Page 47

koji naglašava značaj samoaktivnosti djeteta i individualni tempo razvoja, i ima jedinstven pristup u tehnici učenja. Pedagogija Marije Montessori temelji se na naučnom posmatranju spontanog učenja djece, na podsticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti, i na poštovanju djetetove ličnosti,“ kazla je Žižić. Ona je istakla da se u školici „Zvono“ jako puno pažnje poklanja potrebama djece, i da je bezbjedost i sigurnost djece, u svakom smislu, na prvom mjestu. „Ljudi medicinske struke mnogo bolje znaju koliko se zdravstveno stanje kod djece može vrlo brzo promijeniti kada su u pitanju viroze ili promjena godišnjeg doba, povratak u Ustanovu posle dužeg odsustva usled bolesti, putovanja i slično. U tom smislu, veoma je važno da je dijete dobilo saglasnost od pedijatra da može da boravi u grupi sa ostalom djecom. U Montesori školici „Zvono“, postoje posebne prostorije u kojima djeca imaju obroke, u kojima spavaju, jer smo vjerovanja da se sve to ne može obavljati na zadovoljavajući način u prostoriji koja predstavlja radni prostor i prostor za igru djece. Takođe, u okviru naše Ustanove imamo angažovanog ljekara pedijatra, koji dolazi dva puta sedmično i pregleda djecu, a povremeno obavlja i sistematske preglede djece, prati njihova stanja u pogledu psihofizičkog razvoja, kao i zdravstvenog stanja djece. Ovo predstavlja veliki konfor za roditelje, iako prilikom angažovanja ljekara pedijatra nismo razmišljali o potrebama roditelja, već djece koja borave u Ustanovi. Takođe, veliku pažnju poklanjamo i ishrani djece, u smislu stvaranja navika zdravog načina ishrane, tako da u našoj Ustanovi na sedmičnom nivo ljekar nutricionista, sastavlja jelovnik vodeći računa o nutritivnim potrebama djeteta. Hrana se svakodnevno sprema u našem objektu, vodeći računa o zadovoljavanju svih zdravstvenih i sanitarnih standarda,“ rekla je Žižić. Žižić je istakla da je Montesori ime javno i da se može primjenjivati čak i kod ustanova koje djelimično primjenjuju Montesori pedagogiju, ili je ne primjenjuju uopšte, tako je veoma važno da zainteresovani roditelji imaju priliku,da kroz rad školice „Zvono“ i vaspitnih jedinica čije otvaranje širom Crne Gore je planirano, vide kako ova pedagogija stvarno funkcioniše u praksi,

i da na bazi toga donesu odluku o tome gdje će upisati svoje dijete. Boravak u školici „Zvono“, kao i u svim, javnim i privatnim predškolskim ustanovama u Crnoj Gori, kako je rekla Žižić, se plaća. „Ovo je jako skup projekat, i potrebno je kontinuirano ulaganje u meterijale koji prate didaktičke materijale i standarde Montesori pedagogije. Fondacija „Ćano Koprivica“ u saradnji sa Ministarstvom prosvjete radi na stvaranju uslova za participaciju u Montesosri školici „Zvono“ na nivou participacije u ostalim javnim ustanovama u Crnoj Gori. Nadamo se pozitivnom ishodu naših zalaganja,“ kazala je Žižić. Govoreći o saradnji sa roditeljima, Žižić je istakla da veoma često od roditelja dobijaju povratne informacije o napretku njihove djece koji primjećuju brzo nakon dolaska u školicu „Zvono“. „Ako je dijete srećno i zadovoljno u ustanovi koju pohađa, rado ide u vrtić i tamo boravi, pokazuje napredak u radu, onda je i roditelj zadovoljan. Svi u našoj Ustanovi se jako trude oko djece, mnogo su nam važna, i dajemo sve da se osjećaju sigurno, bezbjedno i voljena. Kada takve uslove stvorite onda je lako raditi sa djecom, oni pozitivno reaguju na svaki vaš napor da im približite sve ono što se od njih očekuje,“ kazala je Žižić. Što se tiče planova za naredni preriod, Žižić je naglasila da investitor, gospodin Nikola Koprivica planira otvaranje vaspitnih jedinica na dvije lokacije u Podgorici, nakon čega slijedi otvaranje vaspitnih jedinica u gradovima na sjeveru Crne Gore. „U Nikšiću je u planu izgradnja objekta obrazovne ustanove koja će obuhvatati predškolsku ustanovu i osnovnu školu koja će primjenjivati Montesori pedagogiju. Fondacija je već započela i sa edukacijom tri diplomirana učitelja u Zagrebu, koja funkcioniše u okviru Pedagoške Akademije u Gracu, kako bi se do septembra 2016. godine stvorili kadrovski i prostorni uslov za otvaranje i prve osnovne škole u Crnoj Gori koja će primjenjivati Montesori pedagogiju,“ zaključila je Žižić. Sandra Kavarić

47

Profile for medical cg

Br 78  

Br 78  

Profile for medicalcg
Advertisement