Page 1

1.00

"Vrijeme je srčani mišić" Multipla skleroza Zeleni čaj

Gost: Rambo Amadeus Intervju: Vesna Orlandić, biolog PREDSTAVLJAMO: Oftamološka ustanova OPTIMAL Polilinika VITA Pedijatrijska služba DZ Bijelo Polje Hotelski kompleks RUŽA VJETROVA

TEMA BROJA: ISHRANA

5. U MJESECU SEPTEMBAR 2011. GODINA III - BROJ 29


Meditas d.o.o. Uvoznik i distributer za Crnu Goru tel: +382 20 625 016; +382 20 623 002 e-mail: meditas@t-com.me


NOVI BREND NA TRŽIŠTU CRNE GORE

H I T trainingpants

Prirodan izbor

• Trainingpants (gaćice za odvikavanje) - Savršen prvi korak kod odvikavanja od pelena. Veličine: 11-13kg, 13-16kg i 16kg+.

Prirodno je da sve više roditelja bira Bambino Mio pelene kao najbolju njegu za svoje dijete. U procesu osmišljavanja Bambino Mio pelena, mislili smo na jednostavnost i ugodnost. Praktične su i jednostavne za upotrebu napravljene od stopostotnog pamuka te možete biti sigurni da su prema djetetovoj koži posebno nježne. Pamuk je materijal kroz koji koža normalno diše, tako da se unutar pelene zadržava zdrava, prirodna temperatura. Pamuk je prirodni apsorber pa nema potrebe za dodatkom gelova, hemijskih proizvoda blizu djetetove nježne kože, koji na neprirodan način upijaju tečnost. Pamučne pelene upotrebljavaju se više puta, tako su smanjeni izdaci u poredjenju s kupovinom jednokratnih pelena.

mionappy

• Mionappy (nježna pelena) - Posebno nježna i ugodna, napravljena od pamuka najvišeg kvaliteta. Ima troslojnu konstrukciju s maksimalnom moći upijanja, a minimumom povećanja volumena. mioliners • Mioliner (dodatak peleni) - Jednostruki praktični dodatak peleni biološki je razgradiv, zadržava stolicu i može se baciti u WC. Dizajniran tako da propušta tečnost, a sprečava njeno vraćanje. miosoft cover • Miosoft cover (začtitne gaćice) - Zaštitne gaćice s Velcro® elegantnim porubom za jednostavnije korišćenje. Pružaju savršen komfor uz minimalnu mogućnost curenja. • Miocare (deterdžent) - Idealan za pranje dječijih miocare pelena i odjeće, a posebno nježan za osjetljivu bebinu kožu. Potpuno biorazgradiv, prema najvišim EU standardima, ne sadrži izbjeljivače, bez enzima i sadrži prirodan miris lavande. • Miofresh (dodatak deterdžentu) - Antibakterijsko miofresh sredstvo za efikasno uklanjanje mikroba tokom pranja, osvježava pelenu bez otkuvavanja i prethodnog potapanja.

Ukoliko želite više informacija – tu smo za Vas! "Gruppo Tessile" d.o.o. Kuće Rakića bb - Podgorica Tel./Fax: 00 382 20 870 061; e-mail: gruppotessile@t-com.me; www.bambinomio.com


Impresum

1.00

      

Gost: Rambo Amadeus

IzdavaÄ?: doo Flaer, Podgorica OsnivaÄ?: Dragan Nikolić IzvrĹĄni direktor: Slavica Pantelić Glavni i odgovorni urednik: Dragan Nikolić UREDNIĹ TVO Dr Ana Mrdak, spec.ped. Prof. dr sc med. Aneta BoĹĄković Prim. dr sc med. Asim Dizdarević Dr med. sc BoĹžo Vuković Dr Ilija AĹĄanin, spec.hir. Dr Jelica StaniĹĄić, spec.ped. Dr Majda Ĺ ahman Zaimović, spec. pulm. Prof. dr sc med. Marina MugoĹĄa Ratković Dr Milorad Drljević, spec. urolog Doc. dr sc med. Miroslav-Braco Radunović Prim. dr sc Todor Baković Prim. dr. Veselin StaniĹĄić, mr sc STALNI SARADNICI Anita Radanović Spec. fiz. Bojan Kraljević Damir PeliÄ?ić, vsmt. Dr DuĹĄan Nenezić spec. za djeÄ?iju reh. Spec. pedag. Dragana Marković Dr. Sc Dragan ÄŒabarkapa Jelena Ĺ˝ivković dipl. kozm. est. Maja Nikolić Dr Marko Savovski, spec. ortop. i baromed. Dr Milana Ĺ oć Dr Milica Ĺ ofranac, pedijatar Milorad Aranitović, struÄ?. rad. terapeut Prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar Dr Nadica PraĹĄÄ?ević Zindović Dr Olivera KovaÄ?ević spec. dermatoven. Mr ph Pavle Jurlina Prof. dr Rajko Ĺ ofranac Radmila Stupar-Ä?uriĹĄić, dipl. psih. Prim. dr Radovan Mijanović, int. kardiolog Prim. mr sci dr Slobodan V. Radonjić, spec. or. hir. SrÄ‘an Ninković Dr Vladan KneĹžević Mr ph spec. Zorica Potpara dizajn i tehniÄ?ki urednik: Petar Nikolić fotograf: Ivan Savić Ĺ tampa: D.O.O. "Pegaz" Adresa: Mitra Bakića br.140 81000 Podgorica Tel. redakcije: 067 803 697 E-mail: redakcija@medicalcg.me E-mail: marketing@medicalcg.me Marketing: 067 395 032 ISSN 1800-7708 COBISS.CG-ID 13921296

Redakcija ne odgovara za sadrĹžaj oglasa.

Intervju: Vesna Orlandić, biolog

TEMA BROJA: ISHRANA

5. U MJESECU SEPTEMBAR 2011. GODINA III - BROJ 29

PREDSTAVLJAMO: OftamoloĹĄka ustanova OPTIMAL Polilinika VITA

IZ SADRŽAJA

Pedijatrijska sluŞba DZ Bijelo Polje Hotelski kompleks RUŽA VJETROVA

foto: shutterstock

Zakon o pravima pacijenata u praksi Dr MomÄ?ilo Jovović, Gorica Fatić 8–9 Ishrana u trudnoći, dr Fehmija Fetahović 12 – 14 Zubi vaĹĄeg djeteta, dr MiloĹĄ Radulović 16 – 17 Ishrana dijabetiÄ?ara, dr Valentina Kalinić 20 – 21 Voda i ishrana, mr ph Pavle Jurlina 24 Faktori rizika za nastanak bolesti Dr Mirjana Nedović-Vuković 26 – 27 HroniÄ?na opstruktivna bolest pluća Dr DuĹĄica Jarić 28 – 29 Intervju: Rambo Amadeus 30 – 31 Kriptorphizam, dr Bogdan Pajović 32 Amfetamini, Radmila Stupar-Ä?uriĹĄić 34 – 35 Multipla skleloza, dr DuĹĄan Nenezić 36 – 39 SrÄ?ani udar, dr Aleksandar Nikolić 40 Akutni miokardni infarkt – zbrinjavanje Dr Miodrag Ostojić 41 – 42 SunÄ?evo zraÄ?enje – prevencija i zaĹĄtita Dr Olivera Simić-KovaÄ?ević 48 – 50 Intervju: Vesna Orlandić, biolog 56 – 57 Zeleni Ä?aj, Miomir Ĺ oĹĄkić 58 Infekcije gastrointestinalnog trakta Dr Vineta Vuksanović 59 – 61 Periferna neuropatija – kancer Ivica MadĹžarević, m.o.t. 66 Pedijatrijska sluĹžba DZ Bijelo Polje Dr Miroslav Femić 70 – 71 Odnos djece prema slikovnici Dragana Marković, pedagog 72 – 73 UroÄ‘eno iĹĄÄ?aĹĄenje zglobnog kuka Bojan Kraljević, s.p.f. 74 – 75 Kuga u H. Novom 1647 -1648.g. Dr Goran Ĺ˝. Komar 76 – 77 Prof. dr Obren MilaÄ?ić (1925-2011) Dr BoĹžo Vuković 80


sigurno kompletno obezbijeđeni Moskovska 109/34, 81000 Podgorica, Crna Gora Tel: +382(0)20 229 635, Fax: +382(0)20 229 636, Mob: +382(0)69 597 350, web: www.heintel.me, e-mail: milutin.kostic@heintel.me

Kontejneri za odlaganje medicinskog otpada

Kontejneri za odlaganje medicinskog otpada

Držači za kontejnere


ZAKON O U PRAKSI Pišu: prim. dr Momčilo Jovović, zaštitnik prava pacijenata, KCCG, Gorica Fatić, dipl. pravnik, KCCG Bolesti i oštećenje zdravlja prateće su pojave života. Od sistema organizacije zdravstvene službe zavisi zdravlje stanovništva. Svaka novina u sistemu zdravstva ima osnovni cilj da poboljša i unaprijedi zaštitu. Novi zakon o zaštiti prava pacijenata pošao je od pretpostavke da mora da se napravi moderan evropski zakon i da se u domaći pravni sistem ugrade evropski standardi sadržani u međunarodnim dokumentima. Ovim zakonom proširena su i konkretizovana prava pacijenata i precizirane obaveze zdravstvenih ustanova, ljekara i medicinskog osoblja. Uvedene su i novine koje ranije nisu postojale. To se prije svega odnosi na uvođenje angažovanja zaštitnika prava pacijenata. Nas svakako interesuje šta je ova novina donijela u zaštiti prava pacijenata, koliku pravnu moć ima zaštitnik prava (ombudsman) i da li postoji konflikt interesa u radu zaštitnika prava pacijenata. Zakon je predvidio da pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji je nezadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog radnika ili drugog radnika u zdravstvenoj ustanovi, može podnijeti prigovor. Za maloljetnog pacijenta,

08

odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, prigovor podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno staralac. Prigovor se može podnijeti direktoru zdravstvene ustanove ili zaštitniku prava pacijenata. Zakon je predvidio koji stručni profil može imati zaštitnik prava (sa završenim fakultetom ili visokom školom zdravstvenog usmjerenja, psihologije, sociologije ili prava), a sama ustanova je dužna da organizuje rad zaštitnika prava pacijenata. Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanoj formi, a zaštitnik prava je dužan da odmah ili u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrdi sve okolnosti i bitne činjenice iznijete u prigovoru i da o tome obavijesti podnosioca prigovora. Ukoliko je pacijent nezadovoljan nalazom po prigovoru, može se obratiti zdravstvenoj inspekciji. Jedna od dilema koju je donio ovaj zakon jeste i pitanje postojanja konflikta interesa vezano za institute ombudsmana. Neki smatraju da postoji tipičan primjer konflikta interesa, jer zaštitnika prava bira direktor a plaća ustanova, pa se postavlja pitanje da li će on prije štititi interese ustanove ili interese pacijenata. Druga dilema se odnosi na


moć zaštitnika u rešavanju prigovora. U Zakonu on nema formalno pravnu moć, već koristi preporuku koju ostali treba da prihvate. Posebno pitanje je: ko može da bude zaštitnik prava pacijenata? U Zakonu je to navedeno, ali u praksi nisu ujednačene mogućnosti sprovođenja zaštite prava pacijenata. Jasno je da će ljekar zadužen za zaštitu prava pacijenata većinu problema riješiti bez korišćenja raznih pravnih procedura. Sa druge strane, lice drugog stručnog profila (pravnik, sociolog, psiholog…) biće više oslonjeno na pravne procedure, što može bitno uticati na vremenski rok za rešavanje prigovora. Ljekar koji vrši funkciju zaštitnika prava pacijenata može od samog početka da sagleda suštinu problema i da shodno tome preduzme adekvatne mjere. U našoj ustanovi, Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), odmah po usvajanju Zakona određen je i ombudsman. Evidencija o prigovorima uredno se vodi i pored značaja kao dokumenta ova evidencija nam daje mogućnost raznih analiza. Prezentovaćemo Vam neke podatke da biste imali uvid u rad i značaj rada ombudsmana. U 2010. godini za pomoć su se obratile 63 stranke, dok je samo u periodu april-jul 2011. godine taj broj bio 74. Evidentan porast broja prigovora rezultat je bolje obaviještenosti građana i povjerenja prema zaštitniku prava. Broj riješenih prigovora veći je od 90% . Ostalo čine prigovori koji nisu imali osnova jer nije povrijeđeno pravo, i dva prigovora

koji se sudski rešavaju. Razlog za prigovor najčešće je dužina čekanja na specijalistički pregled, neljubazan odnos medicinskog osoblja u ambulantama, teškoće u dobijanju informacija telefonskim putem, a oni se odnose na one grane koje su dosta opterećene: kao internističke grane, ortopedija, očne. Naše zapažanje je da stranke nekada nemaju razumijevanja za potrebe formiranja lista čekanja niti prihvataju naše obrazloženje da je to u nekim slučajevima neophodno. U prispjelim prigovorima nije bilo nijednog prigovora koji se odnosio na mito ili korupciju. Kad sagledamo navedene činjenice dolazimo do zaključka da je broj pacijenata koji se obratio zaštitniku prava u KCCG-u, relativno mali. Ovo iz prostog razloga što se za usluge u Kliničkom centru dnevno obrati na stotine pacijenata, pa se postavlja pitanje da li navedeni podaci govore o tome da su pacijenti uglavnom zadovoljni pruženim uslugama ili nijesu dovoljno upoznati sa novim zakonom, a samim tim i mogućnošću da i u ovom vrlo važnom segmentu društva ostvare ta svoja prava, ili možda Zakon nije dovoljno prilagodljiv. Vrijeme će dati odgovore, ali do tada poradimo svi na tome da Zakon ne bude puko slovo na papiru, uz poruku našim čitaocima da je potrebno da znamo za svoja prava i način kako da ih ostvarimo. U sljedećem broju: Zakon o pravima pacijenata iz ugla pacijenata

Jedinstvena dermatokozmetička linija koja stimuliše ćelijsku aktivnost Otkrijte obnavljajuću moć ORGANSKOG AKTIVNOG ĆELIJSKOG REGENERATIVNOG KOMPLEKSA - ACR (patentirano) koji sadrži: - DERMOPLACENTU 100 % biljnog porijekla, poznatu po snažnom učinku podmlađivanja i regeneracije, - Bioaktivne komponente: ENZIMI, VITAMINI, PROTEINI I AMINOKISELINE.

100 % BEZ: - KONZERVANSA - BOJA - MIRISA - DERIVATA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

MEDITAS d.o.o. EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA CRNU GORU tel: 020 625 016, 020 623 002 mob: 069 39 99 05

POSLIJE SAMO 11 DANA ĆELIJSKO UMNOŽAVANJE SE POVEĆAVA ZA 26

%


ZANIMLJIVOSTI

KAD NEKOM LEŽE JEZICI

Kada je Amerikanka Rijanon Bruksbenk-Džouns odlučila da upiše kurs korejskog jezika, vjerovatno nije ni slutila da će zbog uspjeha u učenju morati da se podvrgne operativnom zahvatu. Vremenom je shvatila da je njen jezik u maloj mjeri kraći u odnosu na prosječnu dužinu tog organa, a to joj je stvaralo problem sa izgovorom korejskih riječi. Ambiciozna naučnica nije se dala pokolebati, pa je odlučila da iskoristi blagodeti moderne medicine. Tokom operativnog zahvata koji je trajao svega 15-ak minuta, izvršena joj je nadogradnja jezika tako da je nadoknađena sporna dužina. Ispostavilo se da Rijanon sada uspješno izgovara riječi korejskog jezika.

FUD BEJBIZ Duže od deset godina traje potraga medicinskih naučnika za uzročnikom misterioznog poremećaja u varenju koji muči dvadesettrogodišnju Amerikanku Keri Daudsvel. Ova djevojka nakon svega nekoliko minuta od uzimanja obroka dobija takav izgled stomaka da oni koji to vide ne mogu da vjeruju da nije trudnica u osmom-devetom mjesecu trudnoće. Keri objašnjava da njen stomak dobija ove nevjerovatne proporcije bez obzira na količinu i vrstu hrane koju je pojela. Nakon nekoliko časova njen stomak se vrati u normalu. Obeshrabrena u tome da će se njenom problemu naći lijeka, ova djevojka kaže da je navikla na svoj „fud bejbiz”, te da već odavno koristi isključivo odjeću za trudnice.

PRVA VEB BOLNICA

U cilju odvikavanja od zavisnosti od interneta i video igrica u Južnoj Koreji je ustanovljena prva bolnica u kojoj će se tretirati pacijenti oboljeli od ove bolesti zavisnosti. Postoje dvije vrste zavisnika od veba koji se liječe u bolnici nazvanoj Sejv brejn: povučeni, koji preferiraju virtuelnu anonimnost u odnosu na realnost, i zavisnici koje privlače nasilje i iluzija moći. Nakon skeniranja mozga i utvrđivanja stepena oboljelosti, pacijentima se daju antidepresivi i prepisuje terapija za popravljanje moždane disfunkcije. Liječenje je usmjereno na tretman poremećaja manjka pažnje i suzbijanje hiperaktivnosti.

10


IZ MEDICINE

SVE SVOJE SOBOM NOSIM

SOLARIS

Kada se četrdesetogodišnji Metju Grin naglo razbolio i ustanovljeno da mu hitno mora biti transplantirano novo srce, jedino privremeno rješenje bila je ugradnja vještačkog srca. To je podrazumijevalo postavljanje uređaja zapremine oko 170 grama na mjesto srčanog mišića i njegovo povezivanje sa pumpom i baterijom koje je pacijent OBAVEZAN da nosi u ruksaku na leđima sve dok mu ne bude transplantirano srce prirodnog donora. Ljekari smatraju da ovakvo stanje može da potraje najduže tri godine. - Moje srce ranije je tako slabo kucalo da sam jedva mogao da osjetim puls, ali sada kuca jako”, navodi se u jednoj od Metjuovih izjava za medije.

Bugarski taksista Ivan Stojčev tvrdi da već dvije godine energiju potrebnu za održanje života i normalno funkcionisanje organizma dobija isključivo od Sunca. Za njegov opstanak važno je da gleda u Sunce jedan čas poslije izlaska i jedan čas prije zalaska. Takođe, on navodi da je za solarnu ishranu neophodno usavršiti trening i postići visok nivo meditacije. Hranu kakva je svojstvena uobičajenoj ljudskoj prehrani, Stojčev, kako tvrdi, nije jeo od 15. jula 2009. godine. U ovom poduhvatu nije usamljen. On je tek jedan iz grupe „solarnih ljudi”, tj. pripadnik pokreta kojim se potencira ideja da su za normalno funkcionisanje organizma neophodni samo infracrveni zraci Sunca.

TRBUHOM ZA KRUHOM Sve ima svoju cijenu, rekli bi ekonomisti. Iako se čini da 8.000 evra i godinu dana besplatnih svakodnevnih obroka u restoranu po izboru baš i ne predstavlja svotu za koju vrijedi iznajmiti svoje čelo na korišćenje u marketinške svrhe, slučaj koji se dogodio u Češkoj ne potvrđuje ovakav stav. Kada je Čeh Jirži Jureček, odlučio da u cilju promovisanja svog veb-sajta angažuje „živu reklamu”, na konkurs se prijavio neočekivano veliki broj zainteresovanih. Već u prvih nekoliko dana prijavile su se 263 osobe koje su pristale da za imenovanu svotu u dogovorenom roku nose centimetar visoku crno obojenu adresu sajta na svom čelu. Na kraju je odlučeno da nosilac reklame bude kandidat koji se prvi prijavio na konkurs.

DOBA NEVINOSTI Doktor Stefan Ginter postao je nevjerovatno popularan ginekolog nakon što je odlučio da specijalizira i uvede u ljekarsku praksu zahvat obnove himena žena koje žele da se ponovo osjete djevicama. Tvrdi se da je do sada operisao oko 400 žena od kojih su najbrojnije muslimanke koje zbog kulturoloških principa obično snose ozbiljne posljedice ukoliko u brak ne uđu kao djevice. Cijela operacija traje oko 45 minuta. Metod rada zasnovan je na šivenju i lijepljenju himena. U svojoj klinici u Dizeldorfu Ginter pacijentkinjama vrši i ugradnju malih vrećica koje sadrže crvenu boju. Prilikom ove ginekološke intervencije koristi se samo lokalna anestezija.

11


SAVJETI DR FEKA:

TRUDNOĆI

Umjereno, postepeno i stalno dobijanje na težini sprečava pojavljivanje raznih komplikacija tokom trudnoće i porođaja: dijabetesa, visokog krvnog pritiska, proširenih vena, male težine bebe ili dugog i teškog porođaja nastalog usljed toga što je beba prevelika. Nedovoljno dobijanje na težini za trudnicu je jednako opasno koliko i višak kilograma, no taj se problem javlja mnogo rjeđe.

ranju hemoglobina, koji u crvenim krvnim ćelijama - eritrocitima prenosi kiseonik. Žene su najčešće anemične zbog loše ishrane i gubitka krvi tokom menstruacije, tj. u reproduktivnim godinama, kao i tokom trudnoće, zbog povećanja volumena krvi čak 50%. Količina krvi ubrzano raste zbog potreba bebe pa je potreba za gvožđem veća od količine uskladištene u organizmu žene. Rezultat je pojava anemije. Mnoge žene ulaze u trudnoću anemične. Razlozi mogu biti mnogobrojni. Primjer je držanje dijete, tj. nedovoljan unos vitamina i minerala; razmak između dviju trudnoća kraći od dvije godine; obilne menstruacije. U trudnoći anemiju mogu izazvati često povraćanje, slaba ishrana i višeplodna trudnoća. Gotovo 20 % trudnica ima anemiju. Blaga anemija ne povećava rizik od niske porođajne težine ili preranog rođenja djeteta. Priroda je razvila mnoge načine kako bi sačuvala bebe od negativnih posljedica anemije. Pred kraj trudnoće beba uskladištava potrebnu količinu gvožđa za prvih šest mjeseci svoga života, zato su i potrebe za gvožđem veće. Prema mnogim istraživanjima, pri jakoj anemiji postoji rizik od preranog rođenja i niske porođajne težine. Ujedno, fetus u materici može pokazivati znake patnje jer dobija preko posteljice manje kiseonika. Dijete može i naslijediti anemiju. Trudnice koje pate od anemije teško podnose krvarenje, teže se bore s infekcijom i ostalim problemima koji se mogu pojaviti za vrijeme porođaja.

Anemija u trudnoći

Kako trudnice znaju da su anemične ?

Anemija ili malokrvnost - smanjenje broja crvenih krvnih ćelija - eritrocita, najčešće se javlja pri nedovoljnom unosu gvožđa u organizam. Gvožđe je važan element u stva-

Ako je volumen krvi, uključujući i hemoglobin (protein u krvi koji prenosi kiseonik), nizak - smatra se da imate anemiju, odnosno da ste anemični. Najčešći uzrok anemije

Autor: dr Fehmija Fetahović, spec. ginekologije

Zdrava ishrana majke znači i zdrava ishrana bebe Prema mišljenju nutricionista i ginekologa, žena bi u toku trudnoće trebalo da dobije otprilike 12–16 kg. Optimalna težina tokom trudnoće preciznije se određuje na osnovu indeksa tjelesne mase koji je žena imala prije trudnoće. Indeks tjelesne mase (ITM) predstavlja odnos težine i visine izračunat kao težina (kg) / visina (m2). Trebalo bi da žene čiji je ITM prije trudnoće bio veći, u toku trudničkog perioda dobiju manje na težini nego one čiji je ITM bio nizak. Preporučuje se da tokom prva tri mjeseca trudnoće trudnica unosi istu količinu hrane kao prije trudnoće. Od četvrtog mjeseca pa nadalje unos energije je poželjno povećati za 200–300 kalorija dnevno.

12


u trudnoći je nedostatak gvoŞđa u krvi. Kako je anemija priliÄ?no Ä?esta pojava, tokom trudnoće se najmanje dva puta testira. Rade se analize krvi i odreÄ‘uje nivo hemoglobina, na poÄ?etku i pred kraj trudnoće, tj. najÄ?eťće u 7. ili 8. mjesecu trudnoće ili ako postoji sumnja i prije. Iako niste anemiÄ?ni na poÄ?etku, anemija se moĹže razviti tokom trudnoće. Praksa koja postoji kod nas u Crnoj Gori jeste da se tokom trudnoće rade testiranja skoro svakog mjeseca tokom trudnoće, ĹĄto nije baĹĄ u skladu sa većinom preporuka i znaÄ?ajno ne poboljĹĄava sam tok i ishod trudnoće. Te analize obuhvataju: kompletnu krvnu sliku ukljuÄ?ujući i odreÄ‘ivanja nivoa hemoglobina, nivo ĹĄećera u krvi i analizu mokraće. NajÄ?eťći simptomi anemije su umor, slabost, bljedilo. Ako je anemija jaka, moĹže doći do nesvjestice, ubrzanog ili nepravilnog rada srca, nedostatka vazduha. Naravno, ovi simptomi su uobiÄ?ajeni tokom svake trudnoće, zato je vaĹžno savjetovati se sa svojim izabranim ginekologom Ä?im osjetite neki od navedenih simptoma. PuĹĄenje moĹže olakĹĄati razvoj anemije. Anemiju će ubrzati i: loĹĄe balansirana ishrana, manjak unosa gvoŞđa i vitamina, manjak unosa folne kisjeline, konzumiranje alkohola, pojedini lijekovi. Anemiju moĹže uzrokovati i krvarenje hemoroida kao i krvarenje unutar Ĺželuca. Mogući simptomi anemije: 

t4MBCPTU OFTWKFTUJDB VNPS UF�LPʉFQSJEJTBOKV t#MKFEJMPJMJäVUJMPLPäF

  

t.PHVʉFQSPNKFOFVTSʊBOJNPULVDBKJNB t(MBWPCPMKFJ[BCPSBWOPTU t.VʊOJOFJMJCPMVQPESVʊKVBCEPNFOB t1POFLBEOFNBOJLBLWJIPʊJHMFEOJITJNQUPNB

 .FĂżVUJN ĘŠFTUPʉFUFUFĂ?LPTBNJPDJKFOJUJKFTUFMJBOF miÄ?ni poĹĄto je većina navedenih simptoma normalna u odreÄ‘enim razdobljima trudnoće. 4VNOKBUFMJEBTUFBOFNJĘŠOJ PCSBUJUFTFWBĂ?FNMKFLB ru. Ponekad se deĹĄava da hemoglobin moĹže pokazati da ste anemiÄ?ni iako, u stvari, nije tako. Zbog normalnog povećanja koliÄ?ine krvi u tijelu tokom trudnoće, ponekad se javlja „hemodilutionâ€? (razreÄ‘ivanje hemoglobina), te će se pokazati niĹže vrijednosti nego prije trudnoće. To je tzv. „fizioloĹĄka anemija trudoćeâ€?. Kako se lijeÄ?i anemija? Promjena naÄ?ina prehrane ili terapija preparatima gvoŞđa moĹže poboljĹĄati krvnu sliku. Ako vam je ljekar propisao neki od preparata gvoŞđa, uzimajte ga s hranom kako bi sprijeÄ?ili moguće muÄ?nine. Izbjegavajte uzimanje gvoŞđa s mlijekom jer kalcijum spreÄ?ava njegovu apsorpciju. Popijte ga sa sokom od narandĹže ili nekim drugim izvorom C vitamina, lakĹĄe će se apsorbovati. (Vitamin C povećava otpornost posteljice, sposobnost VaĹĄeg organizma da se odupre infekcijama a ujedno i iskoriĹĄtavanje

13


gvoŞđa. On se nalazi u svjeĹžem voću i povrću, a njegov unos mora biti svakodnevan jer se u tijelu ne mogu stvoriti njegove zalihe. Kako se dio vitamina C gubi Ä?uvanjem i kuvanjem, a zimi imamo slabiju ponudu svjeĹžeg voća i povrća, nije na odmet uzimanje preparata vitamina C). Ujedno, uzimajte gvoŞđe u kombinaciji s folnom kisjelinom, koje ima u tamnozelenom lisnatom povrću kao i sa vitaminom B-12. Naravno, kao i za sve vitamine i minerale, najbolji naÄ?in za unos gvoŞđa u tijelo jeste dobra ishrana. Ponekad od tableta gvoŞđa stolica moĹže biti tamna ili potpuno crna. Javlja se zbog viĹĄka neapsorbovanog gvoŞđa u tijelu. Ta pojava nije opasna. Preparati gvoŞđa mogu uzrokovati i probleme sa praĹžnjenjem debelog crijeva: zatvor ili proliv (jedite hranu koja sadrĹži viĹĄe vlakana). Potrebno je oko ĹĄest nedjelja da se VaĹĄa krvna slika popravi, zato ne insistirajte da se rade analize krvi nakon deset dana. Preparati Ĺželjeza su opasni za malu djecu, stoga ih drĹžite van njihovog dometa. Kako sprijeÄ?iti nastanak anemije? U trudnoći su Vam potrebne veće koliÄ?ine gvoŞđa a uravnoteĹžena ishrana biljnog i Ĺživotinjskog porijekla koja zadovoljava pojaÄ?ane potrebe organizma moĹže sprijeÄ?iti razvoj anemije. Za unos gvoŞđa potrebno je jesti ĹĄto viĹĄe crvenoga mesa, mahunarki, obogaćenih Ĺžitarica, tamnozelenog povrća, suĹĄenoga voća. Evo nekoliko primjera hrane bogate gvoŞđem: lisnato zeleno povrće - kao ĹĄto je spanać, blitva, broku-

le, graĹĄak, ĹĄparoge - zatim pasulj, jaja, smeÄ‘a riĹža, obogaćena tjestenina, dĹžigerica, tofu, suve ĹĄljive ili marelice, groŞđice, borovnica, ribizla, sok od viĹĄnje. JoĹĄ jednom da ponovimo, da bi se sprijeÄ?ila anemija u trudnoći: t+FEJUFISBOVCPHBUVHWPäÿFN t+FEJUFISBOVCPHBUVGPMOPNLJTKFMJOPNQĂ?FOJĘŠOF klice, grah, kikiriki maslac, gljive, brokule, goveÄ‘u jetru i ĹĄparoge t+FEJUFISBOVCPHBUV$WJUBNJOPNMJNVO OBSBO dĹže, svjeĹže (ne kuvano) povrće koje pomaĹže u apsorpciji Ĺželjeza t6[JNBKUFQSFOBUBMOFWJUBNJOTLFJNJOFSBMOFQSFQB rate, ako Vam ih ljekar prepiĹĄe t"LPTUFJNBMJQSPCMFNBTBOFNJKPN CJMPCJEPCSP kontrolisati nivo gvoŞđa u krvi prije nego zatrudnite t*[CKFHBWBKUFLPGFJO UKLBGVJĘŠBKFWF KFSPUFäBWBKV apsorpciju gvoŞđa. Moguće komplikacije zbog anemije: t1SJKFWSFNFOJQPSPĂżBK t;BTUPKVSB[WPKVQMPEB t0QBTOBBOFNJKBLPEOPSNBMOPHHVCJULBLSWJUPL om poroÄ‘aja, ĹĄto zahtijeva transfuziju krvi t1PWFʉBOBNPHVʉOPTUSB[WPKBJOGFLDJKBOBLPOQPSP Ä‘aja "OFNJKB TF OBKĘŠFĂ?ʉF MJKFĘŠJ OBEPLOBEPN HWPäÿB J folne kisjeline koji se uzimaju po preporuci ljekara.Većina preparata dostupna je u naĹĄim apotekama.

Na sajtu: www.drfeko.com trudnice mogu postvaiti pitanja na koja će dobiti odgovor u naredna 24 sata. 14


Ekskluzivni uvoznik i distributer za Crnu Goru: FARMONT M.P. doo Podgorica, tel: 020-663-067 Prije uporebe pažljivo pročitati uputstvo, a za više informacija obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu


Moj stomatolog

VAŠEG DJETETA Piše: dr Miloš Radulović, doktor stomatologije Imajući u vidu da se zubi Vaše bebe formiraju već od 3. do 6. mjeseca trudnoće znajte da na njihov rast i razvoj utiče prije svega šta Vi jedete u tom periodu. Veoma je važno da unosite odgovarajuću količinu hranljivih materija, naročito vitamina A, C i D, proteina, kalcijuma i fosfora, neophodnih za normalan razvoj bebinih zuba. Balansirana dijeta omogućava odgovarajuću količinu ovih nutritijenata, kako za Vas tako i za Vašu bebu. Upravo zbog toga trebalo bi kontaktirati Vašeg ljekara, koji Vam može prepisati dodatke dijeti ukoliko ona ne zadovoljava odgovarajuću količinu neophodnih nutritijenata. Pogrešno je vjerovanje da se zubi normalno kvare u toku trudnoće, ali i danas mnoge žene misle da se kalcijum iz majčinih zuba gubi u toku trudnoće. Zapravo, potrebe bebe za kalcijumom potkrepljuju se odgovarajućom majčinom dijetom. Ukoliko ti izvori nisu dovoljni, neophodni kalcijum se izvlači iz kostiju majke a ne iz zuba. Međutim, pored brige o zubima djeteta, svaka majka treba prije svega da brine i o svojim zubima. Kako se nivo hormona mijenja u toku trudnoće, to ova promjena može dovesti do pretjerane reakcije na toksine koje stvaraju bakterije iz zubnog plaka, izazivajući oticanje i crvenilo desni. Javljaju se češća krvavljenja i desni su osjetljivije. Uklanjanje plaka sa zuba, redovno pranje zuba te upotreba konca, kao i redovne posjete stomatologu, pomoći će Vam u održavanju zdravih desni tokom trudnoće. Ako ste trudni, planirate da budete trudni ili mislite da ste trudni, obavezno to kažite svom stomatologu. Ovo će mu pomoći u izboru najboljeg plana terapije, kako za Vas tako i za Vašu bebu. Uobičajeno je mišljenje da novorođene bebe nemaju zube. Ipak, 20 mliječnih zuba koji će se pojaviti u narednih dvije i po do tri godine, već se po rođenju nalaze u bebinim vilicama. Na rođenju, krunice mliječnih zuba gotovo su iz-

16

građene pa se prvi zubi, i to prednja četiri sjekutića, obično pojavljuju oko šestog mjeseca po rođenju djeteta. Pored ovoga, proces razvijanja stalnih zuba u punom je jeku, tako da se u ovom periodu počinju formirati i grizne površine stalnih molara. 1. godina Vaše odojče u potpunosti zavisi od Vas u održavanju oralne higijene. Trebalo bi početi sa brisanjem bebinih desni već nekoliko nedjelja poslije porođaja. Poslije svakog hranjenja, navlaženom maramicom ili gazom lagano očistite bebine desni i zube, kako biste uklonili naslage hrane i plaka. Ovako se u ranoj fazi uspostavlja važnost održavanja oralne higijene kao i osjećaj čistih zuba i desni. Da biste očistili bebine zube možete sjesti u fotelju, sa bebinom glavom u Vašem krilu, ili je možete jednostavno legnuti na pod ili sto. Koji god Vam položaj odgovarao, važno je da možete da vidite unutar usne duplje bebe. Od 1. do 5. godine U ovom periodu je možda i najbitnija prva posjeta stomatologu. Ta posjeta može biti prijatna avantura za njega pa se na taj način može izbjeći odbojan stav djeteta prema stomatologu. O posjeti uvijek govorite u pozitivnom smislu, opisujući stomatologa kao prijateljskog doktora koji će mu (djetetu) pomoći da ostane zdravo. Tokom prve posjete, djetetu će se gledati eventualno postojanje karijesa kao i drugih problema. Stomatolog će Vam objasniti na koji način dijete treba pravilno da pere zube, kako navike u ishrani mogu uticati na zdravlje zuba kao i načine na koje možete svom djetetu obezbijediti odgovarajuću količinu fluorida. Većina djece ima pun niz od 20 mliječnih zuba do svoje treće godine. Mliječni zubi su isto toliko važni koliko i stalni zubi - za žvakanje, govor i izgled. Kao dodatak tome, mliječni zubi služe da obezbijede prostor u vilici za stalne zube. Ukoliko bi se oni prerano izgubili, došlo bi do poremećaja u položaju stalnih zuba.


