × 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, wiellagers  Binnencorpus met 2 koppelvoorzieningen voor het bevestigen van binnenwagens ISO met één rij  Koppelvoorziening aan de voorzijde voor het vergrendelen van de overnamewagen ISO

 Vraagt u ons a.u.b. om advies Voorbeeld voor steriel vervoer

Sluizen OK

Transport vervuild

Transport gereinigd

CSA Sluizen

108

Levering zonder inhoud.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

46 450

940 × 610 × 1190

1090 × 690 × 1485

680

70,0


Car-in-Car: Wagensysteem voor de sterilisatieafdeling

Overnamewagen ISO  Uit RVS 18 / 10  Oppervlak glasparel-bestraald  Met de overnamewagen wordt het steriel materiaal uit de gesloten transportwagen genomen en in de OK klaargezet of op het platform ISO tussentijds gestockeerd  Het vergrendelingssysteem aan de zijkant garandeert een veilige aankoppeling van de wagen aan het platform of aan de transportwagen bij de overname of overdracht van de binnenwagen  Eenvoudig losmaken van de vergrendeling (transportveiligheid), door een optimaal bedienbare voethevel  Gemakkelijk rijdbaar op vier zwenkwielen, ∅ 160 mm, 2 rollen met rem, staal, gegalvaniseerd  Optie: wieluitvoering in roestvrij staal, geschikt voor wasinstallaties

Bestelnr.

Maten (l × b × h, ca. mm)

46 453

664 × 484 × 1008

Levering zonder inhoud.

109


Car-in-Car: Wagensysteem voor de sterilisatieafdeling

1

110

2

Binnenwagen ISO

Platform ISO

 Uit RVS 18 / 10  Oppervlak glasparel-bestraald  Geschikt voor componenten van het ZARGES ISO-modulesysteem  Transport in gesloten transportwagen W 105-CIC (van de centrale sterilisatie naar de sluis of terug) of fixatie op het open platform ISO voor de opslag van steriel goed in de OK im OP  Optie: maximale benutting van de opnamecapaciteit van het geleiderspaar door een eenvoudige instelbaarheid van de opnamegeleiders

 Uit RVS 18 / 10  Oppervlak glasparel-bestraald  Geschikt voor 1 binnenwagen ISO  Dient voor tussentijds opslag van steriel goed in de OK of in de nabijheid van de OK  Het vergrendelingssysteem aan de voorzijde garandeert een veilige aankoppeling van de overnamewagen op het onderstel bij de overname of overdracht van de binnenwagen  Optie: gebruik als overdrachtplatform met een vergrendelingssysteem aan beide zijden

nr.

Bestelnr.

Maten (l × b × h, ca. mm)

nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (l × b × h, ca. mm)

1

46 451

448 × 600 × 1167

2

46 452

eenzijdig

513 × 650 × 290

Levering zonder inhoud.


Afvalverzamelinrichting

1

2

4 3

Roestvrijstalen afvalverzamelinrichting “Compact”  Gepolijst roestvrijstalen frame  Buisverbindingen rondom gelast  Klemringen telkens met hechtring SR 400  4 zwenkwielen, ∅ 75 mm, lichtlopende zwenkwielen  Met scharnierdeksel en kuip met kunststofbodem nr.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (b × d × h, ca. mm)

450 × 440 × 950

1

NA 21

1-voudige-verzamelaar

2

NA 22

2-voudige-verzamelaar

625 × 440 × 950

3

NA 23

3-voudige-verzamelaar

975 × 440 × 950

4

NA 24

4-voudige-verzamelaar

1275 × 440 × 950

Toebehoren  Stootschijven  Trapmechanisme voor scharnierdeksel  Draaisluitingsmechanisme  Draadlusknopen

Enkel compartiment verzamelinrichting met trapmechanisme Levering zonder inhoud.

111


Afvalverzamelinrichting

1

2

Afvalverzamelinrichting “Genius” met klemring en trapmechanisme  Roestvrijstalen frame  Buisverbindingen rondom gelast  1 trapmechanisme  4 stootschijven  4 zwenkwielen, ∅ 75 mm, waarvan 2 met stop  Optioneel: voorkantpoten en 2 zwenkwielen, ∅ 75 mm achter

112

nr.

Bestelnr.

Maten (l × d × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Wielen

1

S 40

585 × 490 × 825

40

2LR

S 70

585 × 490 × 975

70

2LR

2

S 40 L

585 × 490 × 825

40

4LR

S 70 L

585 × 490 × 975

70

4LR

Levering zonder inhoud.

Klemring met dubbele lip


Grondstofverzamelinrichting

2

1

3

Wielenstel voor kunststof houders, 50 liter (zonder houder)

500 mm

 Roestvrijstalen frame  4 zwenkwielen, ∅ 50 mm, lichtlopende rubberen, zwenkwielen Omschrijving

Maten (b × d × h, ca. mm)

1

GSE 15

1 vak

300 × 425 × 215

2

GSE 25

2 vak

610 × 425 × 215

3

GSE 35

3 vak

920 × 425 × 215

4

GSE 45

4 vak

1230 × 425 × 215

42

5m

m

510 mm

Bestelnr.

mm

290 mm

750 mm

nr.

450

Kunststofhouders De kunststofhouders hebben gladde binnen- en buitenoppervlakken en zijn daarom gemakkelijk schoon te maken. Een ander voordeel is de hoge stabiliteit evenals het geringe eigen gewicht van de houder. Andere grondstofverzamelinrichtingen op aanvraag.  Standaard uitgevoerd met scharnierdeksel  In de kleuren wit, rood, geel, groen, blauw, grijs en zwart verkrijgbaar nr.

