a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

IV

KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 15-17. maj 2017. g. - Bečići, hotel „Mediteran“

Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini Pokrovitelj:

MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

FZCG

KCCG

PROGRAM Medical d.o.o. Podgorica


IV

KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini

Bečići, 15-17. maj 2017.g. Hotel “Mediteran“ Pokrovitelj:

Ministarstvo zdravlja Crne Gore

PROGRAM Urednik Naučnog programa: Dr sci med. Majda Šahman Zaimović Organizator: Medical d.o.o. Podgorica


15. maj (ponedjeljak) Otvaranje IV Medical konferencije

20,00h Kongresna sala

Dr Kenan Hrapović, Ministar zdravlja Crne Gore

PROGRAM 15:00h - Okrugli sto: Nabavka opreme i jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova i podizanje nivoa zdrastvene zaštite Dr Kenan Hrapović, Ministarstvo zdravlja Crne Gore Prof. dr Miodrag Radunović, Skupštinski Odbor za zdravstvo Dr med. Samo Fakin, Zavod za zavarovnje Slovenuje Prof. dr Srđan Đuranović, Medicinski fakultet, Beograd Prof. dr Đorđije Šaranović, Medi group, Srbija Sead Čirgić, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Zorica Kovačević, Klinički centar Crne Gore Dr Mileva Mašanović, Klinički centar Crne Gore


16. maj (utorak) 10,00h – Okrugli sto: Modeli nabavke ljekova Sead Čirgić – Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dr Verica Lazić – Fond za zdravstveno osiguranje Srbije, Dr med. Samo Fakin – Zavod za zavarovanje Slovenije Milovan Vujović – Ministarstvo zdravlja Crne Gore Dr Mersad Mujević – Uprava za javne nabavke Crne Gore Dr Majda Šahman Zaimović – CALIMS Radoman Dragaš – AU Montefarm Nikola Vukićević - Ministarstvo finansija Crne Gore Bogdan Vučinić – Sanofi

15,00h – Sesija I

Moderator: mr sci dr Siniša Dragnić

Matične ćelije Prof. dr Erdol Karaoz – LIV hospital, Turska Registar akutno koronarnog sindroma Dr Aleksandra Nikolić Jegdić- Institut za javno zdravlje Crne Gore Disekcija aorte Dr Aleksandar Radović - KCCG Aortne stenoze Dr Ljiljana Ćiraković – KCCG Kalcijumski blokatori u terapiji arterijske hipertenzije - Norvasc u fokusu Mr sci dr Siniša Dragnić – KCCG Nebivolol i više od beta blokade Mr sci dr Nataša Belada – PZU Kardio lab


17. maj (srijeda) 10,00h – Sesija II

Moderator: mr ph Maja Stanković

Online prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova – moćan alat u praćenju bezbjednosti ljekova u Crnoj Gori Mr ph Maja Stanković, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) Godišnji izvještaj o neželjenim dejstvima ljekova u 2016. godini Dr pharm. Nemanja Turković, Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) Međusobna(ne) zamjenljivost bioloških i biološki sličnih ljekova: Stav struke i industrije za veću dostupnost ljekova uz uvažavanje pitanje bezbjednosti pacijenta Semir Attar, Regulatory Affairs Head Serbia and Montenegro, Sanofi

12,00h – Okrugli sto: Interakcija sa pacijentima sa ciljem povećanja kvaliteta statusa pacijenta Mr ph Pavle Zelić – ALIMS Srbija Dr Domenico Di Giorgio – AIFA, Italija Dr Vesna Miranović – Ministarstvo zdravlja Crne Gore Mr ph Olgica Knežević – Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dr Aleksandra Marjanović – Institut za javno zdravlje zdravlje Crne Gore

Profile for medical cg

program Konferencija IV  

program Konferencija IV  

Profile for medicalcg
Advertisement