Trebalo bi da počnete sa higijenom zuba već od nicanja prvog. Korišćenje konca treba započeti kada niknu svi mliječni zubi. Do 4. ili 5. godine dijete treba da pere zube pod Vašim nadzorom. Predškolski period je veoma važan u uspostavljanju dobrih navika u ishrani Vašeg djeteta, pošto u potpunosti možete kontrolisati šta dijete jede. U ovom uzrastu, većina djece mora imati užine ili „male obroke”. Oni za vrijeme standardnih obroka ne mogu toliko jesti da bi unijeli dovoljnu količinu hranljivih materija i energije koja im je potrebna. Pomognite Vašem djetetu da izabere neku neškodljivu užinu koja neće pospješiti razvoj karijesa. Uvijek imajte u vidu da su mliječni zubi isto toliko važni koliko i stalni. Od 6. do 12. godine Kako se Vaše dijete bliži 6. godini, njegove vilice rastu, stvarajući tako mjesta za smještaj stalnih zuba. U isto vrijeme, korjenovi mliječnih zuba počinju da se resorbuju od strane okolnog tkiva, dok se stalni zubi pripremaju za nicanje. Prvi stalni molari niču oko šeste godine. Kako ovi zubi ne zamjenjuju nijedan mliječni zub, to se oni često zamjenjuju za mliječne. Treba imati na umu da su to stalni zubi i da ih treba pažljivo čuvati, ukoliko želite da Vašem djetetu ti zubi traju doživotno. Ovi zubi su značajni i zbog toga što utiču u oblikovanju donje trećine lica. Takođe, utiču na položaj i zdravlje ostalih stalnih zuba. Nekada se mliječni zubi izgube (izvade) prije nego što stalni zub zamjenik uspije da nikne. Ukoliko se mliječni zub izgubi prerano, susjedni zubi se mogu nagnuti ili pomjeriti ka praznom prostoru. Kada stalni zubi počnu sa nicanjem, oni neće imati dovoljno mjesta. Kao

rezultat toga oni će nići van svog mjesta, dovodeći do stvaranja malokluzija, tj. poremećenog odnosa između nekih ili svih zuba u vilici. Da bi se izbjegli ovakvi problemi, stomatolog Vam može predložiti upotrebu proteze (čuvara prostora) kako bi se očuvao prostor za nicanje stalnih zuba. Takođe, ukoliko mliječni zub ne ispadne na vrijeme, stomatolog može preporučiti da ga izvadite, kako bi spriječili nepravilno nicanje stalnog zuba. Dijete bi trebalo da do svoje 7. godine bude sposobno da samostalno pere zube. Korišćenje konca je malo komplikovanije i savjetuje se da do njegove 8. godine to radi pod Vašim nadzorom. Stalne molare treba pažljivo čuvati ukoliko želite da Vašem djetetu traju doživotno. Buduće navike u ishrani Vašeg djeteta stiču se tokom ovog perioda. Trebalo bi da objasnite djetetu kako hrana utiče na zube. Stavite mu do znanja da su čisti zubi manje kvarljivi i da pranje zuba poslije obroka može spriječiti nastanak karijesa. Vaše dijete bi trebalo redovno da posjećuje stomatologa. Ovo omogućava stomatologu da uoči i liječi probleme u ranoj fazi, prije nego što dođe do ozbiljnih oštećenja. Tokom tih posjeta stomatolog će sprovoditi mjere koje će zaštititi zube djeteta od karijesa. U te svrhe koriste se zalivači i lokalni preparati fluora u obliku gela i tečnosti. Takođe, pri tim posjetama profesionalno se čiste zubi i uklanja kamenac. Redovne posjete su veoma važne u periodu puberteta, kada je nivo hormona u krvi povećan. Ovo može dovesti do preosjetljive reakcije desni na plak, što može prouzrokovati zapaljenje. Na sajtu: www.mojstomatolog.net možete postavljati pitanja na koja ćete dobiti odgovor u naredna 24 časa

17


Proizvodi protiv starenja kože koji sadrže kofein pokazali su se kao korisni za njegu kože i smanjenje pojave bora.

Smanjenje nivoa tjelesne temperature moguće je postići promjenom izgleda. Brijanje brkova predstavlja jedan od uspješnih metoda za to. Budući da brkovi mogu postati odličan rezervat prašine ili polena, razumljivo je otkud teza da se brijanjem brkova može uticati na smanjenje pojave alergijskih reakcija.

Miris zelene jabuke ublažava simptome migrene.

Morski račići sadrže dvostruko više holesterola nego kobasice ili pavlaka sa 20% sadržaja masti. Pojačano lučenje znoja tokom ljetnih dana efikasno se suzbija konzumacijom čajnih mješavina i upotrebom obloga od ljekovitog bilja. U tom smislu ističe se žalfija.

U Indiji postoje klubovi za smijanje. Ljudi tamo odlaze da bi poboljšali svoje zdravlje.

Tokom proljeća se desi najveći broj samoubistava.

18


Patuljcima se nazivaju osobe niže od 127 cm.

U kanadskoj hirurgiji izbjegava se šivenje rezova napravljenih hirurškim zahvatom. Najfrekventniju primjenu ima upotreba specijalnog lijepka.

Postoje procjene da samo jedna odbačena baterija iz mobilnog telefona može da kontaminira 600.000 litara vode.

Znameniti Rimljanin Plinije Stariji (23—79) preporučivao je rastvor ulja i sirćeta kao losion poslije brijanja koji bi trebalo nanositi smotuljkom paukove mreže.

Samo ženke komarca ujedaju ljude.

Smatra se da je u svakom trenutku 0.7% svjetske populacije pijano.

Čuveni astronom Tiho Brahe (1564-1601) imao je vještački nos. Sa sobom je uvijek nosio kutijicu lijepka kojim bi povremeno pričvršćivao protezu od plemenitih metala koja je zamjenjivala njegov nos. Još kao student učestvovao je u dvoboju sa jednim danskim plemićem i tada mu je nos odsječen.

19


ISHRANA

DIJABETIČARA

Piše: dr Valentina Kalinić, spec.endokrinolog društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Bar Vladaju velike zablude u ishrani dijabetičara, počev od potpunog prestanka uzimanja pojedinih namirnica do izuzetno slobodnog unosa pojedinih vrsta hrane. Ishrana dijabetičara, u stvari, predstavlja model kako bi trebalo da se hrani svako. Zdrav način ishrane podrazumijeva upotrebu hranljivih materija: ugljenih hidrata, masti, bjelančevina, vitamina, minerala, vode i dijetnih vlakana. Normalno, ako je neko oboljeo od dijabeta, mora se pridržavati i nekih pravila koja podrazumijevaju količinu pojedinih namirnica, količinu namirnica po obroku i raspored obroka. Znači, dijabetičari moraju znati da mogu koristiti sve hranljive namirnice kao i potpuno zdrave osobe, ali u količinama i vremenskim razmacima koji neće remetiti metabolizam šećera u krvi. Principi zdrave ishrane se odnose na preporuke o ishrani a sastoje se od pravila: 1. uzimati različitu hranu 2. održavati poželjnu težinu 3. izbjegavati hranu s mnogo masti, zasićenih masti i holesterola 4. uzimati hranu sa odgovarajućim skrobom i vlaknima 5. izbjegavati šečer i slatkiše 6. izbjegavati upotebu soli. Čuvati se od prerađvina i brze hrane sa visokim sadržajem soli 7. ako se koriste alkoholna pića treba biti umjeren. UGLJENI HIDRATI: Količina ugljenih hidrata treba da iznosi 55–60% dnevnog unosa hrane. Treba da se obezbijede iz voća i povrća, uz izbjegavanje koncentrovanih šećera. To iznosi dva do tri grama na kilogram tjelesne težine.

20

BJELANČEVINE: Količina bjelančevina treba da iznosi 15–20% dnevnog unosa hrane. Obezbjeđuju se iz mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, ribe i biljnih izvora: soje, mahunarki (pasulj, grašak, boranija), pečurki. Ostalo voće i povrće sadrži uglavnom manje bjelančevina. Jezgrasto voće (orah, lješnik, badem) imaju više bjelančevina, ali i masnoća u svom sastavu. Dnevna potreba za bjelančevinama iznosi 0,8 do 1,5 grama na kilogram tjelesne težine, u zavisnosti od uzrasta (djeci treba više), nekih stanja organizma (trudnicama treba više), kod novootkrivenih dijabetičara poslije ketoacidoze, u stanjima oporavka. Dijabetičarima sa teškim oštećenjem funkcije bubrega treba smanjiti unos bjelančevina. MASTI: Maksimalno treba uzeti do 30% od ukupne dnevne količine unijete hrane. Prednost dati nezasićenim mastima (biljnim i mastima riba) u odnosu na zasićene (životinjske). Nezasićene masti treba da predstavljaju 2/3 ukupnog unosa masti. Kod sastavljanja jelovnika prvo obračunamo unos ugljenih hidrata i bjelančevina, a masti - na kraju, kao ostatak. VITAMINI: Potrebe u vitaminima su iste kao i kod potpuno zdravih ljudi. Pušači bi trebalo da uzimaju povišene količine vitamina C, a dijabetičari sa neuropatijama vitamine B grupe. MINERALI: Uzimanjem raznovrsne ishrane obezbijediće se i dovoljna količina mineralnih elemenata. Neki minerali, kao magnezijum, cink i hrom, izuzetno su važni u procesima metabolizma ugljenih hidrata pa ih treba i dodatno uzimati. Kalcijum se, takođe, može dodatno povremeno uzimati zbog čvrstine kostiju i grčeva, koje dijabetičari ponekad imaju.


DIJETNA VLAKNA:

ALKOHOL:

Dijetna vlakna su neophodna u svakoj ishrani. Nalaze se u opnama i plodu, stabljikama i lišću voća i povrća. Dnevno treba unositi oko 30 grama dijetnih vlakana.

Alkohol ima štetne posljedice po zdrave, a kod oboljlih od šećerne bolesti je dodatno optrećenje. Kod oboljelih od šečerne bolesti alkohol ima i dva posebno važna i štetna i opasna učinka. Prvi je mogučnost hipoglikemije pri upotrebi alkohola zbog blokade enzima. Upotreba alkohola može da maskira znake hipoglikemije, što može da ima veoma teške posljedice. Drugi štetni učinak je njegova velika kalorijska vrijednost, što remeti program dnevne ishrane. Dijabetičari, kod dobro regulisane šećerne bolesti, mogu povremeno konzumirati alkoholna pića. To treba da bude u vrlo ograničenim količinama - dva do tri puta sedmično. Žene: jednu čašicu žestokog pića, ili jednu čašu piva, ili jednu čašu vina (od jednog decilitra). Muškarci: dvije čašice žestokog pića, dva mala piva (ili dvije čaše od jednog decilitra), dva blaža špricera (po dva decilitra). Uglavnom, po najnovijim preporukama o ishrani preporuka je konzumiranje crnog vina kada se misli na povremeno konzumiranje alkohola. Alkohol bi trebalo uračunati u kalorijski učinak i ne uzimati ga na prazan stomak zbog moguće hipoglikemije. Uzimajte ga samo povremeno i ne više od ovih preporuka. Nikada - ne uzimajte pred vožnju i za vrijeme putovanja.

VODE I TEČNOSTI: Čovjek dnevno unese oko 2,2 litra tečnosti, od čega se otprilike 1,5 litar odnosi na vodu. ZASLAĐIVAČI: Oboljeli od dijabetesa mogu ukus raznih napitaka, peciva ili kolača korigovati dodavanjem zaslađivača, koji mogu biti nutritivni ili nenutritivni. SO: Osobe sa povišenim arterijskim pritiskom mogu uzimati do tri grama soli, a osobe sa normalnim arterijskim pritiskom do šest grama. ZAČINI: Koristite sve začine, u umjerenim količinama, ako ne prave smetnje (kao: bijeli luk, lorber, biber, ljuta mljevena paprika).

PUŠENJE - APSOLUTNO ZABRANJENO !!!

VITAMINI ZA DIJABETIČARE Njemački kvalitet 1 tableta dnevno

Proizvođač: Wörwag Pharma GmbH & CO.KG Boblingen, Njemačka

"Sa vitaminima za dijabetičare dajete vašem organizmu uravnotežene količine vitamina B grupe - B1 , B2 , B6 , B12 zatim antioksidativnih vitamina A, C, E, folnu kiselinu, biotin, kao i esencijalne minerale hrom i cink koji su važni za organizam a posebno za razgradnju šećera i metabolizam insulina. Jedna tableta vitamina za dijabetičare dnevno omogućuje potpunu dopunu povećane potrebe dijabetičara za vitaminima važnim za normalno funkcionisanje organizma."

“Wörwag Pharma GmbH & Co.KG, Böblingen, Njemačka“ Dio stranog društva, Podgorica, Karađorđeva 4 Tel. / Fax: +382 20 664 597

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na preparat posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.


Predstavljamo: Dnevna bolnica „Optimal”, oftalmološka mikrohirurgija, privatna zdravstvena ustanova iz Podgorice

U ŽIŽI INOVACIJA Sa pokretanjem nove oftalmološke ustanove „Optimal”, Podgorica je, ali i cijela Crna Gora, dobila specijalizovanu ustanovu koja će u periodu koji je pred nama raditi na pružanju za ovo podneblje kompletne zdravstvene usluge. Osnovna oblast rada jeste mikrohirurgija oka. Cilj i misija Bolnice su, kako kaže Anja Zečević, predstavnica ove bolnice, pružanje kvalitetnih oftalmoloških usluga pacijentima iz Crne Gore i regiona - optimalno i sve na jednom mjestu. Rad će se zasnivati na evropskim standardima liječenja pacijenata. Proces organizacije i brigu o klijentima, pored stručnog tima menadžera, kontrolisaće vodeći specijalisti oftalmologije iz Rusije. - Naši pacijenti će moći da računaju na sve vrste oftalmoloških usluga, a pored operacija uklanjanja katarakte i laserskog skidanja dioptrije u Bolnici „Optimal” će se raditi za Crnu Goru apsolutno nova primjena vitreoretinalne hirurgije - liječenje oboljenja staklastog tijela i mrežnjače - objašnjava naša sagovornica. Osnivač ove zdravstvene ustanove je gospodin Milisav Zečević, Podgoričanin koji posljednjih 20 godina živi i radi u Rusiji, u jednom od većih sibirskih gradova Irkutsku. Njegova želja je, kako saznajemo u razgovoru za Medical, oduvijek bila da doprinese svojoj rodnoj zemlji na najbolji

22

mogući način, tako da je odlučio da tu svoju misiju ostvari na način što će osnivanjem jedne ovakve ustanove građanima Crne Gore obezbijediti nove mogućnosti kvalitetnog liječenja. G. Zečević je, po ličnom svjedočenju, u Rusiji bio u dodiru sa svjetski poznatim Institutom mikrohirurgije oka „S. N. Fjodorov” - što je, kako ističe, eminentna oftalmološka klinika Rusije i jedna od najboljih tog profila u svijetu. To ga je podstaklo da slična zdravstvena ustanova nastane i u Crnoj Gori. Dnevna bolnica, kako saznajemo u razgovoru sa predstavnicima ove ustanove, posjeduje najsavremeniju opremu za dijagnostiku i liječenje oka. Obezbijeđeni su svi ključni parametri pružanja zdravstvenih usluga koji zadovoljavaju vrhunske zahtjeve pacijenata: stručan kadar, moderna medicinska oprema, te ambijent u kom će se korisnici ljekarskih usluga osjećati prijatno. Oformljen je stručan tim ljekara i medicinskih sestara, za šta je bilo neophodno izvršiti poseban izbor kandidata. Medicinske sestre su, kako saznajemo od nadležnih u „Optimalu”, prošle stručne testove i obuku kod ruskih doktora medicine i njemačkih inženjera opreme za dijagnostiku, poslije čega su dobile kvalifikaciju rada sa opremom i mogućnost asistiranja ljekarima.


Osnivač Bolnice OPTIMAL, gospodin Milisav Zečević, uspjeo je da animira dvojicu hirurga iz svjetski poznatog Instituta S. N. Fjodorova za rad u Podgorici. Dr Sergej Alpatov je poznati hirurg, a dr Eduard Starunov vodeći je specijalista primjene lasera u oftalmologiji. Oni imaju dugogodišnju karijeru u Rusiji i drugim državama svijeta. Stalni su učesnici konferencija u Engleskoj, Njemačkoj, Holandiji, Austriji. Autori su mnogobrojnih naučnih radova, članaka i knjiga. Otkrili su i patentirali jedinstvene metode liječenja različitih bolesti oka, za šta su dobili međunarodna priznanja u sferi oftalmologije. Izuzetno je bitno i to što će doktori stalno da se nalaze u Crnoj Gori, tako da će pacijent u bilo koje vrijeme imati mogućnost da neposredno kontaktira svog ljekara. Ruski ljekari će, ističu u „Optimalu”, raditi operacije, konsultacije i koordinirati rad Bolnice. - Naši doktori imaju veliko iskustvo liječenja oboljenja makule - centralnog i najbitnijeg dijela mrežnjače - ističe Anja Zečević, predstavnica „Optimala”.

Rad u ovoj oftalmološkoj ustanovi vršiće se, što je posebna novina, pod liderstvom dvojice ruskih eksperata oftalmologije - ljekara sa Instituta S. N. Fjodorova - dr med. sc. Sergeja Alpatova i dr Eduarda Starunova, specijalista oftalmologije. Dnevna bolnica „Optimal” nalazi se u Podgorici. U novoj zgradi je savremeno opremljen prostor od 1.000 m2, koji nudi najugodnije uslove za rad ljekara i boravak pacijenata. Bolnica posjeduje 6 kabineta i dvije operacione sale, koje su, kako ponosno ističu predstavnici „Optimala”, za sada prostorno najveće u Evropi. Pored dostupnosti soba za pacijente, ova zdravstvena ustanova nudi i mogućnost korišćenja posebnog komfornog apartmana za pacijente i njihove pratioce iz drugih gradova, ukoliko im je potreban smještaj za vrijeme liječenja. U sklopu Bolnice opremljena je moderna apoteka, a po potrebi se pružaju i usluge prevoza pacijenata.

Bolnica raspolaže modernom medicinskom opremom vodećih zemalja proizvođača iz Njemačke, Japana, SAD-a. Ona omogućava primjenu svih vrsta dijagnostike oka, prednjeg i zadnjeg segmenta, ali i istraživanje djelova oka koji ranije nijesu mogli biti uočeni. - Oprema je maksimalno kompjuterizovana, što smanjuje na minimum uticaj čovjeka i pruža najpreciznije rezultate. Laser za skidanje dioptrije omogućuje sprovođenje izuzetno tačnih i kvalitetnih operacija, zato što, kako kažu u „Optimalu”, predstavlja zadnju riječ tehnologije, i to je prvi takav laser koji je isporučen na teritoriji bivše Jugoslavije. On omogućuje skidanje dioptrije, ne samo kod kratkovidosti i astigmatizma, već i kod dalekovidosti. - Ponosno ističemo da se prvi u Crnoj Gori OCT kompjuterski aparat za sveobuhvatni pregled oka, nalazi se u „Optimalu”. Tako kompletirana oprema na današnji dan postoji samo u Engleskoj, Holandiji i Njemačkoj - navodi Anja Zečević. Bolnica „Optimal” potrudila se i da svojim pacijentima obezbijedi komfor u finansiranju usluga liječenja. Omogućeno je da pacijenti, uz preporuku ovlašćenih sa ove klinike, dobiju potrošački ili keš kredit, namijenjen za neophodno liječenje. Mnogo je planova za dalji rad. - Za doktore koje smo već upoznali u Crnoj Gori možemo reći da su dobri ljudi i kvalitetni specijalisti. I mi, kao Bolnica „Optimal”, voljeli bi da sarađujemo sa doktorima, radi obezbjeđenja još boljih usluga našim pacijentima i uključenja u mrežu zdravstvenih ustanova Crne Gore. Obezbjeđenje istih doktora savremenom opremom moglo bi da ih podstakne na pružanje još boljih i kvalitetnijih usluga. Posebnu pažnju ćemo pružati kvalitetu dijagnostike i liječenja. Postepeno ćemo povećavati broj operacija i uvoditi druge različite metode liječenja - entuzijastično najavljuju u ovoj ustanovi. Pored plasmana oftalmoloških usluga, u dugoročnom je planu i zadovoljenje ostalih medicinskih potreba pacijenata. - Crna Gora je prelijepa zemlja. Trudićemo se da dnevna bolnica „Optimal” postane optimalan izbor pacijenata za kvalitetno i inovativno liječenje - poručuju iz ove ustanove. A. R.

23


VODA I Piše: mr ph. Pavle Jurlina Kako utvrditi da ste dehidrirali Dehidracija nastaje kada dođe do gubitka tjelesne tečnosti uslovljenog raznim faktorima. Ova pojava može biti vrlo opasna! Neki ljudi nemaju pojma da su njihova tijela izložena patnjama dehidracije. Oni nastavljaju svoje svakodnevne aktivnosti ne znajući da gubitkom tečnosti život „curi” iz njihovih tijela.

Načini kako otkriti dehidraciju Provjerite vene: Provjerite vene oko ručnog zgloba. Zapamtite kolika je njihova uobičajena veličina. Ako ih je teže naći nego obično, tj. loše su vidljive, moguća je dehidracija. U suprotnom, ako su vidljive ili uobičajeno nabrekle, nemate problema sa dehidracijom. Suva usta: Ako u ustima osjećate suvoću ili teško stvarate sline, onda ste dehidrirali. Takođe, ako imate problema i sa pravljenjem pjene u ustima, morate piti vodu. Žeđ: Žeđ je prirodna prevencija za dehidraciju. Nemojte zanemariti ovu pojavu. Neki ljudi zaboravljaju da treba da piju, ili ignorišu svoju žeđ, jer prosto ne vole da puno piju. Morate stvoriti naviku za pijenjem da bi tečnost u Vašem tijelu bila pravilno zastupljena. Ona je važnija za opstanak čak i od hrane. Kofein: Mada ovo mnogi ne vole čuti, kofein je dehidrator. Naime, nakon određenog vremena on djeluje tako da „tjera na mokrenje”, kao diuretik, i tako lišava organizam tečnosti. Znači, kafa i svi gazirani i negazirani napici za koje sumnjate da imaju u sebi kofeina potencijalno su opasni ako ne vodite računa o naknadnom unosu tečnosti. Proliv i povraćanje: Proliv i povraćanje mogu uzrokovati ozbiljne dehidracije, čak i sa smrtonosnim ishodom, ako se ne tretiraju pravilno i pravovremeno. Potrebno je svakih nekoliko, najbolje pola sata, u organizam unositi bar po kafenu kašičicu vode, i to što laganije, nakon kratkotrajnog zadržavanja u ustima. Provjerite svoje nokte: Pritisnite nokat jako, dok ne pobijeli, a zatim ga otpustite. Ako nokat ostane bijel, ili se polako vraća u normalu, onda ste vjerovatno dehidrirali. Suve usne: Ako stalno morati koristiti labelo i Vaše usne su ispucale ili suve, to vjerovatno znači da Vam je potrebno više tečnosti. Bujne usne idu uz puno tečnosti.

24

Pijenje što veće količine vode najbolji je način da očuvate svoje zdravlje. Pogotovu u toku ljetnjih mjeseci preporučljivo je da sa sobom nosite flašu koja sadrži bar po pola litra vode. Čudne boje urina: Ako urin ima čudne ili jake boje, to bi moglo ukazivati na dehidraciju. Ipak, ti simptomi mogu imati više ozbiljnih razloga te treba konsultovati svog ljekara. Alkohol: Neću reći da su sve vrste alkoholnih pića nezdrave, ali ako se odlučujete da ih konzumirate poželjno je povećati i unos obične vode - da se nadoknadi tečnost „izgorela” tokom pijenja alkoholnih napitaka. Suva kosa i koža: Hidratacija je neophodna za zdravu kožu i kosu. Ne samo da su razni dodaci, šamponi, mlijeka, losioni i druga razna sredstva, potrebni za zdravlje kose i kože, potrebna je i voda. Trudnoća: Ako ste trudni, za Vaš i život Vaše bebe vrlo je bitno redovno uzimati vodu. Voda: Voda je najbitnija za hidrataciju. Pijenje količine od osam čaša obične vode na dan osiguraće pravilnu apsorpciju tečnosti. Najbolje je konzumirati ni prehladnu ali ni pretoplu vodu. Kada se ona unese u organizam, ne smije praviti nikakav problem za njegovo normalno funkcionisanje, odnosno uticati na metabolizam organizma i njegove biohemijske proizvode.


FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK BOLESTI Piše: dr Mirjana Nedović-Vuković U vječitoj borbi da nađu šta je to glavno što doprinosi nastanku bolesti kod jednih a ne kod drugih osoba, naučnici su došli do pojma faktor rizika. Faktor rizika je onaj uslov za koji se pouzdano zna, ili se na osnovu učestalosti javljanja kod oboljelih, pretpostavlja da je uzročnik neke bolesti, ili osobe sa tim faktorom imaju veću šansu da će to oboljenje dobiti. Nikad se, međutim, u cilju prevencije ne može pristupiti suzbijanju uticaja samo jednog faktora. Faktori uglavnom djeluju udruženo, dovodeći do nastanka bolesti ili povećavajući sklonost za njen nastanak i pogoršanje. Obično se dijele u dvije grupe: 1. Faktori rizika na koje se ne može uticati 2. Faktori rizika na koje se može uticati tako što se potpuno uklone (reverzibilni), ili se ublaže (potencijalno reverzibilni, npr. udružena oboljenja koja se moraju liječiti da ne bi pogoršavali drugu bolest). NAPOMENA: Faktori rizika nam ne daju odgovore na sva pitanja. Ako neko i oboli od neke bolesti a imao je određeni faktor rizika, u velikom broju slučajeva ne mora da znači da je baš taj uzrok doveo do nastanka bolesti. Faktori rizika koji će biti navedeni češće se javljaju kod oboljelih. FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK PROŠIRENIH (VARIKOZNIH) VENA NA NOGAMA Pol - žene češće obolijevaju Dob - češće obolijevaju starije osobe Nasljeđe - dijagnostikovanje pojave proširenih vena kod jednog ili više bliskih srodnika značajno povećava mogućnost nastanka ovog oboljenja. Posebno je to slučaj ako je majka imala proširene vene - velika je vjerovatnoća da će ih dobiti i ćerka. Trudnoća - zbog dva glavna razloga mijenja se elastičnost vena: hormonskih i mehaničkih. Kada zbog povećanja tjelesne težine, kao i zbog pritiska uvećane materice na vene karlice, dolazi do povećanja volumena krvi u venama nogu,

26

opterećeni zalisci oslabljenog elasticiteta, zbog dejstva hormona, ne mogu da vraćaju krv. Posljedično dolazi do mehaničkog proširenja vena. Uzimanje hormona - upotreba sredstava kontracepcije ili pojava klimakterijumskih hormonskih promjena imaju isti efekat kao i trudnoća samo što ovdje izostaje mehanički efekat. Pretjerana tjelesna težina - zbog nakupljanja masnog tkiva otežava se protok krvi u venama pa se one proširuju. Tome se, zbog povećanja tjelesne mase, pridodaje i veliko opterećenje vena i mišićne pumpe. Način života i rada - dugotrajno stajanje ili sjedenje koje isključi mišićnu pumpu pa su vene prepuštene samo ponekad već i oštećenim zaliscima. Ono što treba znati jeste da stezanje i opuštanje mišića pri kretanju ubrzava protok krvi kroz vene, a kod dugotrajnog mirovanja mišići ne funkcionišu i ne pružaju pomoć venama pa se i na taj način stvaraju uslovi za njihovo proširenje. Uska obuća i visoke potpetice - zbog kojih dolazi do poremećaja normalne statike te se mijenja napetost mišića. Time se smanjuje funkcija „mišićne pumpe” pa sve zajedno pogoduje nastanku proširenih vena. Ravna stopala sa poremećajem statike, a i neka oboljenja karlice ili mišića nogu. Prekomjerno izlaganje nogu toploti (npr. termalne vode). Traume nogu, operacije na venama ili već preboljela duboka venska tromboza. Lijekovi - neki lijekovi mogu oštetiti zid vena. Česta komplikacija sistemske hemoterapije jeste pucanje vena zbog slabljenja kvaliteta venskog zida. FAKTORI RIZIKA ZA KARCINOM DOJKE Dojke, ili mliječne žlijezde, najveće su parne kožne žlijezde čija je osnovna uloga lučenje mlijeka koje omogućava ishranu odojčeta. Osjetljive su na hormonalne uticaje, pa su zbog toga i sklone patološkim promjenama. Karcinom dojke predstavlja najčešći maligni tumor kod žena. Ako se na vrijeme otkrije, tj. u ranoj fazi, može biti potpuno izliječen. Za rak dojke se okrivljuju mnogi faktori rizika, ali se ni jedan ne može zasigurno povezati sa nastankom ovog oboljenja.