Bestelnr.

Maten (l × d × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

5

KB 51

290 × 425 × 510

50

Grondstoffenverzamelinrichting met kunststofhouders, 50 liter, scharnierdeksel en trapmechanisme NWE 2011 / TVD

Levering zonder inhoud.

113


Grondstoffenkast

2 1

4

3

Grondstoffenkast serie 3000 (inclusief houders)  Met kunststof beklede staalplaat  Gladde binnen- en buitenoppervlakken  Grijswit, RAL 9002; andere RAL-kleuren op aanvraag  4 zwenkwielen, ∅ 75 mm, waarvan 2 met stop-lichtlopende wielen  De kunststofhouders worden meegeleverd

nr.

114

Levering zonder inhoud.

Bestelnr.

Omschrijving

Maten (b × d × h, ca. mm)

1

NWK 3010

1 vak

465 × 435 × 845

2

NWK 3020

2 vak

880 × 435 × 845

3

NWK 3030

3 vak

1300 × 435 × 845

4

NWK 3040

4 vak

1725 × 435 × 845


Transportwagen

geanodiseerd

Maaltijdentransportwagen W 105 (type III) plus

Transportwagen W 125

De functionele, hygiënische kastwagen voor maaltijddistributie.

Speciale aluminium wagen, geanodiseerd, waterdicht gelast.

 Aluminium kastwagen geanodiseerd voor hygienische maaltijdendistributie  Twee deurvleugels 270° uitklapbaar, beveiliging van open deuren door magneethouders  Per voorzijde een ergonomische handgreep uit gelaagd gegoten aluminium  Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokrollen  Zwenkrollen met wielstoppen

 Stabiel randprofiel, gladde binnenwanden  Duwgreep aan voorzijde  Bodem met geïntegreerde aflopende zijden en aftapkraan voor probleemloze aftap van vloeistoffen  Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen  Zwenkwielen zijn voorzien van een rem

Bij gebruik van de vereiste speciale onderstelwielen tevens geschikt voor container-wasinstallaties.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

40 891

Interieur: voor 39 gestapelde Euronorm-isolatiebladen.

40 893

Interieur voor bevestiging van enkele geleider voor 33 Euronorm-isolatiebladen. 1245 × 550 × 1260 1365 × 630 × 1595 860

1160 × 550 × 1325

1280 × 630 × 1660

845

Gewicht (ca. kg)

Speciale toebehoren:  Ontgrendeling voor hef-en kiepmechanisme volgens DIN 3070  Speciaal onderstel voor de wasindustrie  Koppeling en dissel om in een treinformatie te rijden Extra uitrusting:  Aluminium klapwand voor uitsparing Bestelnr. 40 888  Deksel met twee scharnieren en pakking Bestelnr. 40 889  Centrale arretering voor zwenkwielen ∅ 160 mm Bestelnr. 3062

71,0

75,0

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

40 887

1185 × 620 × 850

1300 × 730 × 1100

620

38,0

Levering zonder inhoud.

115


Kastwagen

Transportwagen W 171 met klep Stevige aluminium wagen voor divers gebruik.  Stabiel, groot gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door vaste geometrische vorm met mantel- en bodemplaat verbonden  Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer stabiliteit  Een langszijde voor de helft neerklapbaar voor eenvoudiger be- en ontladen  Containeruitsnede met profilering; stootranden volledig gelast  Klep met boutbevestiging en bewegelijke scharnieren  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers, afdekkappen

Accessoire: Scharnierend deksel met dekselband en 2 spansluitingen  Geschikt voor 40 633 Bestelnr. 40 559  Geschikt voor 40 674 Bestelnr. 40 675  Geschikt voor 40 674 Bestelnr. 339 147 met inwerpsleuf

Bestelnr.

116

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

40 633

900 × 500 × 780

950 × 550 × 980

350

20,0

40 674

1250 × 700 × 1200

1300 × 750 × 1400

1050

33,0

Levering zonder inhoud.

Stolpdeksel zonder sluitingen  Geschikt voor 40 633 Bestelnr. 40 558


Kastwagen

Speciale uitrusting met neerklapbare binnenwand

Transportwagen W 171 met 3-delige deksel Stevige aluminium wagen voor divers gebruik.  3-delen deksel met opklapmechanisme en neerklapbare zijwand  Containeruitsnede met profilering; stootranden volledig gelast  Stabiel, groot gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door vaste geometrische vorm met mantel- en bodemplaat verbonden  Gladde zijwanden zonder randen  Gelaste lengtenaad, bodemnaden rondom dicht  Afgedichte bodem met aflopende gedeelten en aftapkraan  Handgreep aan zijde van zwenkwielen  Stootrand rondom de wagen  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 200 mm, 50 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

40 691

1000 × 575 × 1200

40 692

1250 × 700 × 1200

1140 × 685 × 1490

690

30,0

1390 × 810 × 1490

1050

40 693*

35,0

1000 × 575 × 1200

1140 × 685 × 1490

690

30,0

40 694*

1250 × 700 × 1200

1390 × 810 × 1490

1050

35,0

* Uitvoering zonder anodisering Levering zonder inhoud.

117


Platformwagen

Voor zowel lange, korte of stapelbare producten, pakken, dozen, zakken, vaten en of linnen – de platformwagens van ZARGES brengen uw producten eenvoudig en veilig naar hun bestemming.

2

1

Verdeelwagen

Variomobil

Aluminium verdeelwagen, geanodiseerde, gelaste uitvoering.

