Page 1

HEM-6052-E_A_M06_090805.pdf

Check following components! Manufacturer

OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Japan

EU-representative

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, The Netherlands www.omron-healthcare.com

Vérifier les composants suivants ! Controleer de volgende onderdelen! Prüfen Sie folgende Teile des Lieferumfangs! Проверьте следующие компоненты! Controllare i componenti indicati di seguito! !‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ¡Compruebe los siguientes componentes!

English Production facility Site de production Produktionsstätte Stabilimento di produzione

Oficina de producción OMRON DALIAN Co, Ltd. Economic & Technical Development Zone Productiefaciliteit Производственное подразделение Dalian 116600, China ‫ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬

Subsidiary Succursale Niederlassung Consociata

Empresa filial Dochteronderneming Дочерняя компания ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬

Français Deutsch

OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, United Kingdom OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, Germany www.omron-medizintechnik.de OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, France Made in China Fabricado en China Fabriqué en Chine Geproduceerd in China Hergestellt in China Сделано в Китае Prodotto in Cina ‫ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ‬ ُ

Italiano

Digital Automatic Wrist Blood Pressure Monitor

Model R6 Instruction Manual

Español English Français

Nederlands

Digital Auto

matic Wrist

Blood Press

Model R6 Instructio n Manual

ure Moni

Deutsch Italiano

tor Espanõl Nederlands

HEM-6052E-01-10/09 5328089-1A

Русский

HEM-6052-E-01-10/09 5328089-1A


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 160 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

Inhoud Dank u voor de aankoop van de OMRON R6 digitale automatische polsbloeddrukmeter. De OMRON R6 is een compacte, gebruiksvriendelijke bloeddrukmeter die werkt volgens het oscillometrische principe. Deze fraai vormgegeven polsmeter wordt geleverd met een geheugen voor twee gebruikers. Ook kunt u aan de hand van de bloeddrukindicator eenvoudig en duidelijk zien of uw meetresultaten voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De bloeddrukmeter meet de bloeddruk en de hartslag eenvoudig en snel. Voor comfortabel en gecontroleerd opblazen maakt het apparaat gebruik van de vooruitstrevende “IntelliSense�technologie, waardoor het vooraf instellen van de druk of opnieuw opblazen niet meer nodig is. Belangrijke veiligheidsinformatie ................. 161 1. Overzicht .................................................. 163 2. Voorbereiding .......................................... 164 2.1 De batterijen plaatsen/vervangen........ 164 2.2 De datum en tijd instellen .................... 166 2.3 De geavanceerde positiesensor instellen .......................................... 167 3. Het apparaat gebruiken........................... 171 3.1 De polsmanchet aanbrengen .............. 171 3.2 Juiste houding ..................................... 172

4.

5. 6.

3.3 Een meting verrichten .........................173 3.4 Gebruik van de geheugenfunctie ........177 Onderhoud en problemen oplossen ......179 4.1 De pictogrammen en foutmeldingen ...179 4.2 Problemen oplossen............................181 4.3 Onderhoud ..........................................183 Technische gegevens..............................185 Nuttige informatie over bloeddruk ........................188

Lees deze handleiding goed door voordat u de meter gaat gebruiken. Bewaar de handleiding voor latere naslag. RAADPLEEG UW ARTS voor specifieke informatie over uw eigen bloeddruk.


