Page 1

VIII sajam

edicine

0ODGORICA   OKTOBARGs(OTEL u(ILTONh

0OKROVITELJ

MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

FZCG

LJEKARSKA KOMORA CRNE GORE

KCCG

FARMACEUTSKA KOMORA CRNE GORE

STOMATOLOÅ KA KOMORA CRNE GORE

program

KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE


VIII sajam

edicine

Podgorica, 03, 04, 05. oktobar 2019. g. - hotel „Hilton“

Pokrovitelj:

Ministarstvo zdravlja Crne Gore

Naučni odbor: Predsjednica: Prof. dr Vesna Miranović – Ministarstvo zdravlja Crne Gore Članovi: Prof. dr Agima Ljaljević – Institut za javno zdravlje Crne Gore Prof. dr Filip Vukmirović – Centar za nauku KCCG Prof. dr Zorica Potpara – Medicinski fakultet Crne Gore Doc. dr sci med. Majda Šahman Zaimović – CALIMS Organizator: Časopis MedicalCG i Medical d.o.o.


PROGRAM 03. oktobar - četvrtak 11:00h

Otvaranje VIII Sajma medicine

Ministarstvo zdravlja Crne Gore

12:00h – 13:00h

OKRUGLI STO

Terapijski protokoli – uvođenje novih protokola u zdravstveni sistem Crne Gore Moderator: prof. dr Vesna Miranović - Prof. dr Vesna Miranović, Ministarstvo zdravlja Crne Gore - Prof. dr Gordana Mijović, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Mina Brajović, Svjetska zdravstvena organizacija Diskusija

13:30h – 15:00h

SESIJA I

Moderator: Dr Rajko Strahinja - Regionalni zdravstveni razvojni centar za nezarazne bolesti Dr Milica Stanišić, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Maligne neoplazme u Crnoj Gori Dr Rajko Strahinja, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Skrining grlića materice Prof. dr Aleksandra Vuksanović, Dom zdravlja Podgorica - Skrining raka debelog crijeva u Crnoj Gori od 2013.-2019. Prim. dr sc. med. Đurđica Ostojić, Institut za javno zdravlje Crne Gore


15:15h – 16:30h

SESIJA II

Moderator: Mr sci med. dr Nebojša Bulatović - Porast javnozdravstvenog značaja moždanih udara Dr Veselinka Beatović, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Originalna dvojna fiksna kombinacija u liječenju hipertenzije Dr sci med. Mihailo Vukmirović, Klinički centar Crne Gore - Originalna trojna fiksna kombinacija u liječenju hipertenzija Mr sci med. dr Nebojša Bulatović, Klinički centar Crne Gore - Ishrana u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja Dr Snežana Labović Barjaktarović, Dom zdravlja Bar

16:45h – 18:00h

SESIJA III

Moderator: Dr Jelena Borovinić - Bojović - Adherencija pacijenata sa astmom i HOBP-om / AirFluSal Forspiro Dr Jelena Borovinić - Bojović, Klinički centar Crne Gore - Tuberkuloza, šta treba znati / Mikrobiološka dijagnoza Dr Stevan Lučić, Spec. bolnica za plućne bolesti Dr Jovan Bulajić - Brezovik - Sleep apnea – tretman u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Dr Slaviša Rabrenović, Dom zdravlja Podgorica


04. oktobar - petak 10:00h – 11:30h

OKRUGLI STO

Nadležnosti i međusobna saradnja komora iz oblasti zdravstva u Crnoj Gori Moderator: Dr Aleksandar Mugoša - Ljekarska komora Crne Gore - Farmaceutska komora Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore - Komora fizioterapeuta Crne Gore Diskusija

12:00h – 13:00h

SESIJA IV

Moderator: Dr Miro Knežević - Značaj bolničkih infekcija Dr Miro Knežević, Ministarstvo zdravlja Crne Gore - Nadzor nad influencom Dr sci. med. dr Božidarka Rakočević, Institut za javno zdravlje Crne Gore