Aluminium platformwagen als variomobil in bouwsetsysteem.

 Met 2 handgrepen en geïntegreerde randversteviging  Kunststof stootwielen  Onderstel: 4 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers, afdekkappen  Extra uitrusting: remmen op de zwenkwielen met ∅ 125 mm  Belasting per platform: 40 kg  2 leggers bij bestelnr. 40 726 (afstand tussen de leggers 488 mm), 3 leggers bij bestelnr. 40 727 (afstand tussen de leggers 230 mm)

 Stabiel, glad platform  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 160 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers  Zwenkrollen met wielstoppen  Aanvullingsdelen voor het basismodel: Gladde, afneembare voor- en zijwanden (uitbreiding achteraf zonder problemen mogelijk) Toebehoren bij basismodel 40 785:  Duwbeugel geanodiseerd met kleine wand Bestelnr. 40 787  Aluminium zijwand, ééndelig Bestelnr. 40 788

nr.

Bestelnr.

Aantal legborden

Inw. maten (l × b, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Gewicht (ca. kg)

40 726

2

800 × 520

925 × 640 × 870

12,0

1

40 727

3

800 × 520

925 × 640 × 870

16,0

Systeemvarianten Variomobil → Afb. 1: Bestelnr. 40 785 → Afb. 2: Bestelnr. 40 785 en 40 787 → Afb. 3: Bestelnr. 40 785 en 2 × 40 787 → Afb. 4: Bestelnr. 40 785 en 2 × 40 787 en 1 × 40 788

118

Levering zonder inhoud.

1

nr.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Belasting (ca. kg)

Gewicht (ca. kg)

2

40 785

1000 × 655 x 620

1200 × 750 × 1050

300,0

13,2

2

3

4


Transportmanden en Onderzetwagens

Als u op zoek bent naar eenvoudige oplossingen voor transport en opslagproblemen, dan zijn de zeer wendbare onderzetwagens van ZARGES uitstekende hulpmiddelen. Zowel in de hoge als in de lage uitvoering wordt het transporteren van één of meerdere ZARGES manden of kisten een kinderspel.

1

3

2

De geperforeerde transportmanden van ZARGES zijn er zowel in een conische als in een rechte uitvoering. Rechte manden kunnen op elkaar worden gestapeld, konische manden in elkaar stapelbaar.

4

Transportmand K 250

Onderzetwagen W 150

 Rechte uitvoering  Robuuste stapelhoeken, die er voor zorgen dat de manden op elkaar gestapeld kunnen worden  Ergonomische handgrepen aan twee zijden  Onderkant verstevigd met kunststof profielen

 Aluminium onderstel, lage uitvoering  Geschikt voor het transport van de aluminium transportbak K 270 resp. transportkisten K 470 / K 450  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen in hoekpositie, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, rollagers, afdekkappen

nr.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

nr.

Bestelnr.

1

40 781

540 × 340 × 280

40 782

700 × 440 × 280

580 × 380 × 300

52

2,5

3

40 607

740 × 480 × 300

86

3,5 –

40 608

Geschikt voor

Uitw. maten kisten (l × b, ca. mm)

Gewicht (ca. kg)

K 270

580 × 380

5,1

K 470 / K450 K 270

600 × 400 resp. 2 kisten: 400 × 300 760 × 580

5,1

K 470 / K450

800 × 600

Transportmand K 251

Onderzetwagen W 152

 Konische uitvoering  In elkaar stapelbaar  Handgrepen aan twee zijden  Onderkant verstevigd met kunststof profielen  Hoogte ca. 280 mm

 Aluminium onderstel, hoge uitvoering  Geschikt voor het transport van de transportbak K 250 of de transportkisten K 470 / K 450 en de kisten K 270  Onderstel: 2 bok- en 2 zwenkwielen, ∅ 125 mm, 40 mm breed, rubberbanden, “spoorloos”, wiellagers, afdekkappen

nr.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b, ca. mm)

Uitw. maten (l × b, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

nr.

Bestelnr.

Geschikt voor

Uitw. maten (l × b, ca. mm)

Hoogte (ca. mm)

Gewicht (ca. kg)

2

40 783

boven: 700 × 445 onder: 630 × 375

boven: 740 × 485 onder: 640 × 380

89

3,0

4

40 609

K 250

450

5,9

40 680

K 470 / K 450 / K 270

580 × 380 740 × 480 800 × 600 760 × 580

450

6,2

Levering zonder inhoud.

119


Kisten

Universele kist K 470

Bijzonderheden K 470

 Stapelbare universele kist  Deksel met RVS pianoscharnier, dekselbanden en een neoprene dekselpakking  Stabiel rand-, deksel- en bodemprofiel  Versterkingsrillen rondom en op de hoeken, voor meer stabiliteit  Gegoten aluminium stapelhoeken  Spansluitingen geschikt voor hangslot, cilinderslot en looddraad  Ergonomische, hoogbelastbare valgrip  Afgestemd op standaard palletmaten volgens DIN 15 141

 Bestelnummers 40 677 en 40 835 voorzien van: 1 handgreep op het deksel, hoekversteviging en 1 spansluiting in het midden van de kist  Bestelnummers 40 810 (zonder hoekversterking) en 40 849 (met hoekversterking) voorzien van 1 handgreep tussen de spansluitingen  Bestelnummers 40 580, 40 875 en 40 876 voorzien van: telkens 2 aluminium versterkingsprofielen, 3 spansluitingen aan de voorzijde en 2 handgrepen per korte zijde  Bestelnummer 40 568 is uitgerust met 1 extra handgreep aan de voorzijde en hoekversterking

→ Belangrijke opmerking: De transportkisten K 470 met GGVS*-goedkeuring zijn tegen meerprijs leverbaar. Speciale inzet op aanvraag. In geval van bestelling, specificeer: GGVS-specificatie. Bestelvoorbeeld: 40 677 GGVS *Getest: samengestelde verpakking UN 4B

120

Levering zonder inhoud.