Faktori rizika na koje ne moĹžemo uticati: Pol - Samo zato ĹĄto je neko Ĺžena, javlja se, sam po sebi, rizik za razvoj karcinoma dojke. Kao glavni razlog navodi se stalni uticaj polnih hormona na ćelije dojke. MuĹĄkarci, takoÄ‘e, mogu razviti karcinom dojke, ali je ta ĹĄansa mnogo puta manja. Godine - Ĺ to je Ĺžena starija, to je ĹĄansa za karcinom dojke veća. Genetika - Smatra se da je 5-10% ukupnog broja karcinoma dojke nastalo mutacijom na nekom od gena naslijeÄ‘enom od roditelja. PorodiÄ?na istorija na karcinom dojke - Ĺ˝ene Ä?ije najbliĹže roÄ‘ake boluju (ili su bolovale) od karcinoma dojke, imaju najveći rizik za pojavu iste bolesti. LiÄ?na istorija na karcinom - Ĺ˝ena koja je imala karcinom na jednom mjestu dojke ima 3-4 puta veće ĹĄanse da opet razvije karcinom na istoj dojci. Takav karcinom ne smatra se recidivom već promjenom de novo. Rasa - Karcinom dojki Ä?eťće se javlja kod Ĺžena bijele rase nego kod Ĺžena crne rase, ali je smrtnost ipak veća kod crnkinja jer su njihovi karcinomi agresivniji. Menstrualni period - Ĺ˝ene koje su imale viĹĄe menstrualnih ciklusa za Ĺživota, zbog rane menstruacije (prije 12-e godine), ili Ĺžene koje su kasnije uĹĄle u menopauzu (posle 55-e), imaju izrazitiji rizik za dobijanje ovog oboljenja zbog duĹžeg perioda djelovanja estrogena i progesterona. FAKTORI RIZIKA POVEZANI SA NAÄŒINOM Ĺ˝IVOTA tÇFOFLPKFOFNBKVEKFDFJMJTVLBTOJKFSBĂżBMF QPTMJKF 30-e godine Ĺživota) t6ĘŠFTUBMBVQPUSFCBLPOUSBDFQUJWOJIQJMVMB EVäFPE 10 godina) povećava rizik za nastanak karcinoma dojke t1PTUNFOPQBV[OBUFSBQJKB t/FEPKFOKF KPĂ?VWJKFLKFVSB[NBUSBOKVEBMJJLPMJLP ovaj faktor utiÄ?e na nastanak karcinoma dojke) t,PO[VNJSBOKFBMLPIPMB t1PWSFEBEPKLF CJMPLBLWBQPWSFEBEPKLFNPäFVT loviti nastanak karcinoma dojke) t(PKB[OPTU QSFNBOPWJNJTUSBäJWBOKJNB HPKB[OPTU povećava rizik, naroÄ?ito poslije menopauze) t/FEPTUBUBLÄ•[JĘŠLFBLUJWOPTUJ t1VĂ?FOKFEVWBOTLJIQSPJ[WPEB S obzirom na Ä?injenicu da je individualno zdravo ponaĹĄanje u velikoj mjeri zavisno od socijalne sredine i Ĺživotnog okruĹženja, a upoznavanjem ovih pridruĹženih faktora za nastanak tumora, raste ne samo individualna odgovornost nego i kolektivna i druĹĄtvena obaveza za prihvatanje i sprovoÄ‘enje modela zdravog Ĺživota. FAKTORI RIZIKA ZA KARCINOM DEBELOG CRIJEVA ( KOLOREKTALNI KARCINOM ) Kolorektalni karcinom je najÄ?eťći maligni tumor organa trbuĹĄne duplje. MoĹže se javiti kao sporadiÄ?ni oblik , koji Ä?ini oko 80% oboljelih, ili familijarni oblik, kada se javlja kod viĹĄe Ä?lanova uĹže ili ĹĄire porodice i Ä?ini oko 20% oboljelih. Pol - karcinom kolorektuma javlja se podjednako kod

oba pola, dok se tumor rektuma Ä?eťće javlja kod muĹĄkaraca. Dob - Ä?eťće obolijevaju stariji: ĹĄesta, sedma i osma decenija Ĺživota. NaÄ?in ishrane i uslovi Ĺživota - kolorektalni karcinom je bolest stanovniĹĄtva razvijenih zemalja. Zna se da prekomjerna tjelesna teĹžina, masnoće u hrani (posebno ĹživotinjTLFNBTUJ SBÄ•OJTBOĂ?FʉFSJJTISBOBCPHBUBNFTPN QPTFCOP crvenim mesom) dovode do Ä?eťće pojave karcinoma debelog crijeva. VaĹžan je i naÄ?in pripreme mesa (proteini i masti peÄ?eni na visokim temperaturama, npr. na roĹĄtilju, stvaraju potencijalno ĹĄtetne supstance). Crveno meso je bogato gvoŞđem koje je prooksidant. Ovo gvoŞđe moĹže da poveća stvaranje slobodnih radikala u kolonu, a oni mogu uzrokovati hroniÄ?no oĹĄtećenje sluzokoĹže crijeva ili pokrenuti druge karcinogene. Ovi ljudi i inaÄ?e konzumiraju manje voća i povrća i drugih antioksidanata. /BTVQSPUUPNF QPTUPKFCSPKOFTUVEJKFLPKFQPLB[VKVTNBOjenje uÄ?estalosti ovog karcinoma kod osoba koje se preteĹžno hrane voćem i povrćem, mlijekom i mlijeÄ?nim proizvodima QPTFCOP[BĂ?UJUOPEFKTUWPJNBKVLVQVT LFMK CSPLPMJ LBSÄ•PM Savjetuje se tradicionalan mediteranski naÄ?in ishrane sa maslinovim uljem (polifenoli), paprikom (likopen), lukom PSHBOTLJTVMÄ•EJ SJCPN TJSPN JĂ?UPWJĂ?FTJSPWJIOBNJSOJDB /BKQSFQPSVĘŠMKJWJKF KF EJOTUBOKF J LVWBOKF USFCB J[CKFHBWBUJ peÄ?enje, naroÄ?ito peÄ?enje po drugi put u istoj masnoći. Vlakna imaju zaĹĄtitni efekat: ona skraćuju vrijeme prolaska hrane kroz crijeva i time skraćuju izloĹženost crijeva dejstvu karcinogena, razblaĹžuju ili apsorbuju razliÄ?ite potencijalne karcinogene, uglavnom ĹžuÄ?ne soli, a od znaÄ?aja su i produkti razgradnje vlakana. Ovo posebno vaĹži za vlakna iz cijelog zrna Ĺžita, pĹĄenice, voća i povrća, ali ne i za vlakna iz mahunastih biljaka. ZaĹĄtitni efekat ima unos kalcijuma koji ima sposobnost da vezuje i taloĹži ĹžuÄ?ne kisjeline. Visok unos magnezijuma kod Ĺžena smanjuje rizik od obolijevanja, a folati i vitaNJO#WBäOJTV[BSBE%/,$WJUBNJO &WJUBNJO TFMFO [FMFOJ Ä?aj, hormonska terapija estrogenom, zatim unos aspirina i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova ima dokazan zaĹĄtitni efekat na sve stadijume karcinogeneze debelog crijeva, ali tek poslije 10 i viĹĄe godina uzimanja. PuĹĄenje je, kao i za sve ostale oblike maligniteta, i ovdje prisutan faktor rizika, sa naglaskom na uticaj u stvaranju adenomatoznih polipa. Konzumiranje alkohola (posebno piva) kod muĹĄkaraca je povezano sa pojavom kolorektalnog karcinoma u mlaÄ‘oj Ĺživotnoj dobi i Ä?eťćom lokalizacijom tumora u zavrĹĄnim djelovima crijeva. Slaba fiziÄ?ka aktivnost - SZO je potvrdila da vjeĹžbanje smanjuje incidencu obolijevanja od karcinoma debelog DSJKFWB 4WBLPEOFWOB VNKFSFOB Ä•[JĘŠLB BLUJWOPTU QPETUJĘŠF kontrakciju glatkih miĹĄića zida crijeva, peristaltiku, i time spreÄ?ava zatvor, Ä?ime se skraćuje vrijeme kontakta potencijalno kancerogenih supstanci sa ćelijama u sluzokoĹži crijeva. Predisponirajuća stanja koja ako se ne lijeÄ?e mogu biti podloga za nastanak malignog tumora, posebno zapaljenjske bolesti crijeva, adenomatozni polipi‌

KRAJ TEKSTA U SLJEDEĆEM BROJU

27


Može li se SPRIJEČITI I LIJEČITI LIJEČENJE HOBP-A

Piše: mr sc. dr Dušica Jarić, Spec. za plućne bolesti Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) trenutno je četvrti uzrok smrtnog ishoda, a predviđanja kažu da će do 2020. godine biti treći uzrok smrti. Dok se stopa smrtnosti od moždanog udara i infarkta srca smanjuje, broj oboljelih i umrlih od HOBP-a raste. Procjenjuje se da kod nas 10 odsto osoba starosti veće od 40 godina života ima HOBP. Kod većine oboljelih direktan krivac je pušenje. Što je pušački staž duži i količina popušenih cigareta veća, veća je i vjerovatnoća za nastanak HOBP-a. Bolest nastaje podmuklo i neprimjetno. Prvi simptomi su kašalj i osjećaj kratkog daha, tj. bržeg zamaranja u naporu. U početku se osjećaj teškog disanja, „tijesnih pluća i zaduvavanja” javlja u većem naporu, kao što je hod uzbrdo ili penjanje uz stepenice. Sa progresijom bolesti i propadanjem plućne funkcije tegobe se javljaju i pri hodu po ravnom. U teškom stadijumu bolesti problem predstavljaju i redovne životne aktivnosti kao što je kupanje, odlazak u toalet i slično. KAKO SE DIJANOSTIKUJE HOBP? Nažalost, HOBP se rijetko kada dijagnostikuje u početnom stadijumu. Mnogi pacijenti se javljaju ljekaru tek kada izgube više od 50 odsto plućne funkcije. Zlatan standard u dijagnostici HOBP-a jeste pregled plućne funkcije, tj. spirometrija. Spirometrijom se može otkriti početni stadijum HOBP-a dok osoba još i ne osjeća tegobe, ili su one vrlo blage i ne remete životnu aktivnost. Zato bi spirometrija trebalo da bude obavezan dio periodičnog i sistematskog pregleda kod pušača.

28

?

Jednom nastala HOBP trajno je stanje, ali ako se otkrije u ranom stadijumu dovoljan je prestanak pušenja da bi se zaustavio dalji proces propadanja plućne funkcije. Prestanak pušenja je najefikasnija i najisplativija mjera za smanjenje rizika od HOBP-a. U stadijumima uznapredovalog HOBP-a potrebno je, pored prestanka pušenja, primijeniti farmakološke i nefarmakološke mjere liječenja. Ljekovi za liječenje HOBP-a primjenjuju se inhalatornim putem, tj. udišu se. Nažalost, postoje široko rasprostranjene zablude o inhalatornoj primjeni ljekova, posebno


prisutan strah od „pumpice”. Za ovo nema opravdanja, jer se putem inhalacije primjenjuje najmanja moguća doza lijeka - upravo na oboljelo mjesto i to istim onim putem kojim je nastalo i oštećenje pluća. Kada bi kod ljudi postojao isti strah i averzija od cigareta, tj. od otrovnog duvanskog dima, kao što postoji strah od „pumpica” koje sadrže ljekove, HOBP skoro da ne bi ni postojala. Ljekovi imaju za cilj da dovedu do bronhodilatacije (širenja disajnog puta), ali i smanjenja inflamacije (zapaljenja). Najbolji efekat su pokazali dugodjelujući bronhodilatatori, bilo sami, ili, još bolje, kao fiksna kombinacija sa inhalatornim kortikosteroidima. Ljekovi se moraju koristiti redovno, kontinuirano, jer je i proces oštećenja pluća nastao redovnom i kontinuiranom primjenom duvana, pa zato često kažemo da se ljekovi primjenjuju isto toliko godina koliko je trajao i pušački staž, ali ne 20 i više puta na dan, već samo 2-4 puta tokom dana. PROGNOZA HOBP-A Pored farmakoloških mjera, tj. primjene ljekova, važne su i nefarmakološke mjere, a to su: respiratorna rehabilitacija, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, prevencija

respiratornih infekcija i uopšte promjena stila života. Ovako liječena HOBP za rezultat ima usporavanje toka bolesti, te sprečavanje invaliditeta i komplikacija. Za razliku od toga, kasno otkrivena i neliječena HOBP za posljedicu ima česta pogoršanja, sa progresivnim propadanjem plućne funkcije. Usljed toga dolazi do nastanka plućne insuficijencije te nedostatka kiseonika u svim tkivima i organima. Posljedica nedostatka kiseonika jeste pojava brojnih komplikacija na srcu, bubrezima, CNS i dr. Svako pogoršanje HOBP-a, koje vrlo često zahtijeva intervenciju HMP-a i bolničko liječenje, dovodi do nepovratnog gubitka dijela plućne funkcije. Što je učestalost pogoršanja veća i period između pogoršanja kraći, prognoza je sve lošija. Zato je važno istaći da je HOBP bolest koja se može spriječiti, i - ako je rano otkrivena - pravilno i uspješno liječiti. Veliki broj pacijenata, prvenstveno pušača, nije svjestan svoje dijagnoze, pa se HOBP, nažalost, dijagnostikuje obično u već poodmaklom stadijumu. Samo mjerama prevencije pušenja, aktivnostima za odvikavanje od pušenja, blagovremenim pregledima plućne funkcije kod pušača, pravovremenim uvođenjem terapije i redovnim liječenjem, moguće je smanjiti rizik od obolijevanja i umiranja od HOBP-a.

29


Poznati i zdravlje: Rambo Amadeus, muzičar

JEDE SE KAO PRIJE 200 GODINA, ALI SE RADI MNOGO MANJE Antonije Pušić, svima dobro poznat kao muzičar sa umjetničkim imenom Rambo Amadeus, od davne 1988. nastupa „svuda gdje ga pozovu”, piše tekstove za muzička djela, kritikuje, filosofira, promoviše društvu korisne trendove, aktivan je na brojnim medijskim mrežama i ima jako veliki broj fanova. Do sada je objavio 15-ak muzičkih albuma, a hitovima tipa Beton, Turbo folk, Đede Niko, Čobane, Džemo… uticao je na razbijanje medijakritetskog shvatanja lijepog pružajući, nezaobilazno, notu kritičke opomene. Intelektualac sa trenutno aktuelnom titulom Svjetski Kilo Car, Rambo je jedan od najglasnijih promotera ekološke svijesti i uopšte rada usmjerenog na izbjegavanje pogubnog uticaja sredstava savremene tehnologije koji ona imaju na ljudsko zdravlje. Bavite se poslom koji iziskuje veliki mentalni potencijal i inventivnost. Na koji način obezbjeđujete energiju koja Vam je potrebna za stvaralački rad? Meni smišljanje stihova i sviranje daje energiju, ne oduzima je. Energiju mi oduzima nemoral u koje je postsocijalističko društvo upalo. Da li smatrate da ste u dovoljnoj mjeri posvećeni brizi o svom zdravlju? Mislim da nisam posvećen, ali ne pušim, na primjer, i ne žderinjam pretjerano kaloričnu hranu. Na Balkanu se jede kao prije 200 godina, kada je prosječan čovjek radio 10 sati dnevno, fizički, a danas se isto toliko ždere, sjedeći za kompom čitav dan. Poznati ste jedriličar i veoma značajan promoter ovog sporta kod nas. Ovo je prilika da čitaocima ovog magazina još jednom ukažete na prednosti bavljenja jedrenjem. Jedrenje je prije svega besplatno, jer trenutno ima mnogo više jedrilica nego zainteresovanih, pa uvijek možete naći mjesto kao posada u nekom brodu. Ekološki je, ne troši se gorivo, dakle, opet je besplatno, i na taj način, razvija inteligenciju, povećava čovjekovu harmoniju sa prirodom.

30

......................... Eko akcija na portalu

Ukoliko želite da saznate ponešto o novim ekološkim trendovima, dobra adresa za realizaciju tog poduhvata može da bude veb-portal Ramba Amadeusa na kom postoji posebna rubrika namijenjena promociji ekoloških standarda. Uzgred možete upoznati i kakav je uticaj „štedljivih sijalica”, kako izgleda automobil koji ne koristi pogonsko gorivo već se kreće na vodu, šta se sve može postići reciklažom ili upotrebom solarne energije, možete odigrati neku igricu sa temom iz oblasti ekologije ili sl. Globalno otopljavanje i štetnost izduvnih gasova automobila i drugih vozila koja ih koriste, teme su koje se nalaze na redovnom kritičarskom meniju ovog portala.

......................... Da li imate savjet o tome na koji način izaći na kraj sa uticajem stresnih situacija? Da. Ne treba trpiti nepravdu. Treba reagovati, boriti se za svoja prava, za prava bližih, biti solidaran. Vlasnici kapitala čine sve da ubiju solidarnost kod ljudi. Trpiti, znači izlagati se stresu.

......................... Danas sam posadio 3 javora, 3 breze, jedan platan, tri crvena hrasta, 3 divlje jabuke, jednu lipu, i neku ... zaboravih kako se zove. Vrlo dobar osjećaj. Terapeutski, rekao bih. Preporučujem. Ipak, u kopanju rupa nek vam pomognu profesionalci. Ići će mnogo brže. (http://www.facebook.com/ramboamadeus)

......................... Kakvi su trenutni stvaralački afiniteti Svjetskog Kilo Cara? Šta je aktuelno i postoje li neki određeniji planovi? Trenutno učim da sviram gitaru, to mi je najprivlačnije. Takođe, pišem i tekstove na teme koje me vječno okupiraju: nemoral pojedinca, socijalna nepravda.


Idealan odmor? Krstarenje na jedrenjaku, sa posadom koja vodi računa o svemu. Ležanje u hladovini jedara i sanjarenje.

......................... Čaj Uhvatio sam sebe milion puta kako pijem nešto što mi se u stvari ne pije, prosto, žrtvujući se da bih zadovoljio neki besmisleni ritual. Na primjer, sjedim u kafiću, alkohol mi se ne pije, iz navike poručim kafu, iako zapravo uživam samo u onoj jutarnjoj i onoj kasno popodnevnoj. Ulijepljen kafom spolja i iznutra pokušavam da ugasim žeđ nekim gaziranim pićem, činim sebi još gore, niti sam ugasio žeđ, niti sam uživao u ukusu reklamiranog industrijskog pića. U poslednje vrijeme uvodim novu naviku. Poručim čaj. Ako u kafiću nemaju baš zeleni ili jasmin, ili od jabuke i cimeta, poručim najjednostavniji - čaj od nane bez šećera. Ako nemaju ni taj, onda u tu rupu više ne svraćam. Ako društvo duže sjedi u kafani, popijem i po 4–5 različitih čajeva. Gledam druge, žalim ih, žrtve su navika koje im je nametnulo okruženje. Ostanem do kasno sa društvom, u dobrom raspoloženju, ali ne natovaren besmislenom količinom kofeina, šećera, mlijeka, masti, farbe, konzervansa, natrijum-benzoata i ne znam sve kakvih hemija koje vreba-

ju iz bezalkoholnih pića. Lagan, opušten i okrijepljen, uživam u novootkrivenoj lepezi najrazličitijih egzotičnih ukusa, bez potrebe da nekim alkoholom dezinfikujem stomak od prethodno unešenih tekućina. Da bih svom novom zadovoljstvu dao na značaju, podsjećam da su najmoćnije civilizacije dobrano impregnirane ovim rajskim pićem. A reklamu za čaj nećete nikada vidjeti na televiziji, jer proizvođači nemaju nikakvih problema sa prodajom. Koliko se ubere, toliko se popije. (http://www.ramboamadeus.com/)

......................... Koji Vam model ishrane najviše odgovara? Odrastao sam u Herceg Novom. Otac je bio pasionirani ribar, tako da smo jeli primorsku hranu, zapravo bokešku laganu kuhinju, baziranu na ribi, maslinovom ulju, laganoj hrani. Poruka čitaocima Medicala. To što čitate Medical, neće vas učiniti zdravijim. A. Radanović

31


KRIPTORHIZAM (Lat. CRIPTORCHISMUS)

Piše: prof. dr Bogdan Pajović Kriptorhizam je unilateralno ili bilateralno odsustvo testisa u skrotumu. Sreće se u 3% novorođenih muškaraca. Najčešće se zapaža već pri rođenju, a unilateralni oblik ove pojave 5-10 puta je češći od bilateralnog. Razlikujmo retrakciju od kriptorhizma, jer je retrakcija uži pojam koji obuhvata prisustvo testisa negdje u kanalu njegovog razvojnog puta a kriptorhizam može predstavljati i ektopičan testis! Embriologija: Testis nastaje od genitalnog nabora u blizini mezonefrosa, a od retroperitoneuma do skrotuma spušta se vođen gubernakulumom (fibromuskularna traka prisutna u toku embrionalnog razvoja). Testis u skrotum normalno stiže u 8. ili 9. mjesecu gestacije. Gubernakulum se pored skrotuma pripaja i na Kolesovoj fasciji perineuma, pubičnom tuberkulumu i fasciji femoralnog trougla, te su ovo mjesta gdje se može naći ektopični testis. Pod uticajem majčinog gonadotropina testis fetusa proizvodi androgene hormone. Neadekvatno lučenje ovih hormona ili neadekvatna trakcija gubernakuluma uz mehaničku prepreku mogu biti uzrok nespuštanja testisa. Prezentacija bolesti: Unilateralno nespušten testis nastaje zog ageneze, intraabdominalnog zastoja, nekompletnog spuštanja (intrakanalikularno) ili ektopije (ingvinalna, perinealna, kruralna, penilna). Bilateralni kriptorhizam u velikom broju slučajeva nastaje zbog hromozomskih ili hormonalnih abnormalnosti. Nespuštenost testisa najčešće se notira na rođenju, kada je kremasterična refleksna retrakcija inaktivna, i to od strane roditelja, ili na rutinskom predškolskom pregledu. Najčešće je asimptomatičan, ali bol može nastati kako zbog trauma tako i zbog torzije. U skoro 50% slučajeva, testisi su smješteni u spoljašnjem ingvinalnom prstenu ili visoko u skrotumu a rjeđe u ingvinalnom kanalu (između spoljašnjeg i unutrašnjeg ingvinalnog prstena), u abdomenu ili ektopično. Ako je testis smješten u ingvinalnom kanalu, češće je izložen traumama nego u skrotumu. Seminiferni tubuli slabo se razvijaju u nespuštenom testisu, te ako je promjena obostrana, normalno je da nastaje sterilitet. Retraktilni testis (lat. testis migrans) pod uticajem kontrakcije hiperaktivnog kremastera i neadekvatnog pripoja gubernakuluma povlači se u ingvinalni kanal. Testis se može manuelno spustiti do dna skrotuma. Ovo stanje ne zahtijeva liječenje, jer spontano prolazi do puberteta. Ektopičan

32

testis može se naći van normalnog puta descenzusa (3%) i to u: ingvino-epifascijalnoj poziciji, perinealnoj, femoralnoj i dr. Hipoplastičan testis može nastati zbog torzije i opstrukcije krvnih sudova testisa in utero. Hemiskrotum je hipoplastičan. Odsustvo testisa i testis u abdominalnoj poziciji čine grupu testis nonpalpabilis. Neophodna je operativna ili laparoskopska eksploracija završnog dijela ductus deferensa, čime se testis u abdominalnoj poziciji diferencira od anorhije. Pravi nespušteni testis može nastati dužinom cijelog puta od mjesta nastanka do skrotuma i zauzeti abdominalnu, ingvinalnu ili visokoskrotalnu poziciju. Komplikacije: Od komplikacija se može javiti: hernija, torzija testisa i maligna alteracija nespuštenog testisa. Malignitetu su posebno podložni testisi smješteni u abdomenu, zbog neadekvatno visoke temperature. Ukoliko testisi ostanu nespušteni u odrasle osobe, funkcija intersticijalnih ćelija je očuvana, tako da su normalno razvijene sekundarne seksualne karakteristike. Diferencijalna dijagnoza: Najteže je razlikovati nespušten testis od jednostavne retrakcije testisa. Razlikovanje zahtijeva saradnju, relaksaciju ispitivanog dječaka, dobru tehniku pregleda i iskustvo. Pregled nespuštenog testisa: Ingvinalni kanal pritisnuti prstom i pogurati intrakanalikularni testis do spoljašnjeg otvora kanala. Tako prevenirati njegovo ponovno vraćanje u kanal. Zatim ispitati karakteristike spoljašnjeg otvora kanala i gornjeg dijela skrotuma, pažljivo, da bi locirali testis. Ako se dovede u fundus skrotuma bez tenzije, onda je to retraktilni testis, a ako ne, onda je ili ektopični ili nekompletno spušteni testis. Terapija: Kozervativna - prije donošenja odluke o hirurškom tretmanu, posebno ako su testisi u ingvinalnom kanalu, u šestoj godini je hormonska. Hirurški - najznačajniji tretman u liječenju kriptorhizma. Ukoliko je testis u abdomenu, spuštanje u skrotum zahtijeva dvostepenu tehniku ili mikrovaskularnu anastomozu testikalnih krvnih sudova. Palpabilni nespušteni testis trebalo bi da bude hirurški doveden u svoju normalnu skrotalnu poziciju - jednostepenom orhidopeksijom. Cilj je izbjegavanje sekundarne traume tkiva, torziju ili povećanje temperature intrakanalikularnog ili ektopično lociranog testisa i to u periodu do dvije godine starosti, a po najnovijim kriterijumima, do 9-og mjeseca starosti djeteta.


Ponuda firme TD-MED - BAR ; za Vaše apoteke, prodavnice zdrave hrane ili porudžbine... Kontakt: +382/69069954 ; tel/fah: 030353415 A R O N I A - Bio (Organic) Najzad, po normalnim cijenama !!!

Hladno cijedjeni matični sok od najbolje vrste Aronije ploda bez konzervansa i dodataka, najsavremenijom metodom kako bi se sačuvao zdravstveni kvalitet i prirodnost soka ili ploda!

Uvoz iz EU sa sertifikatom kvaliteta "BIO"- Original Odobravamo i RABAT od 15% za AVANSNO PLAĆANJE na količinu > paket od 6 komada (pakovanje) po modelu! Original ARONIA-De: - ARONIA-Bio matični sok od 0,5 lit ................. 10,00e + pdv - ARONIA-Bio matični sok od 0,7 lit ................. 13,00e + pdv - ARONIA-Bio matični sok od 1 litra ................. 15,50e + pdv - Sušeni divlji plod "WILD ARONIA"-organic 100gr (pakovanje) ................. 3,50e + pdv - ARONIA-SIRUP "Vitanea" od 0,7 lit; (koncentrat 1:13) sa Instituta u Plovdivu prof. Kachanova .......... 12,00e + pdv

100% MATIČNI DIREKTNO CIJEĐENI SOK ARONIE (Sibirske crne borovnice) MATIČNI sok je pripreman na poseban način, bez dodataka, kako bi sačuvao sva korisna svojstva. Proizvod je sertifikovan za kvalitet i porijeklo. Bio sok se koristiti bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje. Ne stvara nikakve kontraindikacije. Preporuka za korišćenje: matični sok uzimati od 0,3-0,5dl a koncentrovani sok kao sirup možete uzimati neograničeno, razblažiti po želji i ukusu... SUŠENI plod je sertifikovan kao organska divlja Aronia a konzumira se jedna–dvije kafene kašičice ili se stavlja u jogurt, med ili musli žitarice kao dodatak. Sibirska aronia (Aronia Melanocarpa) potiče iz Sjeverne Amerike, a kasnije je prenijeta u Sibir i sjeverne djelove istočne Evrope. Zreli plodovi Sibirske aronije sadrže velike količine biofenola, tanina, katehina, flavonida, antocijanina (najviše od svih dosad poznatih voćnih vrsta), folnu kisjelinu, vitamine A,C (8-10 puta veću koncentraciju nego u južnom voću), B2, B6, B9, E i veoma rijedak vitamin P, kao i betakaroten, kalijum, kalcijum, gvožđe, mangan, molibden, jod i fosfor. Sibirska ARONIA pripada grupi najjačih IMUNOANTIOKSIDANATA kao što su GOJI BERRY (Vučja bobica sa Himalaya), ACAI iz Amazonije, NONI, MAGNOSTERM, MAQUI... Firma „TD-MED“ je direktni uvoznik proizvoda od ARONIE.

ACAI BERRY

Ovaj dijetetski dodatak ishrani, baziran na plodu drveta Açai, pomaže u pojačanju Vašeg metabolizma. Možete izgubiti i do 10 kg za 10 nedelja ako pratite plan ishrane i vježbanja (pogledajte preporučenu dijetu i plan vježbanja). Proizvod sadrži polifenole, antioksidantski sastojak koji ima mogućnost neutralizacije slobodnih radikala. Super bobica Açai ojačana je aktivatorom metabolizma, namjenskom mješavinom kofeina koji pomaže ubrzanju metabolizma i potrošnji kalorija, a sadrži i ekstrakt zelenog čaja koji posjeduje antioksidantske aktivnosti. Bogat je hromom koji ubrzava metabolizam masti. Bez vještačkih je boja i ukusa, ne sadrži šećer i konzervanse.

SLIMMING SAPUNI ( NOVITET ) Efekat vidan već poslije nekoliko dana!

GOJI BERRY

USKORO! Stop neprijatnom HRKANJU! Sada je dovoljno da samo nosite „STOP SNORING „-Elektronsku narukvicu“ i problem je riješen, kako? Kada registruje neprijatan zvuk oslobadja se mali elektro-impuls koji utiče da se nesvjesno mijenja položaj tokom spavanja (koji je često i uzročnik) čime se i prekida i zaustavlja neprijatno hrkanje. Narukvica je 100% sigurna, bezbijedna i efikasana! Protiv neprijatnog HRKANJA veoma efikasan i „silikonski čep“ za nosnu školjku! Nježno prilagodjen nozdrvama, držeći ih širim i otvorenijim, čime je disanje lakše i tiše, omogućava vam nesmetano nošenje i spavanje !

TOURMALINSKE (MAGNETNE ČARAPE)

Za bolju cirkulaciju, protiv bakterija, neprijatnih mirisa i znoja

4 modela sa extratima: PAPRIKE (za brzo razlaganje masnoće); GINGER-a Čarape su 100% od pamuka, a u njihovom (za metabolizam masti); GREEN TEA sastavu ima kristala turmalina. Zahvaljujući (slimming sa detox efektom) i GARnjima čarape imaju jedinstvena vibrirajuće LIC-a (Bijelog luka extrat - sa slimmelektrična svojstva i pozitivno toplotno dejstvo ing efektom i njegovanjem tijela i prina zdravlje čovjeka poboljšavajući mikrocirhranom kože). "Novi način da istopite kulaciju. Upotrebom čarapa povećava se pomasnoću i celulite na kožu i detoxujete kretljivost zglobova, elastičnost tetiva i smakožu prirodnim kineskim travama i extratima koji se tradicionalno koriste njuje napetost mišića. Čarape otklanjaju umor vjekovima... Poboljšava kožni metabolizam i razlaže masne naslage u potnogu i bol, regulišu nervni sistem; čuvaju tokožnom tkivu, hidratantno djeluje na kožu, čini je elastičnom i gipkom, dajući plotu; uklanjaju vlažnost stopala i neprijatni joj bolji izgled i ten... U svim vrstama sapuna je prisutan GLICERIN sa vlažnim miris. dodacima i biljnim extratima koji njeguju kožu, razlažući masne naslage, pogotovu u problematičnom predjelu stomaka, struka, kukova i butina... Imaju odličan detox efekat i prilagodljivost svim tipovima kože! Posebno problematične djelove tijela masirati 3-5 minuta ovim sapunima prilikom tuširanja (ujutro ili pred spavanje), a mogu se nanositi i kao gell na tijelo da odstoji radi boljeg efekta! Izvanredni mirisi (svi različiti ) koji dugo ostaju na tijelu..." Prije uporebe pažljivo pročitati uputstvo, a za više informacija obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu


Zloupotreba supstancija

AMFETAMINI Piše: Radmila Stupar-Đurišić, dipl. psihološkinja Amfetamini su počeli da se proizvode 1920. godine. Kao snažan centralni stimulator, odmah su uvedeni u medicinsku praksu - kao sredstva protiv zamora, sanjivosti i oticanja sluzokože nosa pri kijavicama. Kasnije je otkriven i njihov depresivni efekat na apetit, pa su na tom polju našli široku primjenu. U toku Drugog svjetskog rata zaraćene strane masovno su koristile stimulativne efekte amfetamina u borbi protiv zamora i iscrpljenosti. Pored održanja budnosti, amfetamini podstiču dobro raspoloženje i osjećanje povećane snage, pa su vrlo brzo postali zanimljivi, npr. sportistima - za postizanje vrhunskih rezultata, studentima pred ispit, vozačima teretnih vozila na duge staze itd. Glavni efekat amfetamina usmjeren je na centralni nervni sistem, na srce i krvne sudove. Zbog stimulativnog efekta, jedna doza od 10–15 miligrama dnevno dovoljna je da prosječnu osobu učini živahnijom i sposobnijom za izvođenje mentalnih i fizičkih zadataka, sa većim stepenom samopouzdanja i aktivnosti. Ipak, treba navesti da još uvijek nije dovoljno ispitano u kojoj mjeri ovi ljekovi utiču na preciznost obavljenih zadataka. Osobe pod uticajem amfetamina često su veoma preduzimljive i nekritično prihvataju zadatke koji su izvan njihovih moći. Apetit im je smanjen, ali više zbog odsustva gladi nego zbog usporenog sagorijevanja hranljivih materija unijetih u organizam. Kada se amfetamini unose direktno u krvotok, injekcionim putem, ili se udišu, prvi efekti se javljaju poslije nekoliko sekundi i traju od 8 do 12 h, u zavisnosti od unijete količine i vrste amfetamina. Višekratno intravensko uzimanje amfetamina vrlo često vodi u ekstremno sumanuto ili paranoidno ponašanje, ponekad praćeno bogatim čulnim obmanama zastrašujućeg karaktera. U takvom stanju, u zavisnosti od spoljnih okol-

34

nosti koje se mogu doživjeti kao ugrožavajuće, kao i od ličnosti uživaoca droge, može se realno očekivati agresivno reagovanje prema prijetećem objektu. Poslije nekoliko dana ovakvo stanje se obično završava fazom opšte iscrpljenosti i konačno zapadanjem u stanje dužeg perioda sna. Po buđenju javlja se pojačana potreba za hranom i stanje dublje potištenosti koje može potrajati danima a praćeno je željom za ponovno uzimanje droge. Glavni simptomi akutne intoksikacije su jače izražen nemir, hiperaktivnost, delirantno stanje, akutne psihotične reakcije, upadljiv porast tjelesne temperature i krize svijesti sa konvulzijama (generalizovani tonično-klonični trzaji mišića koji se vide u velikom epileptičnom napadu). Ozbiljnije komplikacije su oštećenja bubrega, arterijska hipertenzija, za- paljenje pankreasa i edem pluća. Upotreba amfetamina brzo vodi u psihološku zavisnost, a zbog pozitivih efekata u sferi pamćenja zavisnost se razvija brže nego u slučajevima zloupotrebe nekih drugih supstanci. Hronična zloupotreba amfetamina dovodi do upadljivog gubitka tjelesne težine, anoreksije, hronične lezije kože, bljedila, tremora tijela i psihotičnih reakcija sličnih shizofreniji. Razvija se paranoidna struktura ličnosti, sumnjičava i hiperosjetljiva. Najčešći je strah od policije, pri čemu ovisnici mogu bilo koju osobu doživjeti kao policajca i burno reagovati na takvu pojavu.


Od svih je najopasniji metedrin, u narkomanskom slengu poznatiji kao met. Posebno je opasna praksa intravenoznog ubrizgavanja metedrina - „spiding” (engl. speeding). Ovakvo unošenje izaziva bizarne mentalne efekte, čija se inicijalna reakcija može uporediti sa elektrošokom ili opisati kao multipli orgazam. Nakon ovog intenzivnog efekta, zavisnik se osjeća izuzetno svjesnim sebe i okoline i pun je energije. Metedrin se koristi i za pravljenje opasne dizajnirane droge - ajsa (engl. ice). Kristalizovani metedrin može da se puši. Fizički efekti uključuju srčane palpitacije, zamagljen vid, ometenu sposobnost rasuđivanja, koordinacije pokreta i refleksnih reakcija. Efekti ove droge mogu da traju od 2 do 20 časova, u zavisnosti od toga kako se puši. Uobičajeni naziv za ajs je kristal (engl. crystal ili crystal-met, batu, glass). Pri naglom prekidanju zloupotrebe amfetamina, javlja se sklonost ka suicidalnom ponašanju, i to je zapravo najveća i dugo prisutna opasnost u toku liječenja.

Ispovijest koja je jednu tetku trgnula i natjerala na akciju spašavanja Klinac ko i svaki drugi, porodica O. K. Nemam se na šta požaliti, ničeg mnogo ali svega dovoljno. Osnovnu završio kako već ide, trenirao košarku od petog razreda pa dok nisam počeo da se odvajam od života, u svakom smislu, negdje oko 17-te. Imao sam tu osobinu da okupljam ljude oko sebe, uvijek i svuda, brdo dobrih drugara i dobrog zezanja. U srednjoj sam se prvi put sreo sa vutrom. Do tada nisam ni pušio ni pio, još sam pucao loptu po terenu. Ni sad ne znam da objasnim zašto sam sa time prestao. Sjećam se nekog blagog razočarenja i drugih stvari, ali ni danas još nisam siguran zašto. E tu ide sve lagano. Mislim da nije prošlo pet dana kako sam „propušio” do moje odluke da ako ne mogu stalno u prvih 5

neću uopšte ni da igram. Bezuspješno su me odvraćali od ove izjave. Vutra je došla nepunih 10 dana kasnije. Znao sam da pola odjeljenja „vari” u ………., pa me nije trebalo mnogo ni nagovarati. Nije to bio onaj „neću da ispadnem pi…” fazon, već me stvarno interesovalo. Skoro da sam se razočarao. Osim toga što sam sada bio dio te grupe, ništa se drugo nije desilo, ništa ne osjetih. I tako par puta, i onda je krenulo da mi se sviđa, jer sam počeo da izvaljujem fazon, cerekanje, tripovi... Bilo je baš gotivno. Kada sada pogledam na to, djeluje nekako nevino. LSD ubrzo posle vutre. E, to mi se stvarno dopalo… Ipak, nedovoljno da bih ga češće praktikovao. Bio sam u fazonu da čitam sve osim knjiga koje sam valjda morao čitati za školu, slušao neki HC, duvkao, zezao se, ma fino bilo. Igrom slučaja upoznao sam par koji je živjeo blizu mene, mojih godina manje-više. Kapirao sam ih kao gotivne i ubrzo smo se baš zbližili. Kad su ostajali bez kinte, sjećam se, izjutra sam i njima kupovao ono osnovno iz prodavnice. Gotivio sam ih, a nisam jasno vidjeo da treba da odem odatle. Inače, imam taj „sick trip” da pomažem i želim da pomognem svima koji pomoć prihvate, bilo šta da je u pitanju. Preko njih sam ostvario neke prve kontakte sa ljudima vezanim za dop, i tako, korak po korak... Mislio sam, zezam se, uživam u životu. Djevojke su me obožavale u to vrijeme (mada, bez skromnosti, tako je i danas), a ja kao da sam htio da sve to prestane. Postajao sam mračniji i mračniji... Vidio sam sve što mislio da su samo filmovi. Vidio sam velike količine gudre za koju sam im pomagao u pakovanju i miješanju, bodenja, ovjere… I sam sam bio u situacijama da oživljavam (bukvalno) troje iz društva u kom nas je bilo četvoro. Bilo je jasno ko je sljedeći… Istina, ne odmah. Trebalo je vremena da ćale ukapira. Da je keva bila živa, vjerovatno ne bi tolko zaglibio. I tako… Hvala ćaletu.