13:15h – 15:00h SESIJA V Moderator: Dr Veselinka Đurišić - Minimalno invazivna hirurgija kod djece Dr Saša Radović, Klinički centar Crne Gore / IBD Dr Nemanja Vukčević, Klinički centar Crne Gore / IBD - Spinraza – korak dalje za SMA Dr Veselinka Đurišić, Klinički centar Crne Gore / IBD Dr Milena Adžić, Klinički centar Crne Gore / IBD - Principi palijativnog liječenja djece u tercijalnoj ustanovi Dr Milica Gazivoda, Klinički centar Crne Gore / IBD - Dojenje, vječita tema Dr Sanja Čizmović, OB Bolnica Nikšić - Dojenje, hrana, lijek i ljubav Prim. dr Paša Divanović, Dom zdravlja Podgorica


15:30h – 17:00h

SESIJA VI

Školsko okruženje i zdravlje djece Moderator: Dr Enisa Kujundžić - Uticaj škole i roditelja na zdrave izbore djece Dr Enisa Kujundžić, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Savjetovalište za mlade, novi pravci razvoja Prim. dr Edita Bašović, Dom zdravlja Podgorica - Trans masti u ishrani djece Dr Zorica Đorđević, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Školska užina Gordana Zeković., SSŠ „Sergije Stanić“


05. oktobar - subota 10:00h – 11:00h

SESIJA VII

Moderator: Dr Vilnerina Ramčilović - Zdravstveno-vaspitni rad Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Crne Gore Biljana Popović, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Značaj upotrebe informatora za prevenciju i identifikovanje nasilja u porodici u zdravstvenom sistemu Crne Gore Dr Vilnerina Ramčilović, Institut za javno zdravlje Crne Gore - Potrebe za edukacijom žena o zaštiti reproduktivnog zdravlja Dr Bojana Mirović, Dom zdravlja Tivat - Legionarska bolest povezana sa putovanjima i odgovor sistema javnog zdravlja Dr sci. med. dr Sanja Medenica, Institut za javno zdravlje Crne Gore


11:15h – 13:00h

SESIJA VIII

Moderator: Dr Marina Delić - Anti aging stil života Dr Marina Delić, Institut Dr Simo Milošević - Igalo - Anti aging njega kože i zaštita od plave svjetlosti Mr ph Maja Mijanović, Meditas d.o.o. Podgorica - Sve o botoxu Dr Svetlana Radović Vučeković, PZU Med Tim, Podgorica Dr Milomir Gačević, PZU Adonis, Beograd - Podmlađivanje ruku Doc dr Branka Marković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - Gdje počinje hirurška a završava nehirurška estetska medicina Dr Zoran Terzić, Klinički centar Crne Gore Dr Marinko Paunović, Klinički centar Crne Gore - Njega kože nakon invazivnih tretmana Mr ph Maja Mijanović, Meditas d.o.o. Podgorica


13:30h – 15:00h

SESIJA IX FIZIOTERAPIJA

Moderator: Milena Miranović, sekretar Stručne službe Komore fizioterapeuta Crne Gore - Aktivnosti Komore fizioterapeuta Crne Gore Milica Pavićević, Stručna služba Komore fizioterapeuta Crne Gore - Fizička aktivnost u prevenciji osteoporoze Mr Vesna Samardžić, specijalista primijenjene fizioterapije - Uticaj vitamina D na strukturu i funkciju skeletnih mišića Prof. dr Dijana Avdić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, BiH - Specifičnosti Šrot metode u tretmanu skolioza Mr Bojan Kraljević, specijalista primijenjene fizioterapije - Ergonomski problemi kod fizioterapeuta Mr Krsto Kovačević, specijalista primijenjene fizioterapije - Medicinska akupunktura u fizioterapiji Savo Vujović, bachelor primijenjene fizioterapije - Izvod iz standarda i protokola u oblasti limfedema Simo Bulajić, fizioterapeutski tehničar - Rehabilitacija djece sa cerebralnom paralizom – Bobath koncept Milena Mraković, specijalista primijenjene fizioterapije

Profile for medical cg

program Sajam VIII  

program Sajam VIII  

Profile for medicalcg
Advertisement