Kisten

8 6

19

2 9 3

22

10

14

15

1

26 11

16

17 20

5 7

27 23

21

18

24 12

25 13

4

nr.

Bestelnr.

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

Inhoud (ca. l)

Gewicht (ca. kg)

1

40 835

350 × 250 × 150

400 × 300 × 180

13

2,6

2

40 677

350 × 250 × 310

400 × 300 × 340

27

3,1

3

40 810

550 × 350 × 150

600 × 400 × 180

29

4,2 4,8

4

40 568

550 × 350 × 220

600 × 400 × 250

42

5

40 678

550 × 350 × 310

600 × 400 × 340

60

5,0

6

40 564

550 × 350 × 380

600 × 400 × 410

73

5,3

7

40 849

550 × 550 × 220

600 × 600 × 250

67

5,6

8

40 859

550 × 550 × 380

600 × 600 × 410

115

6,6

9

40 836

550 × 550 × 580

600 × 600 × 610

175

7,8

10

40 837

600 × 430 × 450

650 × 480 × 480

116

6,5

11

40 838

600 × 560 × 300

650 × 610 × 330

101

6,5

12

40 839

600 × 560 × 440

650 × 610 × 470

148

7,4

13

40 840

660 × 600 × 350

710 × 650 × 380

139

7,6

14

40 841

690 × 460 × 380

740 × 510 × 410

121

6,9

15

40 842

690 × 640 × 340

740 × 690 × 370

150

8,0

16

40 843

690 × 640 × 430

740 × 690 × 460

190

8,6

17

40 565

750 × 550 × 380

800 × 600 × 410

157

10,0

18

40 566

750 × 550 × 580

800 × 600 × 610

239

12,0

19

40 844

780 × 480 × 520

830 × 530 × 550

195

11,1

20

40 845

900 × 480 × 400

950 × 530 × 430

173

11,0

21

40 846

900 × 640 × 450

950 × 690 × 480

259

13,4

22

40 567

950 × 450 × 380

1000 × 500 × 410

162

10,9

23

40 847

1150 × 350 × 150

1200 × 400 × 180

60

7,5

24

40 580

1150 × 750 × 480

1200 × 800 × 510

414

20,0

25

40 848

1350 × 400 × 220

1400 × 450 × 250

119

9,5

26

40 875

1550 × 550 × 465

1600 × 600 × 495

396

25,0

27

40 876

1650 × 750 × 670

1700 × 800 × 700

829

30,0

Belangrijke opmerking: De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de inwendige maat (zowel in de lengte als in de breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

Levering zonder inhoud.

121


Kisten voor besmettingsgevaarlijke stoffen volgens klasse 6.2

1

ZARGES transportkisten voor gevaarlijke stoffen zijn als samengestelde verpakking toegelaten voor het vervoer van besmettelijke stoffen volgens UN-nummer 2814 en 2900, categorie A en B met alle verkeersmiddelen toegelaten. De transportkisten hebben voldaan aan de zware testvoorwaarden, zoals bijv. de valtest uit een hoogte van 9 m. Voor het transport van UN-nummer 3373 kunnen alle afmetingen van de series K 470, BY en Alu-Case worden gebruikt. Voor thermisch gecontroleerd transport kunnen droogijs of andere koelmiddelen worden gebruikt.

Toebehoren

2

Duurzame transportcontainer voor klinisch afval UN 3291

 Isolerende inleg voor temperatuur-gecontroleerd transport, geschikt voor K 470, bestelnr. 342 856, Bestelnr. 43 832

 Goedgekeurd voor UN 3291 klinisch afval  Modificeerbaar voor verschillende bewerkingssystemen en -processen  Volume van ca. 450 tot 1000 liter  Uitrusting met onderstel of palletonderbouw  Toelating volgens UN 4B tot UN 50B

 Sluitbare binnentas als tweede binnenverpaking volgens verpakkingsvoorschrift P 650 en P 620, Bestelnr. 43 831

Transportcontainer met goedkeuring UN 4B volgens klasse 6.2 nr.

Bestelnr.

1

342 856

2

342 971

Serie

Inw. maten (l × b × h, ca. mm)

Uitw. maten (l × b × h, ca. mm)

K 470

350 × 250 × 310

400 × 300 × 340

27

3,1

6,1

K 475

360 × 360 × 265

400 × 400 × 300

34

5,5

10,6

→ Opmerking: Zie ook onze catalogus: Verpakken, transporteren, opslaan vanaf pagina 50.

122

Levering zonder inhoud.

Inhoud (ca. l)

Gewicht, leeg (ca. kg)

Max. toelaatbaar brutogewicht (kg)


Ladders Stellingladders (pagina 124) Safer Step ladders (pagina 126) Trap, geanodiseerd (pagina 128) Multifunctionele vouwladders (pagina 129) Multifunctionele ladders (pagina 130)

123


Stellingladders

Stellingladder in gebruikspositie Stellingladder in rustpositie H Loodrechte hoogte van de geleiderails

H

Plaatsing

1

Haken boven bij gebruik Haken beneden in de ruststand

2

Stellingophangladders ZARGES Stellingladders zijn ideaal geschikt voor gebruik in kantoren en archieven, in opslagdepots voor medische producten en medicamenten. De stellingladders zijn voorzien van twee ophanghaken voor de geleiderails evenals extra haken voor het loodrecht ophangen tegen de stelling (zie afbeeldingen 1 en 2).