35


KAKO ŽIVJETI SA

MULTIPLOM SKLEROZOM Piše: dr Dušan Nenezić, fizijatar - akupunkturolog - kiropraktičar, spec. za dječiju rehabilitaciju Neurološka oboljenja predstavljaju veliki problem savremene medicine. Rast broja oboljelih, nepredvidivost toka bolesti i liječenja, kao i velika invalidnost, problemi su kojima se mora temeljno, sistematski pristupati. Dijagnostikovanje ove teške bolesti danas je olakšano unapređenjem tehnike, ali je liječenje i dalje neizvjesno. Multipla skleroza (MS), (lat. Sclerosis multiplex) jeste neurodegenerativno oboljenje i autoimuna bolest koja prvenstveno „napada” bijelu masu centralnog nervnog sistema. Ova bolest zahvata aksone, dugačke produžetke nervne ćelije na kojima pojedini djelovi mijelinskog omotača zapaljenjski reaguju i propadaju. Stoga se ona smatra zapaljenjskom, demijelinizirajućom bolešću izazvanom imunološkim promjenama nepoznate etiologije. MIJELINSKA OPNA Veoma slično izolaciji oko električnih žica, mijelinska opna je izgrađena od (20%) proteina i (80%) masti, koje su poznate pod nazivom lipoproteini. Mijelinska opna, osim što ima ulogu zaštite nervnog tkiva, ima i jednu vrlo važnu ulogu omogućavanja vrlo brzog širenja električnog impulsa kroz nervna vlakna. Nervni (električni) impuls veoma velikom brzinom širi se nervnim vlaknom koje ima neoštećenu mijelinsku opnu, što obezbjeđuje normalnu funkciju nervnog sistema čovjeka. Kod bolesnika sa multiplom sklerozom, imunološki

36

sistem greškom uništava mijelinsku opnu aksona, što ima za posljedicu zapaljenje i odvajanje mijelina od aksona, (demijelinizacija). Kad je određeni dio mijelinskog omotača zapaljen i oštećen, prenošenje impulsa kroz akson je poremećeno, usporeno ili isprekidano, zbog čega poruke iz mozga dolaze na „cilj” sa zakašnjenjem, „greškama” ili ih uopšte nema (izostaju). Bolest je vrlo promjenljivog toka, ispoljava se neurološkim simptomima i znacima i karakterišu je česta pogoršanja različitog stepena. Ona se smjenjuju sa naglim poboljšanjima kliničke slike (remisija bolesti). EPIDEMIOLOGIJA Multipla skleroza se može pojaviti u svakom životnom dobu, mada se najčešće javlja između 20. i 40. godine života. Trenutno u svijetu od ove bolesti boluje oko 2,5 miliona ljudi. Postoji epidemiološki vidljiva razlika u obolijevanju stanovnika južne i sjeverne hemisfere, a bolest se mnogo manje javlja kod ljudi koji žive u blizini ekvatora. Ova bolest je pet puta učestalija kod osoba koje su izložene klimatskim uslovima kakvi vladaju u sjevernim djelovima Sjedinjenih Američkih Država, Kanadi i Evropi nego u tropskim regijama i na Dalekom istoku. Od multiple skleroze su najugroženiji evropski narodi. Ugroženost je manja kod pripadnika crne rase, za 50%, dok je prevalenca MS-a najniža kod mongoloidnih naroda. Ekološki faktori kojima je organizam bio izložen u djetinjstvu mogu imati veći uticaj na eventualnu pojavu i dalji tok multiple skleroze u kasnijem životnom razvoju osobe. Stres povećava rizik od pogoršanja postojećih ili pojave novih simptoma bolesti, što direktno utiče i na uvećanje stepena invalidnosti bolesnika.


ETIOLOGIJA Razne teorije pokuĹĄavaju da kombinacijom poznatih podataka o simptomima bolesti i brojnim istraĹživanjima objasne uzrok nastanka multiple skleroze. Prema dosadaĹĄnjim saznanjima, njena pojava je najvjerovatnije rezultat interakcije (kombinovanog dejstva) ekoloĹĄkih faktora sredine i genetiÄ?ke predispozicije. MeÄ‘utim, do danas ovi faktori nisu jasno definisani. FAKTOR NASLJEÄ?A Iako multipla skleroza nije nasljedna bolest, kod ovih bolesnika postoji odreÄ‘ena sklonost ka tome, u pogledu naÄ?ina razvoja bolesti. Ako meÄ‘u najbliĹžim roÄ‘acima ima oboljelih od MS-a, osoba iz te porodice posjeduje 1-3% veću vjerovatnoću za dobijanje bolesti. Osim porodiÄ?nih karakteristika, sa MS-om je povezano prisustvo specifiÄ?nih gena. Razlike su u ljudskom leukocitnom antigenu (HLA). Na obolijevanje od MS-a pecifiÄ?ni ima uticaja sastav HLA grupe gena u hromozomu 6 koji sluĹži kao glavni histokompatibilni kompleks MHC-a kod ljudi. Mnogi istraĹživaÄ?i smatraju da je multipla skleroza autoimuna bolest pri kojoj organizam, preko imunskog sistema, stvara odbrambene mehanizme protiv vlastitog tkiva. U sluÄ?aju multiple skleroze to je mijelin, a uzroÄ?ni faktor („okidaÄ?â€?) iz okruĹženja, mogao bi biti virus. MS ne povećava rizik od komplikacija tokom trudnoće. U medicinskoj praksi se nije pokazalo da postoji znaÄ?ajno povećana uÄ?estalost prijevremenih poroÄ‘aja. Poznato je da trudnoća povoljno djeluje na tok multiple skleroze, kao i da smanjuje rizik od pogorĹĄanja toka bolesti, ĹĄto je naroÄ?ito izraĹženo u prvom trimestru trudnoće. S druge strane, rizik od pogorĹĄanja MS-a raste neposredno poslije poroÄ‘aja, naroÄ?ito u prva tri mjeseca.

Ä‘ivanje bolesti; t"OBNOF[B EFUBMKOPV[FUB

 t/FVSPMPĂ?LJQSFHMFE t1BSBLMJOJĘŠLJEJKBHOPTUJĘŠLJQPTUVQDJ t.BHOFUOBSF[POBOUOBUPNPHSBÄ•KBNP[HBJWSBUOF kiÄ?me (MRT) t*TQJUJWBOKFFWPDJSBOJIQPUFODJKBMBWJEB 7&1 J t-BCPSBUPSJKTLBBOBMJ[BMJLWPSB QSJLPKPKTFVUWSĂżVKF prisutnost oligoklonalnih traka imunoglobulina (IgG) u likvoru. t,PNQKVUFSJ[PWBOBUPNPHSBÄ•KBTBQSJNKFOPNLPO trastne materije. KLINIÄŒKI OBLICI NajÄ?eťći kliniÄ?ki oblik MS-a jeste relapsno remitentni oblik (RRMS) koji se javlja u 80 do 90% bolesnika. Oko 80–90% nelijeÄ?enih bolesnika nakon kraćeg ili duĹžeg vremena prelazi u sekundarno progresivni oblik bolesti (SPMS). Samo manji broj bolesnika (oko 10%) zadrĹžava relapsni oblik bolesti ili benigni ili dobroćudni oblik multiple skleroze. Oko 10–15% oboljelih pokazuje primarno progresivni oblik bolesti (PPMS), a oko 5% bolesnika pokazuje relapsno progresivni karakter bolesti (PRMS). PSIHOLOĹ KI SIMPTOMI Multipla skleroza je bolest koja oboljelog Ä?ini frustriranim, već samim time ĹĄto unosi drastiÄ?ne promjene u Ĺživot oboljele osobe. Strah, tuga, ljutnja i stid, samo su dio svih onih faza kroz koje bolesnik i njegova porodica prolaze nakon postavljanja dijagnoze multiple skleroze. Bitno je da

RAZVOJ BOLESTI Rani simptomi i znaci multiple skleroze obiÄ?no su blagi: dupli vid, mijeĹĄanje crvene i zelene boje ili Ä?ak sljepilo na jednom oku. NeobjaĹĄnjivi problemi sa vidom obiÄ?no se pojaÄ?avaju tek u viĹĄim stadijumima bolesti. Kod većine bolesnika sa multiplom sklerozom javlja se i slabost miĹĄića u udovima i problemi sa koordinacijom i ravnoteĹžom u toku bolesti. Umor moĹže biti izazvan fiziÄ?kom iscrpljenoťću. On se moĹže otkloniti odmaranjem, mada ovaj simptom takoÄ‘e moĹže poprimiti formu stalnog umora. TeĹĄkoće govora, tremor i vrtoglavica Ä?esto su prisutne tegobe. Depresija koja je povezana sa kognitivnim problemima drugo je zajedniÄ?ko obiljeĹžje oboljelih. Tok bolesti je raznolik i nepredvidiv. KarakteriĹĄu ga izmjene, faze pogorĹĄanja (egzacerbacije) i faze mirovanja (remisije) bolesti. U poÄ?etku remisije mogu trajati mjesecima i godinama, Ä?ak i viĹĄe od 10 godina. DIJAGNOSTIKA Dijagnostika kliniÄ?kih simptoma karakteristiÄ?nih za MS temelji se na sljedećim pouzdanim postupcima za utvr-

37


pacijent što prije prihvati bolest i shvati svoje stanje. Sa bolešću treba da se nose bolesnik i njegova porodica, ali oboljeli treba i da nauče da kada taj teret postane pretežak, zatraže pomoć sredine i društva, prije svega ljekara i specifičnih organizacija i udruženja kao što su društva za borbu protiv multiple skleroze. Oko 50-90% bolesnika sa MS-om pati od poremećaja seksualnosti. FIZIOTERAPIJSKI TRETMAN MULTIPLE SKLEROZE U zavisnosti od stepena poremećaja funkcije ili gubitka sposobnosti pokretanja, oboljeli od multiple skleroze obavezno se upućuju na fizioterapiju ili je čak sami zahtijevaju. U trenutku kad pacijenti počinju osjećati takve simptome, bolest je već uzrokovala nepovratna oštećenja koja rezultiraju značajnom trajnom nesposobnošću. Gubitak sposobnosti kretanja nema samo fizički uticaj na pacijenta, već i psihološki. Dok se u ranim fazama bolesti pacijenti relativno dobro oporavljaju nakon egzacerbacija bolesti, prvi znakovi nesposobnosti koji ostaju nakon smirivanja akutnog napada mogu povećati osjećaj bolovanja od teške bolesti. Važno je da se pojedinac posmatra holistički. To znači da se uzmu u obzir njegove socijalne, porodične, poslovne i kulturne potrebe. PRINCIPI FIZIOTERAPIJE S ozbirom na to da je multipla skleroza hronična bolest, plan terapije treba prilagođavati i predvidjeti potrebe pacijenta koje se mogu pojaviti tek u budućnosti (zaposlenje, trudnoća i porođaj, roditeljstvo i starenje). U tom smislu, izdvajaju se: 1. Podsticanje razvoja strategija za očuvanje pokreta 2. Podsticanje učenja motornih vještina 3. Poboljšavanje kvaliteta obrazaca pokreta 4. Minimiziranje abnormalnosti mišićnog tonusa 5. Edukacija bolesnika i porodice za bolje razumijevanje simptoma multiple skleroze i načina na koji oni utiču na svakodnevni život. Četiri su primarna cilja fizioterapije kod multiple skleroze: 1. Održati i povećati opseg pokreta 2. Poboljšati posturalnu stabilnost 3. Prevenirati kontrakture 4. Održati podnošenje opterećenja. Zamor: Zamor je čest simptom multiple skleroze. Njegovo prisustvo možemo zabiježiti kod 78% ukupnog broja pacijenata. Teško ga je realno procijeniti jer zavisi od psihičkog stanja. Procjena zamora trebalo bi da uključuje: 1. Dnevni obrazac pojavljivanja zamora 2. Vrijeme dana kada se pacijent osjeća odmoreno i vrijeme kad uobičajeno osjeća zamor 3. Aktivnosti ili uslove pri kojima se zamor povećava

38

ili smanjuje 4. Pojavu zamora na specifičnim mišićnim grupama (npr. dorziflektori stopala), djelovima tijela (npr. ruka ili noga) ili u funkcionalnom sistemu (npr. vid ili govor). Zamor može uticati na rezultate bilo kakvih fizičkih procjena koje se obavljaju. Kineziterapijski program mora da bude strogo individualan. U fazi remisije pacijenti su i fizički i psihički najspremniji za sprovođenje programa. To ne znači da u akutnoj fazi nema programa, ali se on usmjerava na sprečavanje atrofija i kontraktura. U toku pripreme i sprovođenja programa, ili pri stojećem stavu u slobodnom postoru, najvažnije je voditi računa o zamoru mišića. Tada je svaka akcija kontraindikovana. PASIVNE I AKTIVNE VJEŽBE Pasivne vježbe su uvijek potrebne i prilagođavaju se stepenu funkcinalnih ispada, rade se svim zahvaćenim ekstremitetima. Obavezno je da se vježbe sprovode u vrijeme kada se pacijent najbolje osjeća, mada je to individualno i češće je u prijepodnevnim časovima. Vježbe istezanja - Vježbe istezanja obuhvataju trening mišića bedara, leđa i nogu. Bolesnik ih sprovodi samostalno ili uz pomoć druge osobe. Vježbe istezanja kukova mogu se izvoditi u sjedećem položaju, na stolici s naslonom. Vrše se podizanjem savijene noge na natkoljenicu druge noge, uz pridržavanje noge rukom. Pri tome je važno pravilno sjedjeti. Istezanje unutrašnjih mišića natkoljenice može se izvesti sjedenjem u fotelji, u turskom sjedu. Na sličan način mogu se istezati i noge. Vježbe balansa - U zavisnosti od faze oboljelosti u kojoj se nalaze, poremećaj balansa obavezno prati oboljele, pa se zato razvija balans u svim programima. Ravnoteža i balans bolesnika sa MS-om poremećeni su u odmaklom stadijumu bolesti zbog slabosti pojedinih mišićnih grupa i spasticiteta koji je često izražen na trupu i ekstremitetima. Balans se uvježbava u sjedećem i stojećem položaju, kroz dinamičke aktivnosti. Pošto se radi o izvođenju ravnotežnog položaja i izazivanju antigravitacionih reakcija u smislu održavanja dinamičke ravnoteže i odbrane od pada, terapeut mora biti oprezan. Najbolje je da pacijent sjedi ili stoji uz naslon a da aktivnost zahtijeva odvajanje od naslona u svim pravcima. Tako se postiže smanjenje napetosti koju izaziva nesigurnost kod pacijenata. Dalji napredak je uvježbavanje u sjedećem položaju, bez naslona ili pri stojećem stavu u slobodnom prostoru. Da bi se omogućio bolji osjećaj položaja, sjedište uvijek mora biti tvrdo. Vježbe koordinacije - Naizmjenično podizati po jednu naspramnu ruku i nogu Podizanje noge i odmicanje ruke na suprotnoj strani tijela Odmicanje ruke i jedne njoj naspramne noge Odizanje karlice sa spuštanjem ruku Vježbanje rukom kojom se najčešće obavljaju ciljani pokreti (kod ovih vježbi pacijenti se najviše zamaraju).


Frenkelove vježbe su vježbe sa povećanom težinom i složenošću namijenjene za popravljanje proprioceptivne kontrole na donjim ekstremitetima. Ove vježbe počinju jednostavnim pokretima, uz isključivanje dejstva Zemljine teže. Kada se procijeni da je pacijent uvježbao jednostavne pokrete, postepeno se uključuju komplikovani obrasci pokreta koji simulativno uključuju pokrete koljena i kuka usmjerene suprotno u odnosu na smjer djelovanja sile Zemljine teže. Posebno su korisne kod oštećenja propriocepcije, usljed oštećenja CNS-a. Ponavljanje vježbi osobito aktivira i usavršava propriocepciju. Početne vježbe su pod kontrolom fizioterapeuta, a poenta je da se obavljaju lagani i precizni pokreti i zauzimaju položaji koji ne opterećuju osobu koja vježba. Da bi se izbjegao zamor, vježbanje se ne izvodi po četiri puta u svakoj seansi. Frenkelove vježbe se izvode u ležećem i stojećem položaju ili u hodu. HIDROTERAPIJA, TOPLINA I HLADNOĆA Postoje oprečni rezultati o koristi primjene hidroterapije i termoterapije. U vezi upotrebe topline, govori se o toplotnim kupkama koje dopunjuju vježbe istezanja mišića. Međutim, neki autori tvrde kako su korisne hladne kupke. Ipak, opisuju se i slučajevi gdje su one uzrokovale loš rezultat. Neophodno je, stoga, da se procedure primjenjuju uz oprez i subjektivan osjećaj pacijenta.

ELEKTROSTIMULACIJA Niskofrekventna neuromišićna elektrostimulacija može biti djelotvorna za neke pacijente, ali potrebno je pažljivo odrediti pacijente kojima ovaj oblik terapije pomaže. Neuromišićna stimulacija preporučuje se kao dodatak ostalim oblicima fizioterapije i to posebno terapijskom vježbanju. Tradicionalni pristup liječenju takođe je dao rezultate, akupunktura ima svoja dejstva na provodljivost, spazam i rješavanje psiholoških problema. Ove metode, kao i sve druge, imaju individualne odgovore, pa je strpljenje i upornost osobe koja je oboljela, kao i terapeuta, od velike važnosti. Program bi trebalo prilagođavati individualnim potrebama pojedinaca, npr. ukoliko pojedinac nije sposoban da stoji, treba osmisliti raznolike vježbe koje se izvode u sjedećem ili klečećem položaju. Onima kojima su najveći problem spazam i ukočenost mišića i zglobova, neophodno je odrediti takav oblik vježbanja pri kom će akcenat biti postavljen na istezanje i obavljanje vježbi aktivnog i pasivnog obima pokreta. Pojedinci kojima su problem ataksija i nestabilnost, potrebne su vježbe koje se usredsređuju na finu koordinaciju pokreta, ravnotežu i posturalnu stabilnost. Većina pacijenata će imati kombinaciju nekoliko motoričkih problema pa je potrebno izraditi uravnoteženi program.

CAI - PAN, prirodni proizvodi na bazi japanskog pepermint ulja Roler Roler vam omogućava jednostavno i odlično nanošenje masažne kreme na kožu, gdje je to potrebno, a pri tom ruke ostaju čiste. Roler sadrži kremu sa 33% pepermint ulja.

Masažna krema 33% pepermint ulje Podstiče rehabilitaciju krutih i preopterećenih mišića Masažna krema je idealna za sve vrste masaža, zagrijavanja (warming up), poslije sporta i kod sportskih ozlijeda.

Ekskluzivno za Crnu Goru !

CAI - PAN Montenegro d.o.o.

Pepermint je biIjka, koja se u Japanu uzgaja vjekovima. Posebnosti tamošnje klime i tla omogućavaju uslove za postizanje, svjetski, najboljeg kvaliteta u uzgajanju ove biljke. Svi ovi faktori omogućavaju da, upotrebom CAI-PAN proizvoda, doživite jedan izuzetno opuštajući, smirujući i lijekovito stimulativni osjećaj.

CAI-PAN je svestran za upotrebu Koristite proizvode CAI-PAN i.o.: -Kruti i premoreni mišići -Glava, vrat i bol u leđima -Za pročišćavanje nosa i disajnih puteva

Tablete za grlo Tablete odlično oslobađaju i smiruju grlo prilikom prehlada. Tablete djeluju vrlo osvježavajuće, te pročišćavaju grlo od neprijatnog ukusa.

100% čisto pepermint ulje Koristite ulje kada su preopterećeni ili ukočeni mišići, vrat i leđa, ili ako imate glavobolju. Nekoliko kapi u parnu kupku koja će vam pomoći da dišete slobodnije.

Vuka Karadžića 1, 85310 Budva tel. 033 454 354, mob. 069 039 438, e-mail: caipan.mne@gmail.com


Piše: dr Aleksandar Nikolić, kardiohirurg

Sedamdeset, osamdeset, pa i više godina vjerno će raditi bez i najmanjeg odmora. Mnogi drugi organi će možda otkazati prije njega, smanjiti funkciju, ali ono će nastaviti da kuca. Evo šta vi treba da uradite da biste olakšali rad srcu.

KAKO DA VAM KARDIOHIRURG BUDE PRIJATELJ, A NE LJEKAR Glavni uzročnici srčanih udara i kako ih izbjeći 1. Treba održavati zube u besprekornom stanju. Bolesti zuba, naročito prikrivene dugotrajne upale, vrlo su opasne. 2. Redovno mjerite krvni pritisak. Spavajte dovoljno, ali ne previše. 3. Ne uzimajte previše, svakodnevno i dugotrajno sredstva protiv bolova - ublažite uzroke tih bolova. 3a. Izbjegavajte dugotrajne i intenzivne napade držanja čudnih dijeta. Mediteranski stil ishrane, lagano i temeljno žvakanje i puno vode su sva dijeta koja Vam je potrebna. 4. Redovno razgovarajte s doktorom i recite mu sve što Vas muči. Bez dovoljno podataka ne može da postavi pravu dijagnozu. 5. Borite se protiv tjeskobe. Družite se s vedrim ljudima, gledajte i čitajte komedije, igrajte se s djecom. 6. Izbjegavajte vještačke zaslađivače, zašećerena pića, energetska pića i previše kalcijumovih dodataka ishrani.

40

9. Pažljivo sa naglim promjenama temperature kada idu uz fizički napor. Previše topao ili hladan tuš može da bude posebno opasan.

Ko ima u srcu ima i u nogama - potrčite za nekim! Dragi moji, naišao sam na odličan tekst o tome kako trčanje i fizička aktivnost mogu da pomognu zdravlju srca. Ako Vam se slučajno baš sada dešava da „trčite za nekim”, nemojte se ljutiti, budite toj osobi zahvalni, jer je pozitivno uticao/uticala na Vaš kardiovaskularni sistem. Postoje brojni pozitivni učinci trčanja na zdravlje, a neki od njih su: 1. Lakše kontrolisanje tjelesne mase i/ili gubitak u težini (bez aerobnih treninga nema mršavljenja) 2. Povećanje mišićne mase 3. Dobar uticaj na kardiovaskularni sistem (ako trčite samo 15 km nedjeljno, smanjujete za 50% šansu da obolite od koronarne bolesti srca - tu spadaju infrakt, aritmija, angina pektoris…). Takođe, regulišete krvni pritisak. 4. Povećanje gustine kostiju

7. Bježite od dima i prašine jer osim pluća, i srce teško podnosi zagađeni vazduh.

5. Stimulisanje lučenja hormona rasta (poznati uzimaju vakcine ovog hormona da bi izgledali mlađe)

8. Iako preporučena, fizička aktivnost treba da bude razumna.

6. Smanjenje vjerovatnoće dobijanja šloga/ infarkta mozga


Na Prvom kongresu ljekara opšte i porodične medicine bilo je riječi i o novim preporukama optimizacije urgentne zdravstvene službe. Iskustvo iz regiona prenosi prof. dr Miodrag Ostojić

INFARKT

Prvi kongres opšte/porodične medicine sa međunarodnim učešćem, koji je realizovan u periodu 26–29. maja u Baru, bio je odlična prilika da se usvoje nova i raznovrsna mišljenja i iskustva iz struke. Trećeg dana trajanja ove manifestacije u svojstvu predavača prisutnima se obratio prof. dr Miodrag Ostojić, akademik SANU-a i jedan od predstavnika Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta u Beogradu. Njegovo izlaganje o akutnom koronarnom sindromu otvorilo je brojna kontekstualna pitanja, tako da su posjetioci dobili jedinstvenu priliku da iz prve ruke saznaju koji je to put reforme usluge urgentne službe i kakvi su trendovi modernizovanog rada u toj službi. Važna poruka koju je govoreći o zbrinjavanju osoba sa akutnim miokardnim infarktom iznio prof. dr Ostojić bila je da na putu reforme usluga urgentnog sistema treba sa puno entuzijazma raditi na obezbjeđivanju dostupnosti sala za kateterizaciju, sa ciljem da bolesnik bude na stolu u sali za kateterizaciju u toku 2 h od prvog medicinskog kontakta, tj. postavljanja dijagnoze koja se zasniva na snimljenom elektrokardiogramu. Najveću korist od otvaranja zapušenog koronarnog (srčanog) krvnog suda imaju oni bolesnici koji što brže pozovu službu urgentne medicine od nastanka simptoma. Deviza iz svakodnevnog života „vrijeme je novac” ovdje glasi „vrijeme je srčani mišić”. Ako izgubimo mišić, izgubili smo život. Zato je jako važno da bolesnik brzo pozove službu hitne pomoći, ali i da se uobičajeno „kruženje” službe hitne pomoći sa pacijentom od službe do službe zamijeni što hitnijim smještajem u nekoj od sala za kateterizaciju. Koronarne jedinice, prema tvrdnji profesora Ostojića, nijesu nužna tačka lokalizovanja pacijenta. Naprotiv, tačka prevoza bolesnika je sala za kateterizaciju koja mora biti tako organizovana da može odmah da primi bolesnika i započne proceduru otvaranja zapušenog koronarnog suda. Nakon brzog dolaženja u Službu hitne medicinske pomoći, bitno je snimiti elektrokardiogram i ustanoviti dijagnozu akutnog srčanog udara, potom pacijentu dati medikamentnu terapiju, i na kraju, umjesto obilaska određene koronarne jedinice ili hitnih prijemnih odjeljenja, pacijenta smjestiti što brže u neku od sala za kateterizaciju. Da bi program što bolje funk-

prof. dr Miodrag Ostojić cionisao, potrebno je koristiti i sisteme komunikacije. U Srbiji, prema svjedočenju dr Ostojića, postoji praksa komunikacije tzv. 069 infarkt telefonom. Riječ je o internom ljekarskom komunikacijskom sredstvu kojim se obezbjeđuje dvadesetčetvoročasovna raspoloživost sale za kateterizaciju, tj. tima koji u njoj radi. Reformisani sistem urgentne pomoći kakav se trenutno primjenjuje u Srbiji akcentovao je upotrebu usluga koje se vrše u salama za kateterizaciju, pa se, kako navodi profesor Ostojić, statistička situacija pokazala daleko povoljnijom u odnosu na period od prije svega nekoliko godina. Podaci iz 2010. godine govore da je oko trećina ukupnog godišnjeg broja dilatacija vršeno u salama za kateterizaciju baš u slučajevima akutnog srčanog udara, kao i da je broj pacijenata kojima je pravovremeno ukazana pomoć porastao sa oko 500 na prosječnih 3.000 slučajeva. Dvadesetčetvoročasovna dostupnost ovakve usluge predstavlja, po ocjeni ovog profesionalca, ogroman prodor. Značajno je popravljena i statistička slika broja smrtnih slučajeva, a upornim sprovođenje programa u kom za sada učestvuje svega 10 zemalja svijeta, „Stent for Life”, siguran je put za efektivnu reformu nefunkcionalnog sistema urgencije i rada sala za kateterizacije. Danas se u

41


Bolesnika kod koga je dijagnostikovan akutni infarkt miokarda treba transportovati pravo u salu za kateterizaciju, a ne u najbližu zdravstvenu ustanovu Danas se u većini evropskih država ne može ustanoviti sala za kateterizaciju ako nije obezbijeđena njena dvadesetčetvoročasovna funkcionalnost, 365 dana godišnje Na nivou države treba da se obezbijede uslovi za gore navedeno Iako primjena beta-blokatora stagnira zadržavajući konstantno visok nivo primjene u terapiji, procenat primjene statina i ACE inhibitora povećan je u značajnoj mjeri Kada je u pitanju iskustvo u sprovođenju programa „Stent for Life”, u Srbiji je ukupan broj intervencija sa otvaranjem zapušenog krvnog suda kod bolesnika sa miokardnim infarktom u salama za kateterizacije povećan sa 19 % u 2008. godini na 37% u 2009.

mnogim zemljama ne daje dozvola za otvaranje nove sale za kateterizaciju ako se u njoj ne obezbijedi funkcionalnost tokom 24 h, i kadrovska i materijalna (oprema, potrošni materijal). Dr Miodrag Ostojić ukazao je na osnovne karakteristike metoda koje koristi u ličnoj praksi. Smanjenje reperfuzione povrede kiseonikom izbjegavanjem naglog otvaranja krvnog suda, metoda naduvavanja manžetni za mjerenje krvnog pritiska, naizmjeničnog naduvavanja manjih ili većih balona pri ulasku u arteriju, samo su neke od tehnika bogatog opusa intervencija kojima kardilog može da raspolaže u vozilu hitne pomoći i/ili u sali za intervenciju (kateterizaciju). Postoje i dva važna postupka koji se primjenjuju u zavisnosti od toga da li je riječ o tretmanu stanja uočenog prije ili poslije pojave simptoma -to su preishemijska i postishemijska kondicionalizacija. Objašnjavajući postupak postishemijskog tretmana, koji se primjenjuje kod akutnog sr-

42

čanog udara, dr Ostojić navodi da je riječ o naduvavanju Esmarkove poveske (potrebno je da on ima vrijednost 200 mmHg), čime se izaziva ishemija cijele grupe mišića, i brahijalna i mišića podlaktice. Ova tzv. ishemija na daljinu stvara izvjesne supstance, među njima i adenozin, koje štite mitohondrijalne pore od naglog otvaranja krvnog suda. Preporučljivo ju je sprovoditi u slučajevima kada pacijent ne uspije da u roku od 2 časa dospije do ljekara u sali za kateterizaciju da bi se sačuvalo što više srčanog mišića. Naizmjenično naduvavanje i izduvavanje balona pri ulasku u zapušenu koronarnu arteriju, po preporuci dr Ostojića, može da bude veoma efektivan postupak kada je riječ o spašavanju srčanog mišića kod akutnog miokardnog infarkta. Ovo je postupak koji se odvija u 4 naizmjenično vršene sesije od po 5 minuta. Važan savjet, koji je ovom prilikom iznio dr Ostojić, predstavlja i saniranje trombova koji se u toku kateterizacije uoče u krvnom sudu, odnosno ukoliko je moguće usisavanje tromba specijalnim za to napravljenim kateterima. Ukoliko se ljekar odluči za ugradnju stenta obloženog lijekom, naglašeno je, on treba da bude siguran da je njegov pacijent apsolutno osposobljen da u narednom periodu od godinu dana kontinuirano prima dvostruku dozu terapije. Pojam koji treba uvesti u kliničku praksu predstavlja i miokardni „blash”1. Riječ je o posmatranju ne samo protoka već i bojenja miokarda, tj. načina njegovog punjenja i pražnjenja. Potreba za sprovođenjem registracije, za detaljnom obradom podataka o svakom pacijentu, arhivskim prilaganjem svjedočanstava o njegovom trenutnom stanju, zakonskom regulativom, jačanjem resursa sala za kateterizaciju i obezbjeđivanjem njihovih usluga u toku cijelog dana, neophodni su uslovi za ostvarenje uspjeha u produženju kvantiteta života pacijenta, pored, kako je to ranije bilo uobičajeno, povećanja kvaliteta života. Put koji je ovom prilikom opisan zahtijeva visok stepen entuzijazma ali i raspolaže visokim stepenom efektivnosti, tj. veoma je naklonjen optimalnom oporavku pacijenta.

1 Prebojenost A. R.


Predstavljamo

Poliklinika „Vita” osnovana je marta 2005. godine. Registrovana je kod Ministarstva zdravlja i sačinjena od dvije ordinacije i to: Internističko-kardiološke i Ginekološke, a organizaciono posluje u sastavu AS MEDIPH-a. Ona danas predstavlja sinonim za mjesto na kome se sa potrebnom pažnjom prema svakom pacijentu obezbjeđuje vrhunsko internističko, kardiološko i ginekološko liječenje. Naša specijalistička internističko-kardiološka ordinacija opremljena je kompletnom savremenom neinvazivnom dijagnostičkom aparaturom koja može da pokaže potpunu sliku i stanje kardiovaskularnog sistema kao i da otkrije početne promjene i poremećaje. Cilj nam je da utvrdimo sve faktore rizika za eventualni nastanak neželjenih kardiovaskularnih događaja, a mjerama koje ćemo savjetovati i preduzeti želimo da doprinesemo kvalitetnom i dugovječnom životu naših pacijenata. Za sve to pobrinuće se naš tim stručnjaka: Nosilac posla: internista kardiolog prim. dr Ljiljana Lila Perović; Konsultanti: internista kardiolog akademik prof. dr Miodrag Mišo Ostojić - specijalista interne medicine - kardiolog KCS, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu; Doktor medicine, specijalista Lazar Angelkov, KC Dedinje, bavi se elektrofiziologijom, ugradnjom pejsmejkera i defibrilatora. Usluge: Čitav sistem za ergometriju, sa tredmilom, holterima za pritisak i EKG-om marke „Meditech”, Ultrazvučni aparat marke „Toshiba”, novije generacije, Radimo i metodu „Stres EHO”, koja određuje da li je kod kardiološkog pacijenta potrebno raditi kateterizaciju. Pored stručnjaka iz kardiologije, čast nam je sarađivati sa poznatim stručnjacima iz svijeta ginekologije, kao što je prim. dr sc. med. Saša Raičević, spec. ginekologije i akušerstva. On je predavač na Medicinskom fakultetu u Podgorici, koji sa svojim timom obavlja standardne ginekološke preglede, preglede trudnica, usluge savjetovanja za izbor kontraceptivnih sredstava, razmatra probleme menopauze i steriliteta. Tu smo da pružimo kvalitetno i profesionalno praćenje trudnoće, tako što uz stručne preglede i savjete rješa-

vamo sve Vaše probleme, dileme i potpuno Vas pripremamo da sačekate svoju bebu. Ginekološke usluge: - Papa test, kolposkopija, brisevi - Otklanjanje kondiloma - Liječenje polnih bolesti - Ultrazvučno snimanje vaginalnom i abdominalnom sondom - Videokolposkop - rano otkrivanje tumora na grliću materice - CTG aparat za mjerenje kontrakcije materice i rada srca bebe prije porođaja - Rano otkrivanje pola i anomalija. Kada je riječ o daljem jačanju kadrovskih potencijala može se navesti i podatak da su predstavnici poliklinike „Vita” trenutno u pregovorima o saradnji sa prof. dr Idom Jovanović, koja je direktor Dječije kardiologije na Dječijoj klinici u Tiršovoj u KCS-u. Profesorka bi radila ultrazvučnu dijagnostiku trudnica u ranom začetku, kako bi kontrolisala razvoj srca kod beba. Ovo je značajno navesti jer je postalo evidentno da je posljednjih godina povećan broj pojava srčanih anomalija kod beba. Takođe, u cilju ostvarivanja profesionalne saradnje, u pregovorima smo sa prof. dr Violetom Vučinić, pulmologom specijalizovanim za liječenje sarkoze. R. T.