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 161 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

Belangrijke veiligheidsinformatie Raadpleeg uw arts vóór gebruik tijdens zwangerschap of als de diagnose aritmie of arteriosclerose is gesteld. Lees deze paragraaf zorgvuldig door voordat u de meter gaat gebruiken. Waarschuwing: • Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot de dood of tot ernstig letsel. (Algemeen gebruik) • Raadpleeg altijd uw arts. Het is gevaarlijk om op basis van de meetwaarden zelf een diagnose te stellen of een behandeling te starten/wijzigen. • Mensen met ernstige stoornissen van de bloedsomloop of van het bloed moeten een arts raadplegen voordat zij de meter gaan gebruiken, omdat het opblazen van de manchet inwendige bloedingen kan veroorzaken. (Gebruik van de batterijen) • Als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt, moet u direct spoelen met veel schoon water. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Voorzichtig: • Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden NL tot licht tot matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot schade aan de apparatuur of aan andere eigendommen. (Algemeen gebruik) • Laat de meter niet zonder toezicht bij kinderen of personen die geen toestemming kunnen geven. • Gebruik de meter uitsluitend voor het meten van de bloeddruk. • Haal de meter en de polsmanchet niet uit elkaar. • Pomp de polsmanchet niet verder op dan 299 mmHg. 161


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 162 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

Belangrijke veiligheidsinformatie • Gebruik in de buurt van de meter geen mobiele telefoons of andere apparaten die elektromagnetische velden afgeven. Dit kan een onjuiste werking van de meter tot gevolg hebben. • Gebruik de meter niet in een bewegend voertuig (auto, vliegtuig). (Gebruik van de batterijen) • Als u batterijvloeistof op uw huid of kleding krijgt, spoelt u direct met ruim schoon water. • Gebruik voor dit apparaat uitsluitend twee “AAA”-alkalinebatterijen (LR03). Gebruik geen ander type batterijen. • Plaats de batterijen met de polariteit in de juiste positie. • Vervang oude batterijen direct door nieuwe. Vervang beide batterijen tegelijkertijd. • Verwijder de batterijen als de meter drie maanden of langer niet gebruikt zal worden. • Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijk. Algemene voorzorgsmaatregelen • Zorg dat de meter niet wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen en laat hem niet vallen. • Voer geen metingen uit nadat u een bad genomen hebt of nadat u alcohol gedronken, gerookt, u lichamelijk ingespannen of gegeten hebt. • Pomp de polsmanchet alleen op als deze om uw pols zit. • De polsmanchet mag niet worden gewassen of ondergedompeld in water. • Lees de “Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)” in het hoofdstuk “Technische Gegevens” en volg de daar gegeven aanwijzingen. • Lees wanneer u het apparaat, gebruikte hulpstukken of optionele onderdelen weggooit het gedeelte “Correcte verwijdering van dit product” in het hoofdstuk “Technische Gegevens” en volg de daar gegeven aanwijzingen.

162


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 163 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

1. Overzicht Open de achterkaft voor het volgende: De letters op de achterkaft komen overeen met die in de tekst.

Hoofdeenheid A B C D E F G H I

Display Deksel batterijvak Polsmanchet MEM-knop (geheugen) O/I START-knop ( ) Schakelaar Gebruiker-ID kiezen SET-knop (instellen) Instelknop datum/tijd ( ) Instelknop datum/tijd ( )

Display J Ontluchtingssymbool K Systolische bloeddruk L Positie-indicator

M Diastolische bloeddruk N Geheugensymbool O Symbool gemiddelde waarde P Symbool voor onregelmatige hartslag Q Symbool voor bewegingsfout R Symbool gebruiker (A of B) S Symbool pols (links/rechts) T Symbool voor laag batterijvermogen U Hartslag V Hartslagsymbool W Datum/tijd X Zoemersymbool Y Bloeddrukindicator

NL

163


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 164 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

2. Voorbereiding 2.1

De batterijen plaatsen/vervangen

1. Verwijder het klepje van het batterijvak. 1) 2)

Druk op het haakje onder aan het klepje van het batterijvak. Trek het deksel van de hoofdeenheid af.

2. Plaats twee “AAA�-alkalinebatterijen (LR03) van 1,5 V zoals aangegeven in het batterijvak en stel de datum en tijd in (zie paragraaf 2.2).