Stellingophangladders, gecapitonneerde trede Bestelnr.

max. loodr. ophanghoogte (m)

Aantal treden

41 402

1,54

6

41 403

1,76

7

41 404

1,98

8

41 405

2,21

9 10

41 406

2,43

41 407

2,64

11

41 408

2,86

12

→ Plaatsing = loodrechte hoogte van de geleiderails × 0,404

Stellingophangladder, omgebogen ZARGES Safer Step Technology Bestelnr.

124

Levering zonder inhoud.

max. loodr. ophanghoogte (m)

Aantal treden

1041 356

1,82

6

1041 358

2,35

8

1041 360

2,88

10

1041 362

3,40

12

1041 364

3,93

14

→ Plaatsing = loodrechte hoogte van de geleiderails × 0,364


Stellingladders

3 Verrijdbare stellingladder in de rustpositie

4 Verrijdbare stellingladder in gebruikspositie

Stellingladder, verrijdbaar Verrijdbare stellingladders zijn bijzonder comfortabel en gemaakt voor dagelijks gebruikt. Zowel het loopwerk als de veerbelaste wielen aan de onderzijde blokkeren de ladder bij belasting. In de rustpositie kan de ladder ruimtebesparend tegen de stelling worden gezet (zie afbeeldingen 3 en 4). Stellingladder, verrijdbaar, gecapitonneerde trede Bestelnr.

max. loodr. ophanghoogte (m)

Aantal treden

41 412

1,92

6

41 413

2,14

7

41 414

2,36

8

41 415

2,59

9 10

41 416

2,81

41 417

3,02

11

41 418

3,25

12

→ Plaatsing = loodrechte hoogte van de geleiderails × 0,404

Stellingladder, verrijdbaar, omgebogen ZARGES Safer Step Technology Bestelnr.

max. loodr. ophanghoogte (m)

Aantal treden

1141 356

2,21

6

1141 358

2,73

8

1141 360

3,26

10

1141 362

3,79

12

1141 364

4,31

14

→ Plaatsing = loodrechte hoogte van de geleiderails × 0,364

Levering zonder inhoud.

125


Safer Step ladders

Voor een gerieflijke stand en hoge veiligheid

Trap met omgebogen treden ZARGES Safer Step Technology – gepatenteerde treden met anti-slip kunststofinzetstukken. ZARGES Safer Step Technology EU-patent EP 1 162 342

Voor meer informatie over de ZARGESinnovatie:

www.safer-step.de

Ergonomisch afgeronde voorkant van de trede, treden met geïntegreerde kunststofinzetstukken

126

Levering zonder inhoud.

Enkele ladder met treden voorzien van kunststof antislipprofilering, voor extra veiligheid.  Verbinding tussen sporten en langsdragers met zeer sterke ZARGES randombuiging van hoge kwaliteit  Treden en langsdragers uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen  Praktische legplek voor kleine onderdelen en gereedschappen van aluminium  Platform uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen voor een veilige en gemakkelijke stand, ook gedurende langer werk  Uitwisselbare 2-componenten kunststofschoenen voor slipvaste stand en tegelijkertijd goed vastzittend aan de langsdragers  Beveiliging tegen spreiding door een zeer sterke Perlon riem, bij trappen vanaf vier treden  Z 600 trede met ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep  Speciaal ergonomisch uitgevoerde voorkant van de trede  Langsdragers slijtagevast elektrolytisch geanodiseerd  Maximale werkhoogte door 280 mm hoge eerste trede van de trap Speciale uitrusting  Verrijdbare uitvoering leverbaar  Trapschoenen die statische elektriciteit ontladen leverbaar


Safer Step ladders

Aan beide zijden beklimbaar – ook geschikt voor gebruik in MR-ruimten Bestelnr.

Traplengte (m)

Werkhoogte (ca. m)

Onderkant buitenbreedte (m)

Langsdragerhoogte (mm)

Aantal treden

Gewicht (kg)

41 303 41 304 41 305 41 306 41 307 41 308 41 310 41 312 41 314 41 316

0,79 1,07 1,35 1,63 1,91 2,19 2,75 3,31 3,87 4,43

2,55 2,85 3,10 3,40 3,70 3,95 4,50 5,10 5,65 6,20

0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

2×3 2×4 2×5 2×6 2×7 2×8 2 × 10 2 × 12 2 × 14 2 × 16

5,8 7,2 8,4 9,3 10,1 11,5 14,7 17,8 22,6 26,5

Eenzijdig beklimbaar Bestelnr.

Traplengte (m)

Platformhoogte (m)

Werkhoogte (ca. m)

Breedte langduriger klim-/steungedeelte (mm)

Aantal treden incl. platform

Gewicht (kg)

41 373 41 374 41 375 41 376 41 377 41 378 41 380

1,48 1,76 2,04 2,32 2,60 2,88 3,44

0,80 1,06 1,33 1,59 1,85 2,12 2,64

2,80 3,10 3,35 3,60 3,85 4,15 4,65

73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58

3 4 5 6 7 8 10

7,8 9,2 9,9 10,8 11,6 12,0 15,2

Levering zonder inhoud.