43


Hronika 1-7. avgust - NEDJELJA DOJENJA FOTO 1 Povodom obilježavanja Svjetske nedjelje dojenja (1-7. avgust), Ministarstvo zdravlja i UNICEF, u cilju što aktivnijeg isticanja značaja dojenja, podijelili su porodilištima, školama za prenatalno obrazovanje, domovima zdravlja i vrtićima u Crnoj Gori primjerke četvrtog izdanja knjižice „Činjenice koje život znače”. Od 1989. godine širom svijeta je podijeljeno oko 15 miliona primjeraka prethodnoh izdanja „Činjenica koje život znače”. Glavne promoterke ovog programa prim. dr Jadranka Lakićević, pomoćnica ministra zdravlja, i Jelena Perović, savjetnica za komunikacije UNICEF-a, obrazložile su, pored ostalog, smisao teme ovogodišnje Svjetske nedjelje dojenja: „Pričaj sa mnom: dojenje kao 3D iskustvo”. - Proslava Svjetske nedjelje dojenja fokusira se, ove godine, na značaj komunikacije, odnosno širenja informacija o značaju dojenja kako bi se povećao procenat majki koje isključivo doje djecu tokom prvih pola godine navodi se u objašnjenju. Prvi put proslavljena 1992. godine, Nedjelja dojenja je danas projekat koji se realizuje u više od 120 zemalja svijeta. Cilj ovog programa je, navodi se u daljem objašnjenju, promocija isključivog dojenja u toku prvih šest mjeseci života, a kontinuirano dojenje poslije šestog mjeseca života bebe do dvije godine ili duže, kombinovano sa sigurnim i adekvatnim hranjenjem, optimalan je pristup ishrani djeteta.

„Vijesti”, Inspekcija je tokom prve sedmice avgusta preduzela kontrolu privatnih apotekarskih ustanova u Crnoj Gori. Kao rezultat tog postupka, u cilju kažnjavanja neregularnog stanja u nekim ustanovama, zdravstveni inspektori izrekli su jednu mandatnu kaznu koja će se kretati u rasponu od sedemdesetostrukog do stopedesetostrukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori, a biće podnijeta i četiri zahtjeva za pokretanje prekršanog postupka. Poseban akcenat stavljen je na regularnost u izdavanju ljekova, kao i neophodnost stalnog prisustva diplomiranih farmaceuta u apotekama. U istom periodu vršen je i nadzor upotrebe duvanskih proizvoda. U cilju što potpunijeg sprovođenja odredaba novoustanovljenog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, izvršeno je ukupno 211 inspekcijskih nadzora i utvrđeno ukupno 42 nepravilnosti. Službenici Zdravstveno-sanitarne inspekcije, kako se navodi u obrazloženju ovih aktivnosti, izvršili su 35 ukazivanja o otklanjanju nepravilnosti, koja su se najčešće odnosila na neisticanje oznake o zabrani pušenja u javnom i radnom prostoru. Izrečeno je 16 mandatnih kazni i podnijet jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U periodu 12.8–18.8.2011. izvršen je 191 inspekcijski nadzor. Utvrđena je ukupno 41 nepravilnost, te su stoga izvršena 24 ukazivanja o otklanjanju nepravilnosti, koja su se odnosila na neisticanje oznake o zabrani pušenja u javnom i radnom prostoru. Izrečeno je 19 mandatnih kazni i podnijet jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Planiran je nastavak ovih aktivnosti. 11. avgust - RAD NA POBOLJŠANJU SOCIJALNOG STATUSA

MAJČINO MLIJEKO SVE ŠTO BEBI TREBA

5. avgust - AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENO-SANITARNE INSPENKCIJE Zdravstveno-sanitarna inspenkcija Ministarstva zdravlja, sudeći prema podacima iz podnijetih izvještaja, imala je naporan radni period u avgustu tekuće godine. Inicirana istraživačkom pričom objavljenom u jednoj od emisija TV

44

Na sastanku koji je 11. 8. inicirao Savez sindikata Crne Gore, predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Fonda za zdravstveno osiguranje, Saveza sindikata Crne Gore i Ujedinjenih samostalnih sindikata Crne Gore, dogovorili su se da se intenzivira saradnja u dijelu izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu i socijalnu djelatnost. Sastanku su prisustvovali sekretar Ministarstva zdravlja Zoran Kostić, pomoćnica ministra zdravlja prim. dr Jadranka Lakićević, pomoćnik ministra finansija Nemanja Pavličić, pomoćnik direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Anđelka Babić, predsjednica SSCG za zdravstvenu i socijalnu djelatnost dr Ljiljana Krivokapić, predsjednik Samostanog sindikata Kliničkog centra Crne Gore dr Vladimir Pavićević, kao i predstavnici sindikalnih organizacija javnih zdravstvenih ustanova. Radna grupa, dopunjena prestavnikom Ministarstva rada i socijalnog staranja, dobila je za zadatak da izvrši analizu radne verzije teksta izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu


i socijalnu djelatnost i u mjeri mogućeg ponudi optimalna rješenja za sprovođenje ovog akta. Napominjući da vodi aktivnu politiku na poboljšanju standarda zaposlenih u zdravstvu, predstavnici Ministarstva zdravlja istakli su podatak da su u posljednjih pet godina zarade u zdravstvu povećane za 73%. 12. avgust - LETIMO ZDRAVO Na pisti Beranskog aerodroma, u organizaciji Ministarstva zdravlja, Opštine Berane, Aero-kluba „Berane“ i avio-modelara, 12.8. o. g. održan je aeromiting pod sloganom „Letimo ali bez droge”. Cilj manifestacije je, kako se navodi u obavještenju izdatom od strane Ministarstva, da se iskoristi svaka mogućnost promovisanja zdravog načina življenja i usvajanja zdravih životnih navika usmjerenih ka bavljenju sportskim aktivnostima. Ovom prilikom organizovana je i izložba 40 avio-modela na daljinsko upravljanje dometa preko dva kilometra. 23. avgust - „DARUJMO SRCEM” Velika donatorska akcija „Darujmo srcem”, održana 23. avgusta 2011. godine na Cetinju, bila je namijenjena prikupljanju finansijskih sredstava za odlazak Ivane Janković, Andree Begović i Sare Božović na liječenje u Moskvu. Tri djevojčice sa Cetinja koje boluju od cerebralne paralize,

zahvaljujući inicijativi svojih roditelja i podršci Prijestonice Cetinje i Udruženja estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore, dobiće priliku za efikasno liječenje. Na centralnom događaju donatorske večeri, u okviru muzičkog koncerta nastupili su poznati crnogorski muzičari bend „Perper”, Zoran Kalezić, Vanja Radovanović, Danijel Alibabić, Igor Đurović, Vesko Belada, etno grupa „Zora”, Darko Martinović, Nina Žižić, Tanja Šeter, Andrea Demirović i sastav „Autumn For Free”. Akcija dobrotvornog slanja priloga za liječenje aktuelna je do 4. septembra, a uplate se mogu izvršiti posredstvom donatorske SMS linije (14543) i humanitarnog žiroračuna (535-120-98-63). 23.8. u sklopu ove akcije održan je i humanitarni karavan „Montenegro Ride”.

OSNOVAN 1972. godine SA JASNIM CILJEM PROIZVODNJE PRIRODNE, EFIKASNE, BEZBJEDNE KOZMETIKE PRIJATNE ZA ČULA I KOŽU

STRATEGIE CELLULITE - PROGRAM ZA CELULIT -na bazi braon, crvenih i zelenih morskih algiSa DVOSTRUKIM DEJSTVOM: SPREČAVANJE i BORBA PROTIV CELULITA sa BRZIM i VIDLJIVIM REZULTATIMA

MEDITAS d.o.o. Oktobarske Revolucije 44, Podgorica EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA CRNU GORU

efekat „NARANDŽINE KORE“ tel: 020 625 016 fenomen „DUŠEKA“ -vodeni celulit -tvrdi, duboki celulit

Be

z b oje .Be z mi nera

lnih u lja.Bez

konzervansa.

Samo u apotekama

RINA n.4251/00/s Certification

RINA n.EMS-77/s Certification


SKEYNDOR CORRECTIVE Ljepota i mladost zauvijek

U BORBI SA

IZAZOVIMA

Ponuditi alternativu hirurškim tretmanima za korekciju najdubljih bora na licu poznatih kao „izražajne crte”, bez sumnje je bio najveći izazov sa kojim se ženska kozmetika suočila proteklih godina. Da bismo izašli u susret ovom izazovu, morali smo prevazići dvije glavne teškoće: 1. Barijera koju koža sama formira kako bi spriječila trenutno nanešene supstance da prodru u kožu. 2. Nemogućnost primjene sredstava koja se koriste u estetskoj medicini da se ova barijera zaobiđe. Uprkos istraživanjima i razvoju raznih alternativa supstancama koje se ekskluzivno primjenjuju u dermoestetici, rezultati koji su postignuti u tretiranju dubokih bora sve do sada su radije prećutkivani. Danas, poslije 3 godine istraživanja, više od 25 testiranih supstanci i studija na oko 200 kombinacija, SKEYNDOR laboratorije izradile su CORRECTIVE, kozmetički tretman za žene, koji uklanja bore, čak i one najdublje, podmlađuje lice, vraća koži čvrstinu i mladalački izgled.

Kozmetička revolucija: SKEYNDOR CORRECTIVE CORRECTIVE je paleta proizvoda inspirisana vodećim svjetskim medicinsko-estetskim tretmanima, naučno formulisana da brzo i efikasno tretira duboke bore i izražajne crte. Kako bismo postigli jedinstvene rezultate za besprekoran izgled Vaše kože i obezbijedili njegu i udobnost bez premca, intenzivna istraživanja iz hirurške kozmetike, efikasnosti, dizajna i sastava koja predstavljamo u nastavku teksta bila su pažljivo proučavana. Istovremeno kombinujući isti tretman sa tehnikama popunjavanja i primjenom supstanci za opuštanje mikrokontrakcija kože na najdubljim borama, postignut je intenzivan efekat glatkosti. Kao rezultat ovoga, bore nestaju postepeno i prirodno već poslije prvih nekoliko seansi.

46

Ovaj tretman čini kombinacija 9 sastojaka - uključujući sastojke za povećanje gustine unutrašnjeg tkiva, supstance za punjenje kože, neuroinhibitore te najsavremenije peptide za lifting kože sa presinaptičkom i postsinaptičkom aktivnošću. Djelotvornost i jedinstvenost formule ovog sofisticiranog tretmana bazira se na ekskluzivnim kompleksima aktivnih sastojaka dobijenih iz biljaka, morskih ekstrakata, minerala, vitamina i koenzima, koji su izrađeni na principu nanotehnologije. Oni prevazilaze glavnu teškoću u primjeni aktivnih kozmetičkih sastojaka - kožnu barijeru! Za još bolji efekat preporučuje se primjena kombinacije koja se dobija primjenom tehnologije elektroporacije „virtuelne mezoterapije”.

SKEYNDOR CORRECTIVE u profesionalnim centrima Peptidni kompleks za uklanjanje bora rastvor je napravljen sa tri komplementarna peptida za opuštanje mišića


koji djeluju u tri ključne faze procesa mišićne kontrakcije: otpuštanje - širenje - prijem, postižući intenzivniji i dugotrajniji lifting efekat na koži. Ispunjivač bora (infuzioni uložak) - liofilizovana polisaharidna matrica. Ovo je supstrat za aktuelnu difuziju aktivnih sastojaka sadržan u specifičnim pripremama. Formira rezervoar u tretiranoj zoni koji poboljšava apsorpciju i fiksiranje aktivnih sastojaka u koži. Ispunjivač bora (hijaluronski koncentrat) - koncentrat rastvora hijaluronske kisjeline sa specijalnim efektom popunjavanja za tretman dubokih bora (engl. fill-in). Sintetisan je u formi mikro sfere. Može da se napuni do veličine trideset puta veće od njegove originalne veličine. Prodire kroz epiderm, povećava volumen kože i brzo popunjava prostor koji uzrokuje pojavu dubokih bora. Prvoklasna biserna regenerativna maska - kremasta maska sa mikronizovanim bisernim puderom. Pomaže da se poboljša arhitektura ćelije, kao i ćelijska komunikacija, i stimuliše proces regeneracije tkiva, što podmlađuje kožu. Njen piling format pomaže kompletiranju apsorpcije aktivnih sastojaka koji su unaprijed nanešeni i ujednačuje izgled kože.

Dokazana efikasnost Efikasnost SKEYNDOR CORRECTIVE sistema garantuju specijalne studije na aktivnim sastojcima koje sadrže njegovi proizvodi. Sastojak iz ove formulacije koji privlači najveću pažnju jeste ACETIL HEKSAPEPTID-8 ILI „POPUT BOTULINA” - u medicinsko-kozmetičke svrhe korišćen i poznatiji pod nazivom – botoks. Dejstvo botoksa zasniva se na onemogućavanju prenosa nervnih impulsa sa nervnih vlakana na mišić, čime se sprečava mišićna kontrakcija, a time je uklonjen osnovni uzrok koji na licu izaziva stvaranje tzv. mimičkih bora. Prednost ACETIL HEKSAPEPTIDA-8 u odnosu na botoks u tome je što on ima dejstvo kao botoks, a ne zahtijeva ubod iglom u kožu, i ima znatno pristupačniju cijenu.

ACETIL HEKSAPEPTID-8 je NETOKSIČAN ! Ovaj tretman, kao i njegovi „retail” proizvodi (za produženu, kućnu njegu), predstavlja idealan spoj komplementarnih, dopunjujućih sastojaka sa evidentnim rezultatima. Idealan je za primjenu u vidu samostalnog tretmana ili za održavanje lica već podvrgnutog klasičnom „BOTOKSIRANJU“

Tamo gdje se spajaju njega kože i zdravlje

Kozmetički centar • Naučno zasnovana njega kože VIRTUELNA MEZOTERAPIJA No needl (Tretman koji uz savremenu tehnologiju djeluje na kožu lica i tijela. Odabirom nekog od programa postiže se efekat umanjenja bora i crta lica, vraća čvrstina vaše kože, posvjetljuju sve stečene pigmentacije ili pak djeluje na smanjenje celulita i strija.

ostali tretmani: • Eternal - tretman „vječna mladost” sa stem ćelijama • SK Hydra filler - tretman „vlažnost koja traje” sa efikasnom korekcijom bora • Aquatherm Recovery - tretman za posebno osjetljivu kožu • Platinum SK - tretman za zatezanje kože lica • Platinum - tretman za njegu očiju i usana

“MEDITAS” • Odaberite put za lijepu i zdravu kožu

Dr • Tretman voćnim kiselinama • Tretman enzimima protiv akni i masne kože • Tretman vitaminom C • Reaktivizirajući tretman • Tretman za osjetljivu kožu i protiv crvenila • Tretman protiv celulita i strija • IP5 tretman sa Immuno Skin-Complexom NOVO!

Upoznajte se sa vašom kožom, pružite joj odgovarajuću njegu! Ul.Oktobarske revolucije 52 ”Pejton”, Podgorica, Montenegro e-mail: kcmeditas@t-com.me, Tel: +382 20 634 834 Mob: +382 69 399 904, +382 69 327 214


PREVENCIJA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA

SUNČEVOG Z R AČ E N JA malne i tamnjenje je brzo. 6. Tamnije crna boja kože, kod osoba sa braon očima i tamnom kosom. Rijetko kada dolazi do pojave opekotina od sunca, ali je to moguće. Ten je duboko taman. Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog Potreba za zaštitom od sunca postala je neophodna posljednjih 30 godina, kada su studije pokazale da eksponiranost ovom obliku zračenja može izazvati rak kože. PODJELA NA ŠEST FOTOTIPOVA KOŽE ( FICPATRIK I PATAK, 1975. I 1985. GOD.) 1. Crvena ili vrlo svijetlo plava kosa, svijetla koža, često sa pjegicama, pri čemu je pokušaj tamnjenja vrlo neuspješan ili nemoguć, sa obaveznim opekotinama koje se jako lako zadobijaju 2. Blijeda koža koja uvijek prvo izgori ali postepeno potamni, uglavnom kod osoba plave ili svijetlosmeđe kose, sa plavim očima 3. Svijetlomaslinasta koža, kod osoba sa smeđim ili zelenim očima i tamnom kosom. Ovaj tip kože reaguje opekotinama pri predugom izlaganju sunčanju, ali se dobija srednji ili taman ten pri postepenom tamnjenju, čak i pri upotrebi sredstva za zaštitu od sunca. 4. Tamnije maslinasta boja kože, kod osoba sa smeđim očima i tamnom kosom. Mogu se pojaviti opekotine, ali uvijek tamni duboko i relativno brzo. 5. Braon ili svijetlocrna koža, uvijek kod osoba sa braon očima i tamnom kosom. Opekotine od sunca su mini-

48

Poseban rizik za ekspoziciju suncu imaju: blijedi, crvenokosi, plavi, sa podatkom u porodičnoj anamnezi o karcinomu kože ili prethodnom karcinomu kože na vlastitoj koži, sa većim brojem madeža, prethodnim opekotinama od sunca ili terapijom UV zračenjem za bilo koju dermatološku bolest (psorijaza, akne), radiološkom terapijom za bilo koji oblik maligniteta! Za ove ljude dnevna protekcija sredstvom za zaštitu od sunca vitalno je značajna, baš kao i rutinska upotreba šešira i odjeće za zaštitu od sunca! Za ekstremno senzitivne osobe preporučuje se i upotreba ultravioletnog plastičnog omotača za prozore na automobilu! Sredstvo za zaštitu od sunca (engl. sunblock, sun screen, block out) jeste losion, sprej, gel ili drugi oblik topikalnog preparata koji apsorbuje ili reflektuje neke od zraka ultravioletnog zračenja na koži koja je eksponirana suncu i koji štite kožu od opekotina. Sredstva za bijeljenje kože takođe sadrže i sredstva za zaštitu od sunca zato što je svijetla (izbijeljena) koža mnogo osjetljivija na djelovanje sunca od tamnije kože. Sredstva za zaštitu od sunčevog zračenja sadrže jedan ili više sljedećih sastojaka: 1. Organske hemijske sastojke koji apsorbuju sunčevo svijetlo 2. Neorganske čestice koje reflektuju, rasijavaju i apsorbuju UV zračenje (kao što su titanijum-dioksid, cink-oksid ili kombinacija obije supstance) 3. Organske čestice koje uglavnom apsorbuju svjetlost kao organske hemijske supstance, ali sadrže i multiple


hromofore koje mogu reflektovati i rasijavati pojedine frakcije svjetlosti kao neorganske čestice a u sredstvu se ponašaju drukčije nego organske hemijske komponente. U posljednje vrijeme ove čestice se mikronizuju na veličinu manju od 200 nm. Model djelovanja ovih filtera je 90% apsorpcije i 10% rasijavanja. Zavisno od modela djelovanja, sredstva za zaštitu od sunca klasifikuju se u fizičke filtere (reflektuju sunčevu svjetlost, i hemijske filtere (apsorbuju UV zračenje). Medicinske organizacije kao Američko društvo oboljelih od raka (American Cancer Society) preporučuju upotrebu sredstava za zaštitu od sunca zato što ona „ preveniraju bazocelularni i spinocelularni karcinom kože” Upotreba sredstava za zaštitu od sunca kontroverzna je iz više razloga. Mnoga sredstva ne štite od UVA zračenja, koje nije „krivo” za opekotine od sunca, ali povećava rizik od obolijevanja od melanoma, tako da potrošači i pri upotrebi nekih od sredstava za zaštitu, do sada, u nekim slučajevima nisu bili zaštićeni od ove bolesti. Prvo efikasno sredstvo za zaštitu od sunca otkrio je hemičar Franc Grajter, 1938. godine. Proizvod se zvao Gletscher Creme (Glacier Cream), a proizvela ga je kompanija Piz Buin, sa, najvjerovatnije, faktorom zaštite 2. Prvi široko prihvaćen sanskrin proizveo je Bendžamin Grin, 1944. godine, na bazi fizičkog blokera sunčevog zračenja, a prvi potrošači su bili američki vojnici na Pacifiku, preeksponirani sunčevom zračenju. Kasnije je ovaj patent preuzeo Coppertone i marketinški ga razvio kao Bain de Soleil, ranih 50-tih godina prošlog vijeka. Franc Grajter je uveo i koncept „sun protection factor” (SPF), 1962. godine. Ovo je postao svjetski standard za mjerenje aktivnosti sredstava za zaštitu od sunca. Sredstvo za zaštitu od sunca treba reaplikovati svakih 2 časa, sa prvim nanošenjem pola časa prije izlaska na sunce! Ponovno neaplikovanje može nanijeti više štete nego nenanošenje sredstva za zaštitu od sunca upošte, zbog zaostajanja raspadnih produkata sredstva za zaštitu od sunca koji nastaju na koži nakon izlaganja suncu i apsorbuju se u kožu i cirkulaciju. Istraživanja pokazuju da potrošači nanose samo ½ ili 1/4 neophodne doze sredstva za zaštitu koja iznosi 2 mg/cm2, tj. oko 29 g ili 2-ije kašike, pa je zbog toga neophodna upotreba sredstava sa većim zaštitnim faktorom i češće ponavljanje nanošenja - reaplikacije! AAD (American Academy of Dermatology) preporučuje SPF minimalno 30 zato što potrošači, generalno, pri nanošenju sredstva za zaštitu od sunca, koriste manju od neophodno preporučene količine od 2 mg/cm2 (npr. uprošćeno, 4 kk za lice, vrat, dekolte i ruke - fotoeksponirana područja!) U Evropskoj uniji se koristi oko 30 sastojaka sredstava za zaštitu od sunca, a u USA oko 17! Novi evropski regulativi uskoro će zahtijevati nivoe zaštite od UVA zračenja koje je nemoguće dostići prirodnim mineralnim filterima za zaštitu, kao što su titanijum-dioksid i cink-oksid! Sredstva za zaštitu od sunca razaraju se pri ekspoziciji suncu i kao takva više ne obavljaju svoju funkciju za-

štite. Novi testovi koji se u Evropskoj uniji uvode za testiranje sredstava za zaštitu od sunca treba da pruže sigurnost da se ova sredstva, izložena sunčevoj ekspoziciji, ne raspadaju do te mjere da bi postala nefunkcionalna i štetna, tj. da pruže sigurnost da su stabilna! Ako sredstvo posjeduje i filtere za UVA protekciju, to na samom sredstvu mora biti označeno UVA logom. To znači da je zaštita od UVA zračenja najmanje jedna trećina od vrijednosti zaštite od UVB zračenja. Principijelno, sastojci sredstava za zaštitu od sunca obično su aromatični molekuli konjugovani sa karbonilgrupama. Ova generalna struktura dozvoljava molekulima da apsorbuju visoku energiju UV zračenja i otpuste energiju kao niže energetske zrake. Sredstvo za zaštitu od sunca takođe mora biti hipoalergeno i nekomedogeno. SPF (engl. Sun Protection Factor) sredstva za zaštitu od sunca laboratorijska je mjera efikasnosti tog sredstva - što viši SPF, to viša protekcija protiv UVB zračenja. Po definiciji, to je odnos vrijednosti /doze eritematogenog UV zračenja (UVB) potrebnog da izazove minimalni eritem na koži sa nanešenim preparatom i vrijednosti/doze eritematogenog UV zračenja potrebnog da izazove eritem na nezaštićenoj koži. To bi, na primjeru, trebalo da znači sljedeće: ako potrošač dobija opekotine od sunca bez nanošenja sredstva za zaštitu za 1 čas, nanoseći sredstvo za zaštitu od sunca SPF 15 mogao bi biti izložen suncu 15 puta duže, tj. 15 časova, bez stvaranja opekotina. To bi bilo istina kada bi intenzitet UV radijacije bio istovjetan tokom svih 15 časova, što uobičajeno nije slučaj! U praksi, stepen zaštite od sunca određenog sredstva zavisi, osim od visine SPF-a, i od sljedećih faktora: tipa kože potrošača, količine nanešenog sredstva i frekvencije ponovnog nanošenja, aktivnosti kojima se potrošač bavi (plivanje, sport, znojenje...), količine nanešenog sredstva koja je već apsorbovana. SPF je neprecizna mjera ozljeđivanja kože (samo eritem - opekotine!), zato što nevidljivo oštećivanje i starenje kože takođe uzrokuju ultravioletni zraci, ali UVA spektra. Većina konvencionalnih sredstava za zaštitu od sunca blokira vrlo slabo UVA zračenje. Sredstva za zaštitu sa oznakom „Broad Spectrum”, širokospektarno su dizajnirana za zaštitu i od UVB i UVA zračenja. Dobru zaštitu od UVA zračenja pružaju sredstva koja sadrže cink-oksid, avobenzon, ekamsul. Postoje različite oznake visine SPF-a i različiti standardi u svijetu (COLIPA, FDA, P. R. China, Australija itd.) Najviše oznake u EU veće su od 50, u Australiji više od 30, u USA više od 50, po FDA standardima iz 2007. godine. EU i FDA pripremaju nova pravila i standarde za sredstva za zaštitu od sunca u 2011. i 2012. godini! Visoki SPF ne daje mnogo veću zaštitu od opekotina od SPF 15 (SPF 15 daje zaštitu od opekotina 93%, SPF 30 daje 97%...). On samo omogućava duže vrijeme boravka na suncu do pojave opekotina (eritema)! PPD (engl. Persistent Pigment Darkering) metod je mjerenja UVA protekcije, sličan kao sistem SPF-a u mjerenju UVB protekcije. Otkriven je u Japanu, a omiljeni je metod u fabrikama kao što je L’ Oreal i sl. Umjesto mjerenja eritema kože kao kod SPF-a, PPD metod upotrebljava mjerenje UVA radijacije kao uzrok dugotrajnog tamnjenja kože. Teoretski,

49


i ovdje PPD 10 znači da je potrošač u mogućnosti da bude 10 puta duže eksponiran UVA zračenju nego bez protekcije. I ovo je test in vivo, kao i SPF. Colipa je razvio ovaj metod i in vitro. Minimalni UVA PF u sredstvima za zaštitu koja su u upotrebi u EU treba da bude 1/3 SPF da bi mogao imati znak/naljepnicu UVA protekcije! Važno je obratiti pažnju i na ekspoziciju UVA zračenju u zatvorenom prostoru (engl. indoor exposure), zato što UVA zraci mogu prodrijeti i kroz staklo, pa sjedeći kraj prozora ili u automobilu ljudi su takođe u riziku. Zato treba svakodnevno nanositi sredstva za zaštitu od sunca, kao dnevni emolijens (engl. broad spectrum)! SUNBLOCK se tipično odnosi na neprozirno sredstvo za zaštitu od sunca koje efikasno blokira i UVB i UVA zračenje i u svom sastavu ima teška zaštitna ulja koja ga čine otpornim na ispiranje. Dva najznačajnija sastojka ovakvih sredstava su titanijum-dioksid i cink-oksid, koji se ne raspadaju pod uticajem sunca. Upotreba riječi „sunblock” u marketingu ovakvih preparata kontroverzna je. FDA razmatra upotrebu ove riječi jer može navesti potrošače na precjenjivanje mogućnosti ovakvih proizvoda. Sada se više upotrebljava termin broad spectrum. NOVA EU PRAVILA ZA UPOTREBU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD SUNCA: 1. SPF se opisuje kao nizak ( do14.9), srednji (15 do 29.9) i visok (30 do 49.9), vrlo visok (preko 50) 2. Za sredstvo koje ima etiketu za zaštitu od UVA zračenja, mora biti dokazano da štiti najmanje jednu trećinu od vrijednosti UVB zračenja, istaknut SPF i UVA logo 3. Preporuka za dnevnu protekciju je srednja protekcija, SPF 15, sa stabilnom UVA protekcijom! To vrijedi za sve boje kože i normalan radni dan (odlazak na posao, vožnja automobilom, šetnja...) Sredstvo treba izjutra aplikovati na fotoeksponirane regije - lice, vrat, dekolte i šake - poslije brisanja nakon tuširanja i umivanja. Žene mogu nanijeti dnevnu šminku nakon 5 minuta sušenja nanešenog sredstva za zaštitu od sunca! Za kožu sa fototipom I i II ili pri ekspoziciji suncu više od 4 časa u podne ljeti, treba nanijeti SPF 30 sa UVA protekcijom, otporan na vodu! Poslije kupanja, vježbanja, znojenja i brisanja treba ponoviti nanošenje sredstva za zaštitu! 4. Upotreba sredstva za zaštitu od sunca vitalni je dio sveobuhvatnog programa zaštite od sunca. Ipak, dug boravak u spoljašnjoj sredini za vrijeme ljetnjih mjeseci u Sjevernoj Evropi ili u nekom drugom regionu svijeta koji ima jaču sunčanu ekspoziciju ( Florida, Karibi, Mauricijus, Maldivi, Novi Zeland ili Australija) zahtijevaju i dodatne mjere zaštite: boravak u hladovini ili sjenci za vrijeme od 10h do 16h, upotreba šešira sa širokim obodom ili kape sa šiltom min. 15 cm, adekvatnih zaštitnih sunčanih naočara sa 99 do 100% UV protekcije, upotreba odjeće sa zaštitnim faktorom u tkanju ekvivalentnom SPF 50, posebno za sportiste (tenisere, golfere...) ili makar upotreba odjeće dugih rukava i nogavica. 5. Ako stalno koristite neke lijekove, budite dodatno oprezni pri izlaganju suncu - mnogi lijekovi povećavaju fotosenzibilnost!

50

6. Nemojte nanositi nikakva kozmetička sredstva na kožu lica i tijela neposredno prije izlaganja suncu, niti koristiti preporučenu topikalnu terapiju. 7. Ne zaboravite na obaveznu dnevnu upotrebu oralnog dodatka ishrani u vidu kapsula D-3! NOVA PRAVILA AAD ( AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY): 1. Obavezno izabrati „broad spectrum” (širokospektarno) sredstvo koje štiti i od UV i UVA zračenja 2. Izabrati sredstvo sa dodatim antioksidansima, što omogućava sekundarni, aktivni nivo protekcije aktiviranjem prirodnih rezervi antioksidanasa u ljudskom tijelu i zaustavljanjem slobodnih radikala generisanih UV zračenjem. Ovo predstavlja novi pristup zaštiti od sunca uvođenjem nove generacije sredstava koja ne štite samo pasivno. 3. Koristiti sredstva za zaštitu sa SPF više od 30 4. Ograničiti izlaganje suncu držeći se sjenke, nositi zaštitnu odjeću, šešire i naočare 5. Izbjegavati solarijume 6. Koristiti sredstva za zaštitu od sunca tokom cijele godine, čak i ispod šminke, ili alternativno koristiti šminku sa sredstvima za zaštitu u svom sastavu 7. Koristiti lip balzam sa SPF minimalno 30 ili više 8. „UV zračenje kao dio spektra sunčevog zračenja ili iz vještačkih izvora kao što su UV lampe ili solarijumi je poznato kao karcinogeno - kancer uzrokujuće supstance”). Nova pravila FDA (Food and Drug Administration USA) o sredstvima za zaštitu od sunca biće objavljena u junu 2012. godine. Prema najavama, bazirana su na najnovijim istraživanjima, prate specifična testiranja za pravljenje „broad spectrum” sredstva za zaštitu od sunca koje će biti najbolja prevencija karcinomima kože i preranom starenju pod uticajem sunca! 1. FDA preporučuje SPF veći i jednak 15 „za koji se može reći da redukuje rizik od pojave kancera kože i preranog starenja, kada se upotrebljava kako je preporučeno”! 2. Maksimalni SPF se limitira na vrijednost 50+ 3. Postoji posebno upozorenje za upotrebu sprejeva za zaštitu od sunca koji su pod daljim testiranjem 4. Postoje nova uputstva za proizvođače sredstava za zaštitu od sunca koja će im pomoći pri testiranju novih prozvoda.

NASTAVAK TEKSTA U SLJEDEĆEM BROJU


• Pouzdana zaštita od alergije na sunce • Bez mirisnih materija i boja, parabena i PEG emulgatora • Samo Ladival® pruža dodatnu zaštitu od infracrvenog zračenja

u svim bolje snabdevenim apotekama

Ladival - Za zdravu preplanulu kožu ®

Toliko mnogo supstanci koje ulaze u sastav koliko je potrebno, toliko malo supstanci koje ulaze u sastav koliko je moguće. To je Ladival® princip za zdravo osunčanu kožu već preko 25 godina. Sa konsekventnim odricanjem od boja i mirisnih materija, parabena i PEG emulgatora u svim recepturama, bez izuzetaka, Ladival® postavlja obilježje na tržištu zaštite od sunca. Kao jedan od vodećih brendova za zaštitu od sunca u Njemačkoj, Ladival® ima sopstveno odjeljenje za istraživanje i razvoj. Na STADINOJ lokaciji u Bad Vilbelu razvijaju se nove recepture i testiraju po farmaceutskim i kozmetičkim kriterijumima, kao npr. osjećaj na koži ili

sposobnost razmazivanja. Podnošljivost se provjerava u saradnji sa specijalnim Institutima za testiranje. Za razliku od mnogih drugih kozmetičkih proizvoda i proizvoda za njegu, Ladival® se proizvodi isključivo u farmaceutskim uslovima. Time je osiguran uvijek isti visoki kvalitet. Istraživačke kooperacije postoje, između ostalog, sa renomiranim Lajbnic Institutom za istraživanje životne medicine na Hajnrih Hajne Univerzitetu u Dizeldorfu. U okviru Screeninga novih aktivnih supstanci za zaštitu od sunca, iz te kooperacije već su proizašle inovacije kao što je kompleks zaštite ćelije od IR A zraka, koji je jedinstven u Evropi, ili enzim fotoliaza, koji štiti DNK.