164

2

1


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 165 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

2. Voorbereiding

3. Plaats het klepje van het batterijvak terug. Opmerkingen:

• Als het symbool voor laag batterijvermogen ( ) op de display wordt weergegeven, schakel dan de eenheid uit en vervang beide batterijen tegelijk. • De metingen blijven in het geheugen staan, ook als de batterijen zijn vervangen.

Afvoer en verwerking van gebruikte batterijen dient plaats te vinden overeenkomstig de nationale regelgeving hiervoor.

NL

165


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 166 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

2. Voorbereiding

2.2 De datum en tijd instellen 1. Stel de meter in op de juiste datum en tijd voordat u een eerste meting uitvoert. Druk op de knop .

1) Druk op de knop

om te wisselen. • Ingedrukt houden om het cijfer snel voorruit te laten lopen.

2) Druk op de knop

om te

bevestigen. De volgende instelling verschijnt.

Jaar Maand Dag Uur Minuut

2. Druk op de O/I START-knop om de meter uit te schakelen. Opmerkingen:

166

• Houd ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld om de datum en tijd te resetten. • Als de batterijen 30 seconden of langer uit het apparaat verwijderd zijn geweest, moeten de datum en tijd opnieuw worden ingesteld.


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 167 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

2. Voorbereiding

2.3

De geavanceerde positiesensor instellen De geavanceerde positiesensor geeft aan dat het apparaat zich voor aanvang van de meting op de juiste positie bevindt ten aanzien van het hart.

De gebruiker selecteren Selecteer uw gebruikersgegevens voordat u de geavanceerde positiesensor instelt.

Gebruiker A

Gebruiker B

NL

167


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 168 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

2. Voorbereiding De positie-indicator instellen

1. Druk op de knop

.

2. Druk op de knop

om de gewenste instelling van de positie-indicator te kiezen. Er flikkert een blauw lichtje terwijl u de positie-indicator instelt. on1: Nadat de positie-indicator langer dan 2 seconden blauw oplicht of langer dan 5 seconden oranje oplicht, start de meting automatisch, ook als de monitor zich niet in de juiste positie bevindt. on2: De positie-indicator licht langer dan 2 seconden blauw op en de meting start automatisch. De meting start niet als hij oranje oplicht. oFF: De meting start zonder de positie-indicator.

3. Druk op de knop

om uw keuze te bevestigen en ga verder met de volgende stap. Opmerking: Als u “oFF� kiest voor de positie-indicator, slaat de monitor de polskeuze over.

168


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 169 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

2. Voorbereiding Polsinstellingen voor de meting

1.

Druk op de knop “ ” (rechts).

om te wisselen tussen “

” (links) en

: metingen aan de linkerpols verrichten. : metingen aan de rechterpols verrichten.

2.

Druk op de knop om uw keuze te bevestigen en ga verder met de volgende stap.

De zoemer instellen

1.

Druk op de knop om de gewenste instelling van de zoemer te kiezen.

Als de positie-indicator op “on1” of “on2” staat: on1: De zoemer maakt alleen geluid als de monitor zich in de juiste positie bevindt. on2: De zoemer geeft twee piepjes kort na elkaar als uw pols zich te ver van de meetpositie bevindt en geeft langzame piepjes als uw pols zich in de juiste positie bevindt. oFF: de zoemer maakt geen geluid. Als de positie-indicator op “oFF” staat: on: de zoemer maakt geluid als u op een willekeurige knop drukt. oFF: de zoemer maakt geen geluid.

NL

169


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 170 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

2. Voorbereiding

2. Druk op de knop

om te bevestigen.

Blauw licht gaat knipperen.

3. Druk op de O/I START-knop om de instellingen op te slaan en de meter uit te schakelen. Teruggaan naar de standaardinstelling De positie-indicator is standaard ingesteld op “on1”, de pols voor metingen op “ ” en de zoemer op “on1”. Als u wilt teruggaan naar de standaardinstellingen moet u de knop SET in de instelmodus ingedrukt houden en dan tegelijkertijd de knop O/I START langer dan 2 seconden indrukken.