127


Trap, geanodiseerd

ZARGES TOP trap met slipvaste tredenbedekking Een topproduct– comfortabel, ergonomisch en esthetisch tegelijk.  80 mm diepe treden met slipvaste, geribbelde rubberbedekking  Langsdragers slijtagevast elektrolytisch geanodiseerd  Capitonnering die de scheenbenen ontzien aan de voorkant van de treden  Massief veiligheidsplatform uit geëxtrudeerd aluminium (25 cm × 25 cm)  Attractieve vormgeving – ideaal voor inzet op het afdelingssteunpunt  Geschroefde verbinding tussen treden en langsdragers  Treden en langsdragers uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen  Beveiliging tegen spreiding door een zeer sterke Perlon riem, bij trappen vanaf vier treden Speciale uitrusting  Verrijdbare uitvoeringleverbaar

128

Levering zonder inhoud.

Onderkant buitenbreedte (m)

Breedte langduriger klim-/steungedeelte (mm)

Aantal treden incl. platform

Gewicht (kg)

Bestelnr.

Traplengte (m)

Platformhoogte (m)

Werkhoogte (ca. m)

40 131

1,36

0,66

2,70

0,43

48 / 42

3

4,9

40 132

1,60

0,88

2,90

0,46

48 / 42

4

6,0

40 133

1,84

1,10

3,10

0,48

48 / 42

5

7,0

40 134

2,07

1,32

3,35

0,51

48 / 42

6

8,2

40 135

2,31

1,54

3,55

0,53

48 / 42

7

9,3

40 136

2,55

1,76

3,80

0,56

48 / 42

8

10,4


Multifunctionele vouwladders

1

ZARGES Multifunctionele vouwladders, 2-delig De praktische klimhulp met dubbele functie (zie afbeelding 1).  Naar keuze als ladder of als trap inzetbaar  Robuust, met aan de langsdragers vastgeschroefd stalen scharnier  Automatische vergrendeling  Een ladderdeel met bredere schuinstaande treden voor een veilige stand  Uitwisselbare 2-componenten kunststofschoenen voor slipvaste stand die tegelijkertijd goed vastzitten aan de langsdragers  Verbinding tussen sporten en langsdragers met zeer sterke ZARGES randombuiging van hoge kwaliteit Speciale uitrusting  Trapschoenen die statische elektriciteit ontladen leverbaar Bestelnr.

Lengte als ladder (m)

Lengte als trap (m)

Werkhoogte als ladder (m)

Werkhoogte als trap (m)

Dwarsbalk (m)

Aantal sporten

Langsdragerbreedte (mm)

Gewicht (kg)

6,0

41 941

2,50

1,30

3,60

3,05

0,75

2×4

58

41 942

3,60

1,85

4,70

3,60

0,75

2×6

58

8,0

41 943

4,70

2,40

5,80

4,15

0,75

2×8

58

12,0

Levering zonder inhoud.

129


Multifunctionele ladders

Enkele ladder

Aan beide zijden beklimbare trap

Multifunctionele ladders, 3-delig Eén ladder – zes functies.  Bovenladder met steekhaken en afneembeveiliging  Spreidbeveiliging met zeer sterke Perlon riem met ingenaaide bevestigingsstuk  Stabiel, vastgeschroefd beslag uit geëextrudeerde profielen  Optimale verbinding van het geleidebeslag door een constructie die de langsdrager omvat  Afneembeveiliging en geleidebeslag zijn uitwisselbaar vanwege de schroefverbinding  Verbinding tussen sporten en langsdragers met zeer sterke ZARGES randombuiging van hoge kwaliteit  Uitwisselbare 2-componenten kunststofschoenen voor slipvaste stand die tegelijkertijd goed vastzitten aan de langsdragers  Sporten en langsdragers uit geëxtrudeerde aluminium profielen  Twee stijve verbindingen  Optimale standveiligheid door extra brede dwarsbalk  Bovenladder met koprijmechanisme

130

Levering zonder inhoud.


Multifunctionele ladders

Traptoegankelijke ladder

Bestelnr.

3-delige multifunctionele ladder

Ladderlengte als uitgeschoven 3-delige ladder (m)

Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekgedeelte (m)

2-delige ladder

3-delige ladder

Lengte v.d. ladderdelen als trap zonder het opsteekgedeelte (m)

Dwarsbalk (m)

Aantal sporten

Langsdragerbreedte (mm)

Gewicht (kg)

41 526*

4,15

3,00

1,90

0,80

3×6

68

13,8

41 527*

4,95

3,60

2,20

0,80

3×7

68

16,2

41 521

5,80

4,10

2,45

0,90

3×8

73

18,5

41 529

6,65

4,70

2,75

0,90

3×9

73

20,8

41 522

6,90

4,95

3,00

1,00

3 × 10

73

24,3

41 523

8,60

6,10

3,55

1,10

3 × 12

98

30,1

41 524

9,70

6,95

4,15

1,20

3 × 14

98

38,4

* zonder koprijmechanisme

Levering zonder inhoud.

131


Zoekregister

Bestelnr.

