Page 16

Atmosferski plazma džet za neutralizaciju hemijsko-biološkog oružja Autor: Dr sci. Danijela Vujošević Analitičar - molekularni biolog Institut za javno zdravlje Centar za medicinsku mikrobiologiju Odjeljenje za molekularnu dijagnostiku

U okviru NATO Programa Nauka za mir i bezbjednost (SPS, engl. Science for Peace and Security Programme), po preporuci Nezavisne naučne grupe za evaluaciju (ISEG, engl. Independent Scientific Evaluation Group), a u ime NATO- Komiteta za politiku i partnerstvo (engl. NATO Political and Partnerships Committee), NATO je dodijelio grant za višegodišnji SPS projekat (EAP.SFPP 984555) - "Atmospheric Pressure Plasma Jet for Neutralisation of CBW (Chemical Biological Weapons)" – (Atmosferski plazma džet za neutralizaciju hemijsko-biološkog oružja) koji je predložen od strane prof. dr Uroša Cvelbara (Direktor projekta) iz Instituta “Jožef Stefan” (IJS) Ljubljana, Slovenija u saradnji sa: - Prof. dr Zoran Lj. Petrović (Direktor projekta partnerske zemlje) Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu, Srbija; - Prof. dr Evangelos Gogolides (ko-direktor projekta), Institut za Nanonauku i Nanotehnologiju, Nacionalni Centar za naučna istraživanja “Demokritos”, NCSR Demokritos, Atina, Grčka; - Dr Davide Mariotti (ko-direktor projekta), Centar za Nanotehnologiju & Integrisani Bio-inžinjering (NIBEC ), Ulster Univerzitet, UK;

- Dr Danijela Vujošević (ko-direktor projekta), Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZ), Podgorica, Crna Gora. U projekat su uključeni i sledeći istraživači iz IJZ-a: - Doc. dr Boban Mugoša; - Prof. dr Vineta Vuksanović; - Mr sci. dr Sanja Medenica; - Snežana Janković, mladi istraživač. Cilj predloženog projekta je istraživanje i razvoj jednostavnog plazma džeta/mlaza (engl. jet) na atmosferskom pritisku, koji bi mogao efikasno uništiti, neutralisati i dekontaminirati površine od hemijskog ili biološkog oružja (CBWs, engl. Chemical Biological Weapons). Atmosferski plazma jet (mlaz) je plazma koja može da radi na otvorenom (u ambijentalnim uslovima) i zbog toga se može koristiti kao praktično sredstvo za dekontaminaciju. Takve plazme su tzv. hladne plazme, pa se mogu upotrebljavati za dekontaminaciju bioloških materijala poput tkiva. Glavno istraživanje ima za cilj razvoj atmosferskog plazma jeta jednostavnog za rukovanje, koji bi se mogao efikasno koristiti protiv brojnih bio-agenasa,

Profile for medical cg

Br 78  

Br 78  

Profile for medicalcg
Advertisement