170


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 171 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

3. Het apparaat gebruiken 3.1

Open zowel de voor- als achterkaft voor het volgende: De letters en nummers op de kaft komen overeen met die in de tekst.

De polsmanchet aanbrengen Breng de manchet niet over de kleding aan.

1. Plaats de polsmanchet over uw pols. 2. Wikkel de polsmanchet rond uw pols. Zorg ervoor dat de polsmanchet niet het uitstekende deel van het polsbeen (ellepijp) aan de buitenkant van de pols bedekt. --- a Uw duim moet naar boven wijzen. Opmerkingen:

• U kunt de meting aan uw linker- of uw b rechterpols verrichten. Raadpleeg paragraaf 2.3 voor informatie over het wijzigen van de instellingen. • Wikkel de polsmanchet stevig rondom de pols voor nauwkeurige metingen. • De bloeddruk in de rechter- en de linkerarm kan verschillend zijn, waardoor ook de gemeten bloeddruk anders kan zijn. Het wordt door Omron aanbevolen altijd dezelfde arm te gebruiken voor het meten van de bloeddruk. Als de bloeddruk in beide armen substantieel verschilt, vraagt u aan uw arts welke arm u voor het meten moet gebruiken.

NL

171


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 172 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

3. Het apparaat gebruiken

3.2

Juiste houding Om een meting te kunnen verrichten, moet u ontspannen en comfortabel zitten bij een aangename kamertemperatuur. Vanaf 30 minuten voor de meting niet eten, roken of lichamelijke inspanning verrichten. • • • •

Ga op een stoel zitten met de voeten plat op de grond. Ga rechtop zitten, met een rechte rug. --- c De manchet moet zich op dezelfde hoogte bevinden als uw hart. --- d Ontspan uw pols en hand. Buig uw pols niet naar achteren of naar voren en bal geen vuist. --- e • Ondersteun de polsmanchet niet met de andere hand. Dit kan voor onnauwkeurige meetresultaten zorgen. --- f

172


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 173 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

3. Het apparaat gebruiken

3.3

Een meting verrichten Opmerkingen:

• Deze paragraaf is een voorbeeld van een meting met de standaardinstelling. Raadpleeg paragraaf 2.3 als u de instelling wilt wijzigen. • Als u een meting wilt annuleren, drukt u tijdens de meting op O/I START. • Blijf stil zitten tijdens de meting.

1. Selecteer de gebruiker. Gebruik altijd dezelfde gebruikersnaam als u een meting uitvoert. De meetwaarden worden in het geselecteerde gebruikersgeheugen opgeslagen.

Gebruiker A

Gebruiker B

NL

Opmerkingen:

• Als “GUEST” is geselecteerd, wordt A of B niet weergegeven. • Als “GUEST” wordt geselecteerd, worden de meetwaarden niet in het geheugen opgeslagen.

173


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 174 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

3. Het apparaat gebruiken

2. Druk op de O/I START-knop. Als u zich niet in de juiste positie bevindt, licht de positie-indicator oranje op. Als u zich in de juiste positie bevindt, piept de zoemer “piep piep piep� en de positie-indicator wordt blauw.

Het oranje licht Lager dan het hart.

Hoger dan het hart.

Ver weg van het hart.

Het blauwe licht Houd bij het midden van de borst.

Het opblazen van de polsmanchet wordt automatisch gestart. START OPBLAZEN LEEGLOPEN VOLTOOID

174

Knippert

Wisselende datum/tijdweergave


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 175 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

3. Het apparaat gebruiken

3. Maak de sluiting los en verwijder de meter. 4. Druk op de O/I START-knop om de meter uit te schakelen. De monitor slaat de meting automatisch op in het geheugen. Na 2 minuten schakelt het apparaat automatisch uit. Belangrijk: • Recent onderzoek geeft aan dat de volgende waarden bij thuis uitgevoerde metingen kunnen worden gebruikt als richtlijn voor hoge bloeddruk. Systolische bloeddruk

Hoger dan 135 mmHg

Diastolische bloeddruk

Hoger dan 85 mmHg

Deze criteria gelden voor thuismeting van de bloeddruk. Zie Hoofdstuk 6 voor criteria voor bloeddrukmetingen in professionele instellingen.