Od davnina je, legenda kaže, kapetanima brodova kao kompas služila ruža vjetrova trideset i dva vjetra usmjerena na razne strane svijeta. Naši savremenici tvrde da iskustvo ovog prirodnog fenomena možete iskusiti na jednom od rtova Crnogorskog primorja, na Dobroj Vodi, mjestu na sredokraći puta između Bara i Ulcinja. VAŠ KOMPAS ZA DOBAR ODMOR

RUŽA VJETROVA barski hotelski kompleks Prolazite li Crnogorskim primorjem i nalazite se na putu između Bara i Ulcinja, mjesto koje obavezno morate posjetiti nalazi se na 12 km udaljenosti od Bara i 15 km udaljenosti od Ulcinja. Dobra Voda i svima dobro znana lokacija Veliki pijesak predstavljaju lokalitet na kom od 2009. godine postoji Resort hotel „Ruža vjetrova”. Čist vazduh i nezaboravna morska panorama učiniće da boraveći na ovom mjestu zaboravite na brige koje Vam svakodnevnica nameće i makar na kratko odviknete se od stresa. Hotelski program omogućava da se u potpunosti predate čarima Ade Bojane, Skadarskog jezera, Starog Bara, Bokokotorskog zaliva. Rafting Tarom, evociranje uspomena tradicionalnog putovanja

52

vinskim putem, obilazak prestonice i drevnih manastira, neke su od brojnih raznovsnih ponuda za poklonike ljepote netaknute prirode. Brojne su i druge mogućnosti uživanja: ronjenje, bavljenje sportom, plesom, uživanje u prijatnoj muzici, u nezaboravnom pogledu na more… Idealno mjesto za odmor, Hotel „Ruža vjetrova”, predstavlja ugostiteljski objekat sa 4 zvjezdice. Gostima su na raspolaganju sportski tereni za fudbal, tenis i košarku i dva bazena za plivanje. Ukoliko se odlučite da posjetite ovaj ekskluzivni objekat, ne propustite priliku da se opustite uz neki od programa masaže, a omogućeno Vam je i da učestvujete u nekoj od pilates seansi, aerobika ili zumbe. Zoološki


53


vrt i dječije igralište privući će pažnju ne samo najmlađih posjetilaca Hotela. Inače, „Ruža vjetrova” je kompleks sa 21-om hotelskom sobom. Za malo zahtjevnije goste obezbijeđeno je i korišćenje 4 luksuzna apartmana površine 70 m2. Mogućnost korišćenja dviju hotelskih plaža i uživanja u sunčanju na kamenim pontama čine još jednu specifičnu ponudu „Ruže vjetrova”. Da bi gostima obezbijedili doživljaj uživanja kakav se pamti, tim animatora trudi se da organizuje što raznovrsniji i bogatiji zabavno-rekreativni program: večeri plesa, muzike, izlete, a uslužna hotelska služba recepcije na raspolaganju je 24 h dnevno. Jutarnja rekreacija, (aerobik, pilates, zumba), promocija ponude Hotela, sportskih sadržaja, organizovanje dječijih žurki, izleta za goste, večernjih žurki i sličnih sadržaja namijenjenih što efektivnijem odmoru, u rukama su animatorki Hotela koje se brinu da dobijete priliku da blagovremeno saznate i uključite se u ove zabavne programe. Uživanje u mediteranskoj kuhinji segment je koji inače bogatu hotelsku ponudu čini autentičnom i nezaboravnom. Morski specijaliteti i vino okrijepiće Vaš duh, a čari mora učiniće Vaš odmor vrijednim pamćenja. - Posebna mikroklima koju ovo mjesto posjeduje, donosi prijatnost našim gostima, a to je nešto čime se posebno ponosimo - navodi se u medijskoj prezentaciji ovog hotela. Unikatan ambijent,

54

Svako jutro u „Ruži vjetrova” bi se moglo opisati starom poslovicom koja potiče još iz stare Grčke - U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH !!! Ne postoji bolji i zdraviji način da se počne dan nego vježbajući pored mora dok istovremeno imate jedan od najljepših panoramskih pogleda koji se pruža na pučinu... Što se samih vježbi tiče, na raspolaganju su aerobik, pilates i zumba. Dok su prve dvije uglavnom poznate, dotle je zumba još uvijek nepoznanica. Zumba je bazirana na privlačnim i egzotičnim plesovima. To je program namijenjen apsolutno SVIMA. Zumba je jedinstvena prilika za svaku osobu da osjeti lude ritmove u bilo koje doba svoga života. Nezavisno od toga u kakvoj ste fizičkoj kondiciji, koliko godina imate, posjedujete li bilo kakvo ili pak nikakvo iskustvo u plesu, bili Vi muško ili žensko, ovo je trening prilagođen svima, nakon kojeg ćete se osjećati relaksirano.

autentična i gostoljubiva ugostiteljska atmosfera čine ovo mjesto sigurno lukom odmora. A. R.


Intervju: VESNA ORLANDIĆ, predsjednica Nacionalnog udruženja organskih proizvođača Crne Gore

Koncept sertifikovane hrane

ORGANSKA HRANA U CRNOJ GORI Koncept organske ishrane odgovor je na aktuelni zahtjev zakonodavstava država razvijenog svijeta i sve prisutniji trend sprovođenja temeljnog i kontinuiranog nadzora nad proizvodnjom, preradom i plasmanom gotovih prehrambenih proizvoda. Postalo je sasvim jasno da veoma značajan resurs predstavlja proizvodnja zdrave, nekontaminirane hrane. Prateći smjernice država razvijenog svijeta koje su stekle iskustvo u ovoj oblasti, Crna Gora se našla na putu utemeljenja koncepta organske ishrane. - U organskom proizvodu, organskoj hrani, nema hemijskih konzervanasa, nema aditiva, emulgatora, supstanci koje mogu da naruše ljudsko zdravlje. Ujedno, što je veoma bitno da znate, organski proizvod ne može biti genetski modifikovan. To znači da ste konzumiranjem organskog proizvoda zaštićeni od sve rasprostranjenije genetski modifikovane hrane - objašnjava sagovornica u ovom intervjuu, predsjednica Nacionalnog udruženja organskih proizvođača Crne Gore, Vesna Orlandić. Pored toga što se uspješno bavite plasmanom ljekovitog bilja i vlasnica ste kompanije koja se dokazala kao uspješna na tom polju, predsjednica ste Nacionalnog udruženja organskih proizvođača Crne Gore. Kažite nam nešto više o tom udruženju. Crna Gora je bila prva u okruženju koja je donijela Nacionalni zakon o organskoj proizvodnji, a koji je sada u fazi dorade i prilagođavanja standardima Evropske unije. Uz finansijsku podršku Danske vlade i njihovog OADP projekta, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i stručnu pomoć i podršku Biotehničkog instituta u Podgorici, napravljeno je Nacionalno udruženje organskih proizvođača Crne Gore. U maju 2011. godine, na Skupštini je izabran Upravni odbor Udruženja koji čine 7 članova i prvi predsjednik predsjednica. U Upravni odbor su izabrani predstavnici različitih grana u organskoj proizvodnji (stočarstvo, maslinarstvo, ratarstvo, ljekovito bilje, voćarstvo...). Na funkciju predsjednika ovog udruženja izabrana sam kao direktorica firme d.o.o. „IN SPE” Bar, koja je pionir u organskoj proiz-

56

Šta Zakon kaže Član 2: U organskoj poljoprivredi nije dozvoljena primjena sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) sintetičko-hemijskog porijekla. U organskoj poljoprivredi nije dozvoljena upotreba genetski modifikovanih organizama i njihovih proizvoda. U organskoj poljoprivredi nije dozvoljena upotreba jonizujućeg zračenja i stimulatora rasta. Član 3: Proizvodi organske poljoprivrede, u smislu ovog zakona, jesu proizvodi biljnog i životinjskog porijekla dobijeni metodama organske poljoprivrede, i to: 1) neprerađeni proizvodi biljnog i životinjskog porijekla 2) prerađeni biljni i stočarski proizvodi namijenjeni za ljudsku upotrebu, odnosno životne namirnice, pripremljeni od jednog ili više sastojaka biljnog ili životinjskog porijekla 3) hrana za životinje i komponente hrane za životinje. (Zakon o organskoj poljoprivredi, Skupština Republike Crne Gore, 15. jul 2004. god.) vodnji u Crnoj Gori, nosilac kako nacinalnog organskog sertifikata „Monteorganica”, tako, već 8 godina, i master organskog sertifikata za tržište EU i USA. Član Nacionalnog udruženja može biti samo proizvođač pojedinac ili firma koja je upisana u Registar organskih proizvođača kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. Koji su osnovni ciljevi koji treba da budu ostvareni angažovanjem ovog udruženja? Osnovni zadaci novoosnovanog Nacionalnog udruženja su:


- Edukacija organskih prozvođača o značaju organske proizvodnje i njenim prednostima, o pravilima i principima organske proizvodnje i disciplini u ostajanju na ovom zahtjevnom putu -Edukacija potrošača o organskoj proizvodnji u Crnoj Gori, o organskim proizvodima i njihovom značaju u ljudskoj ishrani. Edukacija o tome kako da potrošač na tržištu prepozna organski proizvod i zašto da se odluči za ovakav proizvod. -Povezivanje organskih proizvođača tokom njihovog rada i predstavljanja na domaćim i inostranim sajmovima, organizovanje obuke... -Insistiranje na poštovanju Nacionalnog zakona - da postoji samo organski sertifikovani proizvod, a da pojmovi ekološki, zdravi, tradicionalni ne označavaju organski proizvod, dok god nemaju organski sertifikat. Objasnite osnovni koncept organske hrane. Bitno je naglasiti da oznaka organski proizvod „Monteorganica” znači da je taj proizvod od trenutka svog nastanka praćen (zemljište, način obrade, berbe, sušenja, lagerovanja, prerade, pakovanja, ambalaže, atesta i sertifikata). U organskom proizvodu, organskoj hrani, nema hemijskih konzervanasa, nema aditiva, emulgatora, supstanci koje mogu da naruše ljudsko zdravlje. Ujedno, što je veoma bitno da znate, organski proizvod ne može biti genetski modifikovan. To znači da ste konzumiranjem organskog proizvoda zaštićeni od sve rasprostranjenije genetski modifikovane hrane. Šta mislite o mogućnosti sprovođenja trenda proizvodnje i primjene organske hrane u ishrani ljudi našeg podneblja ako se ima u vidu tradicionalni koncept ishrane?

tako da su ovi proizvodi bitni za čitavu porodicu, kako djecu u razvoju tako i omladinu, sportiste i odrasle. Upotreba organske hrane u ishrani (mesa, sira, voća, povrća, sokova, meda, čajeva, žitarica, ulja...) uticaće pozitivno na zdravlje obezbjeđujući sve neophodne potrebne hranljive sastojke. Gdje se, u ovom trenutku, nalazi crnogorsko društvo kada je u pitanju prihvatanje i sprovođenje programa organske prehrane? Crna Gora još uvijek posjeduje nezagađene oblasti koje su odlične za razvoj organske proizvodnje, pa je samim tim veće i prisustvo organskih proizvoda na domaćem tržištu. Organska proizvodnja, kao i promet organskih proizvoda, u svijetu se iz godine u godinu povećava, pa su zato inostrani gosti - turisti veoma zainteresovani za organske proizvode iz Crne Gore. Naš potrošač još uvijek nije dovoljno informisan o organskoj proizvodnji, ali se nadamo da će novoformirano Nacinalno udruženje organskih proizvođača Crne Gore pozitivno uticati na podizanje potražnje za organskim proizvodima na našem tržištu. A. Radanović

Zvanični logo organske hrane u Evropskoj uniji

U svakom organskom proizvodu maksimalno je sačuvana biološka, vitaminsko mineralna vrijednost proizvoda,

57


ZELENI ČAJ (KINESKI, RUSKI, INDIJSKI) Bolje tri dana bez hrane nego jedan dan bez čaja Piše: Miomir Šoškić, Student Farmaceutskog fakulteta - Podgorica Theae folium - list čaja Thea sinensis L., Theaceae Biljka. Čajno drvo pripada familiji kamelija ili čajeva. Biljka je žbunastog izgleda, sitnih listova. Listovi su naizmjenično raspoređeni, kožasti, sjajni, eliptični, po rubovima nazubljeni. Bez mirisa. U pazuhu listova nalazi se nekoliko mirisnih, bijelih cvjetova. Plod je loptasta čaura, sa tri sjemena. Žbunovi čaja rastu u brdovitim, vlažnim oblastima Kine, a danas se gaji u Aziji, Evropi i Africi. Biljka se gaji plantažno, a grm se obrezuje na visinu od jednog metra radi većeg broja izdanaka i lakšeg branja lišća.

...................................... KITAJSKA LEGENDA Oko 2.750 p. n. e. živio je car Šen Nung, koji je, po običaju, pio prekuvanu vodu. Jedanput kada mu je donesen taj napitak vjetar u dvorištu nanio je nekoliko listića sa obližnjeg grma i oni su upali u vodu. Obojili su je u zlatnorumenu boju. To piće ga je osvježilo i odagnalo mu umor i pospanost.

......................................

...................................... „Legenda kaže, da je Šen Nung otkrio užitak čaja, kada su jednog dana listići sa jednog žbuna u bašti palate pali u carsku vodu. Kao čarolijom je voda dobila zlatnobraonkastu boju. Car je probao to slučajno nastalo piće i svidio mu se čudesno gorak ukus. Ta do tada nepoznata biljka, bila je čaj.”

...................................... Droga. Drogu predstavljaju osušeni, još nerazvijeni, vršni listovi, ili mladi, vršni izdanci gajenih biljaka. Proizvodnja. Nakon branja lišća vrši se ručna selekcija listova. Izdvajaju se neoštećeni vršni pupoljci od razvijenih, grubljih listova čaja. Nakon stabilizacije isti se suše i mašinski zavijaju. Na ovaj način se dobija nefermentisani, zeleni čaj. Prirodne je zelene boje, oporog ukusa, bez mirisa. Crni čaj se dobija tako što se listovi nakon branja ostave da svenu, uvijaju se, gnječe i fermentiraju tokom nekoliko sati. Potom se suše u struji toplog vazduha, kada dolazi do formiranja crne boje čaja. Tokom procesa fermentacije dolazi do djelovanja različitih enzima, promjene boje, ukusa, mirisa, arome i sastojaka čaja. Sastojci. List čaja sadrži kofein i manju količinu drugih purinskih derivata. U čaju se nalaze različiti polifenolni

58

sastojci, složena mješavina fenol-karbonskih kisjelina i galotanina. Prisutni su flavonoidni derivati, heterozidi, vitamin C i vitamini B kompleksa. Upotreba. Svakodnevno se potroše velike količine zelenog i crnog čaja, prvenstveno za izradu čajnog napitka. Dio droge koristi se za ekstrakciju alkaloida (kofeina), ali i za dobijanje kompleksa „tanina zelenog čaja”. Polifenoli iz čaja djeluju na koronarnu cirkulaciju i ispoljavaju angioprotektivan efekat. Čaj je moćan antioksidant jer sprečava aktivnost slobodnih radikala koji uzrokuju pojavu malignih, kardiovaskularnih i drugih bolesti. Osim toga, čisti tijelo od toksina, ubrzava metabolizam, pa se koristi kao dopuna programima za mršavljenje i kao diuretik. Ublažava bolove, usporava proces starenja i smanjuje nivo holesterola u krvi. Svoju primjenu našao je i u kozmetici, jer njegovi sastojci djeluju emolijentno, štite ćelije, a time i njeguju kožu. (Literatura: „Osnovi farmakognozije”, N. Kovačević)


Infekcije gastrointestinalnog trakta Uzročnici alimentiranih intoksikacija Autor: doc. dr Vineta Vuksanović Izuzev direktnog djelovanja, mikroorganizmi mogu da dovedu do pojave dijareje zbog prisustva njihovih toksina. Ta vrsta proliva je uglavnom asocirana sa konzumiranjem hrane koja u sebi ima bakterijske toksine. U ovom slučaju govorimo o dijareji kao posljedici alimentirane intoksikacije. Najčešće gastroenteritis, koji nastaje kao rezultat trovanja hranom, dešava se prilikom stafilokoknog, klostridijalnog i bacilarnog trovanja hranom. TROVANJE HRANOM SA STAPHYLOCOCCUS AUREUS Staphylococcus aureus daje stafilokokno trovanje hranom koje se ubraja i najfrekventnija trovanja. Stafilokokno trovanje hranom je prava alimentirana intoksikacija organizma gdje efekat nastaje zbog prisutnih stafilokoknih enterotoksina (od A do E i od G do I), kao tri podtipa enterotoksina C. Enterotoksini su termostabilni (na temperaturi od

100°C opstaju 30 minuta), a otporni su i na djelovanje želudačnih i duodenalnih enzima. Enterotoksin A je najčešći uzročnik trovanja hranom sa S. aureus; enterotoksin B izaziva stafilokokni pseudomembrambranozni enterokolitis. O ostalim enterotoksinima se manje zna. Trovanje je često zbog toga što je stafilokok otporan na velike koncentacije soli i šećera, pa trovanje može da nastane kako konzumiranjem slane hrane, tako i slatkih kremova. Za razliku od ostalih trovanja hranom gdje su rezervoari životinje, kod stafilokoknog trovanja glavni je faktor čovjek koji je kliconoša ili ima neku stafilokoknu infekciju. Pošto je došlo do kontaminacije Staphylococcus aureus-om, hrana koja ostane na sobnoj temperaturi ili toplijem mjestu omogućava razmnožavanje bakterija i oslobađanje enterotoksina. Prisutni toksin ne mijenja izgled i ukus hrane. Naknadna termička obrada hrane uništiće bakterije, ali ne i

59


toksin koji je termostabilan. Poslije inkubacije 1-4 časa, javljaju se simptomi bolesti: povraćanje u vidu mlaza, dijareja bez krvi, abdominalni bol, mučnina, bez temperature. Simptomi traju oko 24 h. Stafilokoke koje su unijete hranom ne oslobađaju dodatno toksin, zbog čega nije indikovana antibiotska terapija. Dijagnoza može da se postavi zasijavanjem stolice, povraćene sadržine ili hrane, ukoliko bakterije nijesu uništene prilikom termičke obrade hrane. Najsigurniji način je dokazivanje enterotoksina u hrani, dok njihovo dokazivanje u fecesu i povraćenom sadržaju ima ograničeni dijagnostički značaj. Dijagnoza se najčešće postavlja na osnovu kliničke slike (iznenadno povraćanje i abdominalni bolovi) i vrste uzete hrane (kremovi, mlječni proizvodi i sl. ) Neki sojevi S. aureus takođe mogu da izazovu postantibiotski stafilokokni enterokolitis. TROVANJE HRANOM SA BACILLUS CEREUS Iako u rodu Bacillus ima oko 70 vrsta, dvije vrste imaju medicinski značaj: Bacillus anthracis i Bacillus cereus. Iako je Bacillus cereus u suštini oportunista sa malim potencijalom virulencije, prepoznat je kao uzročnik: infekcije oka, sepse poslije intravenske kateterizacije i gastroenteritisa. Pojava gastroenteritisa izazvanih od B. cereus povezana je sa lučenjem dva toksina: a) Termostabilni enterotoksin koji je otporan na proteolizu. Izaziva emetičnu formu gdje je dominantan simptom povraćanje propraćeno gastričnim tegobama (stomačni grčevi, mučnina), bez proliva. Obično se javlja poslije konzumiranja pirinča. Za vrijeme kuvanja pirinča, bakterije umiru, ali spore preživljavaju. Ukoliko se poslije spremanja pirinač ne stavi u frižider, dolazi do germinacija spora i bakterije se ubrzano razmnožavaju i ispuštaju termostabilni enterotoksin. Inkubacioni period je manji od 6 h. b) Termolabilni enterotoksin koji stimulira ciklazu - cAMP ciklus u intestinalnim epitelnim ćelijama, dovodi do vodenaste dijareje. Inkubacija je duža od 6 h, a trovanje obično nastaje poslije konzumiranja zagađenog mesa, povrća ili soseva. Dijagnoza se postavlja poslije zasijavanja inkriminisane (sumnjive) hrane i porasta B. cereus. Feces nije uzorak izbora jer u njemu normalno možemo naći B. cereus. Testovi za detekciju termostabilnog i termolabilnog toksina se mogu raditi iz hrane, ali se u mikrobiološkim laboratorijama rijetko rade. TROVANJE HRANOM SA CLOSTRIDIUM SPECIES Rod Clostridium obuhvata pozitivne, striktno anaerobne bakterije i u svom rodu imaju 177 vrsta. One su ubikvitarno rasprostranjene u prirodi (zemlja, voda, GIT ljudi i životinja). Većina bakterija su bezopasni saprofiti, ali neki su prepoznati kao uzročnici teških infekcija: tetanus (C. tetani), botulizam (C. botulinum, C. baratii, C. butyricum), mionekroze ili gasne gangrene (C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. hystolyticum).

60

Kao etiološki uzročnici dijareja i problema od strane GIT-a, prepoznato je nekoliko bakterija: C. difficile (postantibiotska dijareja), C. perfringens tip A (trovanje hranom) i C. perfringens tip C (trovanje hranom i nekrotizirajući enteritis). Na bazi sposobnosti da luči jedan ili više letalnih toksina (alfa, beta, epsilon i jota toksin), Clostridium perfringens se dijeli na 5 tipova (A-E). α-toksin (s. lecitinaza s. fosfolipaza C) luče svih pet tipova C. perfringens. α-toksin je najvažniji toksin C. perfringens jer vrši lizu eritrocita, leukocita, trombocita, endotelnih ćelija. Toksin dovodi do masovne hemolize, povećanja permeabilnosti krvnih sudova i krvarenja, tkivne destrukcije, disfunkcije srca i jetre. β-toksin dovodi do gubitka sluznice crijeva sa formiranjem nekrotičnih lezija i progresije ka nekrotičnom enteritisu (Enteritis necrotians). Ε-toksin je u stvari protoksin koji se aktivira nakon što djeluje tripsin, a dovodi do vaskularne propustljivosti u zidu GIT-a. ι-toksin pokazuje nekrotični efekat i povećava vaskularnu propistljivost (luči ga C. perfringens tip E). a) Trovanje hranom: Clostridium perfringens tip A ima sposbnost da luči enterotoksin zbog čega je prepoznat kao uzročnik trovanja hranom. Radi se o termolabilnom toksinu koji kada se izloži dejstvu tripsina povećava svoju toksičnost tri puta. Bolest se javlja kada se unese hrana (obično mesni produkti) kontaminirana velikim brojem (108109) enterotoksin-produkujućim C. perfringens tip A. Držeći kontaminiranu hranu na temperaturi oko 60°C (optimalno 46°C) spore koje su preživjele kuvanje germinišu i razmnožavaju se u enormnom broju. Takva hrana je izvor enterotoksina. Enterotoksin se stvara u prelaznom periodu kada vegetativni oblik iz unijete hrane prelazi u sporu, i od formirane spore u završnoj fazi sporulacije oslobađa se enterotoksin. Ovaj mehanizam je važan jer upravo se to dešava u crijevima: alkalna sredina jejunuma stimuliše sporulaciju C. perfringens koji je unijet hranom u vidu vegetativnog oblika. Insercija (ulazak) toksina u membranu ćelije crijeva mijenja njihovu permeabilnost, zbog čega dolazi do gubitka tečnosti u vidu vodenastih stolica bez temperature, gađenja ili povraćanja. Bolest se javlja poslije uzimanja kontaminiranih proizvoda od mesa. Hrana koja se termički obradi pri je korišćenja, uništava termolabilni enterotoksin. b) Nekrotični enteritis: se rijetko javlja. Izaziva ga C. perfringens tip C, koji ima sposobnost da stvara β-toksin koji dovodi do nekroze jejunuma. Smrtnost je do 50%, a javlja se širom svijeta. Clostridium botulinum je široko rasprostranjen u zemlji i vodi. Normalno ga nema u GIT ljudi. Na bazi različite antigene strukture botulin toksina, razlikuju se 7 tipova (A-G). Bolest kod ljudi izazivaju botulinum toksin tip A, B, E i F. Trovanje hranom se dešava kada osoba konzumira konzerviranu hranu koja sadrži botulin toksin tip A, B (konzerve mesa ili dimljeni mesni proizvodi) ili E (konzervirane ili dimljene ribe). Izuzetno rijetko botulizam mogu da


izazovu C. butyricum (tip E toxin) i C. baratii (tip F toxin). Ovo trovanje se rijetko javlja. U SAD godišnje ima manje od 30 slučajeva. Takođe, prepoznat je botulizam odojčadi koji nastaje poslije konzumiranja meda kontaminiranog sporama C. botulinum, zbog čega se ne preporučuje korišćenje meda kod djece mlađe od godinu dana. Botulizam je bolest koja izaziva mlitave paralize zbog zadržavanja botulinum neurotoksina u neuromuskularnim spojevima. Botulinum toksin inaktivira proteine koji regulišu ispuštanje acetylcholina. Zbog nedostatka acetylcholina blokira se neurotransmisija na nivou perifernih holinergičnih sinapsi. Pošto je acetylcholin neophodan za ekscitaciju mišića, u njegovom odsustvu dolazi do mlitavih paraliza. Inkubacija botulizma traje 1-2 dana, poslije čega se

Izvod iz knjige: Klinička mikrobiologija, VINETA VUKSANOVIĆ, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2009, 142-145

SPECIJALISTIČKA

PRIVATNA ZDRAVSTVENA

AMBULANTA ZA

USTANOVA Naš tim se sastoji od: dr spec. dermatovenerologije mr ph spec. farmaceutske tehnologije magistra farmacije farmaceutski tehničari kozmetičari

javljaju prvi simptomi u vidu poremećaja vida zbog dilatirane i fiksirane zjenice i suva usta (ovi simptomi potiču od nedostatka acetylcholina). Javlja se opstipacija i abdominalni bol, pacijent umire usljed progresivne mlitave paralize koja dovodi i do respiratorne paralize. Adekvatna terapija podrazumijeva upotrebu polivalentnog antitoksičnog seruma. Antitoksin veže slobodni toksin koji se nije vezao za neuromuskularne spojeve, ali ne može da neutrališe već vezani toksin. Oporavak je spor i traje više mjeseci.

DERMATOVENEROLOGIJU

TRETMANI: - HEMIJSKI PILING LICA I TIJELA - TRETMANI HIJALURONOM – BDR METODOM - TRETMANI RF BIPOLAROM - MIKRODERMOABRAZIJA - MEDICINSKI TRETMAN AKNOZNE KOŽE - KRIOTERAPIJA (papilomi, moluske, kondilomi...)

PROIZVODI FONTISA SVRSTANI SU U DVIJE LINIJE: - Fontis cosmetics – namijenjena je aktivnoj njezi zdrave kože - Fontis dermatics – namijenjena je njezi problematične kože, odnosno saniranju određenih problema na koži INFO: Svetozara Markovića 1, Podgorica, tel/fax: +382 20 248 914, 248 913, mob: +382 69 015 303, e-mail: fontis@t-com.me, web: www.fontiscg.com

BICOM biorezonantna terapija pokazala se kao posebno uspješna kod alergije i intolerancije namirnica, hrane. Terapija putem pacijentovih sopstvenih vibracija. BICOM BIOREZONANTNA TERAPIJA SE USPJEŠNO KORISTI ZA ODVIKAVANJE OD PUŠENJA, ŠTO JE VEĆ DALO ODLIČNE REZULTATE.


ISTINE I ZABLUDE: Optimalna ishrana danas, nimalo se ne razlikujući u odnosu na period kada čovjek nije raspolagao brojnim laboratorijskim i dokazima drugih vrsta, predstavlja kamen spoticanja kada je zdravlje čovječanstva u pitanju. Brz način življenja ostvaruje svoj neizbježni efekat, ali koliko god da je postalo nemoguće prevazići taj problem savremenog življenja, gotovo podjednako se ističe problem kolektivne nesvjesnosti - nespremnosti na primjenu znanja stečenih o pravilnoj ishrani, dobrom odabiru namirnica i načinima njihove pripreme. Da li će ljudi ikada stvarno prihvatiti masovnu upotrebu integralnih žitarica i kada će čovječanstvo postati spremno na promjenu fabričke proizvodnje hljeba od bijelog brašna, na primjer, jedno je od pitanja koja golicaju interesovanje nutricionista i uopšte profesionalaca koji su već odavno podrobno obrazložili svoj i naučni stav. Gojazne osobe mogu se smatrati uhranjenim ZABLUDA: Pod pojmom dobre uhranjenosti ne podrazumijeva se, kako se to možda misli, sklonost osobe ka pretjeranom konzumiranju hrane, te stvaranje rezervi hrane kao efekta takvog ponašanja. Riječ je o pravilnom, i sasvim poželjnom, obliku ishrane. Uhranjenost je odlika ishrane koja se bazira na pravilnom izboru namirnica, njihovom pravilnom kombinovanju i pripremanju za jelo. Istovremeno, ovaj pojam znači i pravilno određen razmak između dnevnih obroka. Hrana mora biti raznovrsna i upotrebljena u svježem ili termički obrađenom obliku. Važno je da se u ishrani obezbijedi dobar balans između unošenja tečnosti i hrane. Na taj način realizuje se zdrav i jedini ispravan pristup hranjenju, a metabolizam funkcioniše besprekorno. U suprotnom, nerijetko se dešava da osoba koja je gojazna postane neuhranjena. To samo govori o nepravilnom odnosu prema jelu. Gomilanje viška kilograma samo je jedna od posljedica takvog štetnog ponašanja. Hrana biljnog porijekla ne posjeduje dovoljnu količinu bjelančevina pa se ne može smatrati idealnim izvorom ishrane i svrstati u red sa, recimo, mesom ZABLUDA: Kada su u pitanju bjelančevine, može se reći da je njihov značaj precijenjen. Smatra se, recimo, da je potrebno unositi u organizam što veću količinu ovog „dragocjenog” sadržaja. Mitovi o snazi tipa savjeta namijenjenog djeci: jedi da rasteš, uglavnom se odnose na jedenje mesa i sličnih resursa bogatih bjelančevinama. Manje je poznato da hrana biljnog porijekla može da predstavlja daleko zdraviju alternativu jedenju mesa jer je utvrđeno da neke žitarice, npr. soja, sadrže čak i veću količinu bjelančevina u odnosu na obožavano meso. Dnevni unos bjelančevina, tvrdi nauka, treba da bude 0.35 po kilogramu tjelesne mase, što je, svakako, daleko manje u odnosu na s koljena na koljena prenošenu zabludu o svakodnevnom (i čak višekratnom) konzumiranju mesnih proizvoda. Ishrana ne smije da bude jednolična ISTINA: Volite pomfrit, šnicle od mesa, tjestenine ili sličnu hranu u tolikoj mjeri da biste mogli da ih jedete svakog dana. To, zahvaljujući ubrzanosti života, često postaje navika i, ako Vam blagovremeno ne dosadi, imaćete problema sa zdravljem. Da bi se pravilno realizovalo varenje hrane, organizam mora biti naviknut na unos dovoljne količine tečnosti i raznovrsne hrane. Ukoliko se svakodnevno konzumira isti ili sličan oblik ishrane, npr. „suva hrana”, organizam će razviti nove sposobnosti. Nenaviknut na promjene, atrofiraće svoje funkcije i postepeno ići ka sve većim degenerativnim promjenama. Posljedica svega je bolest organa za varenje. Posljednji dnevni obrok treba da bude obavljen bar tri časa prije odlaska na spavanje ISTINA: Osnovu ove ideje čini postavka da ukoliko večerate i odete na spavanje izostaje efekat trošenja jelom unijetih kalorija, tako da se stvara balast koji može da uzrokuje gojaznost. Sasvim je jasno da ukoliko ne obavljate kakvu fizičku aktivnost, nećete ni imati priliku da transformišete hranu u

62


energiju, što bi Vam moglo predstavljati problem. Danas postaje sve uočljiviji još jedan problem - način ishrane ostao je isti kao u vrijeme od prije recimo 200 godina, kada su ljudi mnogo fizički radili i jeli hranu bogatu mastima i bjelančevinama. Nažalost, u odnosu na to vrijeme, izostalo je samo svakodnevno bavljenje fizičkim aktivnostima. Stoga: doručkuj, ručak podijeli sa prijateljem, a večeru daj neprijatelju (ili večeraj nešto ranije). Industrijska prerada hrane obezvrijedila je neke od oblika hrane koji su u najrasprostranjenijoj upotrebi ISTINA: Ako šećernu trsku prerađujete na način da proizvedete bijeli kristalni šećer, ako zrno pšenice prvo oljuštite, pa potom sameljete i pripremite za ishranu u vidu bijelog brašna, ako ulja rafinirate kako bi dobili proizvod za ishranu, onda je prava adresa za upotrebu takvih namirnica ne pripadnik ljudskog roda već neki od predstavnika životinjske vrste. Navedeni oblici industrijske hrane (koja se nalazi u najraširenijoj humanoj ishrani !), idealan su oblik stočne hrane. Ne ljuštite zrno pšenice i dobićete idealno - integralno brašno za ishranu, koje sadrži veliki nutritivni potencijal i povoljno utiče na zdravlje Vašeg sistema organa za varenje. Za dobro zdravlje najvažniji je unos vitamina ZABLUDA: Pravilna ishrana ima brojna pravila i predstavlja veoma razrađen kompleks zahtjeva za ispunjavanje. Ako se ima u vidu da je ulog zdravlje, jasno je da se malo požrtvovanosti ipak dobro isplati. Jedna od najzastupljenijih zabluda o dobrom zdravlju organizma odnosi se na unos vitamina. Stoga se i postavljaju razne tabele sa propisima o neophodnosti propisane količine vitamina E, B, A ili sl. Nerijetko se radi o pretjerivanju. Pravilna ishrana kao najzastupljenije mora imati proizvode od povrća i integralnih žitarica. Stvaranje vitaminskog potencijala, pogotovu ako je samoinicijativno i neutemeljeno, ne može nadomjestiti nedostatak ovih nezaobilaznih činilaca dobre ishrane.

