program Konferencija III

Page 1

III KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 26. - 28. maj 2016.g. - Bečići, hotel „Mediteran“

Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini P o k r o v i t e lj :

MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

Farmaceutska komora Crne Gore FZCG

KCCG

H O S P I TA L S G R O U P

PROGRAM Medical d.o.o. Podgorica


III KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Aktuelnosti u zdravstvu, farmaciji i medicini

Bečići, 26-28. maj 2016.g. Hotel “Mediteran“ Pokrovitelj:

Ministarstvo zdravlja Crne Gore

PROGRAM Urednik Naučnog programa: Dr sci med. Majda Šahman Zaimović Predsjednik Organizacionog odbora: Milanka Žugić, mr ph Organizator: Medical d.o.o. Podgorica


26. maj (četvrtak) Otvaranje III Medical konferencije 20,00h Kongresna sala Prim. dr Mensud Grbović, Ministarstvo zdravlja Crne Gore Dr sci med Majda Šahman Zaimović, urednik Naučnog programa Mr ph Milanka Žugić, predsjednik Organizacionog odbora Uručivanje plaketa

Svečana večera 21,00h Svečana sala hotela Mediteran


PROGRAM 26. maj (četvrtak) SIMPOZIJUM - Farmaceutska komore Crne Gore 11,00h - 17,00h SMART Pharmacist – Shaping our future Oblikujmo našu budućnost zajedno kroz inovativan model za pokretanje promjena u farmaceutskoj praksi i edukaciji! Dr sci Arijana Meštrović, mr ph, Hrvatska i prof. Mike Rouse, Čikago – SAD

Kafe pauza 12,30h - 12,45h __________________________________________________________

Ručak 14,30h -15,30h SESIJA I Moderator: dr Valentina Kalinić 17,00h -18,30h Izazovi u liječenju dijebetes mellitus tip II - dr Valentina Kalinić, Opšta bolnica, Bar Savremena i dostupna terapija kod osoba sa dijabetesom tip 2 u Crnoj Gori - prof. dr Snežana Vujošević, KCCG Efikasnost i bezbjednost sitagliptina u kliničkoj praksi - dr Đorđe Krnjević, KCCG


27. maj (petak) SESIJA II Falsifikovani ljekovi Moderator: mr ph Željka Bešović 09,00h - 10,15h Prezentacije: Prof. Zbigniew Fijalek, Faculty of Pharmacy Warsaw Medical University Poljska Mr ph Pavle Zelić, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Mr ph Milena Adžić, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore Iskustva Sanofija u borbi sa falsifikovanim ljekovima - Brzoskowski Grzegorz, Sanofi security director CEE / Baltic Sanofi

SESIJA III Novi pravilnici Moderator: dr sci med Majda Šahman Zaimović 10,25h -11,30h Pravilnik o obilježavanju ljekova – dr sci med. Majda Šahman Zaimović, CALIMS Pravilnik o registraciji ljekova, varijacije – mr ph Željka Bešović, CALIMS Diskusija

Kafe pauza 11,30h - 11,40h


OKRUGLI STO – Moderator: mr ph Maja Stanković Regulatorni izazovi država regiona u oblasti biosimilara 11,40h - 13,10h Prezentacije: Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Agencija za lekove i medicinska sredatva Srbije Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Agencija za ljekove i medicinska sredstva Kosovo Agencija za ljekove i medicinska sredstva Makedonija Agencija za ljekove i medicinska sredstva Albanija

SESIJA IV Moderator: dr Marina Delić 13,20h -14,30h PRP nove generacije - dr Gregor Kampjut, MDS IT company, Ljubljana BTL Medical Radiofrekvenca - ciljana terapija - dr Marina Delić, Institut Dr Simo Milošević, Igalo BTL Medical Kiropraktika i sportske povrede - dr Dušan Nenezić, PZU Medical centar, Podgorica

Ručak 14,30h - 15,30h


SESIJA V Moderator: prof. dr Marina Ratković 15,30h - 16,30h Nova era u liječenju renalne anemije Mircera – Prvi kontinuirani aktivator eritropoetinskih receptora - prof. dr Marina Ratković, KCCG Hoffmann La Roche Kriterijumi i procesi transplatacije bubrega - prof. dr Ülkem Çakır, Acibadem hospital, Turska

Kafe pauza 16,30h - 16,40h SESIJA VI Moderator: dr Dragutin Višnjić 16,40h - 18,00h Fluorescencijom navođena neurohirurgija - prof. dr Talat Kiris, LIV hospital, Turska Hirurško liječenje metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri - prof. dr Miroslav Stojanović, KC Niš, Srbija Uloga karbapenema u eri antimikrobne rezistencije - dr Bojan Milačić, KCCG Smjernice u terapiji intrahospitalnih i vanbolnickih intrabdominalnim infekcijama - dr Vesna Mitić Lakušić, KCCG Ožiljci i liječenje ožiljaka / hirurški i konzervativni pristup - dr Dragutin Višnjić, Opšta bolnica Nikšić

Večera 19,00h - 21,00h


28. maj (subota) SESIJA VII Moderator: dr Bojan Stojanović 09,00h -10,15h Kardiorenalni sindrom - dr Bojan Sojanović, bolnica Codra, Podgorica Značaj acetilsalicilne kisjeline u terapiji protokola kardiovaskularnih oboljenja - Koja je najmanja doza? - dr Nebojša Bulatović, KCCG Farmegra Značaj Clopidogrela u savremenoj kardiologiji – dr Mihailo Vukmirović, KCCG Hemofarm Hipertenzija – dr Ljiljana Šćepanović, KCCG

Kafe pauza 10,15h - 10,30h SESIJA VIII Moderator: dr Sanja Čizmović 10,30h - 12,00h Ojed kod beba u porodilištima - dr Sanja Čizmović, Opšta bolnica Nikšić Najčešće virusne osipne bolesti kod djece - dr Biljana Ivelja, Dom zdravlja Cetinje Uticaj sunčevog zračenja na dječiju kožu - dr Olivera Kovačević, PZU Kovačević, Budva


SESIJA IX Profesionalizam, potrebe za promjenama, izvrsnost, edukacija i plan za vlastiti razvoj i kompetencije 12,15h - 13,30h Posvećeni kvalitetu - posvećeni promjenama Committed to quality – Committed to change Prof. Mike Rouse, Čikago - SAD Implementacija farmaceutske zdravstvene zaštite - kako postići izvrsnost? Implementation of patient care – achieving excellence - Dr sci Arijana Meštrović, mr ph, Hrvatska

Ručak 13,30h - 15,00h