NL

175


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 176 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

3. Het apparaat gebruiken • Uw bloeddrukmeter heeft ook een functie voor onregelmatige hartslag. Een onregelmatige hartslag kan de resultaten van de meting beïnvloeden. Het algoritme voor onregelmatige hartslag bepaalt automatisch of de meting bruikbaar is of moet worden herhaald. Als de meetresultaten zijn beïnvloed door een onregelmatige hartslag, maar het resultaat wel geldig is, wordt het resultaat weergegeven met het symbool voor onregelmatige hartslag ( ). Als de onregelmatige hartslag voor een ongeldige meting zorgt, wordt er geen resultaat weergegeven. Als het symbool voor onregelmatige hartslag ( ) wordt weergegeven nadat u de meting hebt verricht, moet de meting worden herhaald. Als het symbool voor onregelmatige hartslag ( ) vaak wordt weergegeven, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen.

176


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 177 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

3. Het apparaat gebruiken

3.4

Gebruik van de geheugenfunctie De monitor slaat van zowel gebruiker A als B automatisch de meetwaarden van maximaal 90 sets op. De monitor kan ook een gemiddelde waarde uitrekenen van de laatste drie metingen die binnen 10 minuten werden uitgevoerd. Als er zich voor deze periode maar twee metingen in het geheugen bevinden, wordt het gemiddelde op twee metingen gebaseerd. Als er zich voor deze periode maar één meting in het geheugen bevindt, wordt het gemiddelde op één meting gebaseerd. Opmerkingen: • Als het geheugen vol is, wist de monitor de oudste meting.

Gemiddelde waarde

Vorige meting

Wisselende datum/tijd-weergave

NL De gemiddelde waarde bekijken

Bekijk de vorige meting

In het geheugen opgeslagen metingen bekijken

• Ingedrukt houden om de metingen snel te bekijken.

177


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 178 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

3. Het apparaat gebruiken Alle in het geheugen opgeslagen waarden wissen De in het geheugen opgeslagen waarden wist u per gebruiker. U kunt de waarden in het geheugen niet gedeeltelijk wissen. Alle waarden voor de gebruiker die u hebt geselecteerd, worden gewist. Druk als het geheugensymbool ( ) in het display verschijnt op de MEM-knop. Druk vervolgens met de MEM-knop ingedrukt gelijktijdig 2-3 seconden op O/I START.

Stap 1

Stap 2

Opmerking: U kunt de opgeslagen metingen niet gedeeltelijk wissen.

178


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 179 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

4. Onderhoud en problemen oplossen 4.1

De pictogrammen en foutmeldingen

Foutendisplay

Oorzaak

Oplossing

Er wordt een onregelmatige of zwakke hartslag geconstateerd.

Verwijder de polsmanchet. Wacht 2-3 minuten en meet dan nogmaals de bloeddruk. Herhaal de stappen in paragraaf 3.3. Neem contact op met uw arts als deze foutmelding blijft verschijnen.

Beweging tijdens de meting.

Lees en herhaal de stappen in paragraaf 3.3.

Knip- Het batterijvermogen is laag. pert Brandt De batterijen zijn leeg.

Vervang de batterijen op tijd door nieuwe. Zie paragraaf 2.1.

NL

Vervang de batterijen direct door nieuwe. Zie paragraaf 2.1.

179


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 180 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

4. Onderhoud en problemen oplossen Foutendisplay

180

Oorzaak

Oplossing

De houding is veranderd tijdens de meting.