63


Hronika - svijet 1-7. avgust - SVJETSKA NEDJELJA DOJENJA

19. avgust 2011 - ODLOŽITI STARENJE?

Prva sedmica avgusta već tradicionalno posvećena je promovisanju značaja dojenja i podsticanju majki na ovaj čin. Pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije Nedjelja dojenja obilježava se u više od 170 država svijeta. Glavni motiv programa koji je po instrukcijama najznačajnije zdravstvene organizacije realizovan na raznim stranama svijeta bio je sistem komunikacije - dimenzija značajna za razvoj svijesti o neophodnosti dojenja. Sloganom: Pričaj sa mnom - dojenje: 3D iskustvo, akcentovan je značaj ovog segmenta zaštite, promovisanja i podrške programu dojenja. - Kada posmatramo program podrške dojenju, skloni mo da ga vidimo u dvije dimenzije: vrijeme (period prije začetka trudnoće do tre- nutka odluke za dojenje) i mjesto (porodica, zajednica, sis- tem zdravstvene zaštite), ali bez treće dimenzije - komunikacije - nema mnogo uspjeha u tome - navodi se u obrazloženju smisla teme Nedjelje dojenja objavljenom na zvaničnom sajtu Svjetske zdravstvene organizacije. Na ovaj način omogućava se međugeneracijska i međukulturalna interakcija usmjerena na što aktivniju primjenu ovog značajnog programa.

U nedavno objavljenim podacima studije koja se, kao tek jedna u nizu, bavila istraživanjem mogućnosti suzbijanja pojave starenja organizma, pokazano je da se ipak može uticati na usporavanje nastanka ovog stanja, prije svega ostvarivanjem efekata neke vrste niskokalorične dijete. Iako je odavno aktuelna priča i blagotvornom uticaju resveratrola, sastojka crnog vina, nejasno je na koji način je moguće sprovesti uticaj na starenje. Grupa naučnika sa Američkog instituta za starenje, na čelu sa dr Rafaelom de Kabom, odlučila je da dejstvom na suzbijanje nastanka masti u jetri uspori proces starenja eksperimentalnih miševa. Pokazalo se da njihova teorija nije neosnovana, pa se trenutno radi i na proširenju ekspirimentalnog polja i na ljude. Preparat nazvan SRT-1720 koji je korišćen u ovoj studiji razvio je dr Dejvid Sinkler, stručnjak sa Harvarda. Rezultati njegovog djelovanja, kako se navodi u tekstu Tajm heltlanda objavljenom 19. avgusta, za sada su obećavajući. 26. avgust 2011 - PREVAZIĆI STRAH OD AMBULANTE

19. avgust - DAN POČASTI HUMANITARCIMA Na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije, i ove godine, 19. avgusta, u brojnim državama svijeta tradicionalno je obilježen Svjetski humanitarni dan. Ovaj praznik namijenjen je prije svega podsjećanju na značaj uloge humanitarnih radnika obnavljanju uspomene na ljude koji su na bilo koji način stradali tokom misije spašavanja tuđih života. Ovogodišnji praznik bio je prilika da se predstavi i novi program unapređenja efikasnosti zdravstvene usluge. Jedna od novina koje su predstavljene u okviru novog klaster programa odnosi se na ukidanje zdravstvene usluge primarnog zdravstvenog sektora u vrijeme humanitarne krize. Cilj je da se ovakvim postupkom napravi dovoljno prostora za kvalitetno i efikasno zbrinjavanje osoba svih socijalnih grupa. Navedeni klaster program nazvan Globalno zdravlje projektovala je Svjetska zdravstvena organizacija, a trenutno ga podržava tridesetak država svijeta. Već četiri godine radi se na ustanovljenju njegovog koncepta.

64

Fenomen bijelog mantila, psihološka reakcija koja uslovljava trenutni porast nivoa krvnog pritiska zbog izloženosti ljekarskom pregledu, predstavlja veoma izražen problem u utvrđivanju stvarne vrijednosti krvnog pritiska. Pacijenti, u veoma velikom procentu, pokazuju ovaj vid reakcije, što može da ostavi nepovoljan uticaj na ishod liječenja. U tekstu objavljenom 26. avgusta u Tajmu, tvrdi se da čak četvrtina broja osoba koje se liječe od hipertenzije u stvari su žrtve ovog psiho fenomena. U cilju suzbijanja uticaja ovakvog ponašanja, stručnjaci Britanskog nacionalnog instituta za zdravlje i kliničku usavršenost razvili su alternativni vid


mjerenja hipertenzije. Riječ je o jednom sasvim relaksiranom metodu mjerenja koji se sprovodi u kućnim uslovima. Pacijent dobija uređaj za mjerenje krvnog pritiska koji se vezuje oko struka, a posredstvom prenosnog mobilnog uređaja moguće je svakih 30 minuta očitati novo stanje. 29. avgust 2011 - STRAH OD NEMOGUĆNOSTI PREDVIĐANJA TOKA OBOLIJEVANJA OD MALARIJE Uprkos i danas aktuelnim apelima upućenim od strane najuticajnijih svjetskih zdravstvenih aktera koji se tiču neophodnosti sprovođenja programa zaštite od ujeda komaraca, te upozorenjima o širenju zaraze ujedom komaraca, stručnjaci Univerziteta u Kopenhagenu koji se bave istraživanjem malarije pokazuju zabrinutost zbog naglog i nerazjašnjenog fenomena nestanka malaričnih komaraca u regiji Subsaharske Afrike. Zabrinuti zbog nedostatka objašnjenja za ovu pojavu, oni su svoja zapažanja obrazložili u jednom od novijih brojeva Džurnal of malarija. Mistični nestanak malaričnih komaraca, kako se objašnjava u tekstu Medikal njuza objavljenom 29. avgusta, uslovio je nagli pad broja oboljelih od malarije, a to, kako bi bilo za očekivati, ne predstavlja ohrabrujuću vijest, već alarm za uzbunu pred novi talas obolijevanja. Ova promjena odnosi se na period od 2003. godine, a ne da se objasniti ni upotrebom adekvatne zaštite od ujeda komaraca, niti globalnom promjenom klimatskih uslova. Koliko zbog nemogućnosti predviđanja trenutka masovnog povratka malaričnih komaraca, naučnici su ne manje zabrinuti zbog već stečenog pada imuniteta na malariju zbog pada broja oboljelih u Africi. Avgust 2011 - OSVRT NA EPIDEMIOLOŠKI GRAFIKON SVIJETA U epidemiološkoj slici svijeta za avgust 2011. i dalje dominira zaraza virusom avijarne influence. Riječ je o virusu tipa H5N1 koji i dalje opstaje i predstavlja oblik zaraze sa vrlo visokim postotkom smrtnih ishoda bolesti u regijama Egipta i Kambodže. U Egiptu je, prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije, do sada inficirana 151 osoba, od čega je bilo 52 fatalna ishoda bolesti. U Kambodži je, od ukupno 18 oboljelih osoba umrlo čak 16. Za evropski region karakterističan je virus infekcije čiji je prvi slučaj zabilježen u dolini Zapadnog Nila. Od početka jula do 11. avgusta zvanično su prijavljeni slučajevi obolijevanja u Albaniji - 2, Grčkoj - 22, Izraelu - 6, Rumuniji - 1, i Ruskoj Federaciji - 11. Infekcija se prenosi posredstvom ujeda komaraca. Riječ je o asimptomatskom ili blago febrilnom oboljenju od kojih će, prema procjeni eksperata Svjetske zdravstvene organizacije, 20% inficiranih razviti stanje gro-

znice, a 1 od 150 zadobiće teži oblik bolesti koji se odlikuje neuroinvazivnim karakteristikama. Svjetska zdravstvena organizacija apeluje na presudni značaj kliničkog zbrinjavanja osoba inficiranih virusom sa Zapadnog Nila. Iako nema zvanično potvrđenih slučajeva umiranja, zdravstvene vlasti Angole alarmirale su stanje uzbune zbog širenja nepoznatog virusa u školskoj populaciji te države. Epidemija koju karakterišu simptomi povraćanja, glavobolje, pojave bola u grlu, iritacije očiju, kašlja, poteškoća sa disanjem, ili čak i nesvjestice, za sada nije dobila validno naučno obrazloženje nastanka, a prisutna je u školskim ustanovama cijelog niza angolskih gradova. Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije koji su prisutni u toj zemlji za sada sumnjaju da je riječ o izlaganju štetnim hemikalijama. Avgust 2011 - HOMOSEKSUALNOST I PREDRASUDE O NJOJ

Jedna od veoma zastupljenih medicinskih kontroverzi svakako je stav o prirodi homoseksualnosti. Iako je savremeno društvo otišlo veoma daleko u prihvatanju slobode ispoljavanja seksualnosti, u naučnim krugovima još uvijek su zastupljeni stavovi o tome da je homoseksualnost bolest koja se može liječiti. Takve ideje bile su predmet stručnih izlaganja nekih neurologa koji su u svojstvu predavača učestvovali na 21. susretima članova Evropskog neurološkog društva, održanim krajem maja Lisabonu. U svijetlu te teme u naučnoj javnosti iznose se i neke ne baš previše poznate činjenice. Tako je objašnjeno da je homoseksualnost u stvari karakteristika zabilježena na rođenju, da pojedine životinjske vrste ispoljavaju ovakav način ponašanja (pčele i ptice), ali da, uprkos nekim pretpostavkama, homoseksualci ne pokazuju superiornost u mentalnoj građi, sposobnostima i snalažljivosti. Homoseksualnost je, potvrđeno je, neurološka karakteristika jedinke i nije je moguće promijeniti. U prilog ovome idu rezultati upoređenja ponašanja mozga homoseksualne osobe i mozga heteroseksualne osobe, sprovedenog na Londonskom univerzitetu. Nedvosmisleno je utvrđeno da u tom dijelu postoje jasne razlike, te da homoseksualci zaista imaju moždanu strukturu osobe suprotnog pola. Međutim, za jasnim odgovorima još uvijek se traga.

65


PERIFERNA NEUROPATIJA KOD OSOBA OBOLJELIH OD KANCERA KOJI SU SIMPTOMI PERIFERNE NEUROPATIJE?

PiĹĄe: Ivica MadĹžarović, med. onkoloĹĄki tehniÄ?ar, BSc/BA/Bapp Periferna neuropatija je bolest perifernih nerava. To su svi nervi osim onih u mozgu i kiÄ?menoj moĹždini. Nervni sistem Ä?ovjeka sastoji se iz dva dijela: centralnog i perifernog nervnog sistema. Centralni nervni sistem Ä?ine mozak i kiÄ?mena moĹždina, dok periferni Ä?ine nervi koji se iz kiÄ?mene moĹždine ĹĄire duĹž cijelog tijela, ukljuÄ?ujući ruke, ĹĄake, noge i stopala. OĹĄtećenje ovih nerava dovodi do periferne neuropatije. Da bi se dijagnostikovala periferna neuropatija nisu potrebni nikakvi laboratorijski testovi. Znaci i simptomi bolesti su dovoljni. Ĺ TA DOVODI DO NASTANKA PERIFERNE NEUROPATIJE KOD OSOBA OBOLJELIH OD KANCERA? Neki tipovi kancera i pojedini tipovi hemoterapije mogu izazvati oĹĄtećenja na vlaknima perifernih nerava (pogledaj Primjeri hemoterapije koja moĹže izazvati perifernu neuropatiju). Kada doÄ‘e do oĹĄtećenja ovih nerava oni viĹĄe nisu u mogućnosti da prenose informacije „naprijedâ€? i „nazadâ€? kao ĹĄto su to radili dok su bili neoĹĄtećeni. Simptomi koji se mogu javiti zbog periferne neuropatije: 6USOVMPTU QFDLBOKFJMJäBSFOKFVQSTUJNB OPHBNB ili rukama 0TKFĘŤBKEBOFNPäFUFPESFEJUJHEKFWBNTFOBMB[F ruke ili noge 1SPCMFNJQSJIPEV *TQVĂ?UBOKFTUWBSJ 1SPCMFNQSJQPEJ[BOKV V[JNBOKV NBMJITUWBSJ [OBĘŹLB JHMB

 1SPCMFNQSJ[BLPQʏBWBOKVEVHNBEJ 1SPNKFOFWJEBJTMVIB .J�JʍOJUSFNPS TMBCMKFOKFNJ�JʍB * Gubitak refleksa 1SPNJKFOKFOPEHPWPSOBEPEJS * Konstipacija * Promjene krvnog pritiska * Poremećaj seksualne funkcije

66

NajÄ?eťći simptomi periferne neuropatije jesu utrnulost i peckanje u prstima ĹĄaka i stopala. S obzirom da ova bolest moĹže uticati na sve nerve u organizmu, moĹže izazvati i mnoge druge simptome (tabela. Simptomi koji se mogu javiti zbog periferne neuropatije). Za razliku od simptoma koji se javljaju kod kancera, simptomi periferne neuropatije su Ä?esto suptilni i mogu biti primjetni jedino pacijentu. Za pacijente je vrlo vaĹžno da nijedan simptom ne sakriju od ljekara ili ostalih Ä?lanova zdravstvenog tima Ä?ak i kada osjećaju da odreÄ‘eni simptomi nisu vaĹžni ili da su manje vaĹžni. MOĹ˝E LI SE PERIFERNA NEUROPATIJA PREVENIRATI ILI LIJEÄŒITI? Za sada ne postoje ljekovi ili bilo kakvi tretmani kojima se moĹže prevenirati periferna neuropatija ili kojom se njeni simptomi mogu redukovati. Kod većine pacijenata oboljelih od kancera, koji su zbog hemoterapije razvili perifernu neuropatiju, prijavljeno je smanjenje simptoma nakon prestanka primjene hemoterapije. Tehnike kao ĹĄto je manuelna masaĹža, vjeĹžbe slabijeg uticaja, masaĹže u specijalnim bazenima i akupunktura mogu ponekad pomoći u smanjenju bola. Evo i nekoliko savjeta za pacijente: t0ENBILBEBQSJNJKFUJUFTJNQUPNF TBPQĂ?UJUFJIĘŹMB OV[ESBWTUWFOPHUJNBLPKJCSJOFP7BNB t1B[JUFEBOFQBEOFUF 6LPMJLPJNBUFTMBCJKJPTKFĘŤBKVTUPQBMJNB QPNPĘŤJĘŤF 7BNEBEPLIPEBUFHMFEBUFVTUPQBMB 6LPMJLPPTKFĘŤBUFOFTUBCJMOPTULBEBTUFOBOPHBNB SB[NJTMJUFPVQPUSFCJĂ?UBQBJMJIPEBMJDFLPKJĘŤF7BNQPNPĘŤJEB PESäJUFCBMBOT 6LBEJJMJUVĂ?LBCJOJLPSJTUJUFOFLMJ[BKVĘŤFQPENFUBĘŹF LPKJĘŤF7BNQPNPĘŤJQSJLSFUBOKVJTNBOKJĘŤFNPHVĘŤOPTULMJ[BOKB t0CSBUJUFQBäOKVOBTWPKBTUPQBMBÉŠFTUPQSPWKFSBWBKUF EBMJTVTFOBOKJNBQPKBWJMFSBOF/PTJUFVEPCOVJMBLVPCVĘŤV t1B[JUFTFPEPQFLPUJOB 1SJLVQBOKVJUVĂ?JSBOKVPCBWF[OPQSPWKFSJUFUFNQFSBUVSVWPEF


Bezbjednost Ge 132 ? Ge 132 je dijetetski proizvod, antiokisidant ,u čijem sastavu je aktivan organski Ge koji je dozvoljen za ljudsku upotrebu. Preparat je bezbjedan za korišćenje sa aspekta ispitivanih parametara, laboratorijskih i stručnih razmatranja,shodno odredbama Zakona o bezbjednosti hrane (Sl.glasnik RS, br. 41/09).

Efikasnost Ge 132? Germanijum, u prirodnom obliku, unosi se u organizam putem redovne ishrane, u minimalnim količinama i ulazi u sastav enzima glutationperoksidaze odgovorne za funkciju ćelije. Efikasnost preparata ogleda se u donaciji O2, vezivanju slobodnih radikala i njihovom izlučivanju, obezbeđenju dobrog energtskog potencijala za aktivnost svake ćelije, a samim tim i čitavog organizma.

Kako djeluje Ge 132? Germanijum funkcioniše na najnižem ćelijskom nivou, podstiče njen pravilan rad, vrši detoksikaciju i ukoliko je došlo do oštećenja, podstiče regeneraciju.Ge132 je jak imunostimulator , direktno stimuliše produkciju interferona, stimuliše i rast i razvoj NK ćelija-prirodnih ubica kod zdravih osoba. Organski germanijum snabdjeva ćelije kiseonikom i povećava oksigenizaciju tkiva što poboljšava funkcije organizma. Istovremeno, germanijum potpomaže normalizaciji pH vrijednosti, šećera, minerale sodium i potassium, kalcijuma i hlorida, triglicerida, holesterola, mokraćne kisjeline, hemoglobina i leukocitena. Organski germanijum normalizuje zdravlje i ublažava tegobe, zbog čega je značajan za sve životne funkcije.

Kako se konzumira i kome se preporučuje? Preporuka za preventivno korišćenje je 1 do 2 kapsule u prepodnevnim časovima sa 2 dl vode, prije ili za vreme jela. Trudnicama i osobama sa insuficijencijom bubrega se ne preporučuje. Prim. dr Nina Raičević

International Health d.o.o. Podgorica, ul. Vuka Karadžića 11 Tel./Faks: 020/ 231-342 Mob.: 067/ 612-611 www.internationalhealth.biz

Ljetnja akcija uz dva kupljena poklon VELIKO PAKOVANJE

GE132 dva puta jači antioksodant MEHANIZMI DEJSTVA GE132: SASTAV:

- Stimulacija imunog sistema - Visoko povećanje nivoa kiseonika u ćelijama

Organski germanium 100mg Matični mliječ 130mg Dupli ajkulin protein 30mg Zeleni čaj 80mg Ekstrakt koščice crvenog groždja 80mg Ekstrakt latice ruže 80mg NOVO - MANJE, EKONOMIČNIJE

Prije upotrebe detaljno pročitajte uputstvo, ako vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savjet obratite se ljekaru ili farmaceutu

PAKOVANJE


Zdravom ishranom do idealnih mjera Kada na bioskopskom platnu, video bimu, ekranu TV-a ili sličnom mediju ugledate savršeno usklađene tjelesne proporcije neke slavne ličnosti, pogotovu ako je u pitanju žena, vjerovatno Vam ne pada na pamet da pomislite koliko odricanja stoji iza takvog izgleda. Onome što predstavlja poseban atribut njihove popularnosti, savršenom tjelesnom izgledu, slavne osobe poklanjaju veoma mnogo pažnje. Kako bi zadovoljile zahtjeve stroge javnosti, osobe iz svijeta filma, mode, muzike itd. upražnjavaju naporne dijetalne režime, bave se fizičkim vježbanjem, jogom, meditacijom i na bezbroj drugih načina pokušavaju da ostanu slavne mršavice ili vječito vitki ljepotani. Priče o tome kako nakon napornog snimanja jedva dočekaju da u tačno određeno vrijeme pojedu tačno odre-

đenu dozu kuvane zeleni, ostaju tek sjenka prošlosti kada se počne govoriti o specijalizovanim nutricionističkim kompanijama zaduženim da obroke zdrave hrane pripremaju i dostavljaju na kućnu adresu. Uma Turman, Suzan Sarandon, Anđelina Džoli, Vil Farel, Džek Blek i Oven Vilson, neki su od oduševljenih korisnika ovakve vrste usluge. Podrazumijeva se da je dostava prilagođena zahtjevima klijenta, a kako tvrdi Džeki Keler, vlasnica jedne ovakve kompanije, za četrdeset dolara dnevno dobijaju se puna tri obroka i tri užine. Dostava zdrave hrane… Uopšte ne zvuči loše ! Jedna od redovnih stavki skoro svakog dijetalnog programa koji se promoviše posredstvom sredstava masovnog informisanja jeste lista slavnih koji su se odlučili da je primijene. Skoro da je nemoguće da na takvim spiskovima

Anđelina Džoli

68


pronađete Anđelinu Džoli, Bijons, Naomi Kembel, Gvinet Paltrou… Nekada se autori tih tekstova posebno potrude pa navedu i repliku slavne ličnosti o iskustvu primjene takvog režima ishrane (sa obaveznom preporukom). S druge strane, u svijetu slavnih izdvaja se i legija nepopravljivih debeljuca. Kada je u medijima oštro iskritikovana zbog ponovnog kvarenja izgleda gojenjem, Maraja Keri je sa filosofskom staloženošću iznijela cijelu teoriju o tome kako misli da je najvažnije da ljudi budu zadovoljni izgledom koji im je prirodom predodređen. Nakon bezbroj pokušaja da dugoročno zadrži „idealan” izgled mršavice, slavna pjevačica je shvatila da vjerovatno nikada neće moći da zadovolji taj kriterijum. - Ja sam zadovoljna svojom sadašnjom težinom. Izgladnjivanje radi održanja vitke linije nije realno. Bilo bi lijepo kada bi društvo prihvatilo sve tipove tijela, ali to očigledno nije moguće - kaže ona. U oštre kritičare rigoroznih načina održanja vitkosti spada i sestra Majkla Džeksona, slavna Dženet. - Neću imenovati, ali najgori slučaj koji sam čula bio je kada su mi rekli da jedna djevojka jede papirne maramice da bi popunila želudac. Radi to kako ne bi osjetila glad - navodi se u jednom njenom intervjuu. Svoj problem sa povećanom tjelesnom težinom ona objašnjava kao posljedicu nedostatka samopouzdanja. Trudnice predstavljaju grupu koja je posebno zainteresovana za savjet slavnih majki o tome kako da u što kraćem roku izgube nataloženi višak kilograma i povrate privlačan izgled. Idealan primjer bi bila Kejt Hadson. Fotografsko pamćenje medija bilježi promjenu koju je ona uspjela da ostvari ubrzo po porođaju. Zahvaljujući sprovođenju visokoproteinske dijete, kardiovaskularnih vježbi i vježbanja s utezima, ona se lišila suvišnih 27 kilograma dobijenih za vrijeme trudnoće. Privlačno, ali ne zaboravite da je medijska slika veoma često „u koloru”, te da se, pogotovu kada je riječ o primjeni dijetalne ishrane, uvijek prvo treba konsultovati sa profesionalcima. Podatak o tome kako recimo Viktorija Bekam svakodnevno pretrči oko 8 kilometara koristeći traku za trčanje, veoma moguće da je tačan, ipak, koliki je stvarno procenat onih koji su spremni da se u ovoj mjeri žrtvuju za idealan izgled? Nedovoljno velik. O tome svjedoči epidemija gojaznosti u svijetu. Zdravlje prije svega. Zdrava izbalansirana ishrana i uopšte zdrav stil življenja sigurno Vas neće pretjerano opteretiti, a donijeće Vam mnogo benefita, kako na fizičkom tako i na psihičkom planu. Neće škoditi ni da se bavite vježbanjem. Budite svjesni činjenice da nije neophodno da izgledate idealno, potrebno je da izgledate zdravo. Vitalnost ide pod ruku sa ovim.

Uma Turman

Vil Farel

Kejt Hadson

69


PEDIJATRIJSKA SLUŽBA DOMA ZDRAVLJA BIJELO POLJE

PREVENCIJOM DO ZDRAVLJA Pedijatrijska služba bjelopoljskog Doma zdravlja, obavlja svoju djelatnost - zdravstvenu zaštitu djece i omladine na primarnom nivou - u prostoru pored Dječjeg odjeljenja Opšte bolnice na Medanovićima, dok traje izgradnja novog Doma zdavlja, a to je do marta 2012. godine. U službi radi sedam izabranih pedijatara sa po dvije hiljade registrovane djece. To, po standardima, odgovara broju djece u opštini, koji iznosi 14-15 hiljada, uzrasta od 0-15 godina. Jedan od izabranih doktora za djecu - pedijatara vodi i Centar za djecu sa posebnim potrebama, a drugi pedijatar vodi Savjetovalište za mlade i reproduktivno zdravlje. Broj djece u bjelopoljskoj opštini se smanjuje, natalitet je u padu, tako da je prije dvadesetak godina u bjelopoljskom porodilištu bilo 1.300-1.400 porođaja godišnje, a posljednjih godina taj broj iznosi 600-650. Pored ostalog, pad nataliteta su uslovile migracije mladih, radno i reproduktivno sposobnih ljudi. Pored pregleda, dijagnostike i liječenja bolesne djece, pedijatrijska služba poklanja izuzetan značaj preventivnim sistematskim pregledima djece i omladine, kao i redovnoj vakcinaciji istih, tj. preventivi. To ima veliki značaj ako znamo da je preventiva najbolji i najjeftiniji lijek, da je bolje spriječiti bolest nego je liječiti, da je liječenje bolesti i njihovih posljedica znatno teže, manje uspješno i mnogo skuplje. Pregledi se vrše po sistemu zakazivanja na fiksni broj telefona 486-193, kao i pozivom na broj pedijatrijske sestre koja radi u timu sa izabranim pedijatrom. Radno vrijeme Pedijatrijske službe Doma zdravlja je od 7-21 h, svakim radnim danom, subotama, nedjeljama i praznicima. Ako se radi o hitnosti, roditelji mogu dovesti dijete bez zakazivanja, biće primljeno i pregledano zavisno od stepena hitnosti, čak iako njegov izabrani pedijatar nije u smjeni. Sistematski pregledi se obavljaju kod svakog djeteta od strane izabranog pedijatra, i to: u prvoj godini života sedam preventivnih pregleda, zatim u drugoj i četvrtoj godini. U četvrtoj godini osim detaljnog pregleda po organima i organskim sistemima treba obraditi i nalaz holesterola i šećera u krvi, kao mjeru rane prevencije kardiovaskularnih bolesti. Sistematski pregledi se takođe obavljaju pri prijemu djeteta u zatvorenu instituciju (vrtić i školu). Zdravlje djece se prati tokom čitavog školovanja kroz sistematske preglede

70


u drugom, četvrtom, šestom i osmom razredu osnovne škole, zatim u prvom i trećem razredu srednje škole i na prvoj i trećoj godini fakulteta. Ove preglede obavljamo u ordinacijama izabranih pedijatara jer je pregled u takvom prostoru komforniji i za pedijatra i za dijete, detaljniji, a za razliku od pregleda u školskom prostoru vremena je više i zagarantovana je diskrecija. Kod djece školskog uzrasta zapaženi su gojaznost, loše držanje tijela i karijes, a zapažen je izvjestan broj učenika sa hroničnim bolestima kao što su astma, dijabetes i druge. Vakcinacije se sprovode po Programu i Kalendaru obaveznih imunizacija, kontinuirano i kod svakog djeteta od rođenja do navršene osamnaeste godine. Po uspješnosti i obuhvaćenosti djece i omladine, postotak koji postižemo je iznad 95 – 98%, što se smatra izuzetnim rezultatom. Bez razloga kao što su promjene adrese, migracije, odlasci u inostranstvo ili neredovni dolasci na zakazane termine, odlaganje zbog akutne bolesti djeteta, ovaj postotak bi bio apsolutan (100%). Veoma je važna savjesnost i odgovornost roditelja prema zdravlju svog djeteta. Ako ne dovode redovno djecu na vakcinacije, svjesno rizikuju da njihovo dijete oboli od neke teške zarazne bolesti za koju nije

primilo vakcinu ili kasni sa vakcinacijom. Iako je dobar kolektivni imunitet djece prema tim bolestima, dijete koje nije vakcinisano ipak se može zaraziti nekim „importovanim” (uvezenim) virusom, što može imati posljedice po njegovo zdravlje i život, kao i druge djece koja nijesu primila vakcinu a dođu u kontakt sa njim. Dijete koje nije primilo sve vakcine ne može biti primljeno u kolektive (vrtiće, škole...), ne može putovati u inostranstvo i dr. Sve vakcine su kvalitetne, bezbjedne, sa minimalnim brojem blagih lokalnih postvakcinalnih reakcija, uz strogo poštovanje principa „hladnog lanca” čuvanja vakcina. Pedijatrijska služba bjelopoljskog Doma zdravlja je skoro u potpunosti implementirala novi koncept primarne zdravstvene zaštite - izabranog doktora za djecu - pedijatra. Afirmišemo kako preventivni, tako i kurativni rad. Kao kapija zdravstvene zaštite djece u našoj opštini, trudimo se da svojim radom, zalaganjem, znanjem, odgovornošću i humanošću obezbijedimo zdravu, srećnu i dugovječnu budućnost djeci i omladini Bijelog Polja. Koordinator službe, prim. dr Miroslav Femić, spec. pedijatar

71


ODNOS DJECE PREMA

Piše: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije Od trenutka svog rođenja, djeca uče. Razvoj mozga i učenje su procesi koji se događaju tokom cijelog života. Roditelji znaju da je čitanje djeci izvrstan oblik učenja. Čitanje, osim što omogućava učenje, istovremeno podstiče specifične funkcije mozga koje su osnova kasnijem učenju u životu djeteta. Veliki broj istraživanja pokazuje da je čitanje djetetu od najranije dobi jednako važno za njegov razvoj kao i briga o njegovim osnovnim potrebama (potreba za hranom, odmorom, igrom…), da djeca koja tokom prvih godina života čuju mnogo riječi i koja su aktivno uključena u komunikaciju, imaju bolje rezultate na testovima znanja i vještina u osnovnoj školi nego djeca koja nisu bila tako bogato izložena jeziku, i da je mozak zdravog djeteta koje je bilo izloženo odgovarajućim podsticajima, znatno razvijeniji od mozga takođe zdravog djeteta, ali koje je bilo zanemareno od okoline. Knjige sa slikama namijenjene najmlađem uzrastu privlače pažnju djeteta i potrebno ih je postepeno uvoditi u njegov život. Čitanjem i prelistavanjem slikovnica od najranije dobi, pa čak i onda kada dijete ne razumije što mu se govori, izgrađuje se poseban odnos bliskosti i povezanosti između roditelja i djeteta. Kada govorimo o čitanju, moramo naglasiti da ono igra veliku ulogu u cjelokupnom razvoju djeteta (emocionalnom, intelektualnom, jezičnom, socijalnom …). Knjige sa slikama, tj. slikovnice, pomažu da dijete poveže značenje teksta sa pričom, podstiču razvoj govora, pažnje, koncentracije, pamćenja, razvija se sposobnost zaključivanja, mašta, kreativnost, bogati se rječnik, stiču se znanja i dobijaju informacije. Polazeći od stava da se cjelokupna ličnost djeteta formira upravo u predškolskoj dobi, moramo voditi računa

72

o sistemski vaspitnom uticaju na najmlađi period razvoja djeteta, jer u toj se fazi razvoja daje temelj njegovoj ličnosti, izgrađuje njegov odnos prema stvarima, ljudima i svijetu. Naučno je dokazano da se dijete predškolske dobi tako intenzivno i brzo razvija da se neke njegove sposobnosti u toj fazi povećaju i do 80 % više u odnosu na prethodni period. Znači, to je doba kada dijete uči s lakoćom, kad je najpristupačnije vaspitno-obrazovnim uticajima i kada su ti uticaji najtrajniji i najupečatljiviji. Igra ima moćnu ulogu u radu s predškolskom djecom, jer takvo se dijete igrajući uči, a učeći se igra. Ona ne smije biti nametnuta, već slobodna, jer samo u slobodnoj igri možemo upoznati dijete, a upoznati ga moramo da bismo ga mogli motivisati, zatim emocionalno angažovati, i tako pravilno usmjeravati njegove aktivnosti razvijajući inicijativu, samostalnost i drugarstvo. Jedno od vrlo važnih sredstava igre jeste SLIKOVNICA. Ona djetetu ne pruža samo vizuelan doživljaj, već je vrlo važan faktor u razvoju mišljenja i govora. Putem slikovnice dijete formira svoj etički i estetski odnos, pa upravo zato svi oni koji je kreiraju i koji rade u dječijim bibliotekama moraju baš toj slikovnici pokloniti svoju punu pažnju. Za primjenu slikovnice u vaspitno-obrazovnom procesu vrijede iste pedagoške norme koje se primjenjuju i u ostalim igrama jer sikovnica poput svakog drugog pedagoškog sredstva formira individualne i društvene osobine djetetove ličnosti, što moramo njegovati kod svakog mladog čovjeka, bez obzira na to kako će se profesionalno orjentisati. I pored toga što u vaspitno-obrazovnom procesu zauzima izuzetno važno mjesto, slikovnica podstiče dijete da


misli, navodi ga na logično zaključivanje, njeguje kulturu govora, obogaćuje njegov rječnik, jer nije svejedno hoće li dijete poći u školu sa 3.000 ili sa 6.000 usvojenih riječi. U dječijim vrtićima razlikujemo: mlađu, srednju i stariju grupu djece predškolskog uzrasta. Mlađa grupa, u koju spadaju djeca od tri do četiri godine, ne može slikovnicu doživjeti potpuno, pa ni uz pomoć vaspitača i voditelja aktivnosti. Presudnost vaspitanja baš u najranijoj dobi djeteta primorava nas na pronalaženje načina da mu se približimo, da ga zainteresujemo, da ga uzbudimo i da na tome gradimo pozitivnu ličnost širokog spektra. Kako dakle treba organizovati igru da bismo dijete od tri do četiri godine usmjerili prema slikovnici, a onda, u daljoj fazi, prema biblioteci i prema knjizi? Ambijent za igru ili rad sa predškolskom djecom već sam po sebi mora odvući njihovu pažnju u određenom pravcu. Na zidovima toga ambijenta mogu se naći djeci već poznati likovi Volta Diznija ili likovi iz drugih poznatih priča i bajki o kojima su oni već čuli ili su ih vidjeli na TV-u. Inicijativom i pedagoškim umijećem, vaspitač vodi mališane dalje ka cilju: upoznaće djecu s glavnim obilježima tih likova, i to s onima za koje smatra da su za djecu najuzbudljiviji, tj. koji će kod njih probuditi najviše zanimanja, vodeći kod toga računa koliko podataka ta djeca mogu odjednom usvojiti, da ne bi u njihovom pamćenju nastao haos

već da postigne samo ono što želi: da ih zainteresuje i razbukta njihovu maštu. Srednja grupa može poći korak dalje. Glavni su im likovi već poznati, poznati su im i najvažniji podaci o njima. Treba, znači, proširivati te podatke pričanjem priča, uvlačiti ih pomalo čak u aktivno pričanje, na čemu se uči ne samo književnom govoru nego i usmenom izražavanju. Dijete tog uzrasta, tj. od četiri do pet godina, već prilično doživljava slikovnicu i likovno i literarno, a uči se i služiti knjigom. Starija grupa je otišla mnogo dalje. To su djeca koja se već pripremaju za školu, pa mnogi od njih prepoznaju slova, a poneki i čitaju. Ova djeca će slikovnicu doživjeti kompletno. No, da bi ispravno shvatili i njihovu likovnu i literarnu poruku, mora se umiješati vaspitač, koji će na osnovu njihovoga prepričavanja, tj. iznošenja usvojenih podataka, uočiti ne dostatke zapažanja i na način koji je njima dostupan dopuniti i korigovati njihova saznanja te pravilno usmjeravati njihove doživljaje. Zaključivanje je sada već logičnije, rječnik bogatiji, govor tečniji, a odnos prema knjizi odgovorniji. Peru ruke prije nego što uzmu knjigu u ruke, umiju listati i uredno pospremiti slikovnicu kojom su se služili, a te navike treba stalno utvrđivati. Djeca ove dobi još uvijek preferiraju slušanje priča u odnosu na čitanje, ali sada su aktivni u prepričavanju onoga što su čuli kao i učenja napamet nekih stihova, pa čak i cijele pjesmice.