132

pagina

Bestelnr.

pagina

Bestelnr.

pagina

Bestelnr.

pagina

3001

96

40 677

120, 121

40 893

115

46 002

15, 45, 46

3002

96

40 678

121

41 303

127

46 003

15, 45, 46

3004

96

40 680

119

41 304

127

46 004

3005

96

40 681

95

41 305

127

14, 44, 46, 47, 48, 49

3006

96

40 682

95

41 306

127

46 005

13, 44, 45, 48, 49

3007

96

40 683

95

41 307

127

46 006

15

3008

104

40 684

95

41 308

127

46 007

3060

96

40 689

95

41 310

127

46 010

3062

115

40 691

100, 117

41 312

127

46 011

40 131

128

40 692

100, 117

41 314

127

46 013

40 132

128

40 693

100, 117

41 316

127

40 133

128

40 694

100, 117

41 373

127

46 014

40 134

128

40 695

103

41 374

127

22, 23, 40, 46, 48

40 135

128

40 696

103

41 375

127

46 015

22, 23, 46, 47, 49

40 136

128

40 726

118

41 376

127

40 558

99, 116

40 727

118

41 377

127

40 559

99, 116

40 756

98

41 378

127

40 564

121

40 780

101

41 380

127

40 565

121

40 781

119

41 402

124

40 566

121

40 782

119

41 403

124

40 567

121

40 783

119

41 404

124

40 568

120, 121

40 785

118

41 405

124

40 580

120, 121

40 787

118

41 406

124

40 607

119

40 788

118

41 407

40 608

119

40 810

120, 121

40 609

119

40 835

40 623

105

40 631

Bestelnr.

pagina

46 042

14, 44, 46, 47, 48, 49

46 043

14, 44, 46, 47, 48, 49

46 049

20

46 055

22, 41

46 056

22, 41

15

46 057

22, 41

14, 46, 47

46 058

22, 41

13

46 060

22, 23, 40, 46, 48

17, 44, 45, 46, 48, 49

46 065

54

46 066

54

46 067

54

46 068

54 54

46 016

22, 23, 46, 47, 49

46 069 46 072

53, 81

46 017

22, 46, 47, 47, 48, 49

46 079

53

46 080

18

46 018

22, 48, 49

46 081

18

46 019

61 46 082

18

46 020

18, 44, 45, 48, 49

46 083

36

46 021

15, 24, 45, 46

46 084

40

46 085

36

124

46 022

17, 46, 47

46 086

40

41 408

124

46 023

18, 46, 47

46 087

38

120, 121

41 412

125

46 024

46 088

41

40 836

121

41 413

125

18, 44, 45, 48, 49

46 089

41

102

40 837

121

41 414

125

46 025

46 090

78

40 633

99, 116

40 838

121

18, 44, 45, 48, 49

41 415

125

40 634

101

40 839

121

41 416

125

40 635

102

40 840

121

41 417

125

40 644

98

40 841

121

41 418

125

40 645

98

40 842

121

41 521

131

40 646

98

40 843

121

41 522

131

40 647

98

40 844

121

41 523

131

46 026

17, 44, 45, 48, 49

46 091

80

46 092

80

46 027

13, 44, 45, 48, 49

46 093

80

46 094

78

46 028

13, 44, 45, 48, 49

46 095

78

13, 44, 45, 48, 49

46 096

80

46 097

80

13, 44, 45, 48, 49

46 098

80

46 100

38

46 101

38

46 102

20, 44, 48

46 103

20, 44, 49

46 104

20, 45

46 105

20, 45

46 106

20, 21, 44, 48, 49

46 107

20, 21, 44, 48, 49

46 029

40 650

101

40 845

121

41 524

131

40 654

102

40 846

121

41 526

131

41 527

131

46 031

14, 46, 47

41 529

131

46 032

14, 46, 47

41 941

129

46 033

15, 45, 46

41 942

129

41 943

129

43 831

122

43 832

122

43 910

105

40 661

101

40 847

121

40 666

94

40 848

121

40 667

94

40 849

120, 121

40 668

82

40 859

121

40 669

94

40 875

120, 121

40 670

82

40 876

120, 121

40 671

82

40 887

115

40 672

82

40 888

115

40 673

94

40 889

115

40 674

99, 116

40 890

95

40 675

99, 102, 116

40 891

115

46 000

13, 44, 45, 48, 49

46 001

14

46 030

46 034

13

46 035

13

46 036

15

46 037

15

46 038

15

46 039

15

46 040

14

46 108

20, 45

46 041

14

46 109

20, 45


Zoekregister

Bestelnr.

pagina

Bestelnr.

pagina

Bestelnr.

pagina

Bestelnr.

22

46 253

74

46 427

61

NW 23

46 119

22

46 270

53, 81

46 428

61

NW 24

46 120

21, 45

46 271

53, 81

46 429

61

NWK 3010

46 121

21

46 272

53, 79

46 430

61

NWK 3020

46 122

21

46 273

53

46 431

61

NWK 3030

46 130

37

46 274

53

46 438

61

46 131

37

46 275

53

46 440

79

46 132

37

46 276

53

46 441

46 133

37

46 277

53

46 442

46 134

37

46 278

53

46 443

46 135

37

46 282

75

46 450

46 140

53

46 283

75

46 451

46 141

53

46 284

75

46 200

13

46 285

74

14

46 286

74

46 118

46 201 46 202

13, 44, 45, 48,49

46 287

74

46 288

74

pagina

Bestelnr.