Lees en herhaal de stappen zoals beschreven in paragraaf 3.3.

De manchet is te hard opgeblazen.

Lees en herhaal de stappen zoals beschreven in paragraaf 3.3.

De polsmanchet is niet stevig aangebracht.

Lees en herhaal de stappen zoals beschreven in paragraaf 3.1.

De gebruiker is gewijzigd tijdens de meting.

Wijzig de gebruiker niet tijdens de meting.

In geval van een hardwarestoring geeft de meter een Er-foutmelding met een code/nummer.

Raadpleeg de OMRON-verkoper of -distributeur.

Opmerking: Het symbool voor onregelmatige hartslag ( getoond.

) kan ook bij foutmeldingen worden


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 181 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

4. Onderhoud en problemen oplossen

4.2

Problemen oplossen Probleem

Oorzaak

Oplossing

De polsmanchet bevindt zich niet op hartniveau.

Meet in de juiste houding. Zie paragraaf 3.2.

De manchet is niet comfortabel om de pols aangebracht.

Breng de manchet correct aan. Zie paragraaf 3.1.

Uw armen en schouders zijn gespannen.

Ontspan en voer de meting opnieuw uit. Zie paragraaf 3.3.

Beweging of praten tijdens de meting.

Praat en beweeg niet tijdens de meting. Zie paragraaf 3.3.

De druk van de polsmanchet neemt niet toe.

Er lekt lucht uit de polsmanchet.

Raadpleeg uw OMRON-verkoper of -distributeur.

De polsmanchet loopt te vroeg leeg.

De polsmanchet zit los.

Breng de manchet op de juiste manier aan, zodat deze stevig om de pols zit. Zie paragraaf 3.1.

De meting is extreem laag (of hoog).

NL

181


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 182 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

4. Onderhoud en problemen oplossen Probleem

Oplossing

De bloeddruk is elke keer verschillend. De meting is extreem laag (of hoog).

De bloeddruk variëert continu gedurende de dag en is afhankelijk van de mate van ontspanning. Haal een paar keer diep adem en probeer ontspannen te blijven voor u de meting verricht.

Tijdens het meten valt de stroom van de meter uit.

De batterijen zijn leeg.

Vervang de batterijen door nieuwe.

De batterijen zijn leeg.

Vervang de batterijen door nieuwe.

De batterijen zijn verkeerd geplaatst.

Plaats de batterijen in de juiste (+/-) polariteitsrichting.

Er gebeurt niets als u op de knoppen drukt.

Overige problemen.

182

Oorzaak

• Druk op O/I START en herhaal de meting. • Vervang als het probleem aanwezig blijft de batterijen door nieuwe. Als dit het probleem niet oplost, neemt u contact op met de OMRON-verkoper of -distributeur.


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 183 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

4. Onderhoud en problemen oplossen

4.3

Onderhoud Vermijd het volgende om beschadiging van uw apparaat te voorkomen: • Blootstelling van de meter aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht. • Wassen van de manchet of blootstelling van de manchet of meter aan water. • Demonteren van de meter. • Blootstelling van de meter aan sterke stoten of trillingen. De meter laten vallen. • Reinigen van de meter met vluchtige vloeistoffen. DE METER MOET MET EEN ZACHTE, DROGE DOEK WORDEN GEREINIGD.

Gebruik voor het reinigen van de manchet een zachte, vochtige doek en zeep. Bewaar de meter in de opbergdoos als deze niet wordt gebruikt. Bewaar de meter niet onder de volgende omstandigheden: • Als de meter nat is. • Op plaatsen die blootgesteld zijn aan extreme temperaturen, vochtigheid, direct zonlicht, stof of bijtende dampen. • Op plaatsen die blootgesteld zijn aan trillingen, schokken of waar het apparaat gemakkelijk vanaf kan vallen.