73


UROĐENO IŠČAŠENJE ZGLOBA KUKA (Luxatio congenita coxae)

Piše: Bojan Kraljević Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App) Kada govorimo o urođenoj dislokaciji zgloba kuka, onda možemo reći da se radi o čestim i praktično najvažnijim urođenim manama koštano- zglobnog sistema. Naime, od svih urođenih promjena, luksacija kukova se najčešće javlja - u oko 60% svih deformiteta. Ističem da je upravo naziv „urođena dislokacija zgloba kuka” najadekvatniji, s obzirom na to da najbolje opisuje kompleksnost patodinamičkog zbivanja kod ove malformacije. Ovdje se radi o ortopedskoj problematici, kako govoreći u praktičnom, tako i u naučnoistraživačkom smislu. Prevalenca je varijabilna, a zavisi od više faktora. Oni koji djeluju kao interesantni svakako su: geografska širina, rasa (najčešće kod bijelaca, dok je prevalenca kod crnaca gotovo beznačajna), pola (češće kod pripadnica ženskog pola, čak 6:1) i sl. Pozitivna porodična anamneza (postojanje ovog stanja kod roditelja) prisutna je kod oko 20 do 50% slučajeva, što ukazuje na važnost prikupljanja adekvatnih anamnestičkih podataka. Njih ne treba ograničiti na one vezane samo za roditelje, već ispitati i moguće prisustvo ove promjene kod nekog u rodbini, zbog eventualnog latentnog nosioca dispozicije. Urođeno iščašenje zgloba kuka može da se javi obostrano (kod oko 40% slučajeva) ili jednostrano, gdje je češće zahvaćen lijevi kuk. KOJI SU UZROCI NASTANKA UROĐENE DISLOKACIJE ZGLOBA KUKA? Mogući uzroci nastanka ovakvih promjena nijesu sasvim jasno definisani, ali možemo ih podijeliti na endogene i egzogene, ili reći da se radi o njihovoj kombinaciji.

74

Urođena iščašenja kuka možemo podijeliti u tri grupe: tipična1 (prisutna u 90-95% slučajeva), atipična i prelazne oblike. Patološke promjene prisutne po rođenju mijenjaju svoje karakteristike tokom života. Ono što je karakteristično jeste da se na mjestu kontakta caput femorisa (glave butne kosti) sa acetabulumom (zglobnom čašicom karlične kosti) može javiti i dodatni, sekundarni acetabulum. Osim promjena na samom acetabulumu, karakteristične su i promjene na glavi butne kosti. Naime, glava butne kosti zaostaje u razvoju, mijenja svoj oblik, koji sada već više nije okrugao. Uporedo sa pomenutim promjenama nastaju i promjene na mekotkivnim strukturama zgloba kuka. Kod potpunog iščašenja dolazi do razvoja deformacija na zglobnoj kapsuli, stvaranjem tzv. istmusa (suženje zglobne kapsule). Ističem i promjene muskulature - posebno abduktorne muskulature (odmicače noge), koji su ujedno bitni i za stabilizaciju karlice prilikom oslonca. Nasuprot njima, mišići koji se nalaze na unutrašnjoj strani natkoljenice, a koji su zaduženi za primicanje noge drugoj nozi, bivaju skraćeni, što, usljed redukcije u dužini, dodatno onemogućava odmicanje donjeg ekstremiteta. Rana postnatalna dijagnostika omogućava primjenu niza postupaka kojima se moguće prekida patogenetski proces. Najraniji dijagnostički znaci često se vezuju upravo za nestabilnost ili labavost zgloba kuka. Među ostalim kliničkim dijagnostičkim znacima treba pomenuti asimetriju kožnih brazda (genitofemoralne i gluteofemoralne), kao i Badeov znak kod unilateralne (jednostrane) dislokacije, promjene u obliku, debljini kao i položaju noge, kao i smanjen obim pokreta abdukcije (odmicanja) noge koji predstavlja siguran znak dislokacije.


DA LI PRISUSTVO MALFORMACIJE MOŽE UTICATI NA STANJE OKOLNIH STRUKTURA KOŠTANO-ZGLOBNOG SISTEMA? Sprovedena klinička istraživanja dala su nam rezultate postojanja naglašene lumbalne lordoze (naglašena fiziološka zakrivljenost kičme prema naprijed u slabinskom dijelu). Ovo je slučaj kod bilateralnog (obostranog) iščašenja, sa položajem prednje inklinacije karlice (položaj nagnutosti karlice prema naprijed). Noge, u odnosu na trup i generalnu konstrukciju tijela, izgledaju kratke, a ruke nesrazmjerno dugačke. Ukoliko se radi o jednostranom iščašenju, onda to posljedično vezuje i neadekvatan položaj karlice, sa nagnutošću, pri čemu dolazi i do skoliotičnog krivljenja kičmenog stuba (krivljenje kičmenog stuba u stranu). Nivelacija položaja može se obezbijediti ukoliko pacijent stoji na prstima noge sa strane dislokacije zgloba. Lančano, kao posljedica nestabilnosti, prilikom oslonca, dolazi do propadanja karlice na suprotnu stranu, što se označava kao prisustvo pozitivnog Trendelenburgovog znaka. Sada, u cilju održavanja ravnoteže, osoba gornji dio tijela naginje u suprotnu stranu, i taj fenomen je poznat kao prisustvo pozitivnog Dišenovog znaka. Šepanje koje se javlja prilikom kretanja, dijelom je uzrokovano pomenutim promjenama, ali nekada ne treba zanemariti ni komponentu bola. Ukoliko deformacije postoje obostrano, nastaje karakterističan - „patkast hod”.

Ortolanijev i Palmenov znak (i abdukcionu kontrakturu), treba obaviti i ultrazvučni pregled kukova. ŠTA PODRAZUMIJEVA LIJEČENJE?

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE UROĐENO IŠČAŠENJE KUKA?

Liječenje podrazumijeva sekundarnu profilaksu (terapija i u cilju prevencije, jer sprečava dalji napredak bolesti). Ona se odnosi na izbjegavanje pasivnog istezanja kukova djece nakon rođenja, postavljanje kukova u „human položaj”, koji omogućava normalan razvoj kukova u ranom periodu nakon rođenja (položaj abdukcije i fleksije koji se obezbjeđuje širokim povijenjem bebe). Povijanje djece sa priljubljenim i ispruženim nogama štetno je, stoga ga treba izbjegavati. Međutim, napomenuću da i položaj abdukcije u kuku (položaj unutar kojeg nogu odvodimo od centralne linije tijela ili druge noge), ne smije biti nasilan i dugotrajan, jer to može da bude jedan od uzroka poremećaja u cirkulaciji epifize glave butne kosti. Shodno prethodnom, jedna od čestih posljedica liječenja urođenih dislokacija kuka jeste i nekroza epifize glave femura („luksacijski Pertes”), nastala kao posljedica oštećenja cirkulacije anatomske strukture koju sam pomenuo. Dakle, generalizovano, terapija se sastoji u konzeravativnom pristupu - primjena nekog od relaksacionih aparata u cilju rasterećenja zgloba ili operativnom - kod većih subjektivnih ili objektivnih smetnji pacijenta. Najbitnije je da se sa liječenjem blagovremeno počne, kako bismo, pored funkcionalne, postigli i anatomsku restituciju.

Najpouzdanije podatke, u smislu dijagnostike, daju rendgenski snimci. Danas se češće upotrebljava CT (kompjuterizovana tomografija) i, posebno, ultrazvuk. Dakle, pored prvog pregleda kukova koji se obavlja u porodilištu, tražeći

1 Nastaju na osnovu prisutne displazije kuka. Najprije se javljaju kao nerazvijenost, neadekvatnost oblika, plitkost čašice kojom se karlica zglobljava sa butnom kosti. Konstatuju se odmah nakon rođenja ili nekoliko mjeseci kasnije.

75


Piše: dr Goran Ž. Komar Spec. opšte medicine Dom zdravlja - Herceg Novi Ovaj prilog, posvećen teškom naletu kuge koja je u dvije ratne godine (Kandijski rat, 1646 – 1669) pogodila Herceg Novi, načinjen je na temelju izvorne ćiriličke građe Državnog arhiva u Dubrovniku, a u sklopu mojih opsežnijih arhivskih istraživanja u ovoj uglednoj ustanovi (2009–2011). Kao rezultat ovog istraživanja nastala je zbirka transkripata starih ćiriličkih listina ovoga arhiva, koje u jednom značajnom dijelu govore o životu u gradu Novom tokom 17. vijeka, za turske uprave. Niz dokumenata pruža mogućnost sagledavanja prilika u gradu i okolini u vrijeme naleta kuge 1647. i 1648. godine. Izvještaji koji govore o kugi ispisani su od strane profesionalnog obavještača dubrovačke vlade, porijeklom Dubrovčanina, Miha Kuveljića, koji je veoma pažljivo i veoma detaljno pisao u Dubrovniku o svim događajima u gradu, Boki i širim prostorima. Kuveljić je opširnim pismima obavještavao o svim promjenama upravne garniture u Novome, gradnji brodova, namjerama turskih zvaničnika, hapšenjima, događajima na granici, kretanjima paša i njihovim dolascima u Novi, zbivanjima u turskoj imperiji, a takođe i o pojavi kuge („nemoći”) u Novome. U nizu pisama poslatim po njegovim kuririma u Dubrovnik, on iz dana u dan slika kretanje kuge i ponašanje žitelja Novoga u vrijeme njenoga trajanja. Miho Kuveljić je, kako sam svjedoči, stanovao na Toploj, značajnoj varoši zapadno od grada. Sa te pozicije mogao je odlično posmatrati sva kretanja u gradu i oko njega. On govori i o smanjivanju vojnog potencijala u Novome, jer brojno stanovništvo napušta Novi i sklanja se u dubinu Hercegovine, na seoska imanja. Takvu situaciju koristile su peraške lađe da pokušaju diverzije na novskoj flotili fusta. Takođe, javljala se i bojazan od kakvog značajnijeg mletačkog udara na Novi, kakav će se i dogoditi u Risnu 1649. godine. Veoma je zanimljivo Mihovo kazivanje o odlascima Novljana na teritoriju Hercegovine (Ljubomir) i Dubrovnika, kako bi tamo, kraj mlinova, izvodili neku magiju na robi prokuženih, u cilju zaštite od kuge. Može se reći da skoro da nema novskog sela koje kuga nije pogodila u ove dvije godine. Izvještaji Miha Kuveljića o kretanju kuge koncentrisani su u periodu između jeseni 1647. i novembra 1648. godine, s tim što se uočava veća detaljnost i čestina izvještaja u ljeto i jesen 1648. godine. Tada se dešava i jedan ozbiljniji mletački pomorski udar na Novi. Izvještaj od 15. oktobra 1647. vrlo je

76


detaljan i Kuveljić govori o odlascima Novljana u Ljubomir, a zatim, pominje sela u kojima se javila kuga: Topla, Presjeka (Kuti), Bogđenović (Bogljenović) i Podi. Kazuje da je izvjesni Hasan-ćehaja Pržinić iz Trebinja došao bolestan i da mu je umro sin. Kako je boravio kod magaza na obali, dvije kuće su zatvorene. Nije, međutim, jasno da li su kuće zatvorene u smislu stavljanja ukućana u karantin, ili su zatvorene kuće izbjeglih Novljana. U selu Presjeka (Kuti), istočno od grada, pogođene su tri kuće u kojima je umrlo devet osoba. U selu Podi umrlo je jedno dijete. Takođe je umrlo jedno tursko dijete u vrhu varoši kod grada. Ovo dijete umrlo je petoga dana po pojavi simptoma. U selu Brijest, koje je inače posve nepoznato istorijskoj nauci, a koje se nalazilo sjeverno od Tople, umrla je jedna stara žena, ali Kuveljić razgovjetno kazuje da nije siguran zbog čega. Izvještaj od 17. januara 1648. podvlači da se bolest prenosi od susjeda do susjeda „i sve se susjedi od susjeda truju”. U Podima „mre i preboljeva” do devetnaest osoba. Oko Gornjega grada (tvrđava Španjola) pogođena je jedna kuća i to u odlomku Pod Bajer. U selu Brijestu u jednoj turskoj kući „koje je selo kod Zirina”. U pođanskom odlomku „Pod Ploču” (danas: Popločje) pogođena je jedna kuća. Kuveljić kaže da je u svakoj rečenoj kući umrla po jedna osoba. Kod Ali-age Hajdarovića umrle su tri sluge, a kod njegova dva susjeda „po jedna persona”. U Toploj, varoši zapadno od grada, umrle su do 17. januara trideset i jedna osoba, a onda još sedam. Preboljelo je petnaest, od čega sedam muških i osam ženskih. Ahmat Alić ležao je teško bolestan na Toploj, a kod Jusuf Čelebije Babovića javio se otok na preponi pa Kuveljić nije bio siguran da je u pitanju kuga. Izvještaj od 14. juna 1748. pominje kuće Pavla Bijelića i Mare Kolendine na Vratnicama (Topla), kao i kuću Mema Bećirevića, iz koje se bolest raširila jer je on, usljed siromaštva, primao robu od susjeda. Ovaj izvještaj markira sela Gornji grad, Mojdež i Čela (prigradsko naselje) gdje je jednome mlinaru umrlo dijete. (U Čelima se i sada vidi zgrada staroga mlina, a na istome potoku Crnica u Podima stajalo je dvanaest mlinova pođanskih familija). Izvještaj od 23. juna 1648. pominje Novo Selo (na Savini), Zeleni Dub (Meljine) i Bijelu. U Bijeloj, kuga se javila u dvije kuće, a ovo selo su prošle godine, kaže Kuveljić, spalili Mlečani. Takođe je markirano selo Kazimir (Gornji Sasovići) i Topla, gdje se bolest javila u kući Tilđića i Marinovića. 4. jula 1648. Kuveljić piše o kretanju kuge i mjerama koje žitelji Novog preduzimaju. Kaže da nisu oboljevali oni koji su se sklonili iz

kuća u čijem se susjedstvu bolest javljala. Kuga se kreće po Sutorini, uz dubrovačku granicu, Meljinama i Vratnicama. 7. avgusta 1648. pogođen je sam Stari grad. Umrla je kći Grge Franova i žena Ivana Ivankovića. Do 22. avgusta te godine pogođeno je jedanaest kuća u samom gradu, četiri u Gornjem gradu (Španjola), ali nije bilo novih oboljelih, a oko Gornjeg grada bolest se javila u deset kuća. U varoši Topla, u jedanaest kuća. Da bi situacija u Novome bila teža, 26. avgusta Kuveljić piše o mletačkom granatiranju Novoga sa nekoliko galija koje su doplovile pod Rose. Značajni su i izvještaji od 9. septembra i 20. septembra kada Kuveljić opisuje kretanje kuge kroz predio Sutorine i sela Žvinje i Špulje, što je moglo omesti kretanje njegovih kurira koji su hitali ka Vitaljini. Tokom jeseni kuga nije jenjavala i 23. oktobra 1648. Kuveljić govori o „velikom pomoru” u ovome kraju. Samo u gradu pogođeno je trinaest kuća, u Toploj četiri, Gornjem gradu pet, oko Gornjeg grada čak petnaest, a ovaj izvještaj uključuje i Kostanjicu kod Morinja (kuće Dabovića). Detaljniji izvještaji odlaze ka Dubrovniku i 28. oktobra i 15. novembra 1648. Kasnije, Miho Kuveljić će javljati o drugim pitanjima i relacijama u Novome. Sve do 1676. kada će ga naslijediti sin Niko. Koncentracija oboljelih svakako se uočava u neposrednoj okolini grada, Toploj, kao i u jednom prigradskom naselju „oko Gornjega Grada”, što bi se objasnilo najvećom gustinom naseljenosti. I Stari grad je pogođen, uočljivo, sredinom 1648. godine. Kada se govori o okolini Gornjeg grada, možda je od značaja prisustvo mletačke vojske - milicije. Kuga je upamćena u novskome selu Bunovići u Gornjem Morinju. Pokojni Blažo Dangubić govorio je autoru ovog priloga o naletu kuge poslije kojega se njegovo selo, koje je nosilo ime „Dragomanovići”, prozvalo Morinj. Svakako, po pomoru kugom. U to neznano vrijeme, kazivali su žitelji Bunovića, njihovo je selo jedino pošteđeno naleta kuge. Bunovićani su vjerovali da ih je spasila bunovićka svetiteljka Sv. Petka Rimljanka (veliki kult u Boki) i naročiti ljekoviti izvor Krčevina, pa se govorilo: „Dok je Krča vode i Krča kamena i Svete Petke u Bunoviće, neće kuga doć u Bunović”. IZVORI: Goran Ž. Komar, Ćirilična dokumenta Dubrovačkog arhiva. Prilozi istoriji svakodnevnog života na tromeđi Dubrovnika, Trebinja i Novog, drugo dopunjeno izd., Herceg Novi, 2011. /ćirilica/. Vinko Foretić, Povjest Dubrovnika, Zagreb, 1980.

77


POKLONI ČITAOCIMA 1

Ordinacija Zdravlje, Podgorica 067 881 575 poklanja preglede specijaliste fizijatrakičma i zglobovi

2

daruje poklon paket svojih proizvoda

3

4

5

6

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ul. 8 mart 74 - Podgorica, tel: 020 662 198, 067 835 565 Poklanja: 1. Masažu leđa, 2. Tretman u hidromasažnom bazenu.

tel. 033 454 354, mob. 069 039 438

IN SPE, Bar

poklanja: tri poklon paketa organskog proizvoda

poklanja: 5 poklon paketa * Priroda na dohvat ruke od Imleka *

TD-MED Br. Tel. 069 069 954 Nagrađuje 3 čitaoca sa po 2 para magnetnih čarapa

Nagrađeni čitaoci: Podgorica: Lepa Radovanović, Srđa Vidić, Viktorija Belada, Rajka Vujošević, Slavka Rajković, Raka Marinović, Nikšić: Dunja Hodžić, Jelena Jauković, Mileva Tomić, Darko Bulatović, Bijelo Polje: Sanela Babić, Ranka Kosić, Amra Rastoder, Pljevlja: Nevenka Popadić, Plav: Sabina Markišić, Bar: Mira Đurović, Koviljka Rebronja,

---------------Gorica Saveljić, Budva: Nataša Radulović, Kotor: Đorđe Šćekić, Marica Popović, Herceg Novi: Milisav Vuković, Valentina Tomšić, Igalo: Slađana Perović.

POKLON KUPON ZA ČITAOCE (27)

IME I PREZIME ČITAOCA: ________________________________________ ADRESA: ______________________________________________________________ TELEFON: _____________________________________________________________ UNIJETI REDNI BROJ JEDNOG POKLONA: ____________________

Poštovani čitaoci, za poklon se prijavljujete slanjem SMS poruke na broj 067 262 336, sa podacima kao u kuponu (cijena poruke je standardna).

IMENA NAGRAĐENIH ČITALACA BIĆE OBJAVLJENA U SLEDEĆEM BROJU MEDICAL-A


OMAŽ (FRANC. HOMMAGE)

PROF. DR OBREN MILAČIĆ (1925-2011) DOKTOR MEDICINSKIH NAUKA – HIRURG Piše: doc. dr med. sc. Božo Vuković Dana 12. avgusta 2011. godine Klinički centar Crne Gore u prepunoj sali Medicinskog fakulteta u Podgorici, komemorativnim skupom brojnih ljekara, medicinskih sestara i tehničara, odao je zahvalnost i priznanje čovjeku koji je kao čovjek, ljekar i hirurg stekao poseban ugled i poštovanje širom Crne Gore. Obren Milačić rođen je 1925. godine u Veruši, opština Podgorica. Osnovnu školu završio je u Veruši, a gimnaziju u Podgorici. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1952. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio je na Hirurškoj klinici Vojno-medicinske akademije, kod prof. dr Isidora Pape, 1958. godine. Poslije završene specijalizacije nastavio je sa bogatom hirurškom praksom - prvo kao asistent kod „najčovječnijeg među ljudima”, kako govoraše supruga profesora dr Vajta (Jean Weight), Mirjana, i kod akademika dr Branka Zogovića, da bi kasnije bio dugogodišnji šef Hirurškog odjeljenja u Podgorici. Hirurška služba je bila mlada grana medicine i zato je bila dragocjenija. Započeo je dr Đorđe Radulović a nastavili brojni mladi ljekari, vrsni hirurzi, koji su kao ambiciozni i vješti hirurzi nastavili da rade na klinikama širom zemlje, ili su pak pošli u inostranstvo gdje su sticali priznanja i naučna znanja. U objavljenoj doktorskoj disertaciji Ehinokokoza u Crnoj Gori dr Milačić se posebno zahvalio bivšim šefovima i učiteljima, Zogoviću i Vajtu, koji su ga uveli u hiruršku praksu i probudili mu interes za problem ehinokokoze u Crnoj Gori. Ta ideja, uz pomoć saradnika Jova Marića na izradi foto dokumentacije, rezultirala je odbranom disertacije, juna 1976. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Da je zaista ehinokokoza bila raširena bolest u Crnoj Gori svjedoči podatak da je u periodu od 1951. do 1991. godine od ehinokoka operisano u 1.695 bolesnika Crnoj Gori. Ehinikokoza, ili pasja dlaka, kako se u narodu popularno zove, najčešće se prenosi sa psa. On u svojim crijevima nosi trakavicu kojom se zarazio od mesa oboljele životinje koje se prilikom klanja bacalo psima. Pas iz crijeva izmetom izbacuje jaja trakavice i raznosi ih po kući, oko kuće, po bašti, po povrću i livadama. Osoba koja miluje psa, jede neoprano povrće i ne pere ruke prije jela, rizikuje da jaja trakavice une-

80

Dr Milačić se, osim u Beogradu, usavršavao iz abdominalne hirurgije - kod prof. dr Mladena Štulhofera u Zagrebu. Dr Štulhofer je objavio dvije udžbeničke studije: Digesivna hirurgija i Hirurgija probavnog trakta. Sin dr Štulhofera, Aleksandar, Saša, služio je vojni rok u Podgorici. U posjetu su mu došli otac i majka, g-đa Vera. Bili su gosti kod dr Milačića i hirurga dr Vojislava Brajovića, koji su kod dr Štulhofera bili na subspecijalizaciji iz abdomenalne hirurgije. Štulhofer je pohvalio znanje i vještinu ova dva hirurga i zažalio što poslije usavršavanja u Zagrebu nijesu ostali kao njegovi asistenti. Žalio je Štulhofer što Milačić nije izabran za člana Medicinske akademije Hrvatske, a njegova supruga željela je da joj sin bude crnogorski zet.

prof. dr Obren Milačić

se u svoj organizam. Zametak od jajašca, putem krvi, putuje kroz organizam i najčešće se ugnijezdi u jetru ili pluća, mada se može zaustaviti u svim djelovima ljudskog organizma. U današnje vrijeme, zahvaljujući prosvećenosti naroda, na čemu je Milačić posebno insistirao, i zahvaljujući veterinarskom nadzoru, rjeđe se vide slučajevi ovog oboljenja. Kako nema efikasnog lijeka kada se ehinokok naseli u ljudski organizam, jedini je lijek vješta hirurška intervencija. Vlasnici pasa obavezni su da svoje ljubimce podvrgavaju veterinarskoj kontroli i da im daju sredstva za uništavanje trakavice u njihovim crijevima, čija jajašca uzrokuju teško oboljenje. U prevenciji zaraznih oboljenja, pa i ehinokokoze, dječiji ljekari savjetuju da djecu treba što ranije podučavati higijenskim navikama.


Medicinski rječnik

A D F

biotrofija (abiotrophia, grč. abios - bez sredstava za život, oskudan, trophe - hrana). Gledano sa aspekta predvidljivosti, ovo su komplikovani genetski poremećaji. Odlikuju se degeneracijom i/ili oštećenjem funkcije tkiva, a razvijaju postepeno i ispoljavaju tek postnatalno. Mišićna distrofija spada u jedan od oblika abiotrofije.

daka tkiva.

ermoid, urođeni tumor koji je uočljiv u vidu ciste. U unutrašnjosti obavezno sadrži neku od tjelesnih tečnosti, lojnu lučevinu ili rudimentarnu materiju tipa kostiju zuba, dlaka ili sličnih otpa-

ebris, groznica, stanje poremećenog funkcionisanja organizma pri kom dolazi do povišenja nivoa tjelesne temperature. Postoji veliki broj različitih manifestacija groznice. Uglavnom se razlikuju prema toku bolesti, trajanju i intervalu razlike u visini između najviše i najniže tjelesne temperature mjerene tokom ovog stanja. Nekada je izazivaju virusi. Veoma komplikovano stanje te vrste predstavlja Papatačijeva groznica, tzv. trodnevna groznica.

H I K M

alodermija, lat. chalodermia, poremećaj funkcionalnosti kože usljed urođenog nedostatka elastičnih vlakana. Ova bolest može biti i stečena tokom života. Osnovnu odliku predstavlja neprirodno naborana koža u čijem izgledu dominiraju brojne sitne bore naslagane tik jedna do druge. ntramuralan, -a, -o, lat. intramuralis, pojam za određivanje pozicije nekog medicinskog fenomena. Tačnije, ovim pojmom se označava da se u zidu nekog organa nalazi promjena o kojoj se govori. Veoma frekventnu upotrebu ima fraza intramuralni tromb kojom se označava da je zidu srčanog mišića uočen ugrušak krvi.

ardiodioza, lat. cardiodiosis, poremećaj u varenju hrane izazvan proširivanjem kardijalnog dijela želuca. Inače, prefiks kardio- u medicini se ne upotrebljava samo za označavanje pojava u vezi sa srcem. Može se odnositi i na određenje kardijalnog dijela želuca. arazam, lat. marasmus, oblik pothranjenosti. Ciljne grupe predstavljaju djeca i osobe starije životne dobi. Ovaj poremećaj obično ima ozbiljne i lako uočljive posljedice. Tu spadaju fizička i psihička degeneracija.

N

utricija, lat. nutritio, ishrana. Zahvaljujući praćenju efekata primjene ciljanog programa ishrane, danas se na ovu oblast gleda kao na ozbiljnu naučnu medicinu. Ne samo da se vodi računa o mehanizmu varenja i iskorišćavanja hranljivih materija, već se sve više ide na sprovođenje primijenjene nauke: prepisivanja adekvatnog režima ishrane. Ciljano se, ali isključivo u dogovoru sa nutricionistom, može sprovoditi hipokalorijska ili hiperkalorijska ishrana. Na taj način se obezbjeđuje postepen i organizmu prihvatljiv oblik ishrane.

O R

kluzivan, -a, -o, lat. occlusivus, pojam koji se upotrebljava da bi se označilo da je određeni medicinski fenomen po prirodi potpuno zatvoren.

igor, ukočenost. Ovaj pojam je naročito frekventan kada se govori o stanju mišića tijela. Tada se ima utisak da su mišići stegnuti i ne pokazuju intenzitet otpora pri istezanju. Međutim, rigor ne mora uvijek biti ravnomjeran. Tipičan primjer je mrtvačka ukočenost pri kojoj nakon izvjesnog vremena (6 časova nakon smrti) dolazi do pojave kontrakcija i opuštanja mišića.

S T

ekvestar, lat. sequestrum, naziv za dio organa ili tkiva koji postoji u organizmu ali je potpuno izgubio funkcionalnost. Obično se na ovaj način imenuje kost zuba kom je u okviru stomatološke intervencije uklonjen nerv. Smatra se da kost tada gubi oko 50% ukupne količine neophodnih mineralnih soli. ahikardija, lat. tachycardia, ubrzan rad srca. Zavisno od načina nastanka ove reakcije srca, razlikujemo veliki broj manifestacija poremećaja. Ortostatska tahikardija, na primjer, nastaje usljed promjene položaja osobe - iz horizontalnog u vertikalni položaj.

81


SMIJEH JE LIJEK Idu dva penzionera ulicom i jedan pita drugoga: — Kako si? Ovaj odgovara: — A kako ću biti? Bole me kosti, bole me leđa, bole me noge, ruke… a ti? — Ja se osjećam kao novorođena beba. — Ma daj. Kako to kao beba? — Pa…. nemam kose, nemam zuba i od jutros koristim pelene. Mujo kaže: — Fato, je l’ znaš da žena dnevno izgovori 32.000 riječi, a muškarac 16.000, upola manje. Fata: — To je zato što vam sve moramo po dva puta objasniti! Mujo će: — A? Leži Fata na samrti, a kraj nje stoji Mujo: — Mujo, Mujo, moram ti nešto reći prije nego umrem! — kaže Fata. — Ne govori, draga, samo se odmaraj! — odgovori Mujo. — Ali, Mujo, moram ti priznati nešto… Spavala sam sa tvojim bratom i sa tvojim najboljim prijateljem — kaže ona. — Znam, dušo. A šta misliš, zašto bih te ja drugo otrovao? Hirurg veterinar upravo završava operaciju stomaka na ogromnom slonu. Kada je zašio ranu poče da provjerava da li je sva oprema na broju: — Makaze, vata, gaza, skalpel, konci sve je tu! Ali gdje je sestra?!!! — Svakog jutra ustajem u šest zbog gimnastike! — Pa nisam znao da se baviš gimnastikom ? — Ma ne ja... susjetka preko puta... Nakon završenog ljekarskog pregleda plavuša se vratila kući i stavlja mokru krpu na dovratnik. — Zašto to radiš? — pita je sestra. — Pa

82

doktor je rekao da stavim oblog na mjesto gdje sam se udarila... Ljekar govori mladoj djevojci: — Vi ili imate gripu, ili ste u drugom stanju. — Oh, sigurno sam u drugom stanju. Fakat ne znam od koga sam mogla dobiti gripu! Dođe narkoman kod ljekara: — Doktore, imam dvije vijesti: jednu lošu, a drugu dobru. Dobra je da sam ostavio drogu. — Pa to je sjajno! A koja je loša vijest? — Ne znam gdje sam je ostavio. U ordinaciju stigle mlada zgodna djevojka i jedna oronula starica. — Skinite se — kaže ljekar mladoj ženi. — Oprostite — reče starica — mi smo došli radi mene. — Pa dobro. Onda isplazite jezik! — reče doktor. — Kolega, da li Vi uvijek uspijete da izvadite zub bez boli? — Pa, baš i ne. Juče sam, na primjer, izvrnuo ruku, i još me malo boli!


hb.co.me


VENDOKSIN KAPI cirkulacija, vene, hemoroidi Kapi ispoljavaju blagotvorno dejstvo kod gotovo svih poznatih poreme}aja u krvnim sudovima. Vendoksin otklanja ose}aj zamora i trnjenja nogu i ruku. Snabdeva tkivo kiseonikom, pobolj{avaju}i protok krvi kroz periferne krvne sudove, smanjuju mogu}nost stvaranja tromba i za{titno deluju kod dubokih venskih tromboza u periodima posebnog rizika (mirovanja u postelji, traume, stanja posle infarkta, mo`danog udara). Povoljno uti~u na otklanjanje simptoma izazvanih infarktom: dezorijentisanost, povi{ena temperatura, ose}aj zamora, glavobolja ... Povoljan uticaj imaju na funkciju jetre, detoksikaciju i metabolizam masti, smanjuju}i koncentraciju triglicerida i holesterola u krvi. Kapi deluju na hemoroide gde uti~u na njihovo zarastanje, epitelizaciju i su{enje. Povoljno uti~u kod povreda u sportu, tupih povreda i nagnje~enja posle preloma. Zbog svog blagotvornog dejstva na prokrvljenost svih organa Vendoksin kapi mogu koristiti i potpuno zdrave osobe.

ZODEKS ^AJ infekcije i kamenci u bubrezima i be{ici ^aj je namenjen ubla`avanju problema nastalih kao posledica infekcije urinarnog trakta i prostate ili prisustva kamena i peska u bubrezima, mokra}noj be{ici ili `u~i. Potpoma`e otapanje kamenca i deluje za{titno kod ponovne pojave kamena i peska. Deluje kroz poja~ano lu~enje mokra}ne kiseline gde dolazi do postupnog ~i{}enja bubrega i uretera od spiranog taloga mulja i peska, ubrzavaju}i proces epitelizacije o{te}enog tkiva. Ubla`ava gr~eve i bolove i uti~e na smanjenje telesne temperature izazvane upalnim procesima tako da ceo proces prolazi prili~no bezbolno. Tako|e treba napomenuti da ~aj ima blagotvoran efekat i na upalne procese mokra}nih kanala i infekcije prostate izazvane kako gram pozitivnim tako i gram negativnim bakterijama. Povoljno uti~e na smanjenje nivoa ureje i kreatinina u krvi i ima povojan efekat kod pojedina~nih cisti bubrega. Zbog svog dejstva na kompletan rad urinarnog trakta, Zodeks ~aj mogu koristiti i potpuno zdrave osobe. Proizvodi preduze}a ALTERNATIVA MEDICA izra|eni su prema principima dobre proizvo|a~ke prakse

Uvoznik za Crnu Goru: “ALTERNATIVA MEDICA MONTENEGRO d.o.o. Herceg Novi Herceg Novi, Zemunska 36

Proizvodi:

d.o.o. Loznica

Tel/fax: 031/345-773; Mob. 069/929-003, 068/666-791 Prije uporebe pažljivo pročitati uputstvo, a za više informacija obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu

Profile for medical cg

medical_cg_29  

medical_cg_29  

Profile for medicalcg
Advertisement