pagina

84

ST415C4

90

84

ST418C4

90

114

ST410D4

90

114

ST412D4

90

114

ST415D4

90

NWK 3040

114

ST418D4

90

S 40

112

ST66B4

90

81

S 40 L

112

ST67B4

90

81

S 70

112

ST69B4

90

81

S 70 L

112

ST66C4

90

108

SR46/B5-8

91

ST67C4

90

110

SR46/B6-10

91

ST69C4

90

46 452

110

SR49/B5-12

91

ST66D4

90

46 453

109

SR49/B6-15

91

ST67D4

90

102

SR66/B5-8

91

ST69D4

90 90

327 412 339 147 342 856

99, 102, 116

SR66/B6-10

91

ST610B4

122

SR69/B5-12

91

ST612B4

90 90

46 203

14

46 289

74

342 971

122

SR69/B6-15

91

ST615B4

46 204

14, 61

46 290

75

349 315

78

SR412/B5-16

91

ST618B4

90

46 205

14, 61

46 291

75

355 907

23

SR412/B6-20

91

ST610C4

90

46 208

13, 61

46 295

75

355 908

23

SR415/B5-20

91

ST612C4

90

46 209

13, 61

46 296

75

355 909

23

SR415/B6-25

91

ST615C4

90

46 210

24

46 297

75

920 880

91

ST618C4

90

24

46 298

75

36, 39, 61, 79

SR418/B5-24

46 211

SR418/B6-30

91

ST610D4

90

46 212

38

46 299

74

1041 356

124

SR612/B5-16

91

ST612D4

90

46 213

38

46 310

74

1041 358

124

SR612/B6-20

91

ST615D4

90

46 214

38

46 311

74

1041 360

124

SR615/B5-20

91

ST618D4

90 87

46 215

38

46 220

18

46 312 46 313

74

1041 362

124

SR615/B6-25

91

SW 600

74

1041 364

124

SR618/B5-24

91

SW 620

87 87

46 221

18

46 315

74

1141 356

125

SR618/B6-30

91

SW 630

46 222

18

46 324

75

1141 358

125

ST44B4

90

SW 640

87 87

46 223

18

46 371

74

1141 360

125

ST46B4

90

SW 700

46 224

18

46 372

74

1141 362

125

ST47B4

90

SW 701

87 87

46 225

18, 46, 47

46 373

75

1141 364

125

ST49B4

90

SW 720

46 226

23

46 374

74

GSE 15

113

ST44C4

90

SW 721

87

SW 730

87

SW 731

87

SW 740

87

46 227

23

46 375

74

GSE 25

113

ST46C4

90

46 234

23

46 378

74

GSE 35

113

ST47C4

90

46 235

23

46 380

75

GSE 45

113

ST49C4

90

46 236

23

46 381

74

KB 51

113

ST44D4

90

46 237

23

46 384

75

KDH

88

ST46D4

90

46 241

75

46 391

75

KDS

88

ST47D4

90

46 243

74

46 420

61

NA 21

111

ST49D4

90

46 244

75

46 421

61

NA 22

111

ST410B4

90

46 245

75

46 422

61

NA 23

111

ST412B4

90

46 246

75

46 423

61

NA 24

111

ST415B4

90

46 247

75

46 424

61

NW 10

84

ST418B4

90

46 250

38

46 425

61

NW 21

84

ST410C4

90

46 251

74

46 426

61

NW 22

84

ST412C4

90

SW 741 TVD

87 84, 88

TW 1

89

TW 2

89

133


Uw directe contact bij ZARGES

Wij staan voor u klaar: ZARGES GmbH Export ZargesstraĂ&#x;e 7 D-82362 Weilheim Postfach 1630 82360 Weilheim, Duitsland Tel.: +49-(0)881-687-132 Fax: +49-(0)881-687-525

International ZARGES GmbH Marc Vander Putten Lennikseweg 90 B-1701 Itterbeek Tel.: +32-(02)567 07 40 Fax: +32-(02)567 98 72 Mobil: +32-476 360 740 marc.vander.putten@zarges.be

medical.systems@zarges.de www.zarges.de

Onze algemene voorwaarden kunt u vinden onder:

www.zarges.nl

134


Bezoek ons in het Internet!

Waardevolle informatie over al onze productranges: Logistiekproducten, klimtechniek en aluminium-systemen  Zoekfunctie voor snel en doelgericht zoeken naar alle producten  Merk- en vergelijkingfunctie – U kunt verschillende producten uit een lijst selecteren en direct met elkaar vergelijken  Uitgebreide zoekfunctie, waarmee u direct uw contactpersoon, dealer of dichtstbijzijnde vakhandel kunt vinden  Downloaden van alle productcatalogi, evenals montage- en gebruiksaanwijzingen

Uw directe contact met ZARGES:

www.zarges.nl


Uw directe contact bij ZARGES

Mitraset 19“ elektronische behuizing en andere beschermingsoplossingen voor toepassingen in het militaire domein, lucht- en ruimtevaart en elektronica.

→ Klimtechniek Ladders, stellingen, opstapjes, montageliften en ander klimmateriaal voor industrie, dienstverlening, fabrieken, bedrijven en particulieren.

VERDELER: MSH nv, Torenstraat 20, B-3384 Glabbeek Tel.: +32(0)16 77 89 31 Fax: +32 (0)16 77 12 40 wwww.msh.be

-

info@msh.be

www.zarges.nl

ZARGES BV Sprendlingenstraat 31/4 Postbus 337 5060 AH Oisterwijk Tel.: +31-(13) 52 31-130 Fax: +31-(13) 52 31-139 info@zarges.nl www.zarges.nl

Technische wijzigingen voorbehouden. Aangegeven maten en gewichten zijn benaderingen.

→ Hi-tech containers

Stand: Datum van druk. Nadruk, ook gedeeltelijk, uitsluitend met toestemming van de ZARGES GmbH

opslaan Het programma voor verpakken, vervoeren en opslaan in industrie, dienstverlening, fabrieken en bedrijven.

ID.-nr. 190NL.1.02.09, ee-ZAR08315

→ Verpakken, transporteren,

/2009-2010ZargesMedical+SystemsNLcatalogus  

http://www.msh.be/sites/default/files/site/2009-2010ZargesMedical+SystemsNLcatalogus.pdf