NL

183


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 184 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

4. Onderhoud en problemen oplossen Kalibratie en service • De nauwkeurigheid van deze bloeddrukmeter is zorgvuldig getest en hij is ontworpen voor een lange levensduur. • Het wordt algemeen aanbevolen de meter elke twee jaar te laten controleren op juiste werking en nauwkeurigheid. Raadpleeg de erkende verkoper of de klantenservice van OMRON via het op de verpakking of in de bijgevoegde informatie vermelde adres.

184


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 185 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

5. Technische gegevens Productbeschrijving Model Display Meetmethode Meetbereik Nauwkeurigheid Opblazen Ontluchten Drukdetectie Geheugen Stroomvoorziening Levensduur batterijen Toegepast onderdeel Bescherming tegen elektrische schokken Bedrijfstemperatuur/ vochtigheid Opslagtemperatuur/ Vochtigheid/ Luchtdruk

Digitale automatische polsbloeddrukmeter OMRON R6 (HEM-6052-E) Digitaal LCD-display Oscillometrische methode Druk: 0 mmHg tot 299 mmHg Hartslag: 40 tot 180 slagen/min. Druk: ±3 mmHg Pols: ± 5% van de waarde Automatisch door pomp Automatische snelle ontluchting Capaciteitsdruksensor 90 metingen met datum en tijd voor elke gebruiker (A en B) 2 “AAA”-alkalinebatterijen (LR03) 1,5V Circa 300 metingen bij gebruik van nieuwe alkalinebatterijen bij een kamertemperatuur van 23°C = Type B

NL

ME-apparaat met interne voeding +10°C tot +40°C / Maximum: 30 tot 85% RV -20°C tot +60°C / Maximum 10 tot 95% RV / 700-1.060 hPa

185


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 186 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

5. Technische gegevens Gewicht console Buitenafmetingen Meetbare omtrek pols Materiaal manchet Inhoud van verpakking

Circa 114 g zonder batterijen Ongeveer 70 (b) mm × 70 (h) mm × 21 (d) mm zonder de polsmanchet Circa 13,5 tot 21,5 cm Nylon en polyester Hoofdeenheid, opbergdoos, set batterijen, gebruiksaanwijzing, garantiekaart, bloeddrukpas

Opmerking: Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden doorgevoerd.

• Dit apparaat voldoet aan de voorwaarden van EG-Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. • Deze bloeddrukmeter is ontworpen volgens de Europese standaard EN1060, niet-invasieve sfingomanometers deel 1: Algemene vereisten en deel 3: Aanvullende vereisten voor elektromechanische bloeddrukmeetsystemen. • Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan. Het hoofdonderdeel van OMRON-bloeddrukmeters, de druksensor, is vervaardigd in Japan.

186


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 187 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

5. Technische gegevens Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Door het gestegen aantal elektronische apparaten, zoals pc’s en mobiele telefoons, kan bij het gebruik van medische apparatuur elektromagnetische interferentie van andere apparaten optreden. Elektromagnetische interferentie kan ertoe leiden dat het medische apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat. Medische instrumenten mogen zelf ook geen andere apparaten storen. Om de vereisten voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) zo toe te passen dat onveilige situaties met betrekking tot het product worden voorkomen, is de EN60601-1-2:2007 norm geïmplementeerd. Deze norm definieert de mate van immuniteit voor elektromagnetische interferenties en de maximale elektromagnetische uitstralingen voor medische apparatuur. Dit medische apparaat dat is gefabriceerd door OMRON Healthcare voldoet aan deze EN60601-1-2:2007 norm, zowel voor immuniteit als voor uitstralingen. Desalniettemin dienen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen: • Gebruik geen mobiele telefoons en andere apparaten die een sterk elektrisch of elektromagnetisch veld genereren in de buurt van dit medische apparaat. Dit kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat. Wij raden aan minimaal 7 meter afstand te houden. Controleer bij een kortere afstand of het apparaat goed werkt. Meer documentatie met betrekking tot de overeenstemming met EN60601-1-2:2007 is verkrijgbaar bij OMRON Healthcare Europe, op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld. Documentatie is ook beschikbaar op www.omron-healthcare.com. Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruikdsduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Dit product bevat geen schadelijke stoffen.

NL

187


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 188 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

6. Nuttige informatie over bloeddruk Wat is bloeddruk? Bloeddruk is de druk van het bloed op de slagaderwand. ArteriĂŤle bloeddruk verandert voortdurend tijdens de hartcyclus. De hoogste bloeddruk in deze cyclus wordt de systolische bloeddruk genoemd; de laagste is de diastolische bloeddruk. Beide drukmetingen, de systolische en diastolische, zijn voor een arts noodzakelijk om de status van de bloeddruk van een patiĂŤnt te kunnen beoordelen.

Wat is onregelmatige hartslag? Onregelmatige hartslag is een hartritme dat meer dan 25% afwijkt van het gemiddelde hartritme tijdens het meten van de systolische en diastolische bloeddruk door de meter. Als het symbool voor onregelmatige hartslag ( ) vaak wordt weergegeven, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen.

Wat is aritmie?

Normale hartslag Hartslag Bloeddruk

Onregelmatige hartslag Kort

Lang

Hartslag Bloeddruk

Aritmie is een toestand waarbij het hartritme abnormaal is door storingen in het bio-elektrische systeem dat voor de hartslag zorgt. Typische symptomen zijn overgeslagen hartslagen, voortijdige samentrekking, abnormaal snelle (tachycardie) of langzame (bradycardie) pols.

188


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 189 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

6. Nuttige informatie over bloeddruk Waarom is het goed om de bloeddruk thuis te meten?

mmHg

Veel factoren, zoals fysieke Bovenste curve: systolische bloeddruk 200 inspanning, opwinding of het Onderste curve: diastolische bloeddruk tijdstip, kunnen uw bloeddruk beïnvloeden. Een enkele 150 meting is mogelijk niet voldoende voor een accurate 100 diagnose. Het is daarom aan te bevelen uw bloeddruk elke 50 dag op hetzelfde tijdstip te 6 12 18 24 meten, om zodoende een Tijdstip nauwkeurige indicatie te krijVoorbeeld: fluctuaties binnen een dag (man, leeftijd 35 jaar) gen van mogelijke veranderingen in de bloeddruk. De bloeddruk is normaal gesproken ’s morgens het laagst en stijgt dan in de loop van de dag. De bloeddruk is in de zomer lager en in de winter hoger.

NL

189


HEM-6052-E_A_M_main.book Page 190 Thursday, November 5, 2009 2:55 PM

6. Nuttige informatie over bloeddruk Classificatie van bloeddruk door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de International Society of Hypertension (Internationale Gemeenschap voor Hoge Bloeddruk (ISH)) hebben de bloeddrukclassificatie ontwikkeld zoals weergegeven in deze afbeelding. Deze classificatie is gebaseerd op bloeddrukwaarden die zijn gemeten bij personen in een zittende positie in ziekenhuispoliklinieken. Opmerking: Er bestaat geen universeel geaccepteerde definitie van hypotensie. Een systolische druk van minder dan 100 mmHg wordt echter beschouwd als hypotensie.

190

Systolische bloeddruk (mmHg)

Ernstige hoge bloeddruk 180 Matig verhoogde bloeddruk 160 Licht verhoogde bloeddruk 140

Normale systolische waarde

130 Normale bloeddruk 120

Optimale bloeddruk (streefwaarde) 80

85

90

100 110

Diastolische bloeddruk (mmHg)

http://www.msh.be/var/media/19fafc170108094ae40fd820a77bc866  
http://www.msh.be/var/media/19fafc170108094ae40fd820a77bc866  

http://www.msh.be/var/media/19fafc170108094ae40fd820a77bc866.pdf